Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovative udviklingsprojekter hos ProInvent A/S ved Leif Dalum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovative udviklingsprojekter hos ProInvent A/S ved Leif Dalum"— Præsentationens transcript:

1 Innovative udviklingsprojekter hos ProInvent A/S ved Leif Dalum
Ingeniøren-konference om innovation i produktudviklingen den 10. januar 2002 hos Dansk Design Center I ProInvent har vi skabt et "idé-land" med kerneværdier, der danner udgangspunkt for innovation Tak for invitationen til ”Ingeniøren”, I har bedt mig komme og fortælle om udviklingsprojekter hos ProInvent A/S. I havde hørt om ProInvent som et et sjovt sted at være , hvor udfordringerne er evig nyudvikling - fordi der hele tiden kommer nye projekter- der stiller krav til innovationsevne. Det er rigtigt - for os er det som at få nyt job hver gang der starter nye projekter. Der kommer hele tiden nye projekter med nye opgaver i nye brancher og med nye kontaktpersoner. ProInvent skaber succes gennem samarbejde ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

2 Foredragsholder: Leif Dalum
Adm. direktør i ProInvent A/S siden 1994 samt i Videometer A/S fra 2000 Ansvarlig for gruppens administration, økonomi, nøglekunder, marketing og salg Civilingeniør (M) med speciale i produktudvikling og robotteknologi i 1984 Arbejdede hos et produkt- og teknologiudviklingsfirma fra Produktudviklingschef i NKT Research & Innovation A/S fra 1990 – 1993 Tildelt den Japanske robotpris ”The JIRA AWARD” i Detroit 1991 Stifter af ProInvent A/S teknologiudvikling i 1994 ProInvent bliver super-gazellevirksomhed første gang i 1999 ProInvent bliver medejer af Videometer i 2000 ProInvent-gruppen får holdingselskab i 2001 Formand for Dansk Robot Forening siden 1996 Næstformand for Dansk Robot Forening 1994 –1996 I bestyrelsen for fra 2001 Jeg arbejder meget - fordi arbejdet med innovative projekter er min lidenskab….. Min anden store lidenskab er min dejlige kone Cathrine og vores to børn Amalie og Albert. De er to unge kreative mennesker, som vi prøver på at opdrage og udvikle sammen. Børns kreativitet er ubegrænset, i starten er de frygtløse. Vi forsøger at lære dem at passe på - uden at gøre dem bange og uden at begrænse deres kreativitet. Det er en svær balance. Det er min påstand at hvis dette kan lykkes skabes også fremtiden bedste produktudviklere. Når vi taler om kreativitet og det at skabe - der var en gang en klog mand der sagde: At skabe er at leve – jeg siger at skabe liv er at leve-leve. Jeg er selv født og opvokset på en ”gård med det hele i Jylland” - det var beder end Meccano - den opvækst kan man ønske ethvert barn. Jeg tænder på de gode opfindelser og den interessante mekanik. Det har jeg altid gjort. Lige fra jeg var barn har han haft gang i en masse projekter – jeg har blandt andet ”udviklet” landbrugsmaskiner og go-karts. En lidenskab som gjorde mig berygtet på hjemegnen ved Hobro – særligt da torpederede landsbyens kirkegårdsmur. Min bror og jeg havde bygget en go-kart med en scootermotor og trillebørshjul. Men den gang var vi endnu ikke uddannede ingeniører, så på en eller anden måde fik vi regnet galt. Det betød at når man drejede go-kartens rat til højre, drejede bilen til venstre og omvendt. Men det lærte vi os bare. Så var der bare én gang hvor jeg lige havde været ude at køre i traktor og derefter satte mig ned i go-karten for at køre en tur. Da jeg nåede til kirkegårdsmuren, glemte jeg det med højre og venstre og fortsatte lige ind i muren. Det talte de meget om i byen…. Det var her jeg besluttede mig fo,r at at når jeg blev stor, ville jeg være ingeniør - for så kan man lave tingene så de virker. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

3 Innovation Hvad er innovation ? Hvorfor er innovation så vigtig ?
Nytænkning kombineret med evne til at omsætte idéer samt forsknings- og udviklingsresultater til praktiske løsninger, som efterspørges i markedet - det er innovation Hvorfor er innovation så vigtig ? Vejen til høj konkurrenceevne i fremtiden går gennem innovativ produkt- og teknologiudvikling Hvad er innovation ? Her er min egen definition på hvad innovation er. Det er en lang forklaring, men i virkeligheden er den ikke komplet, der skal mere til, f.eks. Forretningsflair. I virkeligheden elsker jeg Arnes definition: Innovation er kreativitet der virker. Hvorfor er innovation så vigtig ? Vi er et forbrugssamfund, som kræver forandring og udskiftning af ting og sågar mennesker hele tiden. Det skal være spændende - der skal jævnlig være events som nye produkter giver. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

4 Hvilke faktorer fremmer innovation ?
1. Afdække samt formulere brugerens behov og problemer 2. Forkærlighed for at løse ”uløselige” opgaver 3. Dybt forankret tro på at det kan lade sig gøre at løse ”den svære opgave” Per Fischer Sørensen ProInvent A/S 4. Belønning for kreativitet 5. Nytænkning, brainstorming og inspiration 6. Forskning og udvikling Søren Isaksen NKT A/S 7. Geniale, godt udtænkte konstruktioner 8. Industriel design 9. Samarbejde og vidensoverførsel fra én industri til en anden Ad 1. At opsøge de rigtige opgaver, dvs. identificere uløste men væsentlige opgaver, dette er efter min mening den største kilde til innovation. Ad 2-3. Interpersonelle færdigheder som disse er selve essensen i innovation. Ad 4. Belønning for kreativitet er meget vigtigt, men det behøver ikke blot være penge, det kan også være værdsættelse af delresultater og egentlige resultater, sagt på en anden måde: at ledelsen i virksomheden kan forstå udviklingsprocessen. Belønning af kreativitet foregår desværre sjældent sjældent i store virksomheder. Eksempel: Giganten Intel kunne ikke det som Giga kunne. Belønningen eller mangel på samme er her en væsentlig forskel. Ad 5. Nytænkning er en direkte del af innovation - en ProInvent medarbejder, ved navn Per Fischer, formulerer det på den her måde: nytænkning er en måde at tænke på, så der skabes noget nyt – eller så vi finder nye og bedre måder at arbejde på. Vi må ikke hænge fast i vante tankegangene: vi gør ligesom vi plejer -sådan har det altid været, så det må være godt nok - det kan man da ikke - skråt dem - det gælder om at: være åben overfor ”anderledes” ideer og give alle ideer en fair chance for der findes per definition ingen dårlige ideer. Husk også altid at være åben overfor ideer fra ”anderledes” kilder, det kan f.eks. være kunder, kollegaer, leverandører Ad 6. Opdagelser i naturvidenskaben, teknikken og i design løsninger er en af de massive kilder til innovation. Her ofres nok den største indsats og den må nødvendigvis blive større og større – for det bliver svære og svære at opdage nyt. Den industrielt bårne forskning i Danmark er meget stor og betydende. Forskning resulterer ofte i patenter, og patenter kan derfor naturligvis også være kilde til innovation hvis opfindelsen kombineres med en portion forretningssans og praktisk sans. Men det er utroligt uheldigt at den offentlige forskning herhjemme er så nedprioriteret. Hvad pokker bruger vi de mange skattekroner på ? …..Vi har høje skatteprocenter i Danmark – og alligevel er den offentlige forskning lavere end i de omkringliggende lande. Det virker på mig som om vi bruger midlerne lidt forkert. Ifølge Søren Isaksen, koncerndirektør i NKT og formand for Danmarks Forskningsråd har dette resulteret i at vidensindholdet i danske produkter nu er lavere end for lande som vi normalt sammenligner os med. Ad 7. Geniale, godt udtænkte konstruktioner er en meget stor kilde til innovation fordi de altid udtænkes som løsninger på svære problemer. De fører ofte patenter med sig. Ad 8. Industriel design er også en stor kilde til innovation og kilden ligger i selve designprocessens natur. Design er nemlig ofte en proces, som forfølger et bevægeligt mål, der tager udgangspunkt i brugerens behov. En god designer bliver ved med at vurdere og reformulere målene bag en opgave, hun eller han arbejder på, i en søge-lære-proces, som rummer store muligheder for innovativ tænken. Ad 9 Samarbejde og vidensoverførsel fra en industri til en anden. Her har konsulentvirksomhederne deres store force. Johan Schrøder, adm. Direktør i Radiometer udtaler i Ingeniørens årsudgave: Autsourcing er et tegn på succes i samfundet. I gode tider ligger virksomheder nemlig opgaver ud til konsulenter. Det er i høj grad positivt, fordi det sikrer, at viden bliver spredt, og derfor er vi glade for det …jeg gentager udtalt af Johan Schrøder. Ad 10. Sidst men ikke mindst - praktisk sans skal der til. Der skal være noén i teamet der kan optimere på tværs af dybdekompetencer i f.eks. mekanik, mekanismer, elektronik og software. Det er generalisten med overblikket der yder den tværfaglige indsats – det er den basale forudsætning for innovation. ... 10. Evne til at udnytte resultater til praktiske og gode løsninger Johann Schrøder Radiometer A/S ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

5 ProInvents mission Vi vil styrke vores kunders innovations- og udviklingskapacitet – med det mål at skabe konkurrencedygtige produkter og produktionssystemer. Vi vil inspirere og medvirke til at generere løsninger, der dækker vores kunders behov optimalt Vi vil påtage os ansvaret for levering af total-projekter inden for produkt- og produktionsudvikling Vi vil tiltrække og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere Vi vil øge vores kunders muligheder for at omdanne faste lønomkostninger til variable Her kommer så en kort firma-præsentation af ProInvent, der senere går over i 3 Cases – d.v.s. 3 eksempler på Produkter vi har udviklet i tæt samarbejde med vores kunder. Billeder: 1. Behov = behov for olietransport 2. Produktionsudstyr = trådarmeringslinie udviklet i samarbejde med NKT Flexibles I/S 3. Produkt = Fleksibelt Olie/gas-rør ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

6 ProInvents vision Vi vil være markedets mest kompetente og anerkendte samarbejdspartner i innovativ produkt- og teknologiudvikling inden for vores kernekompetence-områder Vi vil være i fortsat kontrolleret vækst Vi vil gerne være gode til det vi foretager os. Vi ønsker vækst for at medarbejderne hele tiden føler der vil ”være plads”, udfordringer og avancementsmuligheder i ProInvent. Vi er 40 mand i ProInvent-gruppen her ved starten af 2002. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

7 ProInvent Gruppen ProInvent ApS administration Maintec ApS ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S ejendomsselskab Videometer A/S visionteknologi ProInvent og Videometer tager turn-key-ansvaret for opgaver med automatisk inspektion og sortering. Der er stor synergi mellem Videometers og ProInvents produktudviklings- og automatiseringsaktiviteter. Videometer og ProInvent deler forretningssystem, kontor og montagehal. Beskæftiger 40 medarbejdere, hvoraf de fleste er ingeniører ProInvent ApS administration er gruppens moderselskab. Selskabet blev stiftet i januar Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning af driftsmidler, investering og finansiering samt som administrationsselskab gennem datterselskaber at drive virksomhed ved handel, rådgivning, projektering, teknologiudvikling, produktion, udlejning af driftsmidler, investering og finansiering og dermed beslægtede aktiviteter. ProInvent ApS administration har en anpartskapital på 2,2 mio kr og en egenkapital på 8 mio kr. ProInvent A/S teknologiudvikling er gruppens største driftsselskab. ProInvent A/S teknologiudvikling blev stiftet i 1994 af civilingeniør Leif Dalum. Selskabets vigtigste forretningsområde er ingeniør-, handels-, konsulent- og entreprenørvirksomhed inden for teknologi- og produktudvikling. Selskabet ejes af ProInvent ApS administration. ProInvent A/S teknologiudvikling har en aktiekapital på 0,6 mio kr. og en egenkapital på 5 mio kr. Videometer A/S blev stiftet i februar 1999 af Jens Michael Carstensen og Seven Technologies A/S. Videometer A/S beskæftiger sig med automatisk visuel måling, visuel kvalitetskontrol samt farvemåling og -sortering , se I juli 2000 købte ProInvent Seven Technologies’ andel af Videometer, der på daværende tidspunkt var et anpartsselskab. I april måned 2001 blev selskabet opgraderet til et aktieselskab med en kapitaltilførsel på 0,6 mio kr. fra ProInvent A/S. Videometer A/S ejes med 51% af ProInvent ApS administration og 49% af Maintec ApS. Videometer A/S har en aktiekapital på 0,5 mio kr. og en egenkapital på 1.3 mio kr. ProInvent A/S ejendomsselskab blev stiftet i november 1997 med det formål, at selskabet skal eje og udleje domicilejendomme til ProInvent-gruppen. Selskabet er ejet af ProInvent ApS administration. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

8 ProInvent i profil ProInvent A/S er en ung, dynamisk og vækstorienteret virksomhed stiftet i 1994 af civilingeniør Leif Dalum Gennemsnitsalderen er omkring 35 år Ejes af adm. direktør Leif Dalum og direktør Allan Spork Egenkapitalen er på ca. 5 mio. kr. Bestyrelsen i ProInvent, fra venstre: Adm. direktør Leif Dalum Advokat Torben Petersen Direktør Allan Spork Formand for bestyrelsen Svend Bang Christiansen Medarbejderrepræsentant Niels Livbjerg Worsøe ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

9 Kompetenceområder Produktudvikling Grundspecifikation Innovation
Industriel design Integration af design og krav til funktionalitet Emnekonstruktion i 3D (materialevalg, fremstilling, montage) Rapid Prototyping Validering af koncepter på baggrund af prototyper Dokumentation, herunder specifikation af montageproces Opfølgning under produktion Industriel design. Vi arbejder bl.a. sammen med Steve McGugan, Designit og Chr. Bjørn ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

10 Kompetenceområder Produktionsteknologi
Analyser, der danner grundlag for teknologiplaner Innovation Konceptudvikling og trouble shooting Udvikling og levering af produktionssystemer Levering af turn-key projekter inden for industriel automatisering Levering af anlæg med industrirobotter Udvikling og levering af produktionssystemer. Maskinkonstruktion i 3D. Vi anvender Pro/Engineer til alt konstruktionsarbejde Billede: Udvikling af inlinevender-maskiner ProInvent har i til Junckers Industrier A/S udviklet en såkaldt inlinevender til fuldautomatisk vending af træstave, som indgår i produktionen af parketgulve. Inlinevenderen er en spe­cialudviklet robot, der er baseret på højdynamisk servoudstyr. Robotten er ophængt over en kædebane, som kontinuert fører stave frem. Vendingen af stavene på kædebanen sker i en flyvende bevægelse og ved ultra høj hastighed. En vending består enten af fladevending, endevending eller en kombination af disse. Inlinevenderen medvirker til en optimering af produktkvaliteten og den tidligere løntunge sorteringsproces er automatiseret. Ved en inlinevendermaskine passerer over stave pr. time - og op til 20% af disse skal vendes. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

11 Eye Q Packer Videosekvens af ”Eye Q Packer” kan rekvireres hos: ProInvent A/S Lyngsø Allé Hørsholm Att. Leif Dalum Eye Q Packer Eksempel på levering af anlæg med industrirobotter ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

12 Kompetenceområder Proces- og maskinstyring / produktionsorienteret IT
Systemimplementering PLC systemer til proces- og maskinstyring SCADA systemer til overvågning og interface Robot- og Servosystemer El-tavler og elektrisk montage Udarbejdelse af el-dokumentation Eget tavleværksted Produktionsorienteret IT systemer Dataopsamling og logistiksystemer Ressource og materialestyring / optimering Batch styringssystemer Kvalitetsoptimering Forretningsområdet blev startet som ”add on” på maskinudvikling, men er i dag 10 mand stort Næste slide viser et anlæg der indeholder 8 avancerede servo-akser med servomotorer og tilhørende servostyringer. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

13 Organudtagning af slagtesvin Udviklet i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut
Automatisk organudtagning fra slagtesvin ProInvent har igennem flere års samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut bl.a. udviklet et forsøgsanlæg,der automatisk kan udtage organer af slagtesvin. Projektet er gennemført underledelse af Slagteriernes Forskningsinstitut. Der er i perioden 1997 – 1999 realiseret et fleksibelt forsøgsudstyr for afprøvning af de komplekse udtageoperationer. Modningsfasen er i gennemført i samarbejde med SFK-Danfotech A/S, der er valgt som producent af udstyret. Slagteriernes Forskningsinstitut forventer, at der skal leveres anlæg til alle danske slagterier, og at udstyret også kan finde anvendelse uden for landets grænser. I 2001 har anlæggene stået sin prøve på to danske slagterier, og serieproduktion er netop igangsat. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

14 Samarbejdsformer Projektledelse Teknologisk viden forbliver hos kunden
Fortrolighedsaftaler Innovation gennem systematiske arbejdsmetoder Succes gennem samarbejde Billede: Kurven viser et eksempel hvor en kunde, gennem samarbejde med ProInvent, har opnået kostprisreduktion på 30% efter 3 år. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

15 Kerneværdier og kerneidéologier
ProInvent skaber succes gennem samarbejde I ProInvent har vi skabt et "idé-land" med kerneværdier, der danner udgangspunkt for innovation Vejen til høj konkurrenceevne i fremtiden går gennem innovativ produkt- og teknologiudvikling. I har hørt at ProInvents mission er at styrke vores kunders innovations- og udviklingskapacitet – med det mål at skabe konkurrencedygtige produkter og produktionssystemer. Vi reducerer udviklingstider således, at ”time to market” bliver mindst muligt. Til dette har vi skabt et idé-land, hvor kerneværdier som Proaktive, nytænkende, visionære, tempo, nysgerrige, respekt, engagerede, ansvarlige og samarbejdende ikke er floskler, men valgt af medarbejderne som ”juleaftens” adfærd og som danner grundlag for kreativiteten. Hovedparten af ProInvents medarbejdere er systematiske udviklings-ingeniører med erfaring i konceptdannelse og –valg. Medarbejderne brænder for at skabe nye banebrydende, teknologiske resultater. Det er ProInvents mål, under den fortsatte ekspansion, at være en arbejdsplads, hvor man føler glæden ved at skabe nyt, gøre fremskridt og hvor det er sjovt at arbejde". Mange kan skabe gode produkter, men at skabe produkter, der kan hæve sig over gennemsnittet kræver et godt samarbejde – en god kemi alle imellem, kolleger, samarbejdspartnere og kunden. Det skal jo først og fremmest være sjovt at gå på arbejde - eller i hvert fald interessant – man skal have en god oplevelse hver dag man kommer på arbejde – ellers kan man da ikke lave noget epokegørende. Du kan opnå kortere ”time to market” ved at arbejde sammen med højt engagerede ingeniører, der brænder for at løse spændende udviklingsopgaver. De faglige færdigheder, med alle discipliner i produktudvikling, er en selvfølge - men selvfølgelige også en forudsætning ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

16 Z-Wave Lighting and Appliance Control System Case 1
Zensys A/S og ProInvent har i samarbejde udviklet produktserien Z-Wave Lighting and Appliance Control System. Industriel design: Steve McGugan Systemet består af intelligente regulatorer og betjeningsenheder, som via radiosignaler er sammenkoblede i kontrolnetværk under Z-Wave netværksteknologien. Zensys, som er en teknologivirksomhed med særlig ekspertise indenfor trådløse netværk, har udviklet Z-Wave teknologien og leverer denne til OEM partnere i USA, Europa, Japan samt Australien. Disse OEM kunder benytter systemet som produktionsgrundlag til at producere egne produkter under eget navn. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

17 Z-Wave Lighting and Appliance Control System Case 1
ProInvents netværk og viden sikrede den rette kvalitet, design, udviklingstid og kostpris ProInvents netværk og viden sikrede Zensys den rette kvalitet, design, udviklingstid og kostpris i forbindelse med udviklingen af Z-Wave Lighting and Appliance Control System. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

18 Z-Wave Lighting and Appliance Control System Case 1
Time to Market Eksempel på ”short time to market”: Vi startede sommeren 1999. Produktionen startes februar efter 8 måneder Systemet blev introduceret på markedet 8 måneder senere i efteråret 2000 – efter i alt 16 mdr. Brugen af Pro/ENGINEER har bidraget til dette intensive udviklingsforløb. ProInvent producerede prototyper mens sprøjtestøbeværktøjer og mekaniske værktøjer blev fremstillet i samarbejde med en værktøjsfremstiller. Den relevante dokumentation, myndighedsgodkendelse og montagevejledning blev mod slutningen afleveret til producenten og produktionsopstarten blev superviseret af ProInvents team. Vigtigste kerneværdier: tempo, overholde aftaler, samarbejde skaber succes Udviklingstiden er p.g.a. de synkrone processer intensiveret og gjort kortest muligt. Ønsket om kort udviklingstid fordrede en overlapning mellem produktudviklingen og produktionsmodningsprocessen. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

19 Insulindoseringssystemer Case 2
ProInvent har i en årrække samarbejdet med Novo Nordisk A/S omkring udvikling af produkter inden for insulindoseringssystemer. ProInvent indgår i Novo Nordisk internationale produktudviklingsteam og deltager i konstruktions-, design- og dokumentationsarbejdet, der primært foretages i Pro/ENGINEER. Arbejdet omfatter endvidere frembringelse af prototyper, udvælgelse af leverandører og deltagelse i input til fremstillings- og montagesystemer. Her er eksemplet case 2: InDuo - ProInvent har bl.a. deltaget i udviklingen af dette produkt til diabetikere, der er verdens første apparat, der kombinerer måling af blodsukker og dosering af insulin. InDuo - kombinerer måling af blodsukker og dosering af insulin Industriel design: Designit ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

20 Insulindoseringssystemer Case 2
Principper Undgå montageoperationer insert Undgå at ordne/orientere 2 komponent Gør det lettere at transportere basiskomponent Gør sammenføringen lettere stakkeprodukt Vælg den rigtige samlingsmetode ultralydssvejsning, snaplås Kilde til princippet: Montageteknik-montagerigtig konstruktion, M. Myrup Andreasen m.fl. Principper: Undgå montageoperationer: Integrer komponenten med en anden Anvend integrerende fremstillingsmetoder Valgt koncept: insert sprøjtestøbning Undgå at ordne/orientere: Brug magasiner Anvend komponenter i båndform Integrer fremstillingen i montagen Valgt koncept: to komponent sprøjtestøbning Gør det lettere at transportere: Udform en basiskomponent Gør komponenterne transportvenlige Valgt koncept: én basiskomponent Gør sammenføringen lettere: Valgt koncept: stakkeprodukt med kun én montageretning Vælg den rigtige samlingsmetode Valgte koncepter: Print: ultralydssvejsning af stag Ydre skaller: ultralydssvejsning Batteriholder: snaplås ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

21 Insulindoseringssystemer Case 2
Samlingstegning Konstrueret i Pro/ENGINEER InDuo blev i juni 2001 introduceret på den internationale messe for diabetes. Apparatet markedsføres i USA og Canada af Lifescan som er ejet af Johnson & Johnson. Novo Nordisk og Lifescan forventer stor succes med dette første kombinerede apparat. Vi er sammen med Novo Nordisk i fuld gang med at udvikle nye insulindoseringssystemer. ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

22 Apparater til visuel farve- og kvalitetskontrol Case 3
ProInvent og Videometer A/S har samarbejdet om udvikling af VideometerLab, som er det første apparat til visuel farve- og kvalitetskontrol fra Videometer A/S. Videometer og ProInvent har sammen udviklet et nyt apparat til præcis farvedetektion af komplicerede materialer, hvor manuel bestemmelse før var eneste mulighed. Industriel design: Steve McGugan ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

23 Videometer i profil Videometer A/S er en ung, dynamisk og vækstorienteret virksomhed stiftet i 1999 af civ. ing. Ph. D Jens Michael Carstensen Vi beskæftiger 10 medarbejder, hvoraf de 9 er ingeniører/ Ph. D. Vi har fokus på at opnå dyb kompetence inden for visionteknologi Videometer ejes af ProInvent og Maintec Videometer er nok de mindste og yngste virksomhed der er nomineret til produktprisen Videometer A/S visionteknologi, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

24 Kompetenceområder Visionteknologi Teknologisk kompetence
Valg af løsning gennem samlet systemoptimering Kundetilpassede og gennemarbejdede systemer Automatisk visuel måling og visuel kvalitetskontrol Visuel farvemåling Visionstyret robotteknologi Turn-key leverandør af opgaver i samarbejde med ProInvent Udvikling af standardapparater og software Udvikling af kerneteknologi på licens Hemmeligheden bag de pålidelige målinger (Videometerteknologien) fordeler sig på tre elementer: En særlig kuglebelysning ved hjælp af dioder, som eliminerer skygger og derfor giver et helt ”fladt” billede af emnet. Et digitalkamera, der er udstyret med en software, som kompenserer for kameraets unøjagtigheder og derfor giver præcise og ens billeder – hver bestående af cirka 1 mio. målepunkter. Og endelig et stykke software, som populært sagt oversætter de mange målinger til billeder og sammenligner dem med facit-listen. Videometer A/S visionteknologi, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

25 Farvemåling af minkskind Udviklet i samarbejde med Copenhagen Fur Center
Visionbaseret farvemåling og sortering af minkskind Høj reproducerbarhed Uddrager optimale komponenter i et komplekst farvespektrum Minkene banede vejen Det er faktisk svært at give et præcist, entydigt og reproducerbart billede af et stykke skind. Det består jo både af hår i flere lag, af hår i forskellige nuancer, og så er der stor variation i dette over billedfeltet. I 1999 kontaktede ProInvent Jens Michael Carstensen. Vi skulle løse en opgave for Danske Pels Auktioner, hvori der skulle indgå et pålideligt visionbaseret kvalitetskontrol-system. Inden da havde Jens Michael Carstensen arbejdet med visionbaserede målesystemer på DTU og havde henad vejen udtaget en række patenter på området - Der er generelt et meget stort behov for pålideligt, billeddannende måleudstyr til kvalitetskontrol i industrien. Vi stod og skulle bruge ét til vores projekt hos Pelsauktionerne, men fandt hurtigt ud af, at et sådant apparat simpelthen ikke fandtes på markedet. Og så må man jo have fat i nogen, der kan udvikle sådan ét. Og det var netop arbejdet med skindene, som igen førte til udvikling af apparatet, VideometerLab Videometer har 4 velfungerende maskiner i drift hos Danske Pels Auktioner i dag. Videometer A/S visionteknologi, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

26 Farvemåling af minkskind Udviklet i samarbejde med Copenhagen Fur Center
Videosekvens af ”Farvemåling af minkskind” kan rekvireres hos: Videometer A/S Lyngsø Allé Hørsholm Att. Leif Dalum Automatisk anlæg til farvemåling og - sortering af minkskind  Videometer har gennem de seneste to år udviklet visionsystemer til automatisk farvemåling og -sortering af minkskind til Copenhagen Fur Center (Danske Pels Auktioner). Videometers farvemåling har større gentagelsesnøjagtighed end de uddannede, trænede og erfarne sorterer. Udviklingsindsatsen har resulteret i levering af visionsystemer til i alt 4 farvemåleanlæg. De automatiske anlæg sorterer skind i timen Videometer A/S visionteknologi, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

27 Apparater til visuel farve- og kvalitetskontrol Case 3
ProInvent har bidraget innovativt med den mekaniske apparatudvikling herunder mekanikopbygning, komponentvalg, funktionsafprøvning, underleverandørvalg samt forberedelse til produktion Øverste billede: Konstruktions- og designarbejdet er foretaget i Pro/ENGINEER, der satter os i stand til at visualisere og dokumentere forskellige løsninger på et højt niveau. Fremstilling, afprøvning og produktion af prototyper og 0-serier blev foretaget på eget værksted Nederste billede: Apparater er introduceret på det danske marked i juli 2001 ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm

28 Forbedring af konkurrenceevnen Her er vores referenceliste
Udviklingsprojekter til industrien Produktionsanalyser og teknologiplanlægning Coloplast A/S, Copenhagen Fur Center, Lucent Technologies Denmark I/S, Royal Scandinavia A/S Udvikling af produktionsudstyr Danionics A/S, Coloplast A/S, Gotthard A/S, AdSphere A/S, Slagteriernes Forskningsinst., CFC, DISA, NKT Research & Innovation A/S, Junckers Industrier A/S, NKT Flexibles I/S, Novozymes A/S Produktudvikling Novo Nordisk A/S, Radiometer Medical A/S, Zensys A/S, JAI A/S, Kompan A/S, B&O Medicom A/S, Videometer A/S Her er en række professionelle danske virksomheder der ”trækker” innovation fra ProInvent ProInvent A/S teknologiudvikling, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm


Download ppt "Innovative udviklingsprojekter hos ProInvent A/S ved Leif Dalum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google