Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolen er vores fælles ansvar

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolen er vores fælles ansvar"— Præsentationens transcript:

1 Skolen er vores fælles ansvar
Samarbejde mellem skole og forældre

2 Hvorfor er forældrenes engagement vigtigt?

3 Jo bedre forældre kender hinanden, lærerne, pædagogerne og eleverne i klassen
større tryghed større åbenhed og tolerance større ansvar for fællesskabet

4 Nyere pædagogisk forskning viser at et godt samarbejde mellem hjem og skole påvirker
Børns faglige præstationer ( forældrenes støtte til barnets skolearbejde er vigtigere end det der sker i skolen..!) Børns trivsel i skolen Relationerne mellem elever og lærere og mellem eleverne i klassen Læring af sociale færdigheder

5

6 Hvad gør vi så på Stilling Skole?

7 Dagligdag Særlige arrangementer Skolebestyrelse og udvalg Højt informationsniveau: Aktivt og opdateret ForældreIntra Nyhedsbrev fra ledelsen hver måned Omhyggelig information om særlige udfordringer (udskiftning af vinduer, fusion med specialklasser…) Visionsmøde Idrætsdag Motionsdag Foredrag Luciakoncert Juleafslutning Planlægning af arbejdsdag Arbejdsdag Forårskoncert Koloni Sommerafslutning Ny struktur med underudvalg

8

9 Skolebestyrelsen Driftsudvalg: Formand: Mette Krustrup
PR/kommunikation Kontakt: Mette Kræmmer og Morten Fly IT Kontakt: Mogens Christensen Forældreråd SFO Kontakt: Martin Eskildsen Forældreråd Klubben Kontakt: Morten Fly Fusion med Specialklasser fra Virring Kontakt: Anne Graah Skolefest Kontakt: Mette Krustrup Klasseråd Kontakt: Søren Abildgaard Pedersen Kolonien Kontakt: Søren Riemer Fysiske rammer Principper Kontakt: Claus Grønlund Budgetudvalg Kontakt: Anne Mette Have Rasmussen Kostpolitik Kontakt: Per Sloth og Lene Aggerholm Skolebestyrelsen Formand: Mette Krustrup Næstformand: Søren Abildgaard Pedersen Driftsudvalg: Skolebestyrelsesformand Mette Krustrup og Skoleleder Anne Graah

10 SB Kontaktforældre/klasseråd Forældre
Maj: Valg til klasseråd September: Møde (med mødepligt og afkrydsning!) med klasserådene: skolebestyrelsens (tydelige) forventninger til KR: klasseforældrerådet har stafetten i forhold til klassens ve og vel KR fremlægger deres tanker for skoleåret inkl. kalender SB fremlægger Inspirationshæfte (lejrture, spis-med-dine- venner, forældrefester…)

11 Skolebestyrelsens arbejde
Hver anden måned: møde i udvalgene (= 4 møder) møde i den samlede Skolebestyrelse Efter behov: møde i driftsudvalget Møde med klasserådene – september og marts

12 Social kapital er en kapital man opnår gennem sit sociale netværk.
Social kapital er et resultat af tillid mellem mennesker. Social kapital påvirker menneskers helbred, trivsel og udviklingsmuligheder. Social kapital vedligeholdes og bringes i vækst ved at blive brugt.

13 Alle kan drage nytte af den eksisterende sociale kapital – også de der i ringe grad bidrager til tilvæksten.


Download ppt "Skolen er vores fælles ansvar"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google