Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato."— Præsentationens transcript:

1 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Helle Gerdes 2013 Casebeskrivelser mulige løsninger – diskussion i plenum

2 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Først lidt baggrund The Copenhagen way

3 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Tilskuddet omfatter udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje, uanset om behandlingen er omfattet af tilskud fra regionerne efter sundhedsloven. Tilskuddet er dog subsidiært i forhold til tilskud efter anden lovgivning. Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)

4 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ?

5 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. til et samlet behandlingsforslag, skal forhåndsgodkendes af kommunen, som skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)

6 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ? 2. Hvordan beregnes maksimumsbeløbet?

7 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. til et samlet behandlingsforslag, skal forhåndsgodkendes af kommunen, som skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)

8 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ? 2. Hvordan beregnes maksimumsbeløbet? 3. Er der tale om et samlet behandlingsforslag?

9 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. til et samlet behandlingsforslag, skal forhåndsgodkendes af kommunen, som skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)

10 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Kravet om, at behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, vil efter § 82 a som hovedregel være opfyldt, hvis behandlingen er dokumenteret i et behandlingsoverslag fra tandlægen. Det bemærkes, at tandlægen som en autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at handle i overensstemmelse med almindeligt anerkendte faglige standarder Hvis tandlægen mod forventning ikke har handlet i overensstemmelse hermed, men foreslået en væsentlig fordyrende eller unødvendig behandling, kan kommunen afslå at godkende behandlingen, og skal i så fald i forbindelse med afgørelsen pege på alternative behandlingsforslag i henhold til almindeligt anerkendte faglige standarder Vurderingen af, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet efter § 82 a, adskiller sig således fra vurderingen efter § 82

11 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ? 2. Hvordan beregnes maksimumsbeløbet? 3. Er der tale om et samlet behandlingsforslag? 4. Hvad er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet behandling?

12 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Vi anser en behandlingen for nødvendig hvis: •Den sigter mod at behandle symptomer som generer borgeren •Den sigter mod at forhindre et yderligere forfald af tandsættet pga. sygdomme – caries og parodontose, betændelse i kæber og gummer. •Hvis borgeren vurderes funktionshæmmet enten pga. væsentligt nedsat tyggefunktion eller umiddelbart synligt og dermed socialt belastende tandtab. Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK?

13 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Vi anser derimod ikke en behandling som nødvendig •Såfremt den sigter mod at erstatte tænder som borgeren har levet uden i årevis •Såfremt den sigter mod at erstatte tænder som ikke har en meget væsentlig funktionel eller kosmetisk betydning •Såfremt der kan anvises en billigere – måske midlertidig - men fagligt forsvarlig løsning. Vi vil således sjældent anbefale kroner, broer og implantater, men i stedet anbefale midlertidige kroner, plastopbygninger og aftagelige proteser forudsat behandling er nødvendig. •Såfremt den udelukkende har et kosmetisk sigte af mindre betydning f.eks. farveforandringer på tænder fyldninger etc. •Hvis behandlingen har karakter af welllness Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK?

14 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Vi anbefaler kun tilskud såfremt en behandling er helbredsmæssig velbegrundet dvs. •Behandlingen retter sig mod en sygdom eller •Et traume eller (knækkede tænder) eller •En funktionsnedsættelse (tyggefunktion, social funktion) Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK?

15 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Der bliver ved vurderingerne altid taget stilling til om behandlingen er nødvendig her og nu, dvs. forhindrer et yderligere forfald, retter sig mod symptomer eller en funktionsnedsættelse som ikke er rimelig at leve med i længere tid. Alle andre behandlinger bliver foreslået udskudt. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på at den faglige vurdering er, at caries er en progredierende lidelse, som skal behandles, inden den udvikler sig til rodbehandlinger eller tandtab. Vi anbefaler derfor som oftest at der gives tilskud til behandling af caries – som regel fyldningsbehandling - uden udsættelse. Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK?

16 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Personer, der er særligt vanskeligt økonomisk stillede, har fortsat mulighed for at søge om hjælp til at få dækket egenbetalingen efter den gældende bestemmelse i aktivlovens § 82. Kommunen skal i så fald også forud for behandlingens påbegyndelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, herunder om personen selv har mulighed for at betale egenandelen. Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)

17 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ? 2. Hvordan beregnes maksimumsbeløbet? 3. Er der tale om et samlet behandlingsforslag? 4. Hvad er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet behandling? 5. Er behandlingen udført?

18 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Personer, der er særligt vanskeligt økonomisk stillede, har fortsat mulighed for at søge om hjælp til at få dækket egenbetalingen efter den gældende bestemmelse i aktivlovens § 82. Kommunen skal i så fald også forud for behandlingens påbegyndelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, herunder om personen selv har mulighed for at betale egenandelen. Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)

19 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ? 2. Hvordan beregnes maksimumsbeløbet? 3. Er der tale om et samlet behandlingsforslag? 4. Hvad er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet behandling? 5. Er behandlingen udført? 6. Hvad kan der gives til via § 82?

20 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 Sygebehandling m.v. § 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Vej. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik

21 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 (og 82 a (over 10.000) ) vurderingskriterier  Hvad er nødvendigt/uopsætteligt – i tidsperspektivet?  Kan behandlingen udskydes?  Kan der anvises midlertidige løsninger?  Kunne behandlingen forudses?  Mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner?  Rimelig udgift?  Kan udgiften afholdes af en almindelig lønindtægt?

22 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK?  Nødvendighed – ikke kun ønskværdighed  Helbredsmæssig begrundet – ikke kun ”plejer”  Rimelig – ikke nødvendigvis optimal  Individuel konkret vurdering – ikke faste regler

23 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Vurderingsspørgsmål? 1. Er der tale om forebyggende og behandlende tandpleje ? 2. Hvordan beregnes maksimumsbeløbet? 3. Er der tale om et samlet behandlingsforslag? 4. Hvad er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet behandling? 5. Er behandlingen udført? 6. Hvad kan der gives til via § 82?

24 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Kontanthjælp § 82 a Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud) Det er op til kommunen at fastlægge, hvordan tilskuddet til tandpleje skal administreres, således at dette er mest enkelt for borgere, tandlæger m.fl. og kommunen.

25 Udfyld kun de hvide felter Grundoplysninger (udfyldes af sagsbehandler) Grundoplysninger (udfyldes af sagsbehandleren)Beløb Overslaget fra praktiserende tandlæge vedr. ønskelig behandling (Fratræk beløb vedr. helt overflødig behandling/kosmetisk karakter) Regionenes tilskud til overslaget fra praktiserende tandlæge Nødvendig behandling (tandlægekonsulentens vurdering af hvad der er nødvendig behandling) Årlig lovpligtig egenbetaling - hvis den ikke allerede er erlagt (max 800 kr.) Tilskud fra Danmark (udfyldes kun, hvis medlem af Danmark) Tilskud fra Danmark til ikke nødvendig behandlingkr 0,00 Tilskud fra Danmark til nødvendig behandlingkr 0,00 Samlet tilskud fra Danmark § 82a (udfyldes automatisk) Beløb, som skal vurderes efter § 82aBeløb Ønskelig - men Ikke nødvendig behandling (eventuelt fratrukket årlig egenbetaling (§82a)og evt. tilskud fra Danmark)kr 0,00 Nødvendig behandling (eventuelt fratrukket årlig egenbetaling (§82a) og evt. tilskud fra Danmark)kr 0,00 I altkr 0,00 Kan dækkes efter § 82aBeløb 65 % af de første kr. 10.000 fratrukket årlig egenbetaling og evt. Danmarkkr 0,00 65 % af det resterende overslag, som vedrører nødvendig behandlingkr 0,00 Samlet beløb, som kan dækkes efter § 82akr 0,00 Resterende egenbetaling efter § 82a - kan søges efter § 82kr 0,00 § 82 (udfyldes automatisk) Kan dækkes efter § 82 (forudsat økonomisk beregning og anden lovgivning)Beløb Nødvendig behandling (fratrukket evt tilskud fra Danmark til nødvendig behandling)kr 0,00 Beløb givet til nødvendig behandling efter § 82a (fratrækkes)kr 0,00 Samlet maksimale beløb, som kan dækkes efter § 82kr 0,00 Egenbetaling ved § 82 beregnet efter en separat trangsvurdering Samlet beløb, som kan dækkes efter § 82kr 0,00 Bevilling (max) og egenbetaling efter §§ 82 og 82a (udfyldes automatisk) Samlet bevilling og egenbetalingBeløb Samlet beløb, som maksimalt kan dækkes efter §§ 82a og 82kr 0,00 Beløb, der aldrig kan dækkes - hverken efter §§ 82a og 82 - hvis hele overslaget fra praktiserende tandlæge skal realisereskr 0,00

26 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Casebeskrivelser diskussion i plenum

27 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 1

28 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 2

29 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 3

30 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 4 Krone +5 cem. 21. marts 2013 (Journaliseret) 14. marts 201 21. marts 2013

31 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 5

32 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 5 fortsat

33 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 5

34 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Case 6

35 Case 7

36 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Tak for opmærksomheden


Download ppt "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) Dato: Editer dato."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google