Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkerhedsbranchen – passiv brand – 24. okt. 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkerhedsbranchen – passiv brand – 24. okt. 2013."— Præsentationens transcript:

1 Sikkerhedsbranchen – passiv brand – 24. okt. 2013

2 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR

3 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Byggevareforordningen - CPR  CPR er ikke en revolution – samme mål og grundlæggende samme værktøjer.  2 års forberedelsestid op til ikrafttræden 1. juli 2013

4 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Fordele og ulemper ved CPD  Mere end 420 standarder udarbejdet  CPD implementeret meget forskelligt  CPD meget komplekst – tunge og uigennemsigtige procedurer  Flittig brug af nationale mærkningsordninger

5 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem CPR afklaring og forenkling  Fra direktiv til forordning -- ensartet anvendelse  Ydeevnedeklaration – DOP – hovedkoncept i CPR  CE-mærkning klar og enkel

6 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Funktionel afklaring  Ydeevnedeklarationen(DOP) obligatorisk for alle byggevarer.  DOP skal indeholde:  Tilsigtet anvendelse  Deklarerede egenskaber også NPD  Min 1. deklareret egenskab  CE-mærkning er obligatorisk når der er udarbejdet en DOP  CE-mærkning er det eneste mærke der kan erklære overensstemmelse med de væsentlige krav. – Ingen frivillig mærkning kan referere til væsentlige egenskaber  Reach sammen med DOP

7 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Harmonisering  CE mærkning under CPD og CPR harmoniserer  4 elementer som fjerner handelsebarrierer 1.Et harmoniseret system of tekniske specifikationer 2.Et anerkendt system til vurdering af overensstemmelse 3.Et netværk af notificerede organer 4.Harmoniseret præsentation byggevarernes egenskaber

8 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Afklaring på forordningsniveau  hEN  Harmoniserede standarder  CPR artikel 17 klar beskrivelse af en harmoniseret standard(hEN).  ETAér  Overensstemmelseskoncept i stedet for godkendelse  Teknisk vurderingsdokument(EAD) erstatter ETAG og CUAP  CPR artikel 19 – klar beskrivelse af EAD  ETA vejen er mulig og frivillig for produkter der ikke er dækket af hEN

9 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Forordningens hovedelementer – nye tiltag  7. væsentlige krav – bæredygtighed (genanvendelighed)  Undtagelserne til krav om CE-mærkning (CPR art. 5)  Elektronisk levering af DOP - opblødning af sprogkrav (CPR art. 7)  Ydeevnedeklaration(DOP) er nøglen til CE-mærkning  CE-mærkningen som udgangspunkt på selve byggevaren (CPR art. 9)  Tydeliggørelse af de forsk. aktørers forpligtelser (CPR art. 11-16)  Produktkontaktpunkt for byggevarer  Tydeliggørelse af forpligtelsen til at gennemføre markedsovervågning (henvisning til Varepakken)  Forenklede procedurer for microvirksomheder  SCC – fra bestemmende til rådgivende organ (CPR art. 64)

10 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Overgangsbestemmelser

11 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Markedsovervågning  Praksis i Danmark siden 2010  Nu bliver det lovkrav  Markedsovervågning(varepakken)

12 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Markedsovervågning  CPR art. 56  Byggelovens § 31  Bekendtgørelse 688  Markedsovervågning står på 2 ben  Proaktiv markedsovervågning(2-3 pr. år)  Reaktiv Markedsovervågning(20-30 sager pr. år)

13 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Proaktiv markedsovervågning  Udvælgelse af produkt  I 2013 Røgalarmer koordineret mellem 10 lande i ADCO  Branchepanelet inddrages  Informationskampagne i samarbejde med brancheforeninger  Kontrolbesøg gennemføres  Besøgsrapporter udarbejdes  Energistyrelsen varetager den juridiske del(partshøring, påbud, afslutning, politianmeldelse)  Afrapportering af indsatsen til branchepanelet

14 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Reaktiv Markedsovervågning  Anmeldelse på www.byggevareinfo.dkwww.byggevareinfo.dk  Andre anmeldelser til ENS  Notat udarbejdes  Virksomhed partshøres  Videre forløb(påbud, afslutning, politianmeldelse)

15 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Ny terminologi Byggevareforordningen/dansk Construction Products Regulation/CPR Byggevaredirektivet/dan sk Construction Products Directive/CPD CE-mærkningCE markingCE-mærkningCE marking Ydeevnedeklaration Declaration of performance/DOP EF- overensstemmelseserklæring EC Declaration of Conformity EF–typeattestEC Certificate of Conformity Notificeret organNotified body Autoriseret certificeringsorgan Approved certification body TypeprøvningType testingFørstegangsprøvningITT – Initial Type Testing TypeberegningType calculation ITC – Initial Type Calculation Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans Assesment and verification of constancy of performance Attestering af overensstemmelse med tekniske specifikationer Attestation of conformity with technical specifications Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans Systems of assesment and verification of constancy of performance Ordninger for attestering af overensstemmelse Methods of control of conformity System 1 og 1+ Attest for byggevarens ydeevnes konstans Certificate of constancy of performance of the product EF-typeattestEC Certificate of Conformity System 2+ Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol Certificate of conformity of the factory production control EF-typeattestEC Certificate of Factory Production Control System 3 Bestemmelse af varetypen Determination of the product- type Førstegangsprøvning af varen (ITT-rapport) Initial type-testing (ITT-report) Europæisk vurderingsdokument European Assesment Document EAD (uofficiel forkortelse – findes ikke i CPR) 1) Europæisk teknisk godkendelse 2) Retningslinjer for den europæiske tekniske godkendelse 1) European technical approval/ETA, kendt som en CUAP (common understanding assesment procedure) 2) Guidelines for European technical approval, kendt som en ETAG-guideline Tekniske vurderingsorganer Technical Assesment Bodies TABs (officiel forkortelse – findes i CPR) Godkendelsesorgan Medlemmer af EOTA ( i DK ETA-Danmark) Approval Body member of EOTA

16 Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug ”Forøg/Formindsk indryk” for at få de forskellige niveauer frem Forkortelser ForkortelseDanskEngelsk CPRByggevareforordningConstruction Products Regulation CPDByggevaredirektivConstruction Products Directive CPRReg.(EU) Nr. 305/2011 CPR DOPYdeevnedeklarationDeclaration of Performance (DoP) hENHarmoniseret standardHarmonised European Standard AVCP Systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans Systems of assessment and verification of constancy of performance ITTFørstegangsprøvningInitial Type Testing ITCFørstegangsberegningInitial Type Calculation STDSpecifik teknisk dokumentationSpecific Technical Documentation NBNotificeret organNotified Body GNBKoordineringsforum for notificerede organerGroup of Notified Bodies OJEU-tidendeOfficial journal of the European Union TABTeknisk vurderingsorganTechnichal Assessment Body EADEuropæisk vurderingsdokumentEuropean Assessment Document ETAEuropæisk Teknisk GodkendelseEuropean Technical AApproval Mikrovirksomhed <2 mill.€ -- < 10 ansatte SCCDet stående ByggeudvalgStanding Commitee for Construction ENSEnergistyrelsen MSAMarkedsovervågningsaktiviteterMarket Surveillance Activities PCPProduktkontaktpunkterProduct Contact Points ADCOSamarbejdsgruppe for markedsovervågning af CPR

17 ?


Download ppt "Sikkerhedsbranchen – passiv brand – 24. okt. 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google