Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Risikovurdering i arbejdsmiljøet Bachelorprojekt – Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Risikovurdering i arbejdsmiljøet Bachelorprojekt – Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 2008."— Præsentationens transcript:

1 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Bachelorprojekt – Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 2008

2 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Præsentation –Vores tilgang til projektet inkl. tidsramme –Bachelorprojektet –Baggrund for rejse til Norge - Bergen –Refleksioner fra Norge –Praksiserfaring og model –Perspektivering og spørgsmål

3 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Vores tilgang Praksisopgave med risikovurdering af ergonomiske forhold – certificering OHSAS 18001 • Praksisopgave på Viking Life-Saving Equipment januar - november 2007 • Bachelorprojekt februar 2007 – januar 2008 –Pilotstudie  Undren over manglende kendskab til risikovurdering blandt fysioterapeuter i arbejdsmiljøet

4 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Bachelorprojektet –Baseret på litteraturgennemgang og semistrukturerede interviews • Baggrund og formål • Resultater af litteraturgennemgang • Resultater af interviews med fire fysioterapeuter • Relateret til praksis

5 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Baggrund for rejse til Norge - Bergen (på baggrund af SSIDs rejselegat) (på baggrund af SSIDs rejselegat) –Møder ergonomisk risikovurdering i Norge på google- søgninger –Krav til virksomheder om risikovurdering i Norge –Diskuteret projektet med Norske fysioterapeuter: • En forsker i muskelskelet lidelser • En praktiker som har udviklet en model til ergonomisk risikovurdering • En inspektør hos det Norske Arbejdstilsyn.

6 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Refleksioner fra Norge –Risikovurderings indtræden i Dansk/ Norsk arbejdsmiljølovgivning –Forskellige fokusområder i DK / N –Forståelsen af ergonomi er forskellig –Fælles forståelse - forudsætning for udvikling af model til risikovurdering –Der er udviklet en model til ErgoRisk –Praksis og forskning er afhængig af hinanden –Fysiske risikofaktorer godt dokumenteret, men mangel på acceptkriterier. –”Man skal turde handle på det, man ved!”

7 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Praksiserfaring og model –Praksisopgave på Viking Life-Saving Equipment A/S i Esbjerg om risikovurdering af de ergonomiske forhold i produktionen. –Model til ergonomisk risikovurdering

8 Arbejds- proces Aktivitet (beskrive lse) Eksponer ingsforho ld Farlighed(1-5) Eksponer ing (1-5) Risikoniv aeu /risikoes timering = Farlighed x Eksponer ing At-vejl. Risiko for Forslag til handling er - Risikohå ndtering 1 Fx Trække vogn på 20 kg Fx 50 % af arbejds- dagen 144D.3.1 2 Fx Kraftbetonet arbejde over skulderhøjde Fx over 50 % af arbejds- dagen 4520 At.1.01.14 og D.3.2 Genere i ryg, nakke- skulder (på sigt) OBS eksponering en 3 Fx kraftbetonet arbejde under skulderhøjde Fx 5 % af arbejds- dagen 326 At.1.01.14 og D.3.2 Genere i ryg, nakke- skulder (på sigt) 4 osv Fx løft på over 50 kg / samarbejde mellem flere personer Fx 5 gange pr. uge 515D.3.1 Rygskader (akutte/over tid) Fx Redskaber eller kran til at klare løftet.

9 Risikovurdering i arbejdsmiljøet Formidling d. 22 april 2008 - SSID • Perspektivering og spørgsmål –Fokus på arbejdsmiljøindsatsen i Danmark  Kvalificeret og struktureret arbejde –Forebygge fremtidige bevægeapparatslidelser – sygefravær –Opfordrer til mere pro-aktivt arbejde med risikovurdering i fremtiden


Download ppt "Risikovurdering i arbejdsmiljøet Bachelorprojekt – Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google