Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Neurofysioterapi i Danmark – hvad skaber profilen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Neurofysioterapi i Danmark – hvad skaber profilen?"— Præsentationens transcript:

1 Neurofysioterapi i Danmark – hvad skaber profilen?
Indsatsen til børn og voksne med erhvervet hjerneskade: afgørende indflydelser og udfordringer v. Karen Hastrup Arentsen

2 Profilen ? … ! Kerneindsatsen Selvstændiggørelsen Plasticiteten
Tvær-identiteten Redskaberne

3 Bevægelses-videnskaber Rood Affolter
Bobath PNF Bevægelses-videnskaber Rood Affolter Neurodynamik Coombes Mobilisering Gipsning Botox Constraint induced movement therapy Treadmill training

4 Et kig ind i praksis Tonusbegrebet Mærkevarer under forandring
Samarbejdspartnere Ergonomi-profilen

5 Et kig ind i praksis: Tonus-begrebet
Et eksempel på en positiv interaktions-definition: Tonus: Udvikling og tilpasning af spændings- og kraftmønstre opretning af kroppen (mod tyngdekraften) i sammenhæng med organisering af informationskilder i oplevede interaktioner F. Affolter m.fl. 2001

6 Et kig ind i praksis: Fysioterapeutens mærkevarer skifter design

7 Et kig ind i praksis: Samarbejde, med neuropsykologer
Schweiz Holland Norge Danmark Australien Amerika England Holland

8 Samarbejde, fortsat (et kig ind i praksis)
problemløsning – abstraktion logik - kreativitet sprog indlæring hukommelse opmærksomhed - koncentration perception vågenhed – mental energi - arousal - motivation

9 Et kig ind i praksis: Ergonomi-profilen 1
”Fysioterapeuten har tillige fået en stor opgave som konsulent, der bidrager med terapeutisk og ergonomisk indfaldsvinkel ved plejepersonalets håndtering af patienter. Eksempelvis ved forflytninger, mobilisering, toilette og spisning”

10 Et kig ind i praksis: Ergonomi-profilen 2
fys hjælper bruger

11 Forsknings-udviklingssiden

12 PubMed 1

13 PubMed 2

14 Cinahl 1

15 Cinahl 2

16 Pedro (sept. 2003): ”Fysioterapi og apopleksi eller traumatisk hjerneskade”
4 systematiske gennemgange 16 klinisk kontrollerede forsøg 6: øget dosering af fysioterapi 3: hjemme-rehabilitering 2: fysioterapi i de senere forløb 9: forskellige emner (mere spec. om udvalgte behandlingsformer)

17 Har mængden af fysioterapi betydning for outcome?
Langhorne m.fl. 1996 Kwakkel m.fl. 1997 Zhu m.fl. 2001

18 Zhu m.fl.2001 GOS

19 Zhu m.fl.01 FIM

20 Publicerede artikler i fysioterapi-tidsskrifter 1996 - 2001
OVID i Physiotherapy 2003 Publicerede artikler i fysioterapi-tidsskrifter Tidsskrift Antal med forskning Antal med kvalit. f. Physiotherapy Canada 106 1 Physiotherapy (England) 151 14 Physical Therapy (USA) 237 9 Australian J. of Physiotherapy 90 Ialt 584 25

21 Hvilken slags fysioterapi?
Pollock m.fl. 2003: Systematisk gennemgang af 11 undersøgelser Neuro (-fysiologisk) indgang Motor learning Biomekanisk En blanding Konkl.: Der er ikke tilstrækkelig evidens til at konkludere, at én retning er mere effektiv end en anden

22 Relevante spørgsmål – et bud:
Hvilken slags fysioterapi er effektiv til den enkelte bruger? Hvem har mest gavn af intensiv behandling – og hvornår i forløbet?

23 ”ikke forske for at spare penge,
i stedet få mere ud af ressourcerne!” Bent Hansen, sept. 2003 ”ikke et spørgsmål, om det kan betale sig, men om at udnytte ressourcerne bedst!” Kjeld Møller Petersen, sept. 2003


Download ppt "Neurofysioterapi i Danmark – hvad skaber profilen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google