Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Høje Taastrup Gymnasium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Høje Taastrup Gymnasium"— Præsentationens transcript:

1 Høje Taastrup Gymnasium
Ligger tæt ved Høje-Taastrup Station Er et rummeligt og moderne byggeri Er en skole med ca. 500 elever og 60 lærere Oprettede en specialklasse med elever med Aspergers Syndrom fra august 2007

2 Aspergers syndrom Er en mild form for autisme
Et stigende antal børn diagnosticeres nu: 3% ASH viser sig ved sen sprogudvikling og sen motorisk udvikling, manglende evne til at forstå sociale spilleregler, manglende evne til at skabe struktur (strukturen skal komme udefra) De fleste, der får diagnosen i DK er drenge

3 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2007
Unge med Aspergers syndrom skal ikke længere henvises til førtidspension I det øvrige Skandinavien har denne gruppe unge fået en ungdomsuddannelse bl.a. studentereksamen de sidste 10 år De fleste voksne med Aspergers syndrom er i arbejde i Sverige (undersøgelse fra Danderyd gymnasium)

4 Økonomi/finansiering
Vi har fået en speciel økonomisk bevilling af satspuljemidlerne til 3-årigt forløb Beløbet dækker lærerløn, efteruddannelse, ekstra forberedelsestid, forældrekontakt, mentorordning, teammøder og administration IT-udstyr, indretning af lokaler, har vi selv betalt (max ,- af bevillingen må bruges til inventar)

5 Inspiration fra Danderyd
Klasserummets indretning Færre elever i klassen Så få lærere, som muligt Undervisningen og dagligdagen er meget struktureret Eleverne har enten haft komplicerede folkeskoleforløb eller har gået på specialskole.

6 Forberedelsen Lærerne overværede undervisning i klasse på specialskole (Kasperskolen) Fik kursus i autisme/aspergers syndrom af psykolog Etablerede studiekreds om emnet Fik individuel coaching af psykolog, som overværede deres undervisning

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Optagelseskrav Man skal have aflagt folkeskolens 9. eller
10. klasses obligatoriske afgangsprøve Man skal have haft 2. fremmedsprogsundervisning-helst tysk Man skal være erklæret egnet fra folkeskolens side (man kan godt komme til optagelsesprøve)

19 Lærerne Arbejder i team og planlægger de faglige forløb/klassens studieplan Koordinerer det skriftlige arbejde Samarbejder med studievejleder og læsevejleder Fungerer som mentorer Har kontakt til ledelsen, det øvrige lærerkollegium og forældrene

20 Erfaringer med de første år
Der startede 8 drenge i 2007 Efter 1.g var 2 faldet fra og en ny kommet ind Der startede 8 drenge + 2 piger i 2008 1 dreng er faldet fra og en ny kommet ind (4 på ”venteliste”)

21 Elevprofiler på frafaldne elever
Prøvede 2 gange før i en almindelig 1.g. Fik migræne og stress-symptomer og for højt fravær Var påfaldende stille og påvirkelig over for Stemninger i klassen Var dygtig, omhyggelig og flittig Boede alene sammen med sin mor, som reducerede problemernes omfang

22 Elevprofil på frafaldne elever elev nr. 2.
Havde gået på Steiner-skole ADHD- diagnose Dominerende og meget selvsikker adfærd Kom med ”voldsomme” ytringer – militante, grænsesøgende (havde haft voldelig adfærd som barn) Kunne ikke skrive en større skriftlig opgave men gik til mundtlig eksamen i samfundsfag og fik 12 Bor med mor, stedfar og lillesøster

23 Typiske Aspergerelever
De fleste er naturvidenskabeligt begavede De har svært ved at strukturere lektier De har svært ved skriftlige opgaver De lærer i ”ryk” De skal have hjælp til livsstil d.v.s døgnrytme Skolen er det vigtigste i deres liv

24 Elevprofiler fortsat Nogle af eleverne er meget sociale og deltager aktivt i skolens liv som f.eks. medlem af elevforeningen, redaktør af Hjemmesiden, aktiv i skolekomedien som lydmand og holder gerne foredrag om Aspergers syndrom Nogle elever holder sig meget for sig selv, men deltager i fællesarrangementer

25 Hvad lærte vi af første år?
Fast ugentlig lektiehjælp (hjælp til skriftlige opgaver og struktur på lektierne) ”stilladser”, modeller, skabeloner, stikord, sideinddelinger, faste overskrifter, personlige instruktioner, konkretiseringer IT- endnu mere/Indkøb af Interaktive tavler + diktafoner Mere forældrekontakt

26 Hvad er ”Aspis” særligt gode til ?
At fokusere og opdyrke særinteresser At bruge særinteresserne i faglige sammenhænge (f.eks. Opgaver om transportformer, computerspil) At lære nye ting, som er nødvendige for at dyrke særinteressen f.eks. Sprog (japansk), logistik, atomfysik

27 Spørgeskema: Uddannelse Job Kendskab til videregående uddannelser
Gennemførelse Virksomhed for Aspergere Trivsel på uddannelse/job

28 Svar (uddannelse, job) Lokomotivfører, ingeniør, datalog, musiker, forsker i kvantemekanik, økonomisk rådgiver for offentlige instanser (marxistisk rådgiver), fysiker, folkeskolelærer, molekylærbiolog, forsker i genetik, indvandrerkonsulent

29 Svar på spørgeskema 50 % vil gerne vide mere gennem praktik
og studievejledning 25 % vil gerne have en mentorordning 12 % vil gerne arbejde på en speciel aspergerarbejdsplads 25 % vil gerne på højskole 0 % ønsker forlænget studietid 50 % synes det vigtigste er udbredelse af kendskab til Aspergers syndrom i studiemiljøet.

30 Det vigtigste: Forudsigelighed Overskuelighed Struktur
Fysiske rammer (undgå støj, stress) Forstående kolleger/studiekammerater

31 Tankevækkende citat ” Hvis jeg vælger et tilstrækkeligt specielt felt, kommer jeg til at arbejde sammen med Aspergere, hvad enten de ved det eller ej”

32 Hvad gør man i Sverige? Karlstad gymnasium
Arbejdsformidlingen interviewer eleverne i 3.g. og blotlægger den enkelte elevs sociale og faglige situation. Eleverne besøger virksomheder i 3.g bl.a. det svenske svar på ”specialisterne” – ”Left is Right” (statistik, oversættelser) Højskoleophold efter stud.eksamen- forberedelse på at flytte hjemmefra Kontakt til bofællesskaber

33 Den svenske lovgivning
Universiteterne skal inkludere handicapgrupper og får et særligt taksamentertilskud Uddannelsen og eksamensformen skal tilpasses, så den enkelte har mulighed for at både at udvikle og demonstrere sine kompetencer.

34 Individuel uddannelsesplan
Er den unge socialt anlagt eller har behov for isolation? Skal det være en universitetsuddannelse f.eks. DTU eller smalle naturvidenskabelige studier som atomfysik? (fokus, fordybelse, akademisk faglighed) Skal det være en virksomhed ? (DSB, DR)

35 Hvordan forberedes uddannelsesstederne?
UU ( ungdommens uddannelsesvejledning) skal orienteres om denne gruppe unge Kontakt til uddannelsesstederne med henblik på information om Aspergers syndrom Etablering af Videnscenter på Høje –Taastrup Gymnasium

36 Visionen/målet Eleverne fået en studentereksamen og kan komme videre til anden uddannelse eller job De har fået en større bevidsthed om Aspergers Syndrom og de muligheder og begrænsninger, det giver De har haft 3 gode år inden for trygge rammer og er blevet inkluderet i skolens øvrige liv De har fået en viden og en forståelse for det samfund, de er en del af

37

38 Status Vi Har lavet brobygningsforløb for 10 elever med Aspergers syndrom (20 ansøgere) - Det giver os en mulighed for en bedre visitation Har søgt satspuljemidler igen Etablerer Videnscenter/kurser for bl.a. uu- vejledere og specialskolelærere Etablerer nordisk netværk


Download ppt "Høje Taastrup Gymnasium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google