Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort om Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort om Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab"— Præsentationens transcript:

1 Kort om Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
Sammenslutningen er en videreførelse af Bedriftværnslederklubben, stiftet i 1985. Vi er en kreds af personer med vidt forskellig baggrund, men med det til fælles, at vi beskæftiger os med virksomhedsberedskab på såvel offentlige som private arbejdspladser. Oprindeligt var vi kun bedriftværnsledere, men nu tæller vi mange andre personer, som f. eks. miljø- og sikkerhedsledere, vagtchefer, ejendomsinspektørere, tekniske ledere, maskinmestre og kommunale beredskabschefer blandt vore medlemmer. I øjeblikket er vi godt 100 medlemmer, især øst for Storebælt.

2 Hvad er et Virksomhedsberedskab?
Et internt beredskab mod uønskede hændelser, der truer virksomhedens ansatte, bygninger, produktion eller eksistens. Det er helt op til den enkelte arbejdsplads, hvor udbygget man ønsker dette beredskab. Det interne beredskab tilpasses det faktiske behov på den enkelte arbejdsplads, hvad angår dimensionering, udrustning og eventuel specialuddannelse. Frivillighed er en afgørende og motiverende faktor. Enkelte særligt farlige virksomheder, kan af myndighederne pålægges at oprette et beredskab, eventuelt med specielt materiel og udstyr og med personale der har gennemgået særlige kurser.

3 Samarbejdsgruppen vedrørende Virksomhedsberedskab
På initiativ fra Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab er en række private og offentlige aktører i løbet af gået sammen i ønsket om at iværksætte sådanne tiltag. Lige nu omfatter rækken af aktører disse organisationer: - Beredskabsforbundets Landsledelse Damasec Front line protection Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Falck Danmark A/S Rådgivningscentret Foreningen af Selstændige Førstehjælps-Instruktører Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Firmaet Helpan og Helpan Safety Københavns Brandvæsen - Nordsjællands Brandvæsen Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab Vi håber, at mange flere vil slutte aktivt op om arbejdet

4 Hvor er vi nu? En folder: Der er formuleret en lille folder, der er tænkt distribueret således, at flest mulige aktører selv henter den fra nettet og selv kopierer den i det antal man aktuelt har brug for. Så bliver der ikke fremstillet for mange overflødige eksemplarer, fordelingen bliver enkel, men effektiv og der en mulighed for let at ajourføre og udbygge folderen. Hjemmesiden Denne hjemmeside giveruddybende oplysninger om eget beredskab og Virksomhedsberedskab. Denne side er oprettet og bliver ajourført på frivillig basis, og koster derfor ikke ret meget. Links: Vi har kontaktet en række aktører for at få lagt link til og fra hjemmesiden, og for at informere dem om eksistensen af Virksomhedsberedskab. Artikler: Der er indtil nu bragt 2 artikler om Virksomhedsberedskab, dels i Beredskabsforbundets blad Beredskab og dels i bladet DBI Brand & Sikring. Der planlægges flere artikler i andre relevante fagblade. Oplysningsmøder: Vi arbejder på at gennemføre flere oplysningsmøder.

5 En lang række virksomheder har uddannede førstehjælpere samt førstehjælpsmateriel fordelt rundt på virksomheden Brüel og Kjær A/S, Nærum har ophængt førstehjælpsudstyr bl. a. ved kantinen. Coloplast A/S, Espergærde har samlet førstehjælpsudstyr, brandcentral og instrukser i et åbent rum ved receptionen.

6 Beredskabshjælperne:
Mange arbejdspladser har kun behov for enkelte medarbejdere, der kan løse få beredskabsopgaver, og som ikke er forsynet med specielt materiel og udstyr. Det kan være personer, som i forvejen beskæftiger sig med beredskabsrelaterede opgaver, f.eks.: medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen sikkerheds - eller sikringsledere vagter og sikringspersonale maskinmestre, montører og andre med specielt kendskab til bygninger / produktion udliciterede arbejdsopgaver via facility management firma. Lederen af virksomhedsberedskabet bør have en beredskabsuddannelse.

7 Grundlæggende viden om beredskab er vigtig
Det er en forudsætning, at beredskabshjælpere er fortrolige med betjeningen af materiellet, f.eks.: -Betjening af en hjertestarter forudsætter, at der er gennemført en uddannelse i førstehjælp med hjertemassage og hjertestarter. -Brug af internt slukningsudstyr forudsætter mindst et elementært brandslukningskursus Folketinget. Undervisning af medarbejderne i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

8 Eksempler på forebyggende opgaver:
udarbejde risikobeskrivelser og -vurderinger udarbejde beredskabsplaner udarbejde instrukser for varsling, evakuering og genhusning udarbejde interne sikkerhedsinstrukser og vejledninger udarbejde værdiredningsplaner udarbejde skadebegrænsningsplaner varetage kontakt og samarbejde med den kommunale brandmyndighed varetage den interne beredskabsuddannelse sikre at internt sikkerheds- og brandslukningsudstyr er i orden sikre at brandadskillelser opretholdes udføre fyraftensrundering udføre brandvagt ved varmt arbejde udføre betjening af brandalarmeringsanlæg

9 Eksempler på operative opgaver:
udføre livreddende førstehjælp udføre brandbegrænsende foranstaltninger udføre adgangskontrol / skalsikring af arbejdspladsen udføre alarmering og vejlede ambulance / politi / redningsberedskab informere om adgangsveje for redningspersonalet informere om, og afspærre risikoområder medvirke til skadebegrænsning bl.a. ved standsning af produktionsprocesser medvirke ved bekæmpelse af uheld med farlige stoffer medvirke til værdiredning, herunder sikring af truede maskiner, dataanlæg, sagsakter, tegninger m.v. medvirke ved evakuering og genhusning medvirke ved evt. efterslukning medvirke ved bevogtning af skadede bygninger

10 Nogle virksomheder kræver specielt udstyr.
Statoil Rafinaderiet, Kalundborg Skumslukningsudstyr fordelt ude i terrænet Sun Chemical A/S, Køge: Har 8 uddannede røgdykkere udstyret med en brandbil og slukningsudstyr mange steder på virksomheden, så der hurtigt kan etableres B-C udlægninger. Brüel & Kjær A/S, Nærum Personligt udstyr til hjælperøgdykkerne

11 Specielt udstyr kræver speciel uddannelse
Nationalbanken, København Hjælperøgdykkerne trænes i øvelsesanlæg i Hedehusene. Brug af røgdykkerudstyr forudsætter det fornødne personlige udstyr, samt at brugerne er uddannet efter en plan, godkendt af den kommunale brandmyndighed

12 Andre eksempler H. Lundbeck A/S, Valby Lager med materiel til at forebygge og afbøde vandskader Falck Teknik A/S, Skovlunde Der orienteres om slukningsudstyr, flugtveje m.v.

13 Et lille udsnit af arbejdspladser med Virksomhedsberedskab:
AGA A/S København Bella Center A/S København Brüel & Kjær A/S Nærum Coloplast A/S flere afdelinger CPKelco ApS Lille Skensved CUE København Danmarks Nationalbank København DR- Byen København Det Kgl. Bibliotek København Forskningscenter Risø Roskilde Folketinget, Christiansborg København Davids Samling København Elsam Kraft A/S Aabenraa DONGs elværker flere afdelinger Finansministeriet København H. Lundbeck A/S flere afdelinger I/S KAVO Vemmelev Junckers Industrier A/S Køge Kulturministeriet København Lynettefællesskabet I/S København Noveren I/S Gislinge NKT cables a/s Asnæs Nationalmuseet København Ny Carlsberg Glyptoteket København Roulunds Rubber A/S Odense Sun Chemical A/S Køge Statens Museum for Kunst København Statens Arkiver København Statoil A/S Raffinaderiet Kalundborg TDC Brand & Redning flere afdelinger Tøjhusmuseet København Tivoli A/S København Willis I/S flere afdelinger Xsys Print Solutions Brøndby I alt 34 steder nævnt her I 2002 registrerede BRS ca. 100 steder landet over med ”virksomhedsbrandkorps”

14 Det sociale samvær styrker ”korpsånden” i et Virksomhedsberedskab
Kontakt: Mail: ….tak for opmærksomheden

15 Niels Erik Bølling


Download ppt "Kort om Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google