Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lovgivernes ”endelige opgør” ovenpå finanskrisen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lovgivernes ”endelige opgør” ovenpå finanskrisen"— Præsentationens transcript:

1

2 Lovgivernes ”endelige opgør” ovenpå finanskrisen
Alle investeringsprodukter i EU bliver nu reguleret via to lovgivninger: 1) UCITS-direktivet Alle ugearede produkter Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities UCITS - direktivet 2) FAIF-direktivet Alle andre investeringsprodukter The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), eller på dansk: Forvaltere af Alternative Investerings Fonde FAIF- Direktivet Formueplejeselskaberne bliver ALLE omfattet Jeg har en god og en dårlig nyhed. Den gode er, at Specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, ikke-godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger og andre kollektive investeringsordninger skal senest den 1. marts 2014 have anmeldt deres beslutning til Erhvervsstyrelsen om enten at skifte juridisk status til en kapitalforening eller om at lade sig opløse. Lovgivningen træder i kraft 22/7 2013 Men der er overgangsordninger

3 Alt ugearet kan omfattets af UCITS
Aktier i selskaberne Investeringsforeningsbeviser Kursværdien af en aktie = kursværdien af et investeringsforeningsbevis

4 Alt gearet omfattes af FAIF
Aktier i selskaberne Investeringsbeviser

5 Målet er klart: De gearede selskaber bliver til afdelinger i:
Kapitalforeningen Formuepleje 1) Ombytter aktier til beviser i en Hedgeforeningen 2) Omdanner Hedgeforeningen til Kapitalforening

6 Forskelle og ligheder Gearet Formueplejeselskab    Hedgeforening /Kapitalforening Investeringsforening Tilsyn fra Finanstilsynet Nej Ja, samt tilsyn af forvalteren Ja Maksimalt tab Indskuddet Daglig udstedelse eller indløsning af aktier/beviser* Kun muligt med eksisterende aktiekapital – ellers prospekt Ja – det bestemmes af foreningen Mulighed for at optage lån / geare ja Investeringsrammer Frie, fastsættes via vedtægter, prospekt, bestyrelse etc. Krav om risikospredning Lovgrundlag Investeringsselskab omfattet af selskabsretten. Vil blive omfattet af FAIF Baseret på national lovgivning fra 2005. Underlagt fælleseuropæisk lovgivning (UCITS) siden 1985. Forskelle mellem hedgeforeninger og investeringsforeninger * den enkelte hedgeforening kan i vedtægterne fastsætte en kortere frist. Der er dog mulighed for løbende at sælge og købe beviser via børsen eller i banken via market maker, mod betaling af et variabelt kurstillæg eller -fradrag. **gearing betyder, at afdelingen ved at optage lån eller ved at anvende derivater investerer for et beløb, som er større end afdelingens formue. ***Finanstilsynet kan dog tillade, at en investeringsforening i særlige tilfælde optager kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen **** i hedgeforeningerne er omkostningsprocenten oftest lavest, når afkastet er under et givet niveau. Sidst opdateret Investeringsstrategi og risikorammer videreføres uændret Omkostningsstruktur og High Water Mark videreføres uændret 1) Vi vil hele tiden være på forkant med kommende lovgivning 2) Køb og salg bliver lovbestemt Sikrer bedre og billigere handelsspread 3) Vi bliver målt på performance

7 100% åbenhed om køb og salg – men nu bedre
Formuepleje Safe – kursudvikling siden 2006 Salg kan i dag ske til: Børskurs Vedtægtsbestemt indløsningsret Fremover lovbestemt… …med tættere spread… …og fortsat børsnoteret

8 Vi vil gerne måles på performance
Afkast ift. risiko de seneste 3 år blandt 209 produkter Sharperatio Formueplejeselskaberne blandt de bedste 25% Bedste 10% over stregen 7 ud af 8 blandt de bedste 6% Bedste 25% Officiel måling = Blåstempling Kilde: IFR og Formuepleje

9 Godkendelse fra jer som aktionærer
Vi vender alle sten… Godkendelse fra alle relevante myndigheder Fordelene og det unikke koncept skal fortsætte Ingen skattemæssige konsekvenser Ingen investeringsmæssige begrænsninger Formueplejeselskaberne er altid gået forrest med investorbeskyttelse Skulle vi starte forfra i dag ville det ikke ske som aktieselskab Kontakt med Finanstilsynet og rådgivere vedr. praktikken er indledt Forventet tidslinje: 12 til 14 mdr. Fremfor alt: Godkendelse fra jer som aktionærer

10 NEJ, Men bliver der egentligt lavet noget om?
investeringsfilosofien er den samme "Det er ikke nødvendigt at lave ekstraordinære investeringer for at opnå ekstraordinære resultater.  Lav helt ordinære investeringer, men gør det ekstraordinært godt."   Warren Buffett, Succesinvestor og direktør i Berkshire Hathaway

11


Download ppt "Lovgivernes ”endelige opgør” ovenpå finanskrisen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google