Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland"— Præsentationens transcript:

1 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Nuuk den 22. juni Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S

2 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda: Indledning og lidt om GEMBA Arterne vi har undersøgt: Rejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Resultater og prognoser Konklusion Kilde: Nationale statistikker.

3 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad laver vi hos GEMBA? GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed. Eksempler på konkrete innovationsopgaver: Udvikling af nye røgprodukter og emballager – laksevirksomhed Kulinarisk madkvalitet i sygehuskøkkener – Region Sjælland Ozon i vand til rensning af fisk – Syd-vestjysk FF Energieffektivitet i fiskeriet – Bornholms og Chr. Ø´s FF

4 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad laver vi hos GEMBA? GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed. Eksempler på andre opgaver som GEMBA udfører: Oplandsanalyser for en lang række havne samt strategiforløb Markedsanalyser indenfor seafood og food området Kommunikationsopgaver nationalt og internationalt Internationale rejeanalyser og konferencesekretariat for ICWPF 2011.

5 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
GEMBA Crew

6 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvordan har vi gjort? Tre analyseniveauer i undersøgelsen Afregningsprisen sammenlignet med andre fiskere Danske importpriser/grønlandske eksportpriser sammenholdt med andre lande Danske eksportpriser og identifikation af verdensmarkedsprisen i engros, hvor det er relevant og muligt. Analysen er baseret på offentlig tilgængelige statistikker, desk research og interview med dele af industrien. Kilde: Nationale statistikker.

7 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad har vi undersøgt? De mest betydningsfulde grønlandske arter på HS-nummer niveau: Art HS-nummer Eksport - dk (ton) Eksport - dk (mio. kr.) Rejer 44.831 520 Rejer - pillede 22.924 610 Hellefisk 19.404 349 Hellefisk - filet ,1 3.485 95 Snekrabbe 1.142 35 Rødfisk 1.432 24 Torsk 391 7 Havkat 735 8 Helleflynder 2 1 Total 2010 94.346 1.649 Kilde: Nationale statistikker.

8 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda: Indledning og lidt om GEMBA Arterne vi har undersøgt: Rejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Resultater og prognoser Konklusion Kilde: Nationale statistikker.

9 Landinger Koldtvandsrejer Koldtvandsrejer 2006 2007 2008 2009 2010
Norge 58.692 44.824 30.741 27.325 22.125 Island 3.044 2.026 2.193 5.512 7.742 Canada ** Grønland total fangst Grønland indhandling 60.539 62.516 67.157 62.566 * 54.694 Grønland TAC *Værdien aseret på foreløbige tal fra GFLK. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker.

10 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Koldtvandsrejer Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 - Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 3 grønlandske rejetrawler 5,72 5,73 6,07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Kilde: Nationale statistikker.

11 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Koldtvandsrejer Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 - Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 3 grønlandske rejetrawler 5,72 5,73 6,07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 2011 tal viser opadgående tendens i canadiske afregningspriser Kilde: Nationale statistikker.

12 Prisanalyse II– Danmarks import – Skalrejer - HS 0306.1310
Koldtvandsrejer Prisanalyse II– Danmarks import – Skalrejer - HS Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 Danmark: DKK/kg 10,18 10,87 11,84 10,84 11,60 Ton 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831 Mio. DKK 526 527 550 461 520 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland: DKK/kg 10,64 11,55 13,49 12,28 13,61 Ton 61.656 56.286 51.497 47.588 46.867 Mio. DKK 656 650 695 585 638 Canada: 11,83 11,79 13,74 12,78 13,30 26.484 28.426 10.551 7.441 5.502 313 335 145 95 73 Island: 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03 629 233 289 48 209 12 3 8 1 6 Variation mellem grønlandske og danske data Canadisk import falder Grønlandske skalrejer på ”verdensmarkedspris” Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik

13 Koldtvandsrejer Prisanalyse III– Danmarks eksport – rejer, frossen, med og uden skal - HS Danmarks eksport i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige 13.959 286 20,52 Kina 12.634 229 18,10 Rusland 13.845 218 15,71 Norge 5.296 132 24,89 Andre 21.422 381 17,80 Total 67.157 1.246 18,55 Kilde: Danmarks Statistik

14 Prisanalyse II – Danmarks import – frost og pillede - HS 1605.2010
Koldtvandsrejer Prisanalyse II – Danmarks import – frost og pillede - HS Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 Danmark: DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64 Ton 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924 Mio. DKK 664 600 707 575 611 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland: DKK/kg 32,88 32,04 30,21 25,84 23,82 Ton 12.916 14.389 13.492 10.617 10.186 Mio. DKK 425 461 408 274 243 Canada: 37,53 42,84 34,81 28,56 37,73 2.064 637 2.388 4.435 1.662 77 27 83 127 63 Island: 33,17 36,19 36,08 32,02 33,58 485 657 378 212 633 16 24 14 7 21 Grønlandsk importpris ligger markant under canadisk pris med nedadgående tendens i 2010. Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik

15 Prisanalyse III– Danmarks eksport - frost og pillede HS 1605.2010
Koldtvandsrejer Prisanalyse III– Danmarks eksport - frost og pillede HS Danmarks eksport i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg UK 5.893 191 32,48 Tyskland 1.998 106 52,83 Italien 1.403 85 60,68 Sverige 1.593 67 42,13 Andre 1.830 97 53,15 Total 12.717 546 42,97 Kilde: Danmarks Statistik

16 Opsummering Koldtvandsrejer
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rejer: I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer. I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og Canada. Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked.

17 Opsummering Koldtvandsrejer
Prisanalyse II – danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer ( ) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg. Canadiske pillede frosne rejer ( ) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris der i gennemsnit ligger kr pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %. Prisanalyse III – danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer ( ) skete i perioden fra 2006 – 2010 til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg.

18 Koldtvandsrejer Prisprognose – rejer:
Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer – men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment – hvilket indikere at der er et ”loft” for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer.

19 Hellefisk Landinger Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 13.336 10.163 9.017 10.176 9.751 Island 11.796 9.582 11.697 15.780 13.309 Færøerne 901 1.216 2.331 2.287 1.491 Canada 14.623 13.698 12.171 13.697 **23.922 *Grønland 24.489 21.560 19.524 20.618 21.039 Ilulissat Upernavik Små hellefisk 12,00 6,20 Store hellefisk 16,00 10,30 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker.

20 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Hellefisk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 - Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11 *Grønland 6,80 7,40 7,70 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Kilde: Nationale statistikker.

21 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Hellefisk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 - Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11 *Grønland 6,80 7,40 7,70 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Canadiske og grønlandske fiskere har nogenlunde samme udfordringer hvad angår logistik/transport. Hvis grønlandske hellefisk i perioden 2006 – 2009 var blevet afregnet til samme pris som canadiske hellefisk havde det øget afregningen i Grønland fra 635 mio. kr. til 958 mio. kr. Kilde: Nationale statistikker.

22 Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Hellefisk Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS Grønlands eksport 2006 2007 2008 2009 2010 Danmark DKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98 Ton 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404 Mio. DKK 313 259 221 349 Kilde: Grønlands Statistik

23 Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Hellefisk Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland DKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24 Ton 18.088 20.357 19.785 18.787 23.765 Mio. DKK 357 369 371 333 457 Canada 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43 3.754 4.079 2.175 5.194 5.092 96 98 49 132 157 Norge 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38 969 630 848 839 1.220 29 16 20 22 37 Færøerne 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87 63 42 86 183 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7 Island 23,87 - 39,51 29,42 47 7 1,1 0,3 0,6 Kilde: Danmarks Statistik

24 Prisanalyse II – Grønlands eksport –frosset filet - HS 0304.2094,1
Hellefisk Prisanalyse II – Grønlands eksport –frosset filet - HS ,1 Grønlands eksport Filetprisen stiger Mængden falder Kilde: Grønlands Statistik

25 Prisanalyse III– Danmarks eksport - hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Hellefisk Prisanalyse III– Danmarks eksport - hel frossen/j-cut - HS Danmarks eksport i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Kina 12.011 300 24,95 Taiwan 4.971 160 32,13 Japan 2.627 87 33,16 Tyskland 2.323 83 35,83 Hongkong 2.465 75 30,54 Polen 2.161 42 19,48 Andre 2.266 74 32,64 Total 28.824 821 28,48 Kilde: Danmarks Statistik

26 Hellefisk Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – hellefisk Grønlandske fiskere får markant lavere afregning for hellefisk på 7,70 DKK/kg i canadiske fiskere afregnes med 9,60 DKK/kg for hellefisk i Tabet er i perioden betydelig eksempelvis i forhold til canadiske fiskere. Norske, færøske og islandske fiskere får 16,80 og 19,60 i 2009 og mellem 21 – 23,8 DKK/kg for hellefisk i 2010. Prisanalyse II - danske importpriser – hellefisk Danmarks import af hellefisk fra andre lande end Grønland sker til en markedspris på DKK/kg i Danmarks import af hellefisk fra Grønland sker til en gennemsnitspris på 18 DKK/kg i 2010. Prisudviklingen de senere år har medført højere priser på hellefisk fra Island, Færøerne og Norge, men ikke på hellefisk fra Grønland. Prisanalyse III - danske eksportpriser – hellefisk Prisen for hellefisk er på verdensmarkedet er DKK/kg J-Cut, prisen variere med størrelsen. Prisen for hellefisk med hoved er DKK/kg. Efterspørgselen på hellefisk er høj og der er ikke udsigt til markant større fangster i 2011, derfor er der positive forventninger til prisen i 2011.

27 Prisprognose - Hellefisk
Der er ifølge interview stor efterspørgsel på hellefisk i Asien. Der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk, som forventes at være stabile for Vest Grønland. Bestanden som fiskes øst for Grønland viser tegn på overfiskeri (ifølge ICES). Opadgående tendens i prisniveauet. Der er klare tendenser på det europæiske marked mod at en certificering vil kunne styrke konkurrenceevnen.

28 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda: Indledning og lidt om GEMBA Arterne vi har undersøgt: Rejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Resultater og prognoser Konklusion Kilde: Nationale statistikker.

29 Landinger Snekrabbe 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 89.633 90.672
2006 2007 2008 2009 2010 Canada 89.633 90.672 93.866 96.956 **84.012 *Grønland 3.082 2.188 2.169 3.112 1.849 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker.

30 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Snekrabbe Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 12,60 20,59 18,22 15,06 **16,21 *Grønland 9,57 10,02 13,28 10,84  - *Værdierne er baseret på Indhandling. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador. Kilde: Nationale statistikker.

31 Prisanalyse II– Danmarks import – frossen snekrabbe – HS 0306.1410
Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 30,45 31,87 30,93 32,51 30,38 Ton 1.367 1.162 1.320 1.380 1.142 Mio. DKK 41,6 37 40,8 44,9 34,7 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 31,27 31,92 32,5 32,72 31,36 Ton 1.369 1.253 1.285 1.667 1.379 Mio. DKK 42,8 40,0 41,8 54,5 42,3 Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik

32 Prisanalyse III– Danmarks eksport – Sne og kongekrabbe – HS 0306.1410
Snekrabbe Prisanalyse III– Danmarks eksport – Sne og kongekrabbe – HS Danmarks eksport i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg USA 717 36,6 50,97 Kina 769 28,7 37,27 Spanien 199 12,3 61,73 Sverige 27 4,0 152,82 Andre 244 17,4 71,48 Total 1.956 99,0 50,63 Kilde: Danmarks Statistik

33 Opsummering Snekrabbe
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser Grønlandske fiskere får en 28 % lavere pris for snekrabbe sammenlignet med canadiske fiskere. Data for 2011 viser at prisen til fiskerne i New Brunsvik er steget markant i 2011, som følge af lavere kvote i St. Lawrence Bugten. Prisanalyse II – danske importpriser Grønlands eksport af snekrabber sælges til DKK/kg. Prisanalyse III – danske eksportpriser Eksportprisen fra Danmark ligger omkring DKK/kg. De primære markeder for snekrabber er USA og Kina. Efterspørgselen efter snekrabber er høj.

34 Prisprognose - Snekrabbe
Ifølge interview med flere eksportører af snekrabbe fra Canada er prisen meget høj i øjeblikket. Der er frygt for at den høje pris vil betyde at forbrugerne fravælger snekrabbe. Der er enighed om at prisen vil falde fra det nuværende høje niveau.

35 Landinger Rødfisk spp. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 17.345 13.722
2006 2007 2008 2009 2010 Norge 17.345 13.722 8.117 8.296 13.331 Island 82.595 75.373 76.375 73.387 71.087 Canada 32.642 27.931 25.527 30.192 **25.385 *Grønland 387 256 162 166 176 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker.

36 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Rødfisk spp. Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 8,8 6,8 7,5 6,4 8,7 Island 10,0 7,8 8,0 Canada 5,6 6,0 5,5 5,0   **1,8 *Grønland 5,2 5,4 4,8 4,6 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Kilde: Nationale statistikker.

37 Prisanalyse II– Danmarks import – frossen rødfisk – HS 0303.7935
Rødfisk spp. Prisanalyse II– Danmarks import – frossen rødfisk – HS Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 Danmark DKK/kg 10 12 8 13 17 Ton 730 629 280 389 1423 Mio. DKK 7,6 2,1 5,0 24,0 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland DKK/kg 13 12 11 15 Ton 317 212 164 413 420 1000 DKK 4.268 2.801 2.022 4.370 6.105 Island 21 18 8 - 96 102 55 32 1.963 1.857 410 488 Norge 20 7 14 67 1 2 19 1.342 37 353 Færøerne 17 16 86 95 283 223 1.240 1.650 3 4.843 Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik

38 Prisanalyse III– Danmarks eksport – frosset rødfisk - HS 0303.7935
Rødfisk spp. Prisanalyse III– Danmarks eksport – frosset rødfisk - HS Danmarks eksport af stor rødfisk frosset HS i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Tyskland 133 2,36 17,71 Kina 140 2,45 17,44 Polen 78 1,55 19,88 Portugal 64 1,33 20,73 Andre 236 4,93 20,88 Total 652 12,62 19,36 Kilde: Danmarks Statistik

39 Opsummering Rødfisk spp.
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rødfisk Grønlandske fiskere opnår i den undersøgte perioden den laveste afregningspris på rødfisk. Afregningsprisen for grønlandske fiskere har et ”synkron forløb” i forhold til canadiske afregningspriser, men ligger i gennemsnit fra 0,4 kr. til 0,7 kr. under. Prisanalyse II – danske importpriser - rødfisk Prisanalysen viser at Grønland er den dominerende eksportør af frosset rødfisk til Danmark. I 2010 øges den grønlandske eksport til Danmark med 31 % samtidig med at importprisen øges til Den danske importpris for frossen rødfisk er omkring 14 – 15 DKK/kg i 2010. Prisanalyse III – danske eksportpriser - rødfisk Efterspørgslen på rødfisk er stigende. Tyskland, Kina, Polen og Portugal er de vigtigste markeder for Danmarks eksport af rødfisk. Verdensmarkedsprisen for frossen rødfisk ligger omkring DKK/kg i 2010.

40 Prisprognose – Rødfisk
Rødfisk spp. Prisprognose – Rødfisk Rødfisk er en traditionel fisk på det europæiske fiskemarked, specielt i Tyskland og Frankrig. Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn til at der kommer et øget udbud af rødfisk i 2011. Efterspørgslen på rødfisk er stor. På grundlag af uændret udbud og stabil efterspørgsel, forventes det at priserne holder sig stabile eller svagt stigende.

41 Torsk Landinger 2006 2007 2008 2009 2010 Norge Island Færøerne 13.601 12.829 11.733 10.824 13.807 Canada 28.363 27.263 27.195 20.865 **19.814 *Grønland 8.606 11.724 12.266 7.790 9.270 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker.

42 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Torsk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 13,74 15,75 14,92 9,85 9,75 Island 11,83 14,50 12,52 8,45 Færøerne 19,35 22,71 20,28 12,80 13,98 Canada 7,10 8,12 8,02 5,77 ** 5,21 *Grønland 5,71 6,22 6,78 3,34 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Kilde: Nationale statistikker.

43 Prisanalyse II– Danmarks import – saltet torsk – HS 0305.6200
Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 Danmark DKK/kg 23,20 22,44 33,25 19,80 18,39 Ton 534 244 383 537 391 Mio. DKK 12,4 5,5 12,7 10,6 7,2 2006 2007 2008 2009 2010 Færøerne DKK/kg 44,80 49,69 50,05 40,82 39,27 Ton 1.022 466 535 1.232 2.066 Mio. DKK 46 23 27 50 81 Grønland 22,91 21,40 32,48 21,62 19,15 576 228 582 761 388 13 5 19 16 7,4 Norge 31,12 56,53 49,84 37,74 - 0,5 0,9 11,6 305 0,015 0,05 0,6 11,5 Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik

44 Prisanalyse III– Danmarks eksport – saltet torsk - HS 0305.6200
Danmarks eksport af saltet torsk HS i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Spanien 641 16,6 25,91 Portugal 148 4,6 30,64 Frankrig 210 4,3 20,52 Grækenland 135 3,6 26,96 Andre 81 2,9 35,48 Total 1.216 32 26,31 Kilde: Danmarks Statistik

45 Torsk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser – Torsk
Grønlandske fiskere fik 3,34 DKK/kg for torsk i 2009. Canadiske fiskere blev afregnet med 5,77 DKK/kg i 2009. Fiskere i Island, Norge og Færøerne fik 8,5 – 12,80 DKK/kg Grønland og Canada har de samme udfordringer omkring logistik og afstanden til markedet. Prisanalyse II – Danske importpriser - Torsk Danmarks import af saltet torsk fra Grønland importeres til 50 % af værdien af samme produkt fra andre lande. Prisanalyse III – danske eksportpriser - Torsk Markederne for saltede torskeprodukter er Spanien, Portugal samt Brasilien og Caribien. Det forventes at der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på markedet i 2011 på grund af større kvoter. Dette vil presse den eksisterende pris. Danske eksportpriser for saltfisk er DKK/kg.

46 Prisprognose – torsk Torsk
Kvoteændringer på bestande af de vigtigste hvidfisk Art Kvote 2009 (ton) Kvote 2011 (ton) Ændring (ton) Torsk, Barentshavet Alaska Pollack, østlige Beringshav Kulmule, Argentina, sydlig (2010) 83.000 Kulmule, nordlige Stillehav (2010) 78.500 Kuller, Barentshavet Mørksej, Barentshavet Tilapia, Kina (2010) 50.000 Pangasius, Vietnam (*2010) 40.000 Stillehavstorsk, Beringshavet, Aleuterne og Gulf of Alaska 62.700 I alt dermasale - I alt tilapia og pangasius 90.000 Priserne for torsk forventes at komme under pres, som følge af øget udbud af hvidfisk, deriblandt store mængder torsk fra Barentshavet. Der kan forventes øget efterspørgsel efter klipfisk på det brasilianske marked.

47 Landinger Havkat Havkat 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 5.400 4.667
4.749 7.025 3.958 Island 20.052 18.918 16.647 17.443 14.485 *Grønland 759 869 1.172 1.083 976 *Værdierne er baseret på Indhandling. Kilde: Nationale statistikker.

48 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Havkat Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 6,37 7,37 6,65 4,75 6,05 Island 8,84 9,73 8,96 8,30 10,25 *Grønland 3,82 3,98 4,44 4,03  - *Værdierne er baseret på Indhandling. Kilde: Nationale statistikker.

49 Prisanalyse II– Danmarks import – havkat - HS 0303.7980
Grønlands eksport 2006 2007 2008 2009 2010 Danmark DKK/kg 10,29 10,13 8,91 11,06 11,37 Ton 345 513 761 554 735 Mio. DKK 3,5 5,2 6,8 6,1 8,4 Kilde: Grønlands Statistik

50 Havkat Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - havkat
Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,03 DKK/kg for havkat i 2009, hvilket er markant under hvad fiskere i Norge og Island fik. Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 6 DKK/kg i 2010. Gennemsnitsprisen for islandske fiskere var 10,25 DKK/kg i 2010. Prisanalyse II – danske import - Havkat Danmark importerede frosset havkat fra Grønland til 11,37 DKK/kg i 2010.

51 Prisprognose – Havkat Havkat
Havkat sælges specielt til det tyske marked som flået uden hoved eller filet. Som frostvare sælges havkat primært som filet. Plettet og stribet havkat sælges til samme pris på de samme markeder. Havkat fanges i meget begrænsede mængder og bliver derfor som regel landet hel fersk til auktionen. Der findes ifølge interview med industrien næsten ingen forarbejdning sted fordi at tilgangen af havkat er meget lille og ujævn.

52 Landinger Helleflynder 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 1.374 1.607
2006 2007 2008 2009 2010 Norge 1.374 1.607 1.764 1.588 1.876 Island 446 419 472 498 528 Færøerne 405 362 211 192 160 Canada 9.109 7.992 6.849 6.406 **2.360 *Grønland 1 - 4 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker.

53 Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Helleflynder Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 38,31 39,15 33,27 28,23 30,40 Island 44,67 50,42 34,71 31,26 Færøerne 49,18 50,77 38,38 47,39 Canada 40,95 34,27 32,27 33,35   **30,85 *Grønland 12,00 - 15,00 10,75 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Kilde: Nationale statistikker.

54 Prisanalyse II– Danmarks import – helleflynder frossen - HS 0303.3130
2006 2007 2008 2009 2010 Grønland: DKK/kg 23,07 18,19 21,55 19,30 28,34 Ton 8,1 725 6,8 11,9 47,8 1000 DKK 187 13.191 148 229 1.336 Canada: 25,00 - 33,18 0,1 58 3 1.768 Norge: 31,39 22,16 70,62 60,88 41,04 108 0,3 0,9 16,4 3.389 2.399 20 57 673 Færøerne: 51,94 55,80 49,93 41,88 54,21 5,5 7,3 10,7 4,9 4,0 288 412 525 204 218 Kilde: Danmarks Statistik

55 Helleflynder Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder frossen - HS Danmarks eksport i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Norge 9 0,3 33,98 Tyskland 5 0,2 30,04 Holland 3 0,1 44,57 Belgien 2 50,84 Andre 42,91 Total 21 0,8 36,84 Kilde: Danmarks Statistik

56 Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder fersk - HS 0303.2130
Danmarks eksport af HS helleflynder fersk i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige 77 6,5 84,51 Holland 75 4,3 58,49 Tyskland 58 4,4 76,10 UK 43 2,5 59,05 Andre 3,5 80,54 Total 296 21,0 72,01

57 Opsummering Helleflynder
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - helleflynder Prisen for helleflyndere er DKK/kg i Norge, Island, Færøerne og Canada. Prisen for helleflyndere i Grønland er 11 DKK/kg. Prisanalyse II – danske importpriser – helleflynder Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion. Danmarks import af frossen helleflyndere fra Norge og Færøerne sker til en gennemsnitspris på DKK/kg i 2010 Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 28 DKK/kg Prisanalyse III – danske eksportpriser – helleflynder Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og Frankrig er højpris markeder. Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 37 DKK/kg i Til sammenligning var prisen for fersk helleflynder til eksport i 2010 på 72 DKK/kg.

58 Prisprognose – Helleflynder
Fangsten af helleflyndere forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af helleflyndere på det europæiske marked at være stabilt. Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med 2010. Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder.

59 Værdi Index fra afregning til engros (2006 – 2009)
Konklusion Værdi Index fra afregning til engros (2006 – 2009) Art Prisanalyse I Prisanalyse II Prisanalyse III Koldtvandsreje (Skal) 100,00 187,17 453,25 Koldtvandsreje (pillede) 495,18 757,87 Hellefisk (Hel frosset) 262,09 360,04 Snekrabbe (Frosset) 291,00 456,50 Rødfisk (Hel frosset) 215,95 356,75 Torsk (Hel saltet) 424,15 581,15 Havkat 242,94  - Helleflynder (Hel frosset) 135,35 222,90 De grønlandske afregningspriser på rejer og hellefisk ligger i den undersøgte periode lav i forhold til canadiske fiskere. Hvis grønlandske fiskere kunne opnå tilsvarende afregningspriser på hellefisk som de canadiske fiskere vil ”gevinsten” være betydelig. De ”mindre” arter snekrabbe, rødfisk, torsk, havkat og helleflynder er arter med potentialer.

60 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Tak for ordet Nuuk den 22. juni Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S Mere information eller


Download ppt "Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google