Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MCMI-III Møde i forskningnetværk 18. januar 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MCMI-III Møde i forskningnetværk 18. januar 2008"— Præsentationens transcript:

1 MCMI-III Møde i forskningnetværk 18. januar 2008
Erik Simonsen Psykiatrisk Forskningsenhed Psykiatrien Roskilde Forskningslektor, KU

2 Psychosocial Stressor (Borderline, Histrionic
DSM axes AXIS IV Psychosocial Stressor Axis II Personality Disorder Axis I Clinical Syndrome (Anxiety, Dysthymia = Fever, Cough) (Borderline, Histrionic = Immune System) (Marital, Economic = Infectious Agents)

3 Self-report inventories DSM axis II categories
SNAP DAPP TCI-R MCMI NEO-PI-R (SCID-II)

4 Prominence Median Presence Tells if the test is valid Response style scales Axis II Axis I

5 MCMI i Danmark 1983 Millon besøger Danmark (MMPI konference)
Millongruppen dannes; weekendworkshops om MCMI 1985 Millon besøg, MCMI-I dataindsamling 85-88 1990 MCMI I publikationer JPD, Scandinavian J Psychology 1993 MCMI II oversættes og MCMI II-I konstrueres 1998 IPTP jubilæum og ny forskningsfase med MCMI-III 2000 MCMI III oversat 2001 MCMI III dataindsamling, MCMI III intro og certi-kurser 2004 Dansk Psykologisk Forlag: manual og håndscoring Millonseminar (bl.a.Grossman, Magnavita) 2004- MCMI-III danske publikationer 2007 Internetscoring af MCMI-III.

6 Millons vigtigste publikationer
Modern Psychopatology (69) Research methods in psychopathology (72) Milloninventories (MCMI, MBHI, MACI, MACL, MIPS) Disorders of Personality (81) Contemporary directions in Psychopathology (86) Disorders of Personality DSM IV and beyond (96) Personality guided therapy (99) Personality Disorders in modern life (04) Masters of the mind (04) Handbook of Personology and Psychopathology (05) Milloninventories (08)

7 MCMI-III Limitations Self-report only Mid-range in its focus
Does not include other data sources-observation, unconscious processes,aspects of history (e.g., Heart Disease- patient self report is valuable, but not enough, should also have EKG, stress test, angiography) Mid-range in its focus Bandwidth-fidelity primary in mid-moderate range of severity Oriented to Axis II PDs Has Axis I clinical syndromes, but strength and specialness is personality disorders Subject to distortions/crisis Organic disorders. Depression/anxiety.

8 MCMI Strengths Up-To-Date Brevity Theory-based Systematic Validation
Relevant/coordinated with DSM-IV and ICD-10 Multiaxial (separate Axis I, II) MCMI-I=Theory; MCMI-II=DSM III+III-R Theory; MCMI-III = Theory + DSM-IV Brevity Easy for patients, minutes Minimal professional time Theory-based Generates hypotheses Interrelates disorders Systematic Validation Theory/Internal/External Cross-Validation Results used to form MCMI

9 MCMI Strengths (cont’d)
Base-Rate/Prevalence (vs. Normalized) Scores-results=actual prevalence Items selected comparing between Target clinical groups vs. General Psychiatric patients Items weighted to reflect diagnostic efficiency Corrections Disclosure Desirability Debasement Crisis (A + D down 2A, 8B, C)

10 Base rate værdiernes tilblivelse
Ex.: For 8% af mændene var dystymi det mest fremtrædende og for 21% det næstmest fremtrædende syndrom. BR 85 svarer til 92. percentil (100  8) BR 75 svarer til 71. percentil (100  8  21)

11 Akse tolkning BR 0 raw score 0 BR 60 median raw score
BR kan antyde problemer BR træk/syndrom til stede BR træk/syndrom til stede som mest udtalte BR 115 maximum raw score

12 MCMI-III prototypal items for Borderline
30. I den senere tid har jeg følt trang til at smadre tingene omkring mig (svarer til kriterie 8) 41. Jeg har gjort en række uoverlagte og dumme ting, som endte med at give mig en masse besvær (svarer til kriterie 4) 72. Jeg føler mig ganske uden mål, og jeg ved ikke, hvad der skal blive af mig (svarer til kriterie 3) 83. Mit humør svinger fra dag til dag (6) 98. Mine følelser for vigtige personer i mit liv veksler mellem kærlighed og had (2)

13 Samlet Tolkning Validitet, testattityde?
Svær personlighedsforstyrrelse? Syndromer og personlighedsskalaer? Samlet billede (mønster) Bemærkelsesværdige svar Relatere det til øvrige oplysninger (inter-view, tests, observation, andre kilder) Behandlingsforslag

14 Diagnostiske begrænsninger
HØJ PRÆCISION: 55-65% Tilfredsstillende som helhed: 25-30%. MISVISENDE: 10-15% Fem-seks gange bedre end ren tilfældighed.

15 Patient group Number Procent Pain patients 287 13.0
(det danske valideringsmateriale) Number Procent Pain patients 287 13.0 Patients abusing alcohol or drugs 206 9.3 Rehabilitation clients 481 21.8 Forensic patients 222 10.1 Psychiatric patients 491 22.3 Brain damage patients 54 2.4 Clients in private practice 279 12.7 Victims of intimate violence 185 8.4 Total 2205 100

16 Efter 25 års erfaring med MCMI
Udbyttet ved at bruge MCMI testen er ligefrem proportionelt med ens indsigt i dens tilblivelse (validering - manualen), kritisk og dynamisk tænkning, viden om MCMI forskningsresultater, grundig oplæring, certificering (kvalitetskontrol), supervision samt mere generelt om spørgeskemaers styrke og begrænsninger, solid viden om personlighedsforstyrrelser og DSM systemet

17 Experiences in Translating and Validation of the MCMI in Denmark
Erik Simonsen Ask Elklit Chapter in: The Milloninventories, Guilford Press, New York, 2008

18 Websites

19

20 De årlige Millonseminarer
4. september 2008 Program og tilmelding: se hjemmesiden:


Download ppt "MCMI-III Møde i forskningnetværk 18. januar 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google