Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Typer af eksem Kontakteksem Udredning Behandling og forebyggelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Typer af eksem Kontakteksem Udredning Behandling og forebyggelse"— Præsentationens transcript:

1 Kontakteksem 2008 Mette Sommerlund, Dermatologisk afdeling, Århus Universitetshospital
Typer af eksem Kontakteksem Udredning Behandling og forebyggelse Arbejdsbetinget eksem

2 Inddeling af eksem Endogent eksem (indefra) Eksogent eksem (udefra)
Børne eksem (Atopisk) Skæleksem (Seboroisk) Mønt eksem (Nummulat) Dyshidrotisk eksem Keratotisk eksem Staseeksem Eksogent eksem (udefra) Kontakteksem Irritativt Allergisk Mikrobielt eksem Blandingseksemer

3 Eksem udefra Irritativt kontakteksem Allergisk kontakteksem
Eksogene eksemer Eksem udefra Irritativt kontakteksem Allergisk kontakteksem

4 Eksposition - Resistens model
Ekspositioner Kemisk Mekanisk Fysisk Biologisk Hudens barriere funktion

5 Kemisk eksposition Kemisk: Irritativ Allergisk Vand Sæbe/detergenter
Olie Alkohol Irritanter Syrer/baser Allergisk type I kontakt nældefeber type IV kontakteksem

6 Vådt arbejde Hænderne er våde mere 25% af arbejdstiden
Hudkontakt til detergenter mere end 25% af arbejdstiden Hudkontakt til handsker mere end 25% af arbejdstiden

7 Forskellige former for allergisk kontakteksem
Parfumeallergi Nikkeleksem Kontakteksem overfor planter Kontakteksem overfor gummikemikalier

8 Blanding af irritativt og allergisk kontakteksem
Eksempel: Håndeksem fos frisør Allergisk og irritativt kontakteksem Irritanter: Vand Sæbe, shampo Handskebrug Allergener: Kemikalier anvendt ved hårfarvning, afblegning PPD Ammonium persulfat Etc. Nikkel i redskaber (saks, kniv) Gummikemikalier i handsker

9 Udredning af kontakteksem

10 Udredning starter med sygehistorie
Arv Eksem som barn? Psoriasis og eksem i familien? Debut og forløb Hvornår startede eksemet Lokalisation af eksem Er eksemet tilstede konstant, peroidisk, cyklisk, af og til? Sværhedsgrad let, moderat, svær (sygemelding) Arbejdsrelation Effekt af fri-weekend, fri-uge, længerevarende ferie, sygemelding Ekspositioner på arbejdspladsen (nye materialer/procedurer) Forværrende faktorer Andre medarbejder med eksem Privat eksposition Hobby/ antal blebørn i familien

11 Arbejdsrelation af eksemet
Anamnese: Forværres eksemet af arbejde? Bedres eksemet i arbejdsfrie perioder? Aktuelt Tidligere Arbejdsbeskrivelse Er der andre kollegaer med samme arbejdsprocedurer med hudproblemer Er der indført ny procedure/teknik, nye råvarer, hudplejemidler, beskyttelsesmidler

12 Ekspositionsanalyse Ekspositionsanalyse Udredningsprogram
Sikkerhedsdatablade Varedeklarationer Kontakt til producenter/arbejdsplads Arbejdsmedicinsk udredning Udredningsprogram

13 Allergi undersøgelse Type I allergi Type IV allergi RAST Priktest
Prik-prik test Type IV allergi Standardlappeprøver Test med specialserier Test med egne materialer fra arbejdspladsen Test med materialer der anvendes privat

14 Lappetest/plasterprøve
Kontaktallergi konstateres ved hjælp af en lappetest. Ved lappetesten bliver huden udsat for små mængder af de allergi-fremkaldende stoffer, man mistænker kan være årsag til eksemet. Testmaterialerne pålægges under plaster-okklusion på huden på ryggen i 48 timer, hvorefter det fjernes. Patienten bliver undersøgt for eksemreaktion på teststederne efter 3 dage og 7 dage. Allergi overfor gummikemikaliet Thiuram

15 Allergener: Allergenerne er lav-molekylære stoffer med en molekylvægt på under 1000 Dalton. Det kan dreje sig om metaller (nikkel, krom og kobolt), epoxy, gummikemikalier, parfumestoffer, konserveringsmidler, farvestoffer, plantestoffer og behandlingsmidler, kemikalier og mange andre. Flere af disse stoffer forekommer i almindelige forbrugerprodukter som kosmetik, hårfarvemidler og rengøringsmidler etc.

16 Hvad tester man med? Europæisk standardserie. Der testes rutinemæssigt med 24 allergifremkaldende stoffer. Hudafdelingen i Århus tester med 37 allergener. Specielle testserier og enkelte stoffer afhængig af erhverv og problemstilling udvalgt på baggrund af patientens sygehistorie, datablade, oplysninger fra arbejdsmedicinere og arbejdsplads. Egne produkter: Testen suppleres altid med produkter, som patienten selv medbringer Produkter fra arbejdspladsen ved mistanke om arbejdsrelation Eks olier, handsker, kemikalier, frisørartikler, farver, papir, beklædning. Private produkter kosmetik, tøj, sko, planter, fugtighedscremer etc.

17 Betydning af påviste allergier
Vurdere om der er en sammenhæng mellem patientens eksem og de påviste allergier: Er allergien et tilfældigt fund eller bidrager den til aktuelle eksem? Allergi overfor konserveringsmidlet Methyldibromoglutaronitrile

18 Behandling af eksem

19 LEO Temabog: Håndeksem

20 Behandling 1. Beskyttelse mod/elimination af irritanter og allergener
Reduktion af håndvask, og længerevarende handskebrug Personlige værnemidler og/eller indkapsling af arbejdsprocedure Omplacering på arbejdsplads Sygemelding Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen Andet arbejde 2. Genopbygge hudbarriere Anvendelse af fugtighedscreme med høj fedtprocent flere gange dagligt 3. Eksembehandling: Lokal behandling med steroid/hormoncreme Akut intensiv behandling Vedligeholdelsesbehandling Infektionsbehandling Røde bade Antibiotika Tabletbehandling med immuntrykkende behandling

21 Behandling af infektion
Røde bade Antibiotika (tablet behandling) Steroid-creme indeholdende bakteriedræbende stoffer

22 Behandling af eksem Steroid creme, (hormon creme)
gruppe 1 Hydrocortison gruppe 2 Locoid gruppe 3 Elocon, Betnovat gruppe 4 Dermovat Kombinations steroidcreme gruppe 2 Locoidol gruppe 3 Betnovat med chinoform S

23 Genopbygge hudbarrieren
Eksempler på fugtighedscremer med høj fedtprocent

24 Undervisning af patienten
Coping: Patienten oplæres i forebyggelse eksem og behandling af eksem Patienten informeres om allergi Allergien er varig, men kan svækkes med tiden Hvor allergenet findes Hvordan allergenet kan undgås Medgives skriftlig information om allergener Informeres om mulighed for yderligere oplysninger på internettet: Patienten informeres mundtlig og skriftlig om hudpleje af håndeksem Patienten informeres mundtlig og skriftlig om steroid behandling af håndeksem

25 Profylakse ved håndeksem
LEO temabog: Håndeksem

26 Arbejdsbetingede hudlidelser
Hudsygdomme, der helt eller delvist er forårsaget af påvirkninger i arbejdsmiljøet Hudsygdomme, der forårsages af arbejde Hudsygdomme, der forværres af arbejde

27 Arbejdsbetingede kontakteksem
Hudsygdomme er den hyppigste anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark (ca. 800/år) Kontakteksem udgør 95% 2/3 udgøres af toksisk kontakteksem 1/3 udgøres af allergisk kontakteksem Debutalder: år Køn: kvinder > mænd Arbejdsbetingede håndeksem ca. 10 % af den erhvervsaktive befolkning Afhænger af både endogene og eksogene faktorer

28 Risiko faktorer for kontakteksem
Wet work Eksposition for irritanter Eksposition for allergener Mekanisk eksposition Temperatur Håndvask og hånddesinfektion Handskebrug

29 Højrisiko erhverv Incidens af arbejdsbetingede hudlidelser
per 1000 arbejdere/år Frisør Kokke, bagere Mekanikere Kød og fiskeindustri Rengøringsassistenter Sygeplejersker Gennemsnit for alle erhverv

30 Hyppigste allergener ved anerkendte arbejdsbetingede hudlidelser
Gummikemikalier Latex Nikkel Krom Epoxy resin Kvinder Mænd 7.8 % 6.4 % 6.0 % 7.3 % 7.3 % 6.0 %

31 Epoxy og isocyanater

32 Epoxy anvendelsesområder
Epoxy kendes bedst som et produkt, der kan bruges til gulvbelægninger og malinger. Men epoxy bruges i mange andre sammenhænge, f.eks. møbler, tandplomber (plastikfyldninger), bæreposer, cigaretfolier, tasker, mobiltelefoner, huse, biler, printplader og mange andre steder. Man bruger produkterne, fordi de er formbare, isolerende og lette. Epoxyprodukter består af to dele, en harpiks og en hærder, som man blander sammen, kort tid inden man skal bruge produktet. Alternativ kan stofferne være sa Hærderen kan f.eks. være alifatiske eller aromatiske aminer. Det er harpiksen (resin), der indeholder epoxyen.

33 Diglycidyl ether af bisphenol A (DGEBA) epoxy resin
Hærdere: Polyaminhædere MDA DETA TETA Reaktive fortyndere Additiver: Resin Hærder DGEBA epoxy resin Diglycidyl ether af bisphenol A (DGEBA) epoxy resin

34 Tidligere epoxy-undersøgelser Finland 1974-1990
Arbejdsbetingede hudsygdomme: Hudsygdomme forårsaget af epoxy (7.7%) Allergisk kontakteksem (95%) Irritativt kontakteksem Kontakt nældefeber Årsag til allergi 1. Epoxy resin (93%) Epoxy maling og råmaterialer % Epoxy resin i elektrisk isolering % Epoxy lim % Epoxy hærdere 2. Polyaminhærdere MDA, DETA, TETA (IPDA, tris-DMp, EDA, TMD, XDA) 4. Reaktive fortyndere PGE, ortho-CGE, HHHGE, BDDGE (AGE, NPGDGE, BGE) 3. Andre epoxyresin: non-DGEBA epoxyresin (cycloaliphasiske epoxy resin)

35 Risiko ved arbejdet med Epoxy og isocyanater
Sundhedsskadelig Huden: Hudirriterende Allergifremkaldende Nældefeber Luftveje Astma, rhinitis Øjne Conjunktivitis Foster Terratogent (gravide kvinder bør ikke arbejde med stoffet) Forplantningsevnen kan forringes Risiko afhænger af mængden og koncentrationen samt af arten af de kemiske stoffer.

36 Allergi over for limstoffer

37 Elimination Generelt for arbejde med epoxy
Arbejdstilrettelæggelsen er vigtig for at undgå unødig eksposition og skader Kursus og oplæring i regler om og god instruktion i arbejdsmiljø Unge og gravide undgå eksposition på arbejde Vær særlig opmærksom på eksem, rifter det giver øget risiko for allergi Substituere epoxyproduktet der giver vanskeligheder anvende højmolekylære forbindelser der giver mindre risiko for allergi Der skal være effektiv ventilation, så dampene fra de farlige stoffer fjernes ved kilden Anvende specielle særlige 4H handsker (ikke gummihandsker da resin penetrerer i løbet af 30 sekunder. Vinyl og neoprene handsker er ikke fuldt beskyttende). Anvende specielle ærmer, beklædning Maske til beskyttelse af ansigt

38 Epoxy-allergi information

39 Epoxy- allergi på vindmøllefabrik

40

41

42 Isocyanater anvendt i plastik materialer
MDI TDI HDI DADPM

43 Isocyanat Hud: Luftveje og øjne
Isocyanat er indeholdt i syntetiske gipsforbindinger, lim, støbemasse, printplader, maling, polyurethanskum og mange andre produkter. Isocyanat består af to komponenter, der ved blanding reagerer med hinanden. Isocyanat kaldes her for hærderen og den anden komponent indeholder polyol og kaldes harpiksen. Hud: Allergisk kontakteksem (der findes isocyanate serie) methylene diphenyldiisocyanate (MDI), (4,4'-Methylenedianiline (MDA) Kontakt nældefeber MDI Luftveje og øjne Astma (hyppig årsag til erhvervsbetinget astma) MDI, toluene diisocyanate (TDI), hexamethylen diisocyanate (HDI) Kronisk obstruktiv lungelidelse, Allergisk alveolitis Conjunktivitis TDI


Download ppt "Typer af eksem Kontakteksem Udredning Behandling og forebyggelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google