Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin, Odense

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin, Odense"— Præsentationens transcript:

1 Det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin, Odense
Jesper Schramm 15. Marts 2010

2 PARKERING Parkering omkring huset, DOG IKKE FORAN DEN FØRSTE HUSFACADE, I SER VED ANKOMSTEN. SKILTE OPLYSER, AT DER MÅ KUN PRAKSIS'S KUNDER PARKERE. Der skal benyttes parkeringskort, som I selv skal forsyne med aktuel dato samt Jeres egen underskrift og anbringe synligt bag forruden. Parkeringskortet gælder til alle P-pladser på nordsiden af J.B. Winsløwsvej, fra nr. 9 til og med nr. 25. Mangler I kort, har jeg flere i undervisningslokalet. En ny undtagelse er parkeringspladserne til venstre for indkørslen til no.9 – her er der to timers parkering, og bilen skal fysisk flyttes hver anden time. På sygehusområdet kan der parkeres med betalingskort for 12 kr. i timen. Jesper Schramm

3 Principper Dialogbaseret – ligeværdige Kolleger underviser kolleger
Gældende ”golden standards” Kilder til videnopdatering Selvom det er et obligatorisk kursus, skal det gerne være værd at køre efter! Jesper Schramm

4 Kurset Kolleger – mange erfaringer/forskellige forudsætninger
Bruge hinanden Afhospitaliseringskursus Appetitvækkere ”Redskaber” – væsentlige faglige ”Redskaber” - til videnopdatering DSAM / PLO - emner Jesper Schramm

5 Kurset USB – stik til hver kursist. Opbyg et bibliotek
Her gemmes undervisningsmaterialer, linksoversigter m.m. Jesper Schramm

6 LINKS-OVERSIGTER Linsk-oversigter sendes undervejs
Læg dem i Jeres eget bibliotek PC skrivebord eller lignende nemt tilgængeligt sted Videnopdatering Jesper Schramm

7 Kurset Undervisningsmaterialer på hjemmesiden www.speam.dk
Jesper Schramm

8 Målbeskrivelsen www.dsam.dk www.sst.dk www.speam.dk
Masterplanen for det teoretiske kursus Jesper Schramm

9 Masterplan teoretisk kursus
Jesper Schramm

10 Centrale teoretiske kurser (CTK)
10 dage i PAM I fasen 15 dage i PAM II fasen Foregår i kursuslokalerne i Odense Jesper Schramm

11 Centrale teoretiske kurser (CTK) (DTK under afvikling)
5 dage under uddannelsen på sygehus 1 dag hvert halve år Fastlagt uge i maj / juni – OO-22: første gang efterår 2010 Fastlagt uge i okt. / nov. Foregår også i kursuslokalerne i Odense OBS: Skrive sig på deltagerlisten Jesper Schramm

12 5 halvårlige emner i sygehusdelen
Palliativ medicin Ø.N.H. + Rat. Farmakoterapi – ældre Kommunikation med samarbejdspartnere Allergiske lidelser Bevægeapparatet – symptompræsentation (ryg, bækken) Jesper Schramm

13 Temadage Ikke en del af det specialespecifikke teoretiske kursus
Arrangeres af AMU’erne i de fire praksisområder – tidl. Amter Ikke obligatoriske – men nyttige! Jesper Schramm

14 Undervisning – pædagogiske virkemidler
Sygehistorier  værktøjer  evidens  standarder Alarmsymptomer, - fund og kliniske grænser mellem primærsektor og sekundærsektor Konsekvenstænkning – visitation - ekspektation MEQ Jesper Schramm

15 Undervisning – pædagogiske virkemidler
Rollespil - supervision Videooptagelser af konsultationer i praksis - supervision Gruppearbejde – 2-3 om case - fremlæggelse Katedrale indlæg iblandet debat Jesper Schramm

16 Undervisning – pædagogiske virkemidler
Emnearbejde i grupper – dysuri – a.o.m. – flow chart – kval.udvikl. a.p. - bred brug – hjemmeside? Internettet live – sundhedslov - journaloptegnelser gravid med job Linksoversigter – bevægeapparat – indvandrere – farmakoterapi..…mail til kursister Jesper Schramm

17 Undervisning – logistik:
Mandag Tirsdag-Torsdag – 1440 Fredag – 1440 45 min. Gult kort – rødt kort Pauser 15 min - Frokostpause 30 min. Tilstedeværelse Jesper Schramm

18 Samvær: Morgenmusik Morgenkaffe Turnus - frugt – hjemmebag – købeguf -
Fælles frokost – SST giver Kantiner Kaffe – the i pauser Erfaringsudveksling Team building Aftenarrangementer Jesper Schramm

19 Praktiske forhold: undervisningslokalerne
Egne lokaler : Auditorium Grupperum 3 stk. Køkken - service, microbølgeovn med ovn, grill, køleskab, kaffemaskiner, varmtvandskedel Sygeplejeforskning - medbruger Opvaskemaskine. Garderobe Depot Kontor Jesper Schramm

20 Udsmykning Günther Grass: Pige med rotte. Eine leseratte / En læsehest
Gorm Jensen, Glamsbjerg. Aug. 2005 Jesper Schramm

21 Teknik CD DVD VHS Loftsprojektor Båndspiller Videokameraer TV
Jesper Schramm

22 Teknik Pc med internetadgang - lyskanon – memory stick
Pc - videoklip på storskærm m. Lyd + 2 gode højttalere Bærbare mikrofoner Overhead Flip-over White board Jesper Schramm

23 Bemanding Sekretær Kursusleder
Undervisere ca. 50 der engageres for hvert kursus Jesper Schramm

24 Samarbejdspartnere Praktiserende læger
Praktiserende Speciallæger – ØNH – Oftalmolog - Dermatolog - Neurolog Sygehuslæger – Cardiolog – Geriater – Gerontopsykiater - Psykiater Forskningsenheden IRF Jesper Schramm

25 Samarbejdspartnere DSAM Uddannelsesudvalg DSAM Kursusudvalg
Almen medicinske uddannelseskoordinatorerer Videreuddannelsen Region Syd PLO – PLA - Advokat Statsaut. Revisor Jesper Schramm

26 Kommunikationskrumtap:
Hjemmesiden - Jesper Schramm

27 Kursusleder Kursus form og indhold Gennemgående vejleder
Underviserkontakt Egen undervisning ”Brandslukning” v. afbud (egen, vikar) Evaluering BUDGET DSAM – UUD.UDV. – KURSUSUDV. Jesper Schramm

28 2009 Undervisning i 23 af årets 52 uger Jesper Schramm

29 Dimensioneringsplan 2008 - 2012 København 90 / år Århus 80 / år
Odense 70 / år 240 / år Jesper Schramm

30 2009 17 hold i 2009 Jesper Schramm

31 Kursuskalender Jesper Schramm

32 Kursuskalender Forskningstræning 2008
Jesper Schramm

33 LÆREBØGER Almene Helbredsproblemer (lærebogen), FADLs forlag.
Allmennmedisin - Den norske lærebog, Gyldendal Norsk forlag. The Consultation, Pendleton, Oxford University Press. Attesthæfte, ISH, Odense Universitets Trykkeri. Forebyggende børneundersøgelser og vaccinationer SST. Anbefalinger for svangreomsorgen SST. Månedsskrift for praktisk lægegerning, Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning. Læge-Karnov, Karnovs forlag A/S. Medicinsk Årbog, Munksgaard. Lægen og Patienten, Carl Erik Mabek Livets langsigtede virkninger, Komiteen for Sundheds-oplysning. Ramian. Jesper Schramm

34 EVALUERINGER MUNDTLIGT SKRIFTLIGT Jesper Schramm

35 BUDGET CA OM ÅRET I ODENSE Jesper Schramm

36 SYNOPSER KORTE BESKRIVELSER AF UNDERVISNINGENS INDHOLD Jesper Schramm

37 Fremmøde Deltagerlister Skriv dig på
Alternativt: kontrollèr at dit fremmøde er registreret Jesper Schramm

38 FRAVÆR 10% - sygdom - barsel Jesper Schramm

39 Refusion af udgifter Fayl: Kursus med løn – selv afholde udgifter
Men: Jesper Schramm

40 Logbog https://www.logbog.net/logbogdk/login.asp Jesper Schramm

41 Dagens gang Samvær i området - naboerne Kaffebrygning Oprydning
Jesper Schramm

42 FORSIKRINGER ARBEJDSSKADEFORSIKRING: ALLE FASER: TUTORLÆGEN
ANSVARSFORSIKRING: REGIONEN: PRL, INTRO, FASE I TUTORLÆGEN: FASE 2 OG FASE 3 Jesper Schramm

43 VAGTUDDANNELSE DSAM’s uddannelsesudvalg anbefaler (mødebeslutning ): lægevagtsdeltagelse er en essentiel del af speciallægeuddannelsen i almen medicin at de uddannelsessøgende i løbet af uddannelsen har 18 vagter (beregnet i forhold til vagtvarighed på 6-8 timer) at der i disse 18 vagter indgår 3 følgevagter at der også indgår 2 visitationsvagter der skal være fokus på vagtarbejdets uddannelsesmæssige værdi – dette sker bl.a. ved at tutorlægen efter afholdt vagt gennemgår vagtnotater/problemer med uddannelseslægen PS! I visse områder af landet har uddannelseslæger mulighed for at opnå selvstændigt vagtlæge-ydernummer – og har således mulighed for at køre selvstændige vagter. Dette har givetvis en vis rekrutteringsfremmende effekt – og muligvis også en effekt i form af, at hurtig nedsættelse i egen praksis efter opnået speciallægeanerkendelse fremmes. Dette forhold kan indtænkes i den praktiske planlægning af lægevagten. Roar Maagaard, formand for DSAM. Jesper Schramm

44 Det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin, Odense
KURSUSBEVIS SST: Jesper Schramm

45 Andre aktører i uddannelsen Den lægelige videreuddannelse, region syd
Region Syddanmark: Tværfaglige, LAS I, LAS II SST: Las III Jesper Schramm

46 Køb og salg af praksis PRAKSISTYPER
LINK: Jesper Schramm

47 Køb og salg af praksis GOODWILL BYGNINGER INVENTAR Jesper Schramm

48 GOODWILL Køb og salg af praksis
Jesper Schramm

49 GOODWILLBEREGNING FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER:
Brutto- honorar Fradrag vagtind-tjening (1) Andre fradrag (2) Bereg-nings-grundlag Korrek-tions- faktorer 1/4 2008 Reguleret honorar: 2005 1.500 10 1.490 1,080 1.609 2006 1.629 24 1.605 1,061 1.703 2007 1.702 30 1.672 1,048 1.752 Sum 5.064 Gennemsnit af de tre år 1.688 Goodwill udregnet med faktor 136 2.296 (1) Vagtindtjening over amts- / regionsgennemsnit. (2) Andre fradrag udgør fx edb-ydelser og lønindkomster. Jesper Schramm

50 Indtægt 2005 (kalenderår)9,9 % Indtægt 2006 (kalenderår)8,0 %
Korrektionsfaktor for vikartakst- og goodwill-beregning pr. 1. april 2009 Indtægt 2005 (kalenderår)9,9 % Indtægt 2006 (kalenderår)8,0 % Indtægt 2007 (kalenderår)6,1 % Indtægt 2008 (kalenderår)1,8 % Praktiserende Lægers Organisation Sidst opdateret af Jeannette Petersen, den 10. juni 2009 Jesper Schramm

51 BYGNINGER Køb og salg af praksis
LINK: Jesper Schramm

52 INVENTAR Køb og salg af praksis LINK:
Jesper Schramm

53 FYAM Forum for Yngre Almenmedicinere Link: http://fyam.dsam.dk/
Jesper Schramm

54 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!
Jesper Schramm


Download ppt "Det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin, Odense"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google