Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foreningsidrættens vilkår i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foreningsidrættens vilkår i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Foreningsidrættens vilkår i Danmark
- En undersøgelse foretaget i samarbejde mellem DGI og DIF - Fokus på DIF’s medlemsforeninger i Århus -

2 Facts om undersøgelsen 2004
Landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udført i samarbejde med SFI. Undersøgelsen er endvidere repræsentativ for de enkelte idrætsgrene Landsplan: 5325 udsendt, 3097 besvarede = besvarelsesprocent på 58%. Besvarelsesprocenten svarer til 20,9 % af det samlede antal foreninger (14852 foreninger) Landsresultat: DIF foreninger i Danmark i alt = foreninger (100%). Vores stikprøvestørrelse = 2447 foreninger (22,6%) København: DIF foreninger i København i alt = 918 foreninger (100%). Vores stikprøvestørrelse = 212 foreninger (23,1%) Århus: DIF foreninger i Århus i alt = 459 foreninger (100%). Vores stikprøvestørrelse = 109 foreninger (23,7%)

3 Opsummering - landsresultatet
Stor, levedygtig bevægelse: Op imod ½ mio. danskere er engageret som trænere, ledere mv. i idrætslivet Vækst i antallet af frivillige ledere og trænere Men: Især lederne er blevet ældre: De ”Under 40-årige” fylder i dag klart mindre i foreningsarbejdet Men: Over 50% mener, at det er blevet sværere at være frivillig foreningsleder Men: Rekruttering af nye ledere og trænere anses som den største udfordring Der er især kommet mange flere helt små specialidrætsforeninger Overrepræsentationen af foreninger på landet er mindsket Foreningen er fokuseret på 1., 2. og 3. halvleg, dvs., på selve idrætsaktiviteten og fællesskabet omkring aktiviteten Foreningen er til for medlemmerne, ikke for at løse samfundsproblemer Foreningsarbejdet varetages fortsat næsten udelukkende af ulønnede Men: Visse opgaver i et mindretal af foreningerne varetages i stigende grad af lønnede Men: Stigende lønudgifter – om end på et fortsat beskedent niveau – medfører større krav til egenindtægter og sponsorindtægter Vækst i egenindtægter har medført, at offentlige tilskud fylder mindre i foreningernes økonomi

4 Enstrenget eller flerstrenget idrætsforening
København Århus Landsresultat Enstrenget afdeling 82,4% 50,1% 67,3% Afdeling i flerstrenget forening 16,2% 49,9% 29,6% Ved ikke 1,3% 0,0% 3,1%

5 Idrætsforeningerne særskilt efter organisationstilhørsforhold
København Århus Landsresultat DIF 94,9% 85,7% 89,8% DGI 21,0% 39,9% 44,3% DDS 4,3% 4,8% DFIF 1,2% 3,5% 2,3% DAI 41,3% 9,9% 7,5% KFUM 1,9% 0,4% 2,0% DHIF 1,5% 7,2% DMI 0,2% 1,1% Ved ikke 8,6%

6 Idrætsforeningerne særskilt efter organisationstilhørsforhold
København Århus Landsresultat Både DIF og DGI 19% 34% 38% Kun DGI 2% 3% 7% Kun DIF 75% 55% 52%

7 Idrætsforeningernes stiftelsesår
København Århus Landsresultat 32,3% 13,4% 30,3% 9,9% 21,0% 24,3% 12,6% 32,4% 21,2% 45,2% 33,2% 24,2%

8 Idrætsforeninger opdelt efter medlemstal

9 Hvordan har medlemstallet udviklet sig i foreningen i de seneste fem år?
København Århus Landsresultat Tilvækst over 25% 17,8% 23,0% 13,0% Tilvækst % 23,3% 29,5% 24,5% Uændret 44,0% 30,6% 39,7% Tilbagegang 10-25% 9,1% 14,9% Tilbagegang over 25% 3,4% 1,4% 4,5% Ved ikke 2,4% 0,5%

10 Hvilke former for idræt står foreningen for, og på hvilket niveau deltager foreningen?
København Århus Landsresultat Konkurrenceidræt 81,1% 88,8% 80,9% Motionsidræt 43,8% 49,1% 51,6% Anden form for idræt 18,1% 12,5% 16,4% København Århus Landsresultat Landsplan 41,2% 65,9% 55,4% Regionalt 52,3% 59,2% 69,3% Lokalt 68,3% 53,5% 60,7%

11 Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har foreningen forestået det seneste år?
København Århus Landsresultat Ingen 58,6% 49,4% 49,6% Jogging, motionsløb 9,2% 17,9% 8,5% Aerobic, workout 3,8% 4,2% 6,5% Yoga 0,7% 0,0% 0,3% Motionscykling 5,2% 1,9% 7,6% Marcher, vandreture 2,5% 3,3% 4,0% Tilbud på tværs af idrætsgrene 9,9% 10,5% 15,7% Familie-idræt 10,2% 12,8% 7,8% Ældre-idræt 7,4% 7,0% 7,7% Idræt for handicappede 3,5% 5,0% Styrketræning, vægttræning 11,2% 6,8% 8,4% Integrationsidræt 7,3% 11,9% 3,2% Andet 15,5% 18,2%

12 Hvilke ikke-idrætslige aktiviteter har foreningen forestået det seneste år?
København Århus Landsresultat Ingen 14% 11% 12% Amatørteater 2% 0% 3% Foredrag film m.m. 7% Klubaftener 40% 53% 36% Klubfest 76% 63% 68% Klubblad 35% 29% Byfest 24% Banko, loppemarked el. lign. 17% 25% Udflugter 27% 21% Åbent hus 15% 22% 18% Fastelavn Juletræssalg 5% Samarbejde med andre foreninger Andet 10% 6% 8%

13 Idrætsforeningernes trænere
Absolut tal Gns. pr. forening Børne og ungdom - København 5.052 5,5 Børne og ungdom – Århus 3.547 7,7 Børne og ungdom - Landsresultat 81.723 7,6 Senior - København 3.196 3,5 Senior - Århus 2.099 4,6 Senior - Landsresultat 36.951 3,4 I alt – København 6.136 6,7 I alt – Århus 4.315 9,4 I alt - Landsresultat 9,5

14 Idrætsforeningernes trænere
Lønnede Ulønnede Børne og ungdom - København 19% 81% Børne og ungdom – Århus 15% 85% Børne og ungdom - Landsresultat 16% 84% Senior - København 17% 83% Senior - Århus 12% 88% Senior - Landsresultat I alt – København 20% 80% I alt – Århus I alt - Landsresultat

15 Idrætsforeningernes trænere - kønsfordeling
Kvinder Mænd Børne og ungdom - København 29% 71% Børne og ungdom – Århus 37% 63% Børne og ungdom - Landsresultat 38% 62% Senior - København 23% 77% Senior - Århus 26% 74% Senior - Landsresultat I alt – København 27% 73% I alt – Århus 34% 66% I alt - Landsresultat

16 Idrætsforeningernes trænere - aldersfordeling
Under 20 år 20-39 år 40-59 år Over 59 år Børne og ungdom - København 27% 54% 17% 2% Børne og ungdom – Århus 22% 55% 20% 3% Børne og ungdom - Landsresultat 26% 49% Senior - København 46% 29% 24% Senior - Århus 68% 4% Senior - Landsresultat 36% 15% I alt – København 19% 58% I alt – Århus 60% 21% I alt - Landsresultat

17 Idrætsforeningernes ledere
Absolut tal Gns. pr. forening Bestyrelsesmedlemmer - København 4.977 5,4 Bestyrelsesmedlemmer - Århus 2.831 6,2 Bestyrelsesmedlemmer - Landsresultat 63.830 5,9 Udvalgsmedlemmer - København 3.909 4,3 Udvalgsmedlemmer - Århus 2.461 Udvalgsmedlemmer - Landsresultat 58.145 I alt – København 8.544 9,3 I alt – Århus 4.859 10,6 I alt - Landsresultat 10,7

18 Idrætsforeningernes ledere - kønsfordeling
Kvinder Mænd Bestyrelsesmedlemmer - København 21% 79% Bestyrelsesmedlemmer - Århus 27% 73% Bestyrelsesmedlemmer - Landsresultat 33% 67% Udvalgsmedlemmer - København 30% 70% Udvalgsmedlemmer - Århus 42% 58% Udvalgsmedlemmer - Landsresultat 39% 61% I alt – København 26% 74% I alt – Århus I alt - Landsresultat 36% 64%

19 Idrætsforeningernes ledere - aldersfordeling
Under 20 år 20-39 år 40-59 år Over 59 år Bestyrelsesmedlemmer - København 3% 52% 37% 8% Bestyrelsesmedlemmer - Århus 1% 54% Bestyrelsesmedlemmer - Landsresultat 2% 40% 49% 9% Udvalgsmedlemmer - København 4% 51% Udvalgsmedlemmer - Århus 5% 56% 32% 7% Udvalgsmedlemmer - Landsresultat 41% 46% I alt – København 36% 11% I alt – Århus 35% I alt - Landsresultat 47%

20 Frivillige trænere, ledere, hjælpere…
Århus Absolut tal Gennemsnit pr. forening Trænere 4.315 9,4 Ledere 4.859 10,6 Andre frivillige hjælpere og ledere 5.305 11,6

21 Nej, men gør brug af hovedforeningens ansatte
Har foreningen lønnede medarbejdere til andre opgaver end træner- og instruktørarbejde? Ja Nej, men gør brug af hovedforeningens ansatte Nej Ved ikke København 7,6% 7,9% 81,9% 2,7% Århus 16,0% 8,6% 68,4% 7,1% Landsresultat 9,5% 6,5% 80,1% 3,9%

22 Idrætsforeningernes årlige kontingentsatser
København Århus Landsresultat Børn og unge 541 kr. 504 kr. 479 kr. Voksne 866 kr. 839 kr. 806 kr. Passive medlemmer 178 kr. 118 kr. 137 kr.

23 Idrætsforeningernes indtægter
København Århus Landsresultat Kontingenter 42% 46% Støtteforeninger 3% 4% Kiosk & cafeteria 2% Loppemarked, banko m.m. 1% Salg af udstyr m.m. 0% Overskud ved arrangementer 8% 6% Entréer Reklame, sponsorer m.m. 10% 7% Gaver/bidrag Kommunale lokaletilskud 9% Kommunale tilskud i øvrigt 15% Renter Andet 5% 14% I alt (absolut tal) kr. kr. kr.

24 Indtægternes relative sammensætning

25 Idrætsforeningernes udgifter
København Århus Landsresultat Faciliteter og anlæg 14% 29% 25% Materialer og udstyr og lign. 8% Konkurrencer, stævner, kørsel og lign. 17% 12% 10% Kurser og uddannelse 2% Udgifter til løn og godtgørelse (trænere, ledere og andre) 27% Administration og møder 4% 5% Kontingent til forbund, amtsorganisationer og lign. 3% Renter og afdrag Annoncer og lign. 1% Gaver Andet 13% 9% I alt kr. kr. kr.

26 Idrætsforeningens vigtigste formål
København Århus Landsresultat Få flest muligt til at dyrke idræt 27,6% 43,0% 37,2% Opnå gode sportslige resultater 38,7% 44,0% 31,6% Skabe en sund fritidsbeskæftigelse for de unge 26,3% 36,1% 43,7% Skabe et kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet 12,3% 19,2% 20,2% Fremme sundhed og trivsel 19,1% 29,0% Skabe et socialt fællesskab for medlemmerne 75,0% 54,6% 67,5% Fremme interessen for idrætsaktiviteten 40,7% 39,4% 49,1% Andet 8,2% 4,1% 4,0%

27 Hvad skal idrætsforeningerne orientere sig imod?
Prioritering 1+2 København Århus Landsresultat Foreningens idé og målsætning 62,2% 60,7% 61,2% Behovet for og efterspørgslen efter idræt i befolkningen 2,5% 6,2% 10,0% (Lokal)Samfundets ønsker og problemer 4,1% 12,2% 7,3% Foreningens eksistens 27,6% 34,9% 34,0% Medlemmernes interesser 59,0% 61,4% 57,2%

28 Er det inden for de seneste fem år blevet nemmere eller sværere at være frivillig idrætsleder?

29 Hvordan er det blevet sværere at være frivillig idrætsleder inden for de seneste fem år?

30 Ja, det er et problem for foreningen at…

31 Idrætsforeningernes største udfordringer inden for de næste fem år er at….
København Århus Landsresultat Fastholde eller øge antallet af medlemmer 58,0% 63,7% 67,2% Renovere faciliteterne 34,4% 26,8% 21,4% Forbedre foreningens økonomi 33,7% 41,1% 30,1% Fastholde eller øge antallet af frivillige ledere og hjælpere 30,7% 59,6% 51,8% Fastholde eller øge antallet af unge mellem år 47,9% 47,7% Fastholde eller øge antallet af voksne mellem år 28,8% 32,0% 25,3% Fastholde eller øge antallet af trænere og instruktører 27,8% 35,0% 36,5% Forbedre adgangen til faciliteterne 25,0% 17,9% 12,7% Opkvalificere trænerne 20,4% 27,4% Opkvalificere de frivillige ledere 14,8% 16,2% 19,7% Nedbringe administrationsopgaverne 14,5% 13,8% 12,9% Få inaktive til at dyrke idræt 12,6% 12,1% 13,3% Andet 7,1% 2,2% 4,5% Sikre en bedre placering af faciliteterne 7,0% 14,7% 5,8% Fastholde eller øge antallet af børn under 12 år 6,1% 16,6% Få selvorganiserede idrætsudøvere ind i foreningen 4,4% 3,3% Imødegå konkurrencen fra de kommercielle idrætstilbud 5,4% 5,5% Fastholde eller øge antallet af ældre over 60 år 1,5% 5,6%


Download ppt "Foreningsidrættens vilkår i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google