Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

WFS 2.0 i Kortforsyningen Julian Hollingbery, Geografisk Infrastruktur, julho@kms.dk Kortforsyningsseminar 31/3-11.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "WFS 2.0 i Kortforsyningen Julian Hollingbery, Geografisk Infrastruktur, julho@kms.dk Kortforsyningsseminar 31/3-11."— Præsentationens transcript:

1 WFS 2.0 i Kortforsyningen Julian Hollingbery, Geografisk Infrastruktur, Kortforsyningsseminar 31/3-11

2 Velkommen! Projekt: Ny WFS-platform (2 slides)
Nye ting i ISO FDIS (WFS 2.0) (5 slides) Udfordringer: Store datamængder, Basic WFS som selvforsvar, m.m. (2-4 slides) Spørgsmål tager vi bagefter, evt. på mejl

3 Projekt: Ny WFS-platform; baggrund:
INSPIRE Download tjenester (GML og WFS 2.0) Vi har brugt software i mere end 5 år: Selvforsvar på WFS Performance af GML 3 Produktivitet i vedligeholdelse af tjenester Skiftende ejerforhold ESDIN: Hvad bruger andre lande/kortlægningsinstitutioner? Sandkasse med Snowflake og XtraServer

4 Projekt: Ny WFS-platform
Status: Startede nov. 2010, slutter maj 2011 4 kandidater udvalgt til test Tekniske tests er nu (foreløbigt) afsluttede Konsekvenser for eksisterende brugere: Mål: Udskiftning af nuværende platform, men eksisterende tjenester fortsætter uændret Performance tests viser kraftig forbedring (for GML 3) Medfører skift af platform for WMS+SLD (dvs. mat_sldfe, topo_geo_sldfe og topo_geo3p_sldfe)

5 Klasser af WFS 1.1 Basic: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature. ”This would be considered a READ-ONLY web feature service” XLink: Basic plus GetGmlObject operation for local and/or remote XLinks, and offer the option for the GetGmlObject operation to be performed during GetFeature operations. Transaction: Basic plus Transaction operation. Optionally, GetGmlObject and/or LockFeature operations

6 Klasser af WFS 2.0 Simple: GetCapabilities, DescribeFeatureType, ListStoredQueries, DescribeStoredQueries, GetFeature operation with at least the StoredQuery action Basic: ”Simple” plus GetFeature with Query action and GetPropertyValue Transactional: ”Basic” plus Transaction operation Locking: ”Transactional” plus either GetFeatureWithLock or LockFeature operation HTTP GET: Implement the Key-value pair encoding HTTP POST: Implement the XML encoding SOAP: Implement the XML encoding within SOAP envelopes Inheritance: Implement the schema-element() function for XPath expressions Remote resolve: Ability to resolve remote resource references Response paging: Ability to page through the response Stadard joins: join predicates using all Filter operators except the spatial and temporal operators Spatial joins Temporal joins Feature versions: Ability to navigate feature versions Manage stored queries: CreateStoredQuery, DropStoredQuery operations

7 Klasse: Basic WFS GetFeature med Query (dvs. brugerdefinerede, on-the-fly filtre) GetPropertyValue - resulterer i f.eks. <wfs:ValueCollection timeStamp=" T19:00:00" numberReturned="1" numberMatched="1" xmlns:…> <wfs:member>3</wfs:member> </wfs:ValueCollection> Basic = Simple + vilkårlige filtre

8 Klasse: Response Paging
”Response paging is the ability of a client to scroll through a set of response features or values, N features or values one at a time, much like one scrolls through the response from a search engine one page at a time.” Klient specificerer count, og modtager så en URL til next.

9 Klasse: Manage Stored Queries
CreateStoredQuery, DropStoredQuery Opret og slet prædefinerede forespørgsler (1.1 ”filtre”) Mulighed for parametre (eksempel p. 80)

10 Udfordring: Store datamængder
KF tillader pt. generelt op til 5000 objekter per forespørgsel  men ingen fejlmeddelelse når man rammer loftet    I praksis giver mange megabyte GML ofte anledning til ”sjove” problemer Kan løsningen være Response Paging?

11 Udfordring: Selvforsvar på WFS
Kortforsyningens WFS er sårbar overfor en type af ”Denial of Service”-angreb Løsning 1: Forlade os på gode brugerrelationer (dvs. lade login-parameteren stå for validering) Løsning 2: Validér filtre (”queries”) i henhold til en hvidlistning (ListStoredQueries) Løsning 3: Understøt kun Simple WFS 2.0

12 Udfordring: Plus/minus
Udtræk af levende objekter: <Filter xmlns="http://www.opengis.net/ogc"> <Not><PropertyIsNull><PropertyName>fot:Til_dato_FOT</PropertyName></PropertyIsNull></Not> </Filter> Udtræk af objekter nedlagt 3 første dage af Januar: <And> <PropertyIsLessThan><PropertyName>fot:Til_dato_FOT</PropertyName><Literal> T00:00:00</Literal></PropertyIsLessThan> <PropertyIsGreaterThan><PropertyName>fot:Til_dato_FOT</PropertyName><Literal> T00:00:00</Literal></PropertyIsGreaterThan> </And>

13 Udfordring: Geometrityper
Objekttyper med blandede punkt-, linie- og polygongeometrier Objekttyper med enkelt- og multipolygoner 2D og 3D: <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::25832,crs:EPSG::5799" srsDimension="3">

14 Tak for opmærksomheden, nørder 

15 Klasse: Feature Versions
Et svar på GetFeature eller GetPropertyValue kan angive state som ”valid”, ”retired”, ”superseeded” eller ”other:…”

16 Klasse: Remote Resolve
Returnér data, sådan at referencer til andre objekter kan følges (via XLink – se eksempel p. 37 i spec.) … f.eks. på andre WFS-servere

17 Store datamængder med Response Paging

18 Resultatformater I dag: GML2 fra WFS 1.0 Fra WFS 1.1:
text/xml; subtype=gml/3.1.1 text/xml; subtype=gml/3.1.1/gmlsf/1.0.0/0 application/csv application/javascript application/serialized.feature application/shape

19 Baggrund: INSPIRE Download Service
INSPIRE gennemførselsbestemmelser m.m. beskriver 2 slags Download tjenester: Prædefinerede datasæt (f.eks. FTP-server) ”Direct Access” (WFS eller WCS) Tekniske retningslinier benytter WFS 2.0 Dataspecifikationer for Bilag I benytter GML 3.2.1 KMS behøver tid til at arbejde med data

20 Krav til WFS platform i KF
Erstat eksisterende tjenester i Kortforsyningen Eksponering af ”sjove” datatyper: multigeometrier, tidsstempel (herunder filtrering -> plus/minus-ændringer) og tidszone Understøt distribution af 2D data på 3D grundlag Hvilke krav stilles til underliggende database? Særlige ID-kolonner, indices, nøgler el.lign. Den udførte SQL skal fremgå af logfil eller tilsvarende Fuld fleksibilitet mht. applikationsschemaer, schemaLocations, namespaces mv. Typen af konfigurationsfil skal understøtte versionshåndtering Understøt INSPIRE dataspecifikationer Brugerdefinerede projektioner Performance Plan for understøttelse af WFS 2.0 (og GML 3.2.1) Selvforsvar Licensmodel som understøtter fleksibel skalering Understøt PostGIS Understøt konfigurerbare ”software joins” – overlad joins til databasen Understøttelse af både SDO_GEOMETRY og ST_GEOMETRY på Oracle Understøt objekttyper med blandede geometrityper


Download ppt "WFS 2.0 i Kortforsyningen Julian Hollingbery, Geografisk Infrastruktur, julho@kms.dk Kortforsyningsseminar 31/3-11."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google