Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdet med linjer i udskolingen på de fire nye skoler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdet med linjer i udskolingen på de fire nye skoler"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdet med linjer i udskolingen på de fire nye skoler

2 Fælles for alle skolerne:
Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning følger de almindelige fagkrav og trinmål i folkeskolen. Eleverne undervises i alle almindelige skolefag. Udskolingsforløbet afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i 9.klasse

3 iSkolen - Erritsø Centralskole 2011
Erritsø Fællesskole Valglinjer i 7. klasse Vælg din linje iSkolen - Erritsø Centralskole 2011 Erritsø Centralskole 2009

4 Valg af linjer International linje Innovativ/Science linje
Idræts- og Naturlinjen Design/Art Erritsø Fællesskole 2012

5 Den Internationale linje
Linjen er etableret som et led i Fredericia Kommunes ønske om at etablere internationale undervisningstilbud i alle distrikter. Linjens klasser modtager undervisning af engelskuddannede lærere i matematik, biologi, geografi, fysik/kemi og engelsk m.v. i alt 12 – 13 lektioner pr. ugen. Linjens elever binder sig til to ekstra timer ugentlig med kommunikation. I elevernes undervisning indgår lejrskoler til udlandet f. eks. England. Eleverne skal på sigt have mulighed for at gå til den engelske GCSE eksamen (dog ikke på skolen) Erritsø Fællesskole 2012

6 Innovativ/Science linjen
Linjen etableres i samarbejde med Lego Education. Linjens elever binder sig for 4 lektioners ugentligt i det nye fag: innovation. Linjens elever binder sig til at indgå i kreative arrangementer De 4 lektioner foregår i skolens science-lokale, hvor eleverne arbejder innovativt med udgangspunkt i et Lego- eksperimentarium. Undervisningsforløbet bliver fra næste skoleår fulgt af forskere fra Aalborg Universitet og LEGO. iSkolen - Erritsø Centralskole 2E Erritsø Fællesskole 2012

7 Idræts- og Natur linjen
Vi ønsker, at eleverne opnår: Kendskab til en bred vifte af små og store idrætsgrene Kendskab til kroppens anatomi og fysiologi Kendskab til praktisk anvendelse af træningslære Kendskab til forskellige biotoper i den omgivende natur og brugen heraf. Kendskab til kostens kemiske sammensætning og dens betydning for kroppen iSkolen - Erritsø Centralskole Erritsø Fællesskole 2012

8 iSkolen - Erritsø Centralskole 2012
Design/Art linjen iSkolen - Erritsø Centralskole 2012

9 Linjer på Fjordbakkeskolen

10 Vi fortsætter med de samme linjer
Den internationale linje Den innovative linje - problemløsning og formidling Den naturfaglige linje Fjordbakkeskolen 2012

11 Den internationale LINJE
øge elevernes lyst til at interessere sig for andre kulturer. give dem øget mod til at indgå i dialog med fremmede kulturer. udvikle elevernes sproglige og kommunikative færdigheder. give eleverne et sprogligt løft. Bl.a. undervises i matematik, biologi og fysik/kemi af en engelsksproget lærer. øge elevernes innovativ tænkning.

12 Linjen iNNOvation – problemløsning og formidling
Eleverne motiveres til at udfolde og pleje egne kreative potentialer. Eleverne lærer at bruge den innovative tankegang. Eleverne får redskaber og metoder til at få idéer og ”opfinde”. Eleverne lære at omsætte en idé til et produkt. Eleverne får kendskab til markedsføring, distribution m.m..

13 Den naturfaglige linje
Forsøg, cooperative learning og innovative arbejdsformer Ekstra ”naturfag” (valgfag) Tid til fordybelse Tværfaglige projekter såvel i laboratoriet som ude i naturen Skolerejse med vægt på naturvidenskab Fjordbakkeskolen 2012

14 VALG AF LINJER i udskolingen
ULLERUP BÆK SKOLEN VALG AF LINJER i udskolingen

15 Pædagogisk grundlag UDSKOLINGEN på NØRRE ALLÈ
Eleverne er medskabere i læringsprocessen. Elev involvering skal medtænkes på alle niveauer. Eleverne skal ud i handlingsrummet. Vi vil i høj grad arbejde med elevernes indre motivation. Eleverne skal være medskabere af Nørre Alles nye ungdoms univers. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens læringsprofil. Elevernes faglige niveau skal højnes. Ledelsen deltager aktivt i videreudviklingen af skolens pædagogiske grundlag. Vi skal konstant udfordre rammen og søge nye løsninger på fremtidens udfordringer. Det er vigtigt at holde fokus på, at det væsentlige er læring, og at strukturen skal være et middel til at kvalificere undervisning og læring. Vi ønsker at inddrage nyeste forskning som en naturlig del af skolens hverdag. Bevægelse skal være en central del af undervisningen. Ullerup Bæk Skolen 2012

16 LINJEFORUDSÆTNINGER udskolingen NØRRE ALLÉ
Hver linje har omdrejningspunkt omkring et bestemt område og skal udvikle en særlig linjedidaktik. Linjerne skal stimulere elevernes indre motivation. Linjerne skal alle være båret af høj faglighed. Alle linjer skal være designet så de bliver aktive tilvalg for eleverne. Ullerup Bæk Skolen 2012

17 Udviklingsforløb i gang om LINJERNE på Ullerup Bæk Skolen
IDRÆTSAKADAMIET: indeholder talentlinjen såvel som idrætstilbuddet til ikke idrætstalenter. Det er linjen hvor idrætsmiljøet udvikler sig. Indhold: idræt i alle afskygninger, junioridrætslederuddannelse, sundhedsfremme, et liv i bevægelse, bevægelse i livet. ART OG KOMMUNIKATION: udtryksformer i alle afskygninger, kunst, digitale udtryk, kropslig udtryk, at udtrykke sig gennem andre og en selv. GLOBAL LIFE: Internationalisering, kultur, verdenen set gennem egne øjne, globale udfordringer, andre sprog. SHANES VERDEN: Linjen hvor teori bliver til praksis, bæredygtighed, fra jord til bord, fra ide til produkt, design. Eleverne er konstant i handlingsrummet.

18 PROCESSEN PÅ NØRRE ALLÈ
LEDELSEN HAR SAT RAMMEN – Det pædagogiske grundlag MEDARBEJDERNE INDDRAGES - Arbejder med linjerne gennem et udviklingsforløb ELEVUNDERSØGELSER Ullerup Bæk Skolen 2012

19 Kirstinebjergskolens linjetilbud på Havepladsvej
11/26/12

20 Forudsætninger for linjerne
Alle linjer skal være båret af høj grad af faglighed Fagdidaktikken skal tilpasses de enkelte linjer Det samlede linjetilbud skal favne bredt Linjerne skal motivere til læring – og lyst til læring for den enkelte elev Kirstinebjergskolen 2012

21 Seks linjer på Havepladsvej
Idræt - Sport/Krop/Bevægelse/Adventure Samfund - Demokratilinjen Science - Naturfaglig Art - Drama/Design/Billedk/Medie/Musik Design - Teknisk/Praktisk/Medie International - Globalisering/Kulturforståelse Kirstinebjergskolen 2012

22 på Kirstinebjergskolen
Elevernes forslag til linjer på Kirstinebjergskolen Art (musik, billedkunst, drama/rollespil, film, bevægelse, musical, dans, håndarbejde) Idræt (sport, fysiologi, sund livsstil, madlavning) Science/naturfag (matematik, fysik/kemi, biologi) International (engelsk, tysk, fransk, kinesisk, italiensk, tyrkisk, bred kulturforståelse, samfundsfag, historie, geografi) Kreativ kommunikation (film, hjemmeside, journalistik, digitale medier) Design og teknik (praktiske værksteder, industrielt design sløjd, håndarbejde, reparation af cykler, scooter) Grøn linje (adventure, økologi, biologi, havebrug, energi, madlavning, dyr) Kirstinebjergskolen 2012

23 Processen på Kirstinebjergskolen
September - november 2012: Forslag til linjer indsamles i samarbejde med elever og medarbejdere. Målet er udarbejdelse af et linjekatalog til elever og forældre Oktober – november 2012: Kompetenceafklaringsskema for lærerne udarbejdes med henblik på at sammensætte kvalificerede linjeteams. November – december 2012: Indholdsbeskrivelser af linjerne samt overskrifter til linjerne færdiggøres: November 2012: Begyndende– erhvervsliv, ungdomsuddannelser, foreningslivet, Den kreative skole etc. – kontakt til relevante samarbejdspartnere Primo / medio januar 2013: Linjekatalog sendes ud Primo februar 2013: Infomøde for forældre– efterfølgende tilmelding til linjerne. Talentarbejde: Samarbejde med Ungdomsskolen & Pædagogisk Udviklingsafdeling. Kirstinebjergskolen 2012


Download ppt "Arbejdet med linjer i udskolingen på de fire nye skoler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google