Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er vejsalt et problem for grundvandsressourcen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er vejsalt et problem for grundvandsressourcen?"— Præsentationens transcript:

1 Er vejsalt et problem for grundvandsressourcen?
Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, AU Birgitte Hansen, GEUS Flemming Damgaard Christensen, Rambøll Alternative title slide. Image size: 7,94 cm x 25,4 cm

2 UDENLANDSKE ERFARINGER MED VEJSALT
I Nordamerika betragtes chlorid fra vejsalt som et kritisk forurenende stof, som forårsager >250 mg/L i grundvand Vandkvaliteten i ca. 43 % af de finske grundvandsområder er i risiko pga. vejsaltning. I Sydsverige er grundvandet påvirket af vejsaltningen, og dette er årsagen til et regionalt stigende kloridindhold. Der kan fokuseres på chlorid Content slide, with 4 images Content slide, two columns with 4 images. Image size: 5,43 cm x 5,11 cm

3 CHLORID I GRUNDVANDET i DK
Der er en udbredt opfattelse, at klorid i grundvand alene stammer fra nedbøren, lossepladser o.l., saltdepoter, gødning, indtrængende havvand og residual saltvand. Sporadiske iagttagelser af >250 mg Cl/L som stammer fra veje Problem på Frederiksberg? I Danmark mangler vi en samlet vurdering af hvad klorid fra vejsaltning betyder for kvaliteten af vores grundvand. 600 mg/L 30 mg/L 10 mg/L

4 BAGGRUND OG DANSKE ERFARINGER
Vurdere risikoen ved glatførebekæmpelsen for grundvandet i DK vha. tidsserier, GIS analyser, metoder til kildesporing vha. kemiske forhold og modellering i værkstedsområde Relevant for Vandplaner og Grundvandskortlægning Finansieret af 5 af Miljøcentrene (ikke afsluttet endnu) Content slide, two columns with 2 images. Image size: 5,43 cm x 10,79 cm

5 ÅRSAGER TIL SALT I GRUNDVANDET
Mange bække små...

6 CHLORID I GRUNDVAND – VIDEN I DAG
DGU, 1995

7 CHLORID I GRUNDVAND (<30 mg/L)

8 CHLORID I GRUNDVAND (30-75 mg/L)

9 CHLORID I GRUNDVAND (75-125 mg/L)

10 CHLORID I GRUNDVAND (125-250 mg/L)

11 CHLORID I GRUNDVAND (250-600 mg/L)

12 ÅRSAGEN TIL FORHØJET SALTINDHOLD
Content slide, two columns with 3 images and caption. Image size: 5,43 cm x 5,11 cm Grundvand >80 m u.t.

13 Tidsserieanalyse Ikke en triviel opgave med data som er
ikke-ækvidistant fordelt i tid og rum!

14 KAN JUPITER DATABASEN BRUGES?
3% af data 20% af data

15 Modellering for et værkstedsområde - Vestegnes Kommuner
Klorid: Potentielle kilder Opstille kildestyrke model Kalibrering af numeriske model Prædikative simuleringer Fortsættelses af nuværende forbrug Reduceret forbrug Reduceret forbrug i sårbare områder Betydningen af klimaændringer Content slide Content slide

16 Klorid Glostrup-Hovedvandværket Skrivekridt: Forhøjede kloridindhold er sammenfaldende med forhøjede fluorid og bor indhold. Na/Cl forholdet er identisk med havvand Diffusion af salt fra matrix er den mest sandsynlige kilde. Danienkalk: Forhøjede kloridindhold er ofte sammenfaldende med forhøjet sulfatindhold Kloridpåvirkning fra terræn kan være en væsentlig kilde Fluorid Klorid Sulfat Klorid Hvidovre Vandværk

17 Klorid udviklinger i indvindingsboringer

18 Klorid udviklinger i indvindingsboringer

19 Saltbelastningskort Veje og stier er inddelt i klasser.
Primære veje (Vejklasse I & II). Sekundære veje (Vejklasse I og IV inkl. private veje). Vejsaltforbruget i tons for Vestegnens kommuner. Placering af punktkilder: Saltlagre, sne-deponier, kunstgræsbaner mv. Vejsaltforbruget for Statens og amternes forbrug i både tons og kg/m2 vej. ( ) Svært at estimere forbruget på de enkle veje. Belastningskortet er derfor vurderet alene på basis af primære og sekundære veje/stier. Information om spredningsmetoder og våd- eller tør-saltning er ikke indgået i vurderingen

20 Saltbelastningskort

21 Kildestyrke Saltforbrug i tid og sted- Sammenholde Vestegnen med Statens forbrug Vejsaltsforbrug pr m2 vej Vejklasse sammenholdes med vejbredder (f.eks.: TOP10DK) Tidsserie med saltforbruget fordelt på veje.

22 Tab til grundvand? Spørgsmål som modellen måske kan svare på
Har vi nået en stationær situation efter 30 år med saltning ? Hvad sker der, hvis forbruget reduceres til 75 %, 50 % 25 % og 0 % af det ”nuværende” forbrug Hvad sker der, hvis forbruget reduceres på særlige følsomme områder (kort transporttid til indvindinger)

23 VEJSALT OG GRUNDVAND - KONKLUSIONER
Salt grundvand fortsat stort problem ved kyster og i dybden Fulde effekt af vejsalt senere Chlorid sandsynligvis regionalt stigende på Østsjælland: min. nedefra og vejsalt Vejsalt lokalt problem i Jylland og på Fyn Bromid kan bruges til kildeopsporing i boringer Modellering på kildepladsniveau nødvendig for risikovurdering inkl. ALLE chlorid kilder Mange bække små...


Download ppt "Er vejsalt et problem for grundvandsressourcen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google