Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HAV- OG FISKERIBIOLOGI"— Præsentationens transcript:

1 HAV- OG FISKERIBIOLOGI

2 KAPITEL 01 HAVET SOM ØKOSYSTEM - EN INTRODUKTION

3 KAPITEL 01 HAVET SOM ØKOSYSTEM - EN INTRODUKTION
TROFISKE NIVEAUER

4 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER

5 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
2.1 - ØSTERSØEN

6 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
HYDROGRAFISKE MÅLINGER

7 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
REMOTE SENSING

8 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
2.2 - LYSETS SPREDNING

9 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
2.3 - LYSETS TILBAGEKASTNING

10 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
2.4 - LYSETS DÆMPNING

11 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
KISELALGER

12 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
2.5 - VANDS MASSEFYLDE

13 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
2.6 - LAGDELING AF VANDMASSERNE

14 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER
VANDANALYSER

15 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER

16 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
3.1 - BØLGER

17 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
3.2 - VINDSTYRKER

18 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
3.3 - TIDEVAND

19 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
3.4 - NORDSØEN

20 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
GOLFSTRØMMEN

21 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
3.5 - TIDEVANDSFRONT

22 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER
UPWELLING

23 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION

24 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.1 - FASTSIDDENDE PLANTER

25 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
PRIMÆRPRODUKTION

26 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.2 - PLANTEPLANKTON

27 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.3 - SPRINGLAG

28 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.4 - DYREPLANKTON

29 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.5 - PÅ FISKERI EFTER DYREPLANKTON

30 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.6 - SILDENS FØDE

31 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.7 - FORDELING AF PLANTE- OG DYREPLANKTON

32 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.8 - FØDENET

33 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
4.9 - BUNDDYRSSAMFUND

34 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
UDBREDELSEN AF DE FORSKELLIGE BUNDDYRSSAMFUND

35 KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION
UNDERSØGELSE AF BUNDDYR

36 KAPITEL HAVOMRÅDER

37 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.1 - FISKEBANKER I NORDSØEN

38 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.2 - STRØMMØNSTER

39 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.3 - TEMPERATURFORHOLD

40 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.4 - SPRINGLAG I NORDSØEN

41 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.5 - SALTHOLDIGHED

42 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.6 - KORT OVER SKAGERAK

43 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.7 - TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHED

44 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.8 - OVERFLADESTRØM

45 KAPITEL HAVOMRÅDER 5.9 - SALTHOLDIGHED

46 KAPITEL HAVOMRÅDER TEMPERATURFORHOLD

47 KAPITEL HAVOMRÅDER PRIMÆRPRODUKTION

48 KAPITEL HAVOMRÅDER ØSTERSØEN

49 KAPITEL HAVOMRÅDER SALTHOLDIGHED

50 KAPITEL HAVOMRÅDER SILDENS VÆKST

51 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET

52 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
6.1 - FISKETÆNDER OG GÆLLEGITTER

53 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
6.2 - RØDSPÆTTERS VÆKST

54 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
FISKENS ØRESTEN

55 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
FISKENS FARVECELLER

56 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
FISKENS SIDELINJE

57 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
6.4 - VANDRINGER HOS FISK

58 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
MÆRKNINGSFORSØG

59 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET
6.5 - FISKELARVE

60 KAPITEL 07 FISKEBESTANDE

61 KAPITEL 07 FISKEBESTANDE
7.1 - ALDERSFORDELING I EN UBEFISKET BESTAND

62 KAPITEL 07 FISKEBESTANDE
7.2 - ALDERSFORDELING I EN UBEFISKET BESTAND

63 KAPITEL 07 FISKEBESTANDE
7.3 - EN FISKEBESTAND

64 KAPITEL 08 DE FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØGELSER

65 KAPITEL 08 DE FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØGELSER
8.1 - EN FISKEBESTAND

66 KAPITEL 09 DEN BIOLOGISKE
RÅDGIVNING

67 KAPITEL 09 DEN BIOLOGISKE RÅDGIVNING
9.1 - ICES

68 KAPITEL 09 DEN BIOLOGISKE RÅDGIVNING
9.2 - SAMMENHÆNG MELLEM BIOLOGISKE REFERENCEPUNKTER OG BIOLOGISK SIKRE GRÆNSER

69 KAPITEL 09 DEN BIOLOGISKE RÅDGIVNING
9.3 - RESSOURCE- OG BEVARINGSPOLITIKKEN I EU

70 KAPITEL ILTSVIND

71 KAPITEL ILTSVIND NEDBRYDNING MED ILT

72 KAPITEL ILTSVIND UDVIKLING AF ILTSVIND

73 KAPITEL ILTSVIND FISK KAN BLIVE FANGET I ILTFATTIGT VAND

74 KAPITEL ILTSVIND DØDE FISK DER SKYLLER OP PÅ STRANDEN

75 KAPITEL ILTSVIND FISKEDØD SOM FØLGER AF ILTSVIND

76 KAPITEL ILTSVIND HVOR KOMMER NÆRINGSSALTENE FRA?

77 KAPITEL ILTSVIND UDVIKLINGEN I ILTSVINDET

78 KAPITEL ILTSVIND LIMFJORDEN

79 KAPITEL ILTSVIND EN GOD STORM

80 KAPITEL ALGESUPPE OG GIFTIGE ALGER

81 KAPITEL 11 ALGESUPPE OG GIFTIGE ALGER
FORSKELLIGE GIFTIGE PLANKTONALGER

82 KAPITEL 11 ALGESUPPE OG GIFTIGE ALGER
CHATONELLA OPBLOMSTRING 1998

83 KAPITEL 11 ALGESUPPE OG GIFTIGE ALGER
BLÅGRØNALGER

84 KAPITEL 12 FORURENING MED
FREMMEDE ARTER

85 KAPITEL 12 FORURENING MED FREMMEDE ARTER
DRÆBERGOPLEN

86 KAPITEL 12 FORURENING MED FREMMEDE ARTER
EUROPÆISKE ØSTERS

87 KAPITEL 13 OLIEFORURENING

88 KAPITEL 13 OLIEFORURENING
UDLEDNING FRA OLIEBOREPLATFORME

89 KAPITEL 13 OLIEFORURENING
ANTALLET AF IND- OG UDGÅENDE TANKSKIBE I DANSK FARVAND

90 KAPITEL 13 OLIEFORURENING
OLIETRANSPORTER GENNEM DANSKE FARVANDE

91 KAPITEL 13 OLIEFORURENING
OLIETANKER PÅ VEJ GENNEM ØSTERSØEN

92 KAPITEL 13 OLIEFORURENING
FUGL INDSMURT I OLIE EFTER ULYKKE

93 KAPITEL MILJØGIFTE

94 KAPITEL MILJØGIFTE MENNESKESKABTE KILDER OG TILFØRSEL AF TUNGMETALLER OG MILJØFREMMEDE STOFFER TIL MILJØET

95 KAPITEL MILJØGIFTE TABEL 1 - TILFØRSEL AF METALLER OG MILJØFREMMEDE STOFFER TIL NORDSØEN OG ØSTERSØEN

96 KAPITEL MILJØGIFTE TABEL 2 - GIFTIGHED AF PAH

97 KAPITEL MILJØGIFTE NYE KEMISKE PRODUKTER

98 KAPITEL MILJØGIFTE KLASSIFICERING AF KEMISKE STOFFER

99 KAPITEL 15 KLIMAÆNDRINGER
OG FISKERIET

100 KAPITEL 15 KLIMAÆNDRINGER OG FISKERIET
DEN TERMOHALINE CIRKULATION

101 KAPITEL 15 KLIMAÆNDRINGER OG FISKERIET
FREMTIDEN FISKESAMFUND - ARTSKODER

102 KAPITEL 15 KLIMAÆNDRINGER OG FISKERIET
TYKLÆBET MULTE OG TORSK


Download ppt "HAV- OG FISKERIBIOLOGI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google