Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital læremiddelkompetence i fagene

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital læremiddelkompetence i fagene"— Præsentationens transcript:

1 Digital læremiddelkompetence i fagene
Marie Falkesgaard Slot, lektor og ph.d., Læremiddel. dk, University College Lillebælt

2 ” en kortlægning af kommunens læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag,
sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene”.

3 Funktionelle læremidler
Læremiddeltyper Type Didaktiske læremidler Semantiske læremidler Funktionelle læremidler

4

5 Case 1 Design i sprogfag

6 Case 2 Design i matematik

7 Case 3 Design i fysik/kemi

8 Analystiske greb Orkestrene af en innovativ læremiddelkultur Processer i undervisningen Digitale dannelse

9 Orkestrering af læringsscenarier
Orkestrering betyder: ”at udvælge de instrumenter man vil have i orkestret til at spille et givet stykke musik” Gyldendals fremmedordbog Metaforisk brug af orkestreringsbegrebet: ”At udvælge de læremidler / teknologier, som læreren vil anvende for at understøtte en given undervisningssituation/ læringsdesign” Pierre Dillenbourg (2010)

10 Dynamisk orkestrering
Ordene ”dynamisk orkestrering” kunne betyde kombinationen af design/planlægning og ”real time”-tilpasning. Det må understreges, at ”dynamisk” ikke betyder improvisation. Det er hverken plan eller mål-løst, men refererer i stedet til en vis grad af frihed i forhold til undervisningsplanen.

11 Underviserens rolle Underviserene er ikke viljeløse tilskuere. De er de dirigenter, der igangsætter hele aktivteten. I real time styrer de aktiviteterne, der optræder samtidigt på flere planer. De formidler den lidenskab, de har for emnet. Gennem kropssprog udtrykker underviserne deres fortolkning (hastigheden, intensiteten, ...)til musikerne. Det er eleverne, som skal lære gennem aktiviteterne, men lærerne har styringen med hele situationen. Pierre Dillenbourg (2010)

12 Processer i undervisningen
Mikroniveau: Kommunikationssekvenser Mesoniveau: Workflow Makroniveau: Forløb Workflow Læreroplæg – Forståelsesspørgsmål – Elever løser opgaver – Plenum (LFOP)

13 Digital dannelse Tilegnelse på tre niveauer
Niveau 1: Basale digitale kompetencer: kræves for at udføre bestemte handlinger med digitale redskaber, Niveau 2: Repertoire / ”orkestrering” af digitale anvendelser, som består af basale digitale kompetencer kombineret med forskellige handlestrategier til at ændre praksis, Niveau 3: Digital transformation som evnen til at tænke i nye baner og integrere kreativitet og innovation og skabe noget nyt i et digitalt (lærings)-miljø, Martin, Allan (2006)

14 Case 1 – Design i sprogfag (Didaktiske læremidler)
L F O P = læreroplæg Læremidlet tilfører begrænsede digitale orkestreringsmuligheder Få digitale handlestrategier

15 Case 2 - Design i matematik (Funktionelle læremidler)
Lfop= elevopgaver Digitale orkestreringsmuligheder i et parallelspor Flere digitale handlestrategier

16 Case 3 – Design i fysik/kemi (Semantiske læremidler)
Eksempel 3 Lfop = Plenum Mange digitale handlestrategier Mulighed for orkestrering overskider (måske) elever og lærerens digitale kompetencer

17 Innovative læremidler
Type Didaktiske læremidler Semantiske læremidler Funktionelle læremidler Eksempler iBogen, digitale læringsspil, praksisstillads… Tekster, simulationer, animationer, film, computerspil Talesyntese, tekst- og billedbehandling, skærmoptagelse… Tendens Stilladsbygning Creative Commons Samarbejde og metakognition

18 Hvad er innovativ undervisning?

19 Hvad er status? Innovativ undervisning er snarere undtagelsen end reglen Innovativ undervisning er et individuelt fænomen på lærerniveau Innovativ undervisning er ikke et institutionelt fænomen på skoleniveau Lærere bruger primært it som præsentationsværktøj Elever bruger primært it som værktøj til informationssøgning, løsning af rutineopgaver og test Lærere, der underviser innovativt og elevcentreret, bruger oftere it i undervisningen end andre lærere Der er en statistisk signifikant og klar sammenhæng mellem innovativ undervisning og tegn på brug af 21. årh.-kompetencer i elevprodukter.

20 Digital læremiddelkompetence i fagene
Dynamisk orkestrering af læremidler Faglig risikovillighed Fagteamsamarbejde Ledere med visioner Praksisnær kompetenceudvikling

21 Tak for ordet

22 Referencer Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Evaluering af digitale læremidler. København: Århus Universitet og Læremiddel.dk. Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011a). Hvad skal der ske i skolen?: et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik. Cursiv 8, skriftserie, Århus Pædagogiske Universitet. Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011b). Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb. Viden om Læsning. Burden, K. (et al). (2012) iPad Scotland Evaluation. University of Hull Christiansen, René It og digiale læremidler i Vordingborg Kommune https://www.ucviden.dk/portal-ucsyd/files/ /IT_OG_DIGITALE_L_REMIDLER_I_VORDINGBORG_KOMMUNES_SKOLER_FINAL.pdf Dillenbourg, Pierre, Jerman. J. Tchnology for classroom orchestration https://www.google.dk/?gws_rd=cr&ei=6ShqUo-4HKXD4wSQ5YDABA#q=dillenbourg+technology&spell=1 Hauge, T.E, Lund, A. & Vestøl, J.M. (red.), (2010). Undervisningens nye sammenhænge – it, aktivitet, design, Klim. Jewitt, Carey (2008). Technology, Literacy and Learning: A Multimodal Approach. London: Routledge. Illum Hansen, T. Hansen, J.J. Graf, T.S. (2011a). Læremidler i didaktikken – Didaktikken i læremidler. Forlaget Klim. Illum Hansen, T (2010): It og medier i et læremiddelperspektiv. Kvan 86. Martin, Allan (2006) Digital literacy and the digital society New Science of Learning,

23 Tak for ordet

24 Fra praksis Den store midtergruppe på vej
Den store midtergruppe på vej Den lille fortrop i fuld fart ”Der er ikke nogen lærere, der ikke går hjem og prøver noget, der har været så mange rygter om at lærerne, de gider ikke, og de vil ikke, men jeg ser ikke nogen lærere, der ikke går hjem og prøver. De vil rigtig gerne alle sammen”. ”Det er jo 15 år siden, at man synes det var fantastisk, at der var et billede, vi er ovre det der med at falde på halen overfor det tekniske, nu er det indhold, nu er det det didaktiske, som vi skal koncentrere os om”

25 Billeder fra praksis Den lille bagtrop der skal i gang
”Jeg opfinder ikke den dybe tallerken, det kan alle de gøre, som elsker det, men jeg er sådan en, der skal vide, hvilken knap jeg skal trykke på, jeg kører ikke bare, det er nok hovedforklaringen på, at jeg ikke bruger digitale læremidler”


Download ppt "Digital læremiddelkompetence i fagene"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google