Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bornholm mod Atom Affald BOMA Generalforsamling 16. maj 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bornholm mod Atom Affald BOMA Generalforsamling 16. maj 2013."— Præsentationens transcript:

1 Bornholm mod Atom Affald BOMA Generalforsamling 16. maj 2013

2 Dagsorden Generalforsamling 1.Valg af dirigent 2.Valg af referent 3.Formandens beretning 4.Godkendelse af regnskab 5.Indkomne forslag 6.Valg til bestyrelse 7.Valg af suppleanter 8.Valg af revisor 9.Kontingent fastsættes 10.Eventuelt Velkommen…

3 Valg af dirigent • Punkt 1

4 Valgt: Bo Haxthausen

5 Valg af referent • Punkt 2

6 Valgt: Kirsten Mortensen

7 Formandens Beretning • Punkt 3

8 En intens rejse startende for et år siden • Bekymring • Reaktion • Aktion

9 Bekymring En bekymring for hvad et atomaffaldsdepot ville gøre ved Bornholms nye grønne image, ved ejendomsværdierne, de små gourmet- virksomheder, turismen, vores jobs og vores fremtid.

10 Reaktion En god portion forargelse over at man efter et 50 årigt Atomeventyr ved Risø, vil lade andre gå ud med affaldet. To personer startede uafhængigt af hinanden indsamling af underskrifter imod Atom affalds deponering. Og en gik i clinch med politikerne ved folkemødet

11 Aktion Først startede vi et par stykker uafhængigt af hinanden, indsamling af underskrifter, gik i dialog med politikere. Der måtte gøres noget! Så blev tropperne samlet. Et lokale på biblioteket blev booket og en forening skudt i gang.

12 De geografisk udvalgte steder • Der skal findes et passende hul • Feltet indsnævres til 6 mulige. • Samarbejde

13 Der skal findes et passende hul Geologerne var i gang, 22 steder i Danmark blev udset til mulig underjordisk depot, deriblandt Paradisbakkerne på Bornholm, men også Risø ved Roskilde

14 Feltet indsnævres til 6 mulige. I følge GEUS, hyret til den bundne opgave at finde den bedst egnede undergrund, til at opbevare de blandede atom bolsjer, i minimum 300 år. Var den Bornholmske klippegrund stadig med som en mulighed

15 Samarbejde Der opstår et nært samarbejde på tværs af landsdele, blandt de 6 prikkede områder, der alle har det til fælles at det er på landet i tyndere befolkede områder med mindre økonomier og større udfordringer.

16 • Indsigt og informationer • Pennen spidses og der skrives • Dybere indsigt, debatten løftes • Videreformidling af viden Information og formidling

17 Indsigt og informationer Alt hvad vi indbyrdes kunne komme i besiddelse af, af love og §, blev læst, endevendt og udvekslet

18 Pennen spidses og der skrives Derefter omsat til spørgsmål, skrevet til både politikere Samt de af politikerne udvalgte eksperter. Hundrede af læserbreve, artikler og spørgsmål

19 Dybere indsigt, debatten løftes Der opstod et reelt behov for at grave viden frem, og sørger for både dybere indsigt samt at løfte debatten op fra et følelsesbetonet, til et mere faktuelt leje.

20 Videreformidling af viden Den viden vi fandt frem har hele vejen været vigtig og fodre både Politikere og offentligheden med, og forsøge at klæde alle bedre på, før så vigtig beslutning med så langt rækkende konsekvenser.

21 • Af de større begivenheder i 2012 kan nævnes. 10.07. Stiftelse af foreningen Bornholm mod Atomaffald, ca 400 samlet, varer ca 4 t 12.07. Opstart samarbede andre grupper, politikere, medier 08.08. Fælles fodslag 11.08. Risø besøg 08.08. Opstart Samarbejde med Borgmesteren 23.08. Opstart samarbejde med Folketingsmedlemmer valgt på Bornholm 05.09. Geus møde før borringer/undersøgelser af eksisterende boringer 20.09. Opstart Vidensgruppen 20.10. Underskrifter overækkes på Rønne Torv, over 20.000 22.10. Hørring på Børsen 26.10. Ekskursion til Holland 20.11. Partiernes Sundhedsordfører mødes med Ministeren 28.11. Internationale eksperter kommer med kritik, undersøg mere, plan bør udskydes 29.11. Fælles opfordring til Atomaffaldskommission

22 Og i 2013. 02.01. Orientering om ny proces fra Folketinget, - plan udskudt 31.01. Omegnsstudier præsenteres for embedsmændene, GEUS 31.01. Politisk kursskifte, undersøgelser udvides 11.02. Processen kritiseres ved Ålborg universitet 13.03. B.O.M.A. modtager Pris fra Nordea Fonden 18.03. Borgergrupperne mødes med ministeren 02.04. Opfølgning fra grupperne,- borgerinddragelse 03.04. Møde m Borgmester om videre samarbejde, VVM undersøgelser 17.04. Opfølgning fra Borger grupperne, - borgerinddragelse

23 • Der er over 700 medlemmer på Bornholm • Folk følger processen via Face book, hjemmeside og medierne • Der er skrevet flere hundrede læserbreve og artikler af borgere og Borgergrupperne • Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder på Bornholm siden opstart • Vi skal være flere aktive, ambassadører for BOMA

24 Brug for jer der vil gøre et stykke arbejde, Første hug er Folkemødet, en ide er ; vi bliver synlige som borgere er her og der og alle vegne, stiller spørgsmål – helt almindelige spørgsmål om alt hvad der har med sagen at gøre og lige ud af posen. De ved slet ikke så meget som vi tror, politikerne. Og af og til heller ikke så meget som de selv tror. Eksperter formoder og gætter også, om fremtiden og tager fejl, det ser vi gang på gang. Og det bygger vi vort land på? Skal vi også lade dem træffe beslutninger bygget på gisninger og antagelser, der rækker tusinder år ud i fremtiden? De praktiske; Der er enkelte praktiske opgaver er i med og hvordan gør vi, en ide er ambassadører for sagen, klædt i Gult, møder op alle vegne og stiller Spørgsmål. Spørgsmål vi har lavet på forhånd Skriverne; En fortsat graven oplysninger frem – holde øje med hvad der træffes af beslutninger. Skrive breve til ansvarlige, holde dem fast og fortsat arbejde på at informerer offentligheden

25 Godkendelse af regnskab • Punkt 4

26 Erik Mortensen fremlage regnskabet Regnskabet blev godkendt

27

28 Indkommende forslag • Punkt 5

29 Der var ingen indkommende forslag

30 Valg til bestyrelsen 2013-2014 • Punkt 6 På valg; • Louise Haxthausen • Kirsten Mortensen • Vivian Scott Hansen • Erik Mortensen • Hanne Nimskov • Bo Haxthausen Alle klar til genvalg • Ole Espersen Opstiller til valg Alle blev valgt eller genvalgt

31 Valg af Suppleanter • Punkt 7 På valg:

32 Valg af revisor • Punkt 8 REVISOR • Jens Finne Blev genvalgt

33 Kontingent • Punkt 9 Fortsat et engangsbeløb nu pålydende 25 kr. - og man er medlem.

34 Eventuelt • Punkt 10 Dirigenten takkede efter små 2 timer, for god ro og orden


Download ppt "Bornholm mod Atom Affald BOMA Generalforsamling 16. maj 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google