Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykisk arbejdsmiljø i undervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykisk arbejdsmiljø i undervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Psykisk arbejdsmiljø i undervisningen
Præsentation af mig: Lærer på Mercantec, UV på EUD og HTX, pædagogisk udvikling & e-learning Præsentation af oplægget: Når man som lærer skal integrere arbejdsmiljø i et UV-forløb… Hvordan kommer jeg fra at ”have adgang til informationerne” til faktisk at stå med nogle uv-materialer?? Hvad skal eleverne lære? Hvad skal eleverne kunne?

2 Den didaktiske model Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4
Praksiskompetence Hvad skal eleverne kunne i praksis? Trin 2 Undervisning Hvor i undervisningen skal de lære det? Trin 3 Læring Hvordan skal de lære det / trænes i det? Trin 4 Evaluering Hvordan skal det evalueres?

3 De 4 kompetencedimensioner
VIDEN REFLEKSION HANDLING KOMMUNIKATION

4 Arbejdsmiljøkompetencer
VIDEN REFLEKSION Faglige kompetencer Arbejdsmiljø- kompetencer & Faglige kompetencer Arbejdsmiljø- kompetencer KOMMUNIKATION HANDLING

5 Viden

6 Refleksion

7 Refleksion Gruppearbejde: Diskutér i gruppen:
Er ydmygelse god motivation til at forbedre sig? Hvilke konsekvenser er der ved at nedgøre andre? Er det mere ”tilladt” at råbe og tale grimt til hinanden i et køkken end på andre arbejdspladser? Har I selv oplevet det? Hvordan påvirkede det jer – både fagligt og mentalt? Hvordan synes I, at man skal snakke sammen i et køkken?

8 Kommunikation

9 Kommunikation

10 Handling

11 Handling Grib dilemmaet!
Der er opstået en uoverensstemmelse blandt 2 elever i afdelingen for Biler, fly og andre transportmidler. Eleverne skændes og er ubehagelige overfor hinanden. Og stemningen breder sig til resten af værkstedet. Underviseren sammensætter en gruppe bestående af de 2 elever og 3 andre elever fra holdet. Sammen får gruppen nu til opgave at analysere konflikten via konflikttrappen. Hvor langt op ad trappen er de nået? Og er der fare for at konflikten udvikler sig endnu mere? Opgaven er så at beskrive den handling, der kan bremse konflikten nu OG derefter udføre den handling!

12 Dilemmaet Viden Dilemmaet Refleksion Handling Kommunikation
Automekanikerlærlingen VED godt at der skal være ryddet op på værkstedet. Men han gør det ikke altid og så så skæld ud af underviseren. Man kan sige at hans arbejdsmiljøkompetence er reduceret til en viden, som han ikke tvinges til at reflektere over. Handlingen reduceres til at adlyde lærerens ordre – og kommunikationen til at svare ”ja – det skal jeg nok”. Det er vigtigt at bevidstgøre eleven om at en arbejdsmiljøkompetence er MERE end viden! Det er den ene del. Den anden del er at vi tilrettelægger undervisningen, så der gøres plads til dilemmaet. At det er tydeligt for eleven at de fire kompetence er en del af både deres læring og bedømmelsen. Handling Kommunikation

13 Arbejdsmiljøkompetencer
VIDEN REFLEKSION Faglige kompetencer Arbejdsmiljø- kompetencer & Faglige kompetencer Arbejdsmiljø- kompetencer KOMMUNIKATION HANDLING

14 Materialer på Internettet
Spørgeskemaer – Refleksion og oplæg til kommunikation Forskningscenter for arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørådet:

15 Materialer på Internettet
Fiskebensmetoden – refleksion og kommunikation DTU: Viden om stress:

16 Materialer på Internettet
Konflikttrappen Psykisk arbejdsmiljø i byggeriet:

17 Materialer på Internettet
Dialogspil – refleksion og kommunikation DTU: Viden om stress: Videncenter for arbejdsmiljø: Bar Jord til Bord:

18 Materialer på Internettet
Handlingsplaner Mobning Psykisk arbejdsmiljø i byggeriet

19 Materialer på Internettet
Videomateriale mm. Ny i job Stop klynkeriet

20 Materialer på Internettet
Publikationer og andet læsestof Arbejdsmiljørådets håndbog om psykisk arbejdsmiljø Forebyggelse Kampgejst: Psykisk arbejdsmiljø – intro til værktøjer: Psykisk arbejdsmiljø på ældreområdet:

21 Evaluering

22 & Evaluering Faglige kompetencer Faglige kompetencer
Sæt alle 4 dimensioner i spil i opgaven/projektet Og lad alle 4 dimensioner indgå i evalueringen VIDEN REFLEKSION Tydelige bedømmelseskriterier! Faglige kompetencer Faglige kompetencer Arbejdsmiljø- kompetencer & Arbejdsmiljø- kompetencer KOMMUNIKATION HANDLING

23 3 komponenter

24 ”At kunne kommunikere om arbejdsmiljøforhold i en faggruppe”
”Jeg ved godt, at måden vi taler sammen på, betyder noget for det psykiske arbejdsmiljø” ”Jeg tør godt snakke med mine kolleger om arbejdsmiljøet i vores gruppe” ”Jeg kender godt spillereglerne for Den gode Dialog, og jeg er blevet bedre til at overholde dem”

25 God arbejdslyst med arbejdsmiljøet!


Download ppt "Psykisk arbejdsmiljø i undervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google