Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afprøvning og forbedring af metoder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afprøvning og forbedring af metoder"— Præsentationens transcript:

1 Afprøvning og forbedring af metoder
Video kan give energi i undervisningen - metodefilm til praktisk undervisning 12 film Afprøvning og forbedring af metoder Sonja Behrend Jakobsen AMUFYN, Vibeke Bang Olsen AMUSYD

2 Metodefilm til praksis undervisning
Korte kurser Amu mål: Arbejdsteknik Redskaber og maskiner Hospitalshygiejne EUD: Serviceassistentuddannelsen: Projekt: Gode vaner

3 Kinesisk ordsprog Fortæl mig det og jeg glemmer det
Vis mig det og jeg husker det et stykke tid Involver mig og jeg glemmer det aldrig

4 Fra viden til indsigt til praksis

5 Indvandrerne udgør 31,5 % af de ansatte i rengøringsbranchen, men kun 16% på AMU (2005)

6 Hvordan øges motivationen?
Sprogligt svage deltagere mister gejsten, når der skal læses og skrives meget på dansk. Når arbejdspraksis i højere grad bliver udgangspunkt for de teoretiske diskussioner Ved brug af fx billeder eller kropslige udtryksformer i stedet for ord.

7 41688 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde 2 dage
Uddannelsens indhold: Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås og smerte og ømhed i bevægeapparatet minimeres. Der lægges særskilt vægt på, at deltageren kan anvende de fra arbejdspladsen kendte redskaber og maskiner med en bevidsthed om at arbejde ergonomisk korrekt. Desuden kan deltageren anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA).

8

9

10

11

12 Målgruppe: Rengøringsassistenter
Fysísk krævende arbejde Mange lider af muskel-skeletbesvær, overvægt Lav arbejdsindkomst få sociale ressourcer Forskellig uddannelsesbaggrund faglært, nogle højere uddannelse Større risiko end andre for at blive slidt ned og forlade arbejdsmarkedet før tid

13 Metodefilm Varighed 2-3 min Kan gentages
Bruges til klasseundervisning – overblik Gruppearbejde, diskussion, metodeforbedring Individuelt, inspiration Repetition Dokumentation

14 Metodefilm Aftørring af stole og bordben
Rengøring af tavler og vandrette flader Tørmopning med hygiejnemoppe Tørmopning med bredmoppe Manuel gulvrengøring Gulvvaskemaskine med batteri Gulvvaskemaskine med ledning Støvsugning af gulv og møbler

15 Metodefilm lokalerengøring
Rengøring af kontor Rengøring af sengestue Rengøring af sanitet Rengøring af bruserum

16 Hvordan kan filmene anvendes?
Eleverne ser filmklip i klassen Praktisk afprøvning i praktiklokaler Eleverne arbejder i grupper med forskellige opgaver – workshop vidensdeling – ”oase”opgaver 1. Opgave, hvor eleverne filmer hinanden

17 REFLEKSION OVER FORBEDRING AF METODER
Filmen ses i grupper sammen med læreren Diskussion om: Hvad er godt og hvad kan forbedres. Hvor kan jeg få ondt, hvad kan ændres! Individuel vejledning Evt. optages ny film Alle film optaget af elever slettes og ses i mindre grupper - tryghed

18

19 41694 Redskaber og Maskiner 2 dage
Uddannelsens indhold Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt anvende samt til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde og kan vejlede nye kolleger i brugen af dette udstyr. Der lægges vægt på, at deltageren kan bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af redskaber, rengøringsvogne og maskiner.

20

21

22 43399 Hospitals- og institutionshygiejne 3 dage
Uddannelsens indhold Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengørings- og serviceopgaver på hospitaler, dag- og døgninstitutioner og ældrecentre på en hygiejninsk korrekt måde i forbindelse med den almindelige rengøring og ved mere specielle arbejdsopgaver. Der lægges vægt på, at deltageren har kendskab til smitte og smittevej samt kan tilrettelægge arbejdet, så faren for smittespredning minimeres. Deltageren kan foretage nødvendig rengøring og vedligehold af vogne og rekvisitter under hensyntagen til mulige smitteveje. Desuden har deltageren viden om, hvad tavshedspligten indebærer og har forståelse for nødvendigheden af at kunne samarbejde med andre personalegrupper.

23 Metodefilm lokalerengøring
Eleverne får overblik og inspiration Arbejdsrækkefølge Hygiejnestandard Håndhygiejne Afrigning af vogn Refleksion og afprøvning

24 EUD Serviceassistent Projekt gode vaner: Du udfører opgaverne selvstændigt på avanceret niveau Krav: Lokalerengøring Klasseværelse Omklædningsrum Gange Kontor Sengestue Hotelværelse Toilet Du vælger lokaler på AMUSYD, der skal indgå sanitetslokale. Daglig/grundig rengøring af lokaler. Varighed min. Optages på video. Du fortæller evt. samtidig, hvad du gør for at udføre arbejdet ergonomisk korrekt, så en ny medarbejder kan se rækkefølgen af arbejdsfunktionerne og udføre dem, så de belaster kroppen mindst muligt. Arbejdsplan/beskrivelse (arbejdsrækkefølge) af et lokale afleveres. Her kan du skrive forbedringsforslag. (Bemærk det er ikke en områdeplan) Der skal fremgå af planen, hvad du udfører til daglig – grundig/ugentlig rengøring

25 Eud serviceassistent: Tips og Tricks
Vridning af klud samt aftørring af inventar eks. borde, døre Brug af inventarmoppe Rengøring af håndvask Rengøring af toilet Metode til daglig gulvrengøring af det løse snavs. Metode til grundig/ugentlig rengøring af gulve. 1 maskine til gulvrengøring eks. polering af gulv, kombinationsmaskine, børstevalsemaskine Lav en lille liste med ”Tips og Tricks” til ny medarbejder om, hvad hun skal tænke på for at gøre det rigtigt, så hun kan undgå at få ondt og arbejde smart.

26 Hvor er filmene tilgængelig?
På EMU: - de kan også tilgås fra AMU-forsiden:

27 Visioner - perspektivering
Der udarbejdes opgaver, hvor Iphone kan anvendes Nye film med Tips og Tricks Ipad indbygges på reng. vogn, så arbejdsrækkefølge, planer, metoder kan vises Ordbog, hvor film/billeder høres/vises


Download ppt "Afprøvning og forbedring af metoder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google