Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbuddet af poster i DanBib og bibliotek.dk Oplæg på Fabitas temadag Fokus på Fremtidens Fælleskatalog Vejle Bibliotek, 8. maj 2008 Bodil Dalgaard-Møller,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbuddet af poster i DanBib og bibliotek.dk Oplæg på Fabitas temadag Fokus på Fremtidens Fælleskatalog Vejle Bibliotek, 8. maj 2008 Bodil Dalgaard-Møller,"— Præsentationens transcript:

1 Udbuddet af poster i DanBib og bibliotek.dk Oplæg på Fabitas temadag Fokus på Fremtidens Fælleskatalog Vejle Bibliotek, 8. maj 2008 Bodil Dalgaard-Møller, DBC

2 Udbuddet af poster i DanBib og bibliotek.dk Summen ved bordene:  Hvor mange bibliografiske poster er der i DanBib - og fordelt på hvor mange titler?  Hvor mange dataleverandører sender til DanBib og for hvor mange lokaliseringer (biblioteksnumre)? ------------  Hvor mange bibliografiske poster er der i bibliotek.dk - og fordelt på hvor mange titler?  Hvor mange dataleverandører sender til bibliotek.dk og for hvor mange lokaliseringer (biblioteksnumre)?

3 Indhold  Basestruktur –Baser og datamodel –Lokaliseringsmetoder  Baserne i tal –Leverandører –Lokaliseringsbiblioteker  Dataindhold –Opdateringsfrekvens –Format –Generelt –Posttyper og materialetyper  Søgning  Adgangsmuligheder

4 Basestruktur DanBib bibliotek.dk Deutsche Poster 28.911.006 (20.754.134) 15.999.793 (10.920.919) 1.588.105 Klynge Post Alle tal pr. 5/5-2008

5 Basestruktur - lokaliseringsmetoder Folkebibliotekerne (7-numrene):  Lokaliseringsindberetninger til DBC  Bibliografiske poster til DBC (decentrale til base folk)  I begge baser: 870970-poster med tilhørende lokaliseringer Øvrige biblioteksnumre:  Bibliografiske poster til base DanBib efter to metoder 1.Selve posten som lokalisering via felt 001 *a + *b 2.”Enhedspost” med felt 096 *z for hver lokalisering (fra basefællesskaber) Alle 3 metoder forekommer ofte i samme postklynge

6 Baserne i tal - leverandører  201 leverandører Fordelt på:  167 fagbiblioteksnumre  3 DBC-numre  5 nettjenester  1 udenlandsk bibliotek  21 lokalbibliografier  4 udenlandske MLT-baser (BNB,LC,ISSN,NOSP)  149 leverandører Fordelt på:  140 fagbiblioteksnumre  3 DBC-numre  5 nettjenester  1 udenlandsk bibliotek Ingen MLT og lokalbibliografier og færre fag- og forsknings- biblioteksnumre DanBibBibliotek.dk

7 Baserne i tal - lokaliseringsbiblioteker  1343 biblioteksnumre Fordelt på:  118 folkebiblioteker  252 fag- og forskningsbibl.  5 nettjenester  3 DBC-numre  941 nordiske biblioteker  21 lokalbibliografier  3 udenlandske MLT  1286 biblioteksnumre Fordelt på:  118 folkebiblioteker  215 fag- og forskningsbibl.  5 nettjenester  3 DBC-numre  941 nordiske biblioteker Ingen lokalbibliografier (endnu) Og ingen udenlandske MLT DanBibbibliotek.dk

8 Dataindhold - opdateringsfrekvenser –DBC-poster: Dagligt –Folkebibl: Én gang om ugen eller sjældnere –Fag- og forsk.bibl.: Efter eget valg: dagligt til hver 3. måned –Nettjenester: BNG + Litt.siden: månedligt –LC: Books dagligt – øvrige 5 typer ugentligt (kun DanBib) –BNB: Ugentligt (kun DanBib) –ISSN: Månedligt (kun DanBib) –NOSP: 4 gang om året – dog ikke de seneste 3 år! –Deutsche: Ugentligt (selvstændig base og abonnement) Løbende status: Folkebiblioteker Øvrige biblioteksnumre

9 Dataindhold - format  ALLE posterne i de to (tre) baser er i valideret danMARC2 i Latin-1-tegnsæt (DanBib-tegnsættet)  Udenlandske poster modtaget primært i MARC21 men også i ISSN-MARC og UNIMARC (Deutsche) med varierende tegnsæt samt nettjenesteposter modtaget i DKABM (XML) konverteres til ovennævnte med efterfølgende danMARC2- validering  Samme ajourførte MARC21-danMARC2-konvertering som ved abonnement på DBC’s Konverteringsservice – fordel at benytte samme konverteringsprogram a.h.t. senere match  Samme konvertering ved konv-on-the-fly på Netpunkt.dk  Samme konvertering ved konv-on-the-fly på Zpunkt

10 Dataindhold i DanBib og bibliotek.dk – generelt DanBib:  Alle posttyper fra næsten alle bibliotekstyper  Derfor mulighed for at give adgang til eksterne databaser med konv-on-the-fly hvis de rette betingelser er til stede  Sandsynligvis ikke flere eksterne baser fysisk ind i MLT- delen Bibliotek.dk  Kun nationalbibliografisk materiale eller materiale lokaliseret i Danmark  Kun biblioteker med enten offentligt eller begrænset offentligt udlån ifølge Styrelsen for Bibliotek og Medier  Dansk materiale (870970-poster) uden folkebiblioteks- lokalisering ældre end 1-1½ år slettes løbende

11 Dataindhold i DanBib og bibliotek.dk – post- og materialetyper (antal titler) Posttyper (21 mill.):  ”Bøger”: 14.3 mill.  Periodika: 2.3 mill.  Analyser: 2.4 mill. Udvalgte materialetyper:  Musikindspilninger: 696.000  Noder: 467.000  Netdokumenter: 642.000  Lokalbibl.poster: 238.000 Løbende: klik på ”i” ud for DanBib på Netpunkt.dk Posttyper: (11 mill.)  ”Bøger”: 6.5 mill.  Periodika: 576.000  Analyser: 1.7 mill. Udvalgte materialetyper:  Musikindspilninger: 301.000  Noder: 396.000  Netdokumenter: 481.000  Lydbøger: 64.000  Film: 52.000 Løbende: Om bibliotek.dk (Hvad indeholder bibliotek.dk) DanBibbibliotek.dk

12 Udenlandske poster tilgængelige via DanBib/Netpunkt i danMARC2  LC-poster: 8.2 mill.  BNB-poster: 2.6 mill.  ISSN-poster: 1.3 mill.  Libris-adgang: 5.7 mill.  Bibsys-adgang: 4.5 mill.  WorldCat-adgang:100.0 mill.  ArticleFirst-adgang: 24.4 mill.  Undersøgt adgang til den franske Opale men endnu ikke lykkedes at komme ind

13 Søgning DanBib og bibliotek.dk stiller ikke de samme registre til rådighed - hverken hvad angår antal eller indhold Årsag: baserne har forskellige målgrupper. DanBib følger Praksisregler for Søgeveje fuldt ud. bibliotek.dk benytter i store træk det bredeste lag. Søgemulighederne i de eksterne baser er afhængig af, hvad de stiller til rådighed via Z39.50, men vi benytter Praksisregelsøgekodenavne hvor det giver mening.

14 Adgangsmuligheder  DanBib kan benyttes via: –Netpunkt.dk (DBC’s formater) –Zpunkt (Z39.50-adgang) (egne visfor.) (DBC’s downloadfor.) Samme registre til rådighed for begge indgange – udnyttelse via Zpunkt bestemmes af lokal opsætning  bibliotek.dk kan benyttes via: –bibliotek.dk-grænsefladen (DBC’s formater – B&M’s ansvar) –Z39.50-adgang (egne visformater) (DBC’s downloadformater) –Webservice (egne visformater) (DBC’s XMLformater) Samme registre til rådighed for alle tre indgange – udnyttelse via Z-adgang og WS-klient bestemmes af lokal opsætning

15 Afslutning  To store fysiske fælleskataloger i adskilte baser med forskelligt formål og indhold  Rigtigt mange bidragydere samlet under ét opslag – stor materialemæssig dækningsgrad  Homogene baser med ét format og ét tegnsæt  Adgang til eksterne baser v.h.a. de samme ”værktøjer” og i samme grænseflade – skal vi have flere med???  Grundlag for sammenknytning med fuldtekst- dokumenter, andre informationstyper og data i den store verden  Også op til jer at være med til at bevare – og udvikle - dette unikke værktøj


Download ppt "Udbuddet af poster i DanBib og bibliotek.dk Oplæg på Fabitas temadag Fokus på Fremtidens Fælleskatalog Vejle Bibliotek, 8. maj 2008 Bodil Dalgaard-Møller,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google