Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse."— Præsentationens transcript:

1 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Informationsmøde vedr. overdragelse af SKRYDSTRUP VANDVÆRK I/S 21. januar 2014 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

2 VELKOMMEN Velkommen. Bestyrelsen for Skrydstrup Vandværk har indkaldt til dette møde for at fortælle om de tanker vi har gjort os. Vi mener, at tiden er inde til at foretage nogle ændringer i den måde vi driver vandværk på i Skrydstrup. Bestyrelsen mener, at der skal en anden struktur til – vi mener tiden er moden til at få en ny operatør på banen. Det vil vi gerne fortælle jer om og vi håber at vi kan få en god debat og at vi kan svare på de spørgsmål i måtte have. I må gerne stille spørgsmål, men jeg tror, at I får svar på de fleste spørgsmål undervejs – så tager vi en spørge og debatrunde til sidst. Vi får en kop kaffe ved 20-tiden. Jeg vil tro at mødet slutter senest kl Tilhører Skrydstrup Vandværk I/S. Må ikke benyttes uden tilladelse.

3 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Dagsorden: Velkomst Præsentation af deltagere Baggrund for overtagelse af vandværket Kommende forløb Økonomiske forhold Fremtiden – ny leverandør Næste skridt Velkomst. Forventet tid – ca. 2 timer Mødet handler om….salg/overdragelse/overtagelse af værket….hvad vi skal tale om på mødet. Orienter om kaffe/vand/øl. Præsentation af deltagerne fra Provas og SKP VV Da der sikkert/forhåbentlig kommer en del spørgsmål og kommentarer, vil vi gerne have en ordstyrer – Kim Ripert. Såfremt ingen protesterer… Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

4 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Præsentation af deltagere. Provas: John Hartvig Mølgaard, adm direktør Karen Jakobsen, projektingeniør Ordstyrer: Kim Ribert Skrydstrup Vandværk: Bestyrelsen Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

5 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Baggrund for overdragelse af vandværket Hvorfor Et vandværk er en fødevarevirksomhed Stigende krav til dokumentation mv. – ledelsessystem, hygiejnekrav, ISO, kvalitetssikring Kendskab til gældende lovgivning Hvorfor Provas ? Kræver professionalisme. Ikke et job der skal passes som venstrehåndsarbejde i folks fritid. Kræver mulighed for at håndtere kravene – måske behov for investeringer i edb-værktøjer til dette. Kræver indsigt i lovgivning mv. og tid til at holde sig ajour. Provas: Delvis geografisk bestemt – der er som BST ser det, ingen øvrige proff. forsyningsvirksomheder der støder op til SKP VV forsyningsområde. Provas driver i forvejen vandværksvirksomhed i kommunen. Langsigtet løsning. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

6 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Baggrund for overtagelse af vandværket Fordele Driften overtages af professionel forsyningsvirksomhed Ajour med lovgivning, lovpligtige kurser Altid personel til rådighed - 24/7 vagt Stordriftsfordele i forbindelse med reparationsarbejder, økonomi mv. Forsyningssikkerhed – sammenkobling med Provas’ øvrige ledningsnet. Fritidsarbejsbyrden for bestyrelse forsvinder – ca. 300 bestyrelsestimer/år + evt. ekstraarbejder ved ledningsbrud mv. ”Forsikring” Ulemper: Den direkte indflydelse på driften forsvinder (delvis) Dyrere vand - se takster senere Forsikring: hvis vi får en stor udgift, er der flere om at dele den. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

7 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Baggrund for overtagelse af vandværket Hvad siger vedtægterne? Hvordan gør vi i praksis? Skæringsdato Overdragelsesdokument Kan vi overhoved sælge vandværket? Jan det kan vi hvis vi overholder vedtægterne – hvor det er bekrevet. HVIS generalforsamlingen godkender overtagelse af vandværket, overtager Provas pr. 1. jan Den praktiske drift af værket er som allerede bekendt, udliciteret til extern vandværkspasser, som tilfældigvis er Provas. Dette betyder, at de enkelte forbrugere ikke mærker noget til skiftet i praksis. Overdragelsen beskrives detaljeret i et overdragelsesdokument – der skal være klare linier og gennemskuelighed. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

8 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Baggrund for overtagelse af vandværket Hvad siger vedtægterne? Det betyder, at bestyrelsen fremlægger et forslag på kommende generalforsamling. Det er altså på generalforsamlingen der skal stemmes. Der bliver sikkert behov for en ekstraordinær generalforsamling da der formentlig ikke er deltagelse nok til at der kan træffes beslutning på ordinær GF. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

9 Stemmeret og afstemninger § 12
Opløsning § 16 Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Stemmeret og afstemninger § 12 Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

10 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Kommende forløb Afstemning om overdragelse af vandværket på Generalforsamling + evt. ekstraordinær GF. Hvis det besluttes, overtager Provas pr. 1. januar 2014 Advokat medindrages i forb. med opløsning af Skrydstrup Vandværk I/S Provas overtager drift og økonomi pr. 1. januar. Takster stiger fra 1. januar hvis Provas overtager. Herefter skal interessentselskabet likvideres. Her regner vi med at advokatbistand bliver nødvendig. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

11 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Kommende forløb Overdragelsesdokument beskriver det formelle vedr. Provas overtagelse. Overtagelsen beskrives nærmere i et overdragelselsesdokument som bliver det juridiske grundlag for overdragelsen. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

12 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Overdragelsesdokument 1. Udkast af Overdragelsesdokumentet er skrevet. Gennemgang af udvalgte afsnit. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

13 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Overdragelsesdokument Karen har hele aftalen – vi tager den igen senere Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

14 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Overdragelsesdokument Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

15 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Overdragelsesdokument Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

16 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Økonomiske forhold Salgspris / værdi af værket Udgifter for forbrugerne Bankindestående Udbetaling af midler Skatteforhold Fremtidige takster Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

17 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Økonomiske forhold Salgspris / værdi af værket ”I/S Skrydstrup Vandværk med anlæg og forbrugere, overtages af Provas til Kr. 0,- med betingelserne, at interessenterne/forbrugerne i Skrydstrup ikke skal betale tilslutningsbidrag, og at de ikke efterfølgende skal betale anden modydelse relateret til selve overtagelsen.” Dette betyder, at prisen reelt er tilslutningsafgiften for ca. 360 interessenter, ca. 5,8 mio. kr. Hvad koster et vandværk med ledningsnet, ventiler mv.? POLKA Byggeprisen 1,3 mio for værket + boring 1,0 mio + ledningsnet. Det kommer således ikke til at koste den enkelte forbruger noget. Provas har gennemgået anlægget og fundet det i god stand, økonomisk og teknisk. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

18 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Økonomiske forhold Udgifter for forbrugerne ? Ingen!! ….og dog. Nye takster. Provas overtager og driver vandforsyningen videre som i dag. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

19 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Økonomiske forhold Bankindestående/ udbetaling af midler I/S Skrydstrup Vandværk har et bankindestående på ca. kr. 1,2 mio kr. Dette bankindestående skal udbetales ligeligt til interessenterne i forbindelse med likvidationen af interessentselskabet. Dette betyder, den enkelte interessent (366) får udbetalt i størrelsesorden ca. kr ,-  Der er naturligvis visse økonomiske forpligtelser der skal håndteres inden I/S lukkes, men rest beløbet udbetales. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

20 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Økonomiske forhold Skatteforhold. Skatteforhold undersøges af revisor. Skrydstrup Vandværk er i færd med at få en forhåndstilkendegivelse fra Skat. Skatteforholdene er i virkeligheden en sag mellem den enkelte og Skat! Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

21 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Økonomiske forhold Fremtidige takster Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

22 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Provas Vandafgift (pr. m3) 5,- kr 8,47 Fast årlig afgift 600,- 691,21 Målerleje 30,- - Hovedanlægsbidrag 4.500,- 5.515,12 (Ny byggeri) Forsyningsledningsbidrag 6.122,- 5.790,77 Stikledningsbidrag 9.186,- 4.088,42 Statsafgift 5,46 Drikkevandsbidrag 0,67 Gebyrer …. Priser excl. moms Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

23 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Og hvad kommer det til at koste pr. år??? Et par regneeksempler: Skrydstrup VV Provas 170 m³/år 120 m³/år Årlig afgift 600 691 Vand 850 1440 1016 Målerleje 30 - Statsafgift 928,2 655 655,2 Drikkevandsbidrag 113,9 80,4 I alt 2522,1 3173 1965 2442 Forskel +651 +477 Hvis interessenterne får kr i hænderne er der dækning for de næste 6 års takststigninger!! Mange har desuden et vandforbrug langt under 120 m³ pr. år Priser excl. moms Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

24 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Fremtiden. Hvad sker der hvis Provas overtager? Rygter….takststigninger, forskellige takster i Skrydstrup og Haderslev, ekstra regninger, Moltrup-sagen (hvorfor skrives der om denne overtagelse - hvad gik galt, og hvorfor vil det ikke ske med en overtagelse af Skrydstrup Vandværk?) Provas fortæller om virksomheden + Moltrup sagen. Husk betingelser i overdragelsesdokumentet – ingen ekstraregninger – samme takster. Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

25 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Fremtiden. Hvad sker der hvis Provas ikke overtager? Fremtidig drift? Fremtidig bestyrelse? Minimum 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Business as usual. SKP VV forsætter som interessentselskab, med ny bestyrelse 5 bestyrelsesmedlemmer!!! efter næste GF Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

26 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
? Spørgsmål…………………… Kommentarer………………… Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.

27 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.
Tak for i aften! På gensyn til… Generalforsamling 7. marts 2014 Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse.


Download ppt "Tilhører Skrydstrup Vandværk. Må ikke benyttes uden tilladelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google