Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Muligheder og udfordringer for sortsudvikling i nicheafgrøder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Muligheder og udfordringer for sortsudvikling i nicheafgrøder"— Præsentationens transcript:

1 Muligheder og udfordringer for sortsudvikling i nicheafgrøder
Erik Tybirk Nordic Seed

2 Erfaringer med ”rigtig” forædling:
Sukkerroeforædler (Maribo Seed) 5 år Rapsforæd.(Dæhnfeldt/Prodana/DLF) 9 år Hvedeforædler(Pajbjerg /Nordic Seed) 14 år Erfaringer med nicheforædling: Opiatvalmue, kommen, oliehør(Dæhnfeldt) Hvid vår- og vinterraps (Knold & Top) Vårhvede (Nordic Seed)

3 Økologi er nicheproduktion set fra en forædler
Øko areal i alt, : ha Øko korn, : ha Øko+konventionel høst 2009, arealstørrelse: Vinterhvede : ha Vårbyg : ha Græs+kløvergræs i omdrift : ha Triticale : ha Vårraps : ha

4 Tendenser indenfor planteforædling
I forhold til situationen for 30 år siden forædles i dag langt færre arter af landbrugsafgrøder i Danmark Over de sidste 10 år er der som i land-bruget sket en kraftig ”strukturtilpasning” indenfor forædling mod færre og større (multinationale) forædlingsvirksomheder For at undgå brug af egen udsæd satses langt mere på hybrider i dag.

5 Forædlingen i dag langt dyrere end før
Sorterne holder ikke så længe som tidligere Dyre nye teknikker, som bl.a. accelererer sortsudviklingen  kortere levetid for ny sort Resistensnedbrud i meget udbredte sorter Hybridforædling er dyr Forædlerne er i dag ikke optimalt uddanne- de (for lidt praktisk uddannelse) Griber ikke sagerne praktisk an Skal have flere mellemled personalemæssigt

6 Hvad koster hvedeforædling?
Forædlingsudgifter hvede: 7 mill. kr. / år 1 markedssucces hvert fjerde år Pris for forædling af en hvedesort: kr.

7 Hvede, arealkrav til dækning af forædlingsudgifterne
Udgifter minimum Forædling kr./ år Indtægter fuld licens: kr./ha Indtægter hjemmeavl (½ licens) kr./ha Der skal ha med fuld licens til at dække forædlingsudgifter på årligt 7 mill. kr.

8 Er nicheforædling alligevel muligt ?
JA ! (Desværre lærer man, at intet kan lade sig gøre med mindre man har 10 mill.) Men der er hindringer, f.eks det nuværende sortslistnings-system, der kan hæmme indsatsen på de små arter.

9 Pris for optagelse på sortsliste
Korn og bælgsæd: SES afprøvning kr. * kr. Værdiafprøvning kr. * kr. Anmeldelsesgebyr kr. I alt minimum for sortslistning kr. Plantenyhed kr. Fusarium ca kr. Bagetest kr. Foderværdi kr. For hvede pris for sortlistning kr.

10 Årlig pris for vedligehold af hvedesort
Landsforsøg normal kr. Renhed, spireevne/parti min kr. Hvede sundhed (st.br, br.pl) kr. Certificering, kontroldyrkning kr. Avlskontrol kr. Intervention kr. Minimum årlige udgifter kr.

11 Behov for øko-forædling ?
Ubehandlede forsøg i et konventionelt forædlingssystem er ikke det samme som forædling til økologi Eksempler fra hvede / triticale

12 Behov for andre forædlingsmål til økologisk hvede
Stinkbrand resistens afgørende Rust resistens afgørende Sortsblandinger, en vej til en mere holdbar resistens Konkurrenceevne overfor ukrudt vigtigt Generelt senere såning end konventionel Lidt andre krav til bagekvalitet Muligvis dyrkning af specialkvaliteter

13 Gulrust i triticale 2009, Abildgård
Sort Kerneudb. relativ % gulrust 100=91,6 hkg/ha Ubehandlet Behandlet 3. juni Valentino 5 100 Dinaro 7 96 SW Talentro 86 Korpus 6 50 Cando 28 102 Ti 410 103 109 G114a21 114 0,5

14 Horisontal resistens mod brunrust
Modtagelig 100 % 80 % 1-2 ”små” gener 60 % 40 % 3-4 ”små” gener 20 % 40 Antal dage 10 20 30

15 Eksempel på nicheforædling
Forædling af den hvidblomstrede vårraps ”Lysidé” Udvikling af system med hovedafgrøde og fangafgrøde til at mindske angreb af glimmerbøsser i blomstringsfasen og derved muliggøre rapsavl for økologer

16 Nicheforædling er ikke en umulig opgave !

17 Omkostninger ved forædling af den hvidblomstrede vårrapssort Lysidé og udvikling af et nyt dyrknings-system Start hobby forædling Momsregistreret Rigtig på markedet fra år Udgifter (2006 – 2010) kr. (excl. eget arbejde) + ca. 50 flasker (god) vin + 2 kasser øl

18 Muligheder for nicheforædling
Udnytte ledig kapacitet i et stort forædlingsprogram / forædlingsfirma Udgangspunkt i institution/forskningsmidler Starte for sig selv på fuldtid med baggrund i kontakter og forædlingserfaring Advan Seed (spinat, rosmarin m.m.) På deltid Bioplant (porre mm.) På hobbybasis Knold&Top® ApS (kålroe+raps)

19 Oprindelse af moderne forædling
I Tyskland og Frankrig opstod forædling typisk på større gårde med veluddannede landmænd med interesse for forædling Typisk udgangspunkt i lokale landracer Udpræget støtte fra universitet (ex. Weihenstephan i Bayern, start 1902) I Tyskland findes en stor og meget aktiv forædlerforening (Gesellschaft für Pflanzenzüchtung), altså en ERFA gruppe

20 Nicheforædling fremmes af
Interesse for sagen + tilpas nørdet Adgang til gård eller gartneri Klart og veldefineret mål med indsatsen Gode markedsføringskanaler. Afsætning af de forædlede produkter f.eks. gennem etablerede firmaer eller via internet Mulighed for tilskud (forskningsmidler o.lign) ERFA gruppe; erfaringer og inspiration, evt. i samarbejde med prof. forædlere

21 Bevaring af den genetiske variation
Nødvendig for fremtiden Genbanker er OK, men uden naturlig udvikling og tilpasning Et overkommeligt alternativ er ”genpuljer” Der vil næppe være den store fremtid i at udnytte gamle landracer direkte, gener derfra må indkrydses i moderne sorter

22 Bevaring af den genetiske variation
Genpuljer Aktuelle (eller gamle) sorter blandes Der udsås mindst 2000 planter (korn kvm) + isolationsbælte af det samme. Høst Cyclen gentages hvert år. Planterne krydser sig sammen og udvikler sig med omgivelsernes krav over tid.

23 Finansiering af nicheforædling og genpuljer
Det er den store udfordring !

24 Colza salat - i produktionstest som baby-leaves

25 Colza kimplanter (”karse”)
Colza salat i en økologisk have


Download ppt "Muligheder og udfordringer for sortsudvikling i nicheafgrøder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google