Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011"— Præsentationens transcript:

1 TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011
ICPC-2-DK TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011

2 PROGRAM Hvorfor kode? Kodesystemer.. Hvordan kode?
Kodning i almen praksis Fordele for kiropraktorer? Ulemper for kiropraktorer? Systemkrav? Konklusion Oversigt Kommunikation ICPC icd-10 andre ICPC-struktur Journaloversigt Datafangst Kvalitetsværktøj Begrænset kodeantal Kommunikation til samarbejdspartnere Tilstrækkeligt? Andre? Kravspecifikationer Systemhåndtering

3 ICPC-2 Min baggrund Gruppepraksis Køge (9 læger – 6 praksis)
EPJ siden 1987 Anvendt kodesystem siden 1987 – ICPC siden 1998 IT-konsulent i Roskilde amt IT konsulent i Region Sjælland ICPC kodekurser Referencegruppe - bestyrelse eget lægesystem > 20år

4 Materiale på adressen:
ICPC-2 Materiale på adressen: Preben Larsen ICPC konsulent DAK-E

5 ICPC-kodning, hvorfor? Hvorfor kode? Konklusion Oversigt Kommunikation

6 ICPC-kodning, hvorfor? Formelt
Et journalnotat bør konkluderes med en diagnose, som sammenfatter den faglige viden og erfaring om helbredsproblemet .

7 ICPC-kodning, hvorfor? Praktisk Præcis kommunikation
Oversigt i journalen – orden på kaos Kvalitetssikring og tilgang til støtteprogrammer (Link, NEL) Internationale sammenligninger Forskning – forudsætter at vi ved hvad vi snakker om Epidemiologiske undersøgelser

8 ICPC-kodning, hvorfor? OVERENSKOMSTAFTALE 2011

9 Kodesystemer Kodesystemer.. ICPC icd-10 andre

10 Kodesystemer ICPC: “start-point” & episode klassifikation, 3 cifret, (ca 700 koder) WONCA,1987 ICPC-e ICPC-2 fra 2008 ICPC-3?, snomed? icd10: “end-point” klassifikation WHO (4 cifret kode, ca diagnoser) SKS mere end koder (DRG-takst) ICPC International Classifikation of Primary Care

11 PROGRAM Hvordan kode? ICPC-struktur

12 ICPC-2-struktur Struktur Organkapitler
Diagnosestruktur: lokalisation har forrang for ætiologi. ICPC indeholder 686 koder - symptomer og egentlige diagnoser Procesdiagnoser ikke medtaget i den danske elektroniske udgave. Bi-aksial struktur 17 kapitler 7 komponenter på den anden led 7 komponenter Komponent 1: Symptomer Komponent 2-6: Processer/Procedurer Komponent 7: Egentlige sygdomme igen opdelt i kategorier: a) infektionssygdomme b) neoplasmer d) skader c) medfødte misdannelser  e) specifikke sygdomme IKA (ikke klassificeret andetsteds)

13 ICPC-2-struktur Komponent 17 kapitler ICPC struktur BIO BIO Alment
SYMPTOM 1 - 29 Administration 62 DIAGNOSE Profylakse & screening Komponent Henvisninger Undersøgelser Behandling ICPC struktur BIO BIO Alment Psykisk Socialt A B D F H K L N R S T U W X Y Z P kategorier 1 Ingen proceskoder i ICPC-2 Kod det tilgrundlæggende helbredsproblem 2 3 4 5 6 7 INFEKTIONER SKADER MEDFØDTE SYGD SVULSTER ANDRE 17 kapitler

14 Inklusions- & eksklusionskriterier
ICPC-2-struktur ICPC-2 Alfabetisk index Diagnose frenulum breve linguae frenulum breve praeputii Friedreichs ataksi frisk blod, afføring frossen skulder frostknude frygt for AIDS frygt for alderdom HOKUS Skulderlidelse L92 Skuldersymptomer Bursitis humeri Periarthrosis humeroscapularis 'Rotator cuff' syndrom Tendinitis calcaria humeri Tenosynovitis bicipitis Relevante ICD-10 Alfabetisk index Fuld konvertering ICD-10 → ICPC-2 Fritekst: sin seqv Konvertering ICD10 →ICPC kapitler Inklusions- & eksklusionskriterier Journaldiagnose: Periarthrosis humeroscapularis sin seqv (L92)

15 Rubrikfelt: Inklusions- & eksklusionskriterier
ICPC-2-struktur Alfabetisk index frenulum breve linguae frenulum breve praeputii Friedreichs ataksi frisk blod, afføring frossen skulder frostknude frygt for AIDS frygt for alderdom frygt for blindhed frygt for blodsygdom IKA frygt for brystkræft frygt for døden frygt for dødsprocessen Diagnose HOKUS Rubrikfelt: Inklusions- & eksklusionskriterier Skulderlidelse L92 Skuldersyndrom Bursitis humeri Periarthrosis humeroscapularis 'Rotator cuff' syndrom Tendinitis calcaria humeri Tenosynovitis bicipitis skuldersmerte med indskrænket bevægelighed/lokal ømhed/krepita-tion, eller periartikulær forkalkning ved billeddannelse Kriterier Inkl. Eksk. Overvej HOKUS felt Journaldiagnose: Periarthrosis humeroscapularis sin seqv (L92)

16 ICPC-kodning/praksis

17 ICPC-kodning/praksis
Kodeværktøjer/hjælp

18 ICPC-struktur Kodeværktøjer/hjælp

19 PROGRAM Kodning i almen praksis
Journaloversigt Datafangst Kvalitetsværktøj

20 KODNING I ALMEN PRAKSIS

21 PROGRAM Fordele for kiropraktorer? Ulemper for kiropraktorer?
Begrænset kodeantal Kommunikation til samarbejdspartnere Tilstrækkeligt? Andre?

22 ”KIROPRAKTOR”-koder * Inkluderede icd10 koder Kapitel ICPC-2 koder
ICPC-2-ext* Icd10 L-koder 53 1026 >2000 N-koder 37 571 * Inkluderede icd10 koder

23 Tilstrækkeligt præcist??
”KIROPRAKTOR”-koder Tilstrækkeligt præcist??

24 KIROPRAKTOR/KOMMUNIKATION
MedComs facitlister. FACITLISTE TEKNISKE DATA UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++ KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+EPI++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' AFSENDER S01+01' NAD+SSP+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' MODTAGER S01+01' NAD+PO+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' BREVID S02+02' GIS+BRVMODIFI' RFF+SRI:BrevNr' RFF+PRIORITET:NC’ DTM+182:BrevDannetTid:203' PATIENTEN S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' ADR++US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' EMP+1++:::PatStl' S11+11' GIS+N' RFF+FORLOBSNR:ForloebsNr' MedCom – Den gode korrespondance, ver november 2006, opdateret PAS+PATSTA' S14+14' EMNE FTX+OE+P00++Emne' BREVTEKST FTX+TEXTNR+FORMAT++Epitekst:Epitekst:Epitekst:Epitekst:Epitekst' (MAX tegn) FTX+TEXTNR+FORMAT++Epitekst:Epitekst:Epitekst:Epitekst:Epitekst' FTX+TEXTNR+FORMAT++Epitekst:Epitekst:Epitekst:Epitekst:Epitekst' ** Nedenstående SG14 kan gentages op til 9 gange.** S14+14’ UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' Binær reference indsættes i FTX-segmenter på følgende måde Binær reference FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION:Objekt stoerrelse’ KIROPRAKTOR/KOMMUNIKATION

25 KIROPRAKTOR/KOMMUNIKATION

26 PROGRAM Systemkrav? Kravspecifikationer Systemhåndtering

27 KIROPRAKTORSYSTEMER

28 KIROPRAKTORSYSTEMER

29 ”KODENØD” L84 Rygsyndrom uden smerteudstråling
Inkluderede ICD10 diagnoser L84 Ryglidelse uden specifikation L84 Arthrosis processus spinosi vertebrarum lumbalium L84 Compressio vertebrae uden specifikation L84 Degeneratio disci intervert lumbalis uden radiculopati L84 Degeneratio disci intervert thoracalis u myelo/radiculopati L84 Lumbalt facetsyndrom L84 Sakroiliakasyndrom L84 Spondylolisthesis L84 Spondylosis lumbalis L84 Spondylosis thoracalis L84 Stenosis spinalis L84 Torakalt facetsyndrom

30 TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011
ICPC-2-DK TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011 ??


Download ppt "TEMAMØDE KIROPRAKTORER 9. MAJ 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google