Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Familie og børn i en opbrudstid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Familie og børn i en opbrudstid"— Præsentationens transcript:

1 Familie og børn i en opbrudstid
Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen forelæsning 3

2 Udsatte familier Hvad er en udsat familie? En reaktion på belastninger
En social diagnose Udsathed er ofte kædereaktioner Udsathed er også en mobilisering og kamp for overlevelse som familie forelæsning 3

3 Hovedtyper af udsatte familier
Den offentlige arena: Familier med svækket materielt grundlag Den private arena: Familier med indre sammenbrud Den personlige arena: Familier hvor et medlem har personlige problemer Familier med anden etnisk baggrund forelæsning 3

4 Model for udsatte familier
Stabilisering og kontrol mobilisering belastning udsathed sammenbrud krise svækkelse forelæsning 3

5 Familier med svækket materielt grundlag
Svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Førtidspensionering Arbejdsløshed Lavindkomstfamilier Fattige familier Starthjælp forelæsning 3

6 Fattigdom Definitioner af fattigdom Social eksklusion
Relativ økonomisk fattigdom Få eller ingen sociale relationer Begrænset deltagelse i faglige/politiske aktiviteter Dårligt helbred Eneforsørgerfamilien Opvækst med arbejdsløshed Glen Elders undersøgelser i USA (1974, 1992) forelæsning 3

7 Hvor mange er fattige? 50 pct.s median: 4,2 pct. af befolkningen = 50 pct.s median: børn CASA undersøgelsen: familier på starthjælp ligger under 50 pct., kontanthjælpsgruppen lige over forelæsning 3

8 Hverdagsliv med fattigdom
Evig anstrengt økonomi Tiggergang til socialforvaltningen Nedslidning af brugstingene Låne, udsætte køb - få gæld Afslag på uddannelsesstøtte Sygdom hos børnene Oplevelsen af vold fra samlever Opleve at være stigmatiseret forelæsning 3

9 Familier med indre sammenbrud
Skilsmisse-familien Sammenbrud af voksenalliancen og familiehelheden Misbrugsfamilier Sammenbrud af forældreskabet Familier med overgreb mod børn Sammenbrud af forældreskab og familiehelhed forelæsning 3

10 Omsorgssvigt Tilsyn, stimulation – tilknytning ”Usynligt omsorgssvigt”
4-5 pct. af en børneårgang er udsat for svigt forbundet med forældres misbrug 1-2 pct. af børn og unge har svigt fordi forældre har psykiske vanskeligheder 7 pct. af de 7 årige har ressourcesvage forældre (Else Christensen 2006) forelæsning 3

11 Brev fra en alkoholiker
”.. Jeg dækkede over misbruget…” Børn er solidariske ”jeg forsøgte at være perfekt” ”jeg fik ros for at ære så dygtig” I dag:handicappet, kroniske smerter og forringet livskvalitet ”vi skal lære at turde skride ind” Overfladetilpasning! forelæsning 3

12 Overgreb mod børn Fysisk vold Psykisk vold og forsømmelse
Vanrøgt, fysisk forsømmelse Seksuel vold Mellem børn årligt Biologiske forældre i 80 pct. af tilfældene Voldelige mænd forelæsning 3

13 Personlige problemer i familien
Langvarig sygdom hos et medlem af familien Familier med en psykisk syg forældre forelæsning 3

14 Et barn i familien har kræft
Det første chok Mobilisering og sammenhold Krisen i parforholdet Magtesløsheden Hele familien er påvirket Sammenholdet Parforholdet forældreskabet Søskende forelæsning 3

15 Parforhold og fællesskab
”..de færreste kan være fælles om en dyb sorg” (Roth, 1989) Konflikter mellem ægtefæller Fædres utilfredshed med parforholdet Manglende fællesskab om beslutninger i familien Forøget stress i parforholdet Skilsmisse og opløsning (Fife, Norton & Groom, 1987) forelæsning 3

16 Familie med psykisk syg forældre
Et skøn: børn er berørt 7 pct. af forældrene har en depression Parforholdet fungerer i perioder ikke Forældreskabet suspenderet Det ydre netværk lukket ned Familiehelheden eksisterer ikke - og ofte forstår børnene ikke hvad der sker forelæsning 3

17 Konsekvenserne for børn
Grænseoverskridende adfærd – men dog loyale over for forældrene De er usikre – men har skyldfølelser De forstår det ikke – og kan ikke skelne mellem sygt og normalt De bliver mobbet De er ikke i stand til at bede om hjælp forelæsning 3

18 Hvordan klarer børn det?
Mogens Christoffersens registerus. 1996 4 pct. af mødrene og 3 pct. af fædrene har været indlagt på psykiatrisk afdeling Mange har haft alkoholrelaterede lidelser Det …”afhænger af, om der i øvrigt er ressourcer i familien” (Christoffersen) hænger …”tættere sammen med den uro i familien, en forældres patologiske lidelser forårsager, end med selve lidelsen” (Schaffer, 2001). forelæsning 3

19 Familier med anden etnisk baggrund
(2006) personer i Danmark, 6 pct. Marginalisering På arbejdsmarkedet Integration og diskrimination Social segregering Boligområdet Skolen Ghettoisering og parallelsamfund: integration fravælges forelæsning 3

20 Familiekultur Kollektivisme og religiøsitet
Komplementær rollefordeling Hvad er etnisk kultur? Essentialisme: Noget man er bærer af? Konstruktivisme: Noget man skaber som aktør Børn i en krydsild Tosprogethed skolevanskeligheder forelæsning 3

21 Mobilisering Opbakning fra det ydre sociale netværk
Opruste det indre sammenhold i familien Stabilisering og kontrol Den langsomme ”nedslidning”: overforbruge ressourcer Konflikter Tab af kontrol forelæsning 3

22 Stabilisering og kontrol
Familiens tre sfærer: familiemiljøet, parforholdet, forældreskabet Familiemiljøet: helheden, drømmen, visionen, etos Parforholdet: loyalitet og alliance Forældreskabet: ansvar og perspektiv Synkroni: sammenhæng mellem de tre sfærer ud fra engagement, oplevet meningsfuldhed og kontrol Legitimitet: sfærerne begrunder hinanden i den måde familien finder en løsning på forelæsning 3

23 Overvejelser: familier i modgang
Nogle familier falder fra hinanden ved modgang Nogle familier giver op – men forsøger at bevare fx forældreskab Nogle familier overinvesterer i familiemiljø – på bekostning af forældreskab (barn med handicap) Hvad er det, der gør en forskel? Hvad er modstandskraften i et familiemiljø? Hvad betyder udgangspunkt i traume – eller håb? forelæsning 3


Download ppt "Familie og børn i en opbrudstid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google