Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fugle som indikatorer for biodiversiteten i de danske naturtyper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fugle som indikatorer for biodiversiteten i de danske naturtyper"— Præsentationens transcript:

1 Fugle som indikatorer for biodiversiteten i de danske naturtyper
De nyeste resultater fra Punkttællingsprojektet Jørn Lennart Larsen & Henning Heldbjerg

2 Baggrund Fælleseuropæisk beslutning om at stoppe tabet af biodiversitet før 2010 Vurdering om opfyldelse af mål kræver nye metoder til at følge udviklingen Umuligt at registrere og monitere alt

3 Hvad er en indikator? Et mål, afspejler nogle overordnede forhold
Grundige overvejelser om hvad indikator skal vise, er meget vigtige inden udviklingen Artsgruppe, som menes at være repræsentativ Artsvalg er afgørende for indikatorens værdi Hvad kan en indikator vise udviklingen i? Arternes populationsstørrelser Fugles status i Danmark Biodiversiteten i Danmark Biodiversiteten i naturtyperne Ændringer i miljøet

4 Hvad er en god indikator?
Sand Indeks God indikator Dårlig indikator Tid

5 Indikatorer Indikatorer til visning af tidsmæssig udvikling i biodiversitet Optimalt bruges mange forskellige organismegrupper – men svært at skaffe data Fugle: Almindelige fuglearter gode som indikatorer Punkttællingsmetode velegnet Fælles sæt af indikatorarter for skov, agerland og alle almindelige (Gregory et al. 2005)

6 Danske indikatorer Heldbjerg & Eskildsen 2009

7 Eksisterende indikatorer
Artsvalg baseret på ekspertvurderinger Tager ikke højde for forskelle i habitater Arters hyppighed varierer voldsomt på tværs af Europa Arters habitatpræferencer kan variere i forskellige regioner

8 Formål Habitatspecifikke biodiversitetsindikatorer Projekt i tre led:
Objektiv udvælgelse af arter ud fra arternes relative habitatudnyttelse Indikatorarters populationsudvikling i habitatet (indeks) Gennemsnitlig udvikling hos indikatorarter (indikator) Finansieret af Skov- og Naturstyrelsen gennem jagttegnsmidlerne Heldbjerg & Eskildsen 2009

9 Datamateriale Punkttællingsdata (ynglefugle) 1986-2009 ca. 360 ruter
Totalt ca punkter Hvert punkt habitatkodet i 4.-dele

10 Kode Habitat 1 Nåleskov 2 Løvskov 3 Agerland 4 Mose/Kær 5 Hede 6 Klit/Strand 7 By 8 9 Eng

11 All species included and weighted with their RHU
Hvilke arter i indikatoren? Specialist species Generalist species All species included and weighted with their RHU

12 Relativ habitatudnyttelse (RHU)
RHU er udtrykket for en arts hyppighed i et habitat i forhold til artens gennemsnitlige hyppighed i alle øvrige habitater Ni: Antal individer af en art i habitat i Pi: Antal punkter af habitat i N: Totale antal individer af arten P: Totale antal punkter Efter Julliard et al. 2004

13 Relativ habitatudnyttelse (RHU)
Foto: John Larsen

14 Relativ habitatudnyttelse (RHU)
Foto: Albert Steen-Hansen Gulspurv Er med i nuværende indikatorsæt for agerland!!!

15 Relativ habitatudnyttelse (RHU)
Foto: John Larsen Foto: Albert Steen-Hansen Foto: Ulrik Bruun Foto: John Larsen

16 Relativ habitatudnyttelse (RHU)
Foto: John Larsen Foto: Albert Steen-Hansen Foto: John Larsen Foto: Albert Steen-Hansen

17 Forskellige trends i forskellige habitater
Foto: John Larsen Forskellige trends i forskellige habitater

18 Tre dugfriske indikatorer
Arter med RHU > 1,5 Nål: N = 21 Løv: N = 29 By: N = 21

19 Opsummering Indikatorer kan bruges til at samle information om komplicerede problemstillinger Grundige overvejelser vigtige før udvikling Fugle kan bruges som biodiversitetsindikatorer i de danske habitater Artsvalg er objektivt ud fra data om habitatudnyttelse hentet fra punkttællinger Data i indikatorer kun fra det pågældende habitat

20 Tak Foto: Ulrik Bruun


Download ppt "Fugle som indikatorer for biodiversiteten i de danske naturtyper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google