Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Det fleksible byggesystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Det fleksible byggesystem"— Præsentationens transcript:

1 - Det fleksible byggesystem
SWT - Det fleksible byggesystem Voorstellen van de trainer en dan de productiefilm opstarten. Dubbel klikken op Grohe Nederland B.V.

2 Præsentation af SWT A/S
Kort om Scandinavian Weldtech A/S: Fundia i Ølstykke har solgt SWT-systemet i 15 år og har altid haft god succes med det! Gradvist er efterspørgslen blevet større og i 2005 etableredes eget kontor i Glostrup! I dag varetager den danske afdeling alle funktioner selvstændigt: Tilbud/kalkulation Rådgivning omkring SWT-systemet Dimensionering og projektering Levering af skræddersyede løsninger – klar til montage! I perioder med spidsbelastning hentes projekteringshjælp fra vores svenske konstruktørkolleger!

3 Oversigt over SWT-systemet
SWT-systemet består grundlæggende af 4 forskellige konstruktionselementer, der til sammen udgør et komplet byggesystem: Den velkendte SWT-bjælke SWT-søjler (runde ell. kvadratiske) Facadebjælker (Z –eller C-profiler) Facadesøjler (RHS-profiler) SWT er eneste producent af komplette byggesystemer

4 SWT – Bjælker Kort om SWT-bjælker:
SWT-bjælken består af et kasse-profil af bukket plade med en påsvejst underflange og kantjern. SWT-bjælkens bæreevne/nedbøjning kan varieres ved ændringer i flangetykkelse, profilhøjde og størrelse/vinkel på kantjern. SWT-bjælker skal udstøbes efter oplægning. Dette øger bæreevne og ”modstand” overfor brandpåvrkning! SWT-bjælker kan dimensioneres til BS60 – dog ikke i Københavns Kommune Ingen specialudrustning i forbindelse med montage SWT-produkter dimensioneres og konstrueres af SWT´s projekteringsafdeling. Dette medfører optimal brug af produkterne og direkte montage uden yderligere tilpasning Al udstøbning foretages oppefra. Herved er udstøbning og vibrering let og enkel!

5 SWT – Specielle bjælker

6 SWT – Søjler Kort om SWT-søjler:
SWT-søjlen består af et yderrør (kasse-profil) og en indre stålkerne. SWT-søjlen udstøbes med beton efter opstilling. Samvirkning mellem beton og og stål giver en meget høj bæreevne for vertikal belastning. SWT-søjler leveres som runde søjler eller som firkant-søjler – i mange forskellige størrelser med tilhørende bæreevner. SWT-søjler dimensioneres til BS 60 eller BS 120 SWT-søjler kan dimensioneres for robusthedskrav i henhold til DS 409, tillæg 1.

7 SWT – Facadesystem SWT´s facadesystem danner grund-laget for lette facadebeklædninger. BMW i Stockholm har en let alu-beklædning på gavlene og glasbeklædning på facader. Huset er transparent i lighed med B & O´s nye hovedsæde

8 SWT – Mest anvendte detaljer kan downloades fra vores hjemmeside
Vederlagsudformninger: Bjælketyper: Samling mellem bjælker og søjler: Samlingsdetaljer:

9 SWT – Diverse projekter

10 SWT – Diverse projekter

11 SWT – Produktionstegninger, bjælke

12 SWT – Produktionstegninger, søjle

13 SWT – Overfladebehandling
Det meste stål i byggeriet skal korrosionsbeskyttes i forhold til de respektive brugssteders miljøaggressivitet. Metaller der udsættes for påvirkninger fra forurenet bymiljø, industrimiljø eller maritime miljøer vil over tid korrodere. I Danmark arbejdes med flere forskellige korrosions-klasser (C1 – C5) til at definere et brugssteds miljøaggressivitet. Korrosionsklassen C1 er udtryk for en meget lav miljøaggressivitet, hvorimod korrosionsklassen C5 er udtryk for en meget høj miljøaggressivitet. Scandinavian WeldTech AB overfladebehandler normalt SWT-systemet i henhold til SS-EN ISO i korrosions-klasserne C2 – C4. Dette afgøres altid af rådgiver i hvert enkelt projekt. De overflader, som efter færdig montage af systemet bliver synlige, er normalt de overflader som behandles. Normalt har Scandinavian WeldTech AB udført størstedelen af den ønskede overfladebehandling. Sidste og afsluttende behandling afventer som hovedregel og forventes udført efter færdigmontage - af køber.

14 Kvalitetssikring SWT-systemet er typegodkendt i henhold til Eurocodes i Sverige. Scandinavian WeldTech AB, som tilvirker SWT-systemet, er certificeret i henhold til SS-EN ISO 9001:2000! SWT-produktionen er certificeret i henhold til SS-EN 729-1, som er de europæiske kvalitetskrav for svejsning!


Download ppt "- Det fleksible byggesystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google