Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bornholm – Hammershus – Rundkirker – Seværdigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bornholm – Hammershus – Rundkirker – Seværdigheder"— Præsentationens transcript:

1 Bornholm – Hammershus – Rundkirker – Seværdigheder
Turen går til Bornholm Bornholm Bornholm – Hammershus – Rundkirker – Seværdigheder Christiansø

2 Om Bornholm Her ser Du Bornholm Desuden ser Du Christiansø.
Her ligger Bornholm.

3 Fakta om Bornholm Øens placering gør at der gennemsnitligt er mere sol her end andre steder i Danmark - og så kan det endda dokumenteres! I den sydlige del af Østersøen, 145 kilometer fra København, 37 kilometer fra Sverige, 88 kilometer fra Tyskland og 90 kilometer fra Polen finder man Bornholm. Øen har en kyststrækning på 158 kilometer og er kendetegnet ved en fantastisk naturrigdom. Bornholm er landets mest skovrige amt med Danmarks  tredjestørste skov Almindingen midt på øen. Skov, strand, klipper og idylliske byer samt ikke at forglemme de helt enestående højlyngsområder er sammen med vandfaldene og sprækkedalene karakteristiske for Bornholm. Foråret kommer til Bornholm lidt senere end det øvrige land. Til gengæld er de solopvarmede klipper med til at give øen et langt, smukt efterår med temperaturer, der gør badning til en fornøjelse langt ind i september.

4 Bornholm - en perle i Østersøen
Naturperler på Bornholm Skov- & Naturstyrelsen har udvalgt hele 12 bornholmske lokaliteter som særligt bevaringsværdige europæiske naturperler. Naturperlerne er: Døndalen, Helligdomsklipperne, Hammeren og Slotslyngen, Almindingen, Paradisbakkerne, Ølene, Gyldenså, kyststrækningerne ved Arnager bugt, Hvideodde Rev, Spællinge Ådal, Dueodde og Ertholmene. Bornholmske Dinosaurer vækker stor opsigt De bornholmske dinosaurer-fund vækker stor opsigt i videnskabelige kredse. I løbet af de senere år er der dukket to tænder fra dinosaurer op fra den bornholmske undergrund. Den første tand blev fundet for tre år siden, og den stammer fra en såkaldt dromaosaur, der var et hurtigt og adræt rovdyr med skarpe kløer og munden fyldt med spidse tænder. Den levede for omkring 140 millioner år siden i begyndelsen af kridttiden. Det er virkelig et interessant fund, der har vakt opsigt i videnskabelige kredse. Det er det eneste dromaeosaur-fund i Nordeuropa, ligesom det er et af de ældste fund af sin slags i verden. Du kan læse mere om de spændende dinosaurer i den netop udkomne bog "Jagten på den danske dinosaur" skrevet af Regitze Benthien. Desuden redegør ekspert Per Christiansen fra Zoologisk Museum i København for interessante fund i en ny bog,  "Rovdinosauren fra Bornholm", som udkommer i maj måned på Carlsens Forlag.

5 Om Hammershus På en stejl klippeknude på Bornholms nordspids står de imponerende ruiner af middelalderfæstningen Hammershus. Den er Nordeuropas største borgruin og Bornholms mest besøgte seværdighed. Ikke så underligt. Her er virkelig stof til fantasien og til oplevelsen af den bornholmske historie. Tæt ved ruinen ligger et besøgscenter, der fortæller historien om Hammershus. På en klar dag kan du se helt til Sverige.

6 Fakta om Hammershus Det antages at opførelsen af borgen startede i begyndelsen af 1200-tallet for at befæste den magt over øen, som ærkebispen af Lund (dengang dansk) havde fået over øen efter en aftale med kongen Svend Grathe. De følgende godt 500 år var Hammershus fæstning for øens skiftende magthavere. Og der er utallige gange blevet bygget om og til på Hammershus. I var Christian IV's datter, Leonora Christine og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på borgen pga. landsforræderi. En dramatisk flugt ned ad mure og klipper mislykkedes. 1743 opgav magthaverne endeligt Hammershus. Og bornholmerne kunne frit hente sten på stedet, der forfaldt indtil 1822, hvor ruinen blev fredet.

7 Hammershus - en brik i magtspillet
I middelalderen er Bornholm også udsat for store omvæltninger. Den ene gang efter den anden afgøres øens skæbne som en lille brik i et storpolitisk spil. Den danske konge ejede hele øen, den var såkaldt kongelev, som blev administreret fra Gamleborg. Allerede i 1149 bliver kimen lagt til de fremtidige kampe mellem Konge og Kirke om herredømmet over Bornholm. På dette tidspunkt, hvor det endnu er kongen, der udnævner biskopperne, skænker Kong Svend Grathe ærkebiskop Eskild i Lund en landsby (Aakirkeby) og tre af de fire bornholmske herreder. Kun vestre herred (Rønne) be­holder kongen sammen med borgen i Almindingen. Bornholm er således delt mel­lem konge og kirke, hvor kirkens gods sandsynligvis bliver administreret af kannikkerne i Aakirkeby, og kronens gods fra Lilleborg, som afløste Gamleborg ca Kirken flytter sin administration til Hammershus, der omkring 1250 bliver udbygget af ærkebiskoppen som modvægt til kongens Lilleborg. 100 år senere har den katolske kirke fået så stor magt, at den ikke længere aner­kender kongens ret til at udnævne biskopperne. I 1259 fører stridighederne mellem  ærkebiskoppen Jacob Erlandsen, og den danske konge Christoffer I til at ærkebispen fængsles. Det fører til et oprør mod kongen hvor hans borg Lilleborg indtages og afbrændes af Anders Erlandsen, bror til ærkebiskoppen  sammen med fyrst Jaromar af Rügen. Henved 200 af kongens mænd skal være blevet dræbt. Vil du have middelalderen rigtigt ind under huden, så besøg Bornholms Middelaldercenter på Rågelundsgård tæt ved Østerlars Rundkirke. Her er muligheden for at se, høre, føle, lugte og smage middelalderen. På centret er skabt et miljø med mennesker i tidens dragter, husdyr, beboelseshuse, en vandmølle og et befæstet voldsted. Du får indtryk af livet på landet, som det udformede sig i årene fra En uge i juli måned afholdes middelaldermarked med mange boder og deltagelse af gøglere, riddere, sangere og mange flere

8 Om Rundkirker Østerlars Kirke
Den mest kendte og største af Bornholms fire rundkirker. Kirken besøges årligt af og er dermed blandt øens største seværdigheder. For et symbolsk beløb kan du komme ind i selve kirken og op under taget. Skt. Laurentius' kirke regnes for den ældste af de fire rundkirker, selvom man ikke helt præcist ved, hvor de blev bygget. Sandsynligvis går kirken tilbage til midt i 1100-tallet - og har som de øvrige kirker været anvendt både som kirker og som værn mod fjender fra havet. Taget er først lagt på langt senere, hvor kirken har mistet sin betydning som forsvarsbygning. Kirken indgår som en central del af teorien om sammenhæng mellem de franske tempelherrers orden og de bornholmske middelalderkirkers placering.

9 Fakta om Rundkirker Der er fire rundkirker på Bornholm. Østerlars Kirke er dem største. De øvrige er: Olsker Kirke Den højeste og mest elegante af de fire rundkirker set ude fra med sine 28 meter Nylars Kirke Den vidner endnu mere end de andre om en fortid som forsvarsværk - og betragtes som den bedst bevarede. Kalkmalerierne omkring midtersøjlen fortæller om Adam og Evas skabelse, fald og forvisning fra Paradis. I kirken findes to af Bornholms i alt ca. 40 runesten. Nyker Kirke Den mindste af de fire bornholmske rundkirker. Kirken menes opført i slutningen eller måske starten af 1200-tallet, hvor frygten for venderne, som kom til øen for at hærge, begyndte at aftage.

10 Om Seværdigheder Dueodde Bornholms mest berømte strand.
Sandet er ultrafint og indbydende.  Vandet klart og rent - og med mange revler, så der både er lavt og dybt tæt på kysten. En tur op fyrtårnet vil tage pusten fra de fleste. Både på grund af trapperne og på grund af det fantastiske kig ud over kystområdet og hele det sydlige Bornholm. På den bredeste strækning er der masser af klitter og gryder, hvor du kan finde læ - og være helt uforstyrret.

11 Fakta om Seværdigheder
Efter millioner års fravær er krokodillerne tilbage på Bornholm. Tag med tilbage til kridttiden - krokodillernes Bornholm. Mød svaneøglen, se en torsk i øjnene, svøm med edderfuglen, flyv med tranerne. Se myreløven jagte, lav dine egne bølger Besøg oplevelsescenteret NaturBornholm. Her mødes fortid og nutid. Her er masser af aktiviteter, viden og gode historier om den bornholmske natur. Krokodillerne er tilbage på Bornholm

12 Seværdigheder – ud og se med DSB
En moderne udgave af Bornholms tilblivelseshistorie lyder nogenlunde sådan: Da Gud havde skabt Skandinavien, stod han tilbage med lidt af hvert af alt det smukke, der nu kendes fra Norden. Det samlede han og kastede ud i Østersøen, og her opstod så Bornholm.

13 Om Christiansø Vi tager på sejltur med M/S Ertholm til Christiansø.
Vi opholder os på øen i ca. 2½ time. Velkommen til Christiansø

14 Fakta om Christiansø Danmarks østligste punkt ligger på den lille øgruppe, Ertholmene, en times sejlads øst for Bornholm. To af øerne, Christiansø og Frederiksø (som er forbundet af en hængebro), er hjemsted for omkring 100 fastboende. Til gengæld er der hverken pattedyr eller biler. Øerne er et stort fæstningsværk, der ejes af det danske forsvarsministerium. Boliger på øerne kan derfor kun lejes.  Udover 20 ministerielt ansatte er det mest fiskere og kunstnere, der er søgt til øerne. Øerne har deres egen døgnrytme og årscyklus. Uden for sæsonen er der fred og ro også for de mange fugle, der har fundet et fristed på den ubeboede ø Græsholm.  Om foråret ligger der rugende edderfugle overalt. Om sommeren indbyder den blå Østersø til en lille dukkert fra klipperne eller badebroen. Året rundt kan du vandre på kryds og tværs af øen og stadig efter mange, mange besøg opdage nye ting

15 Christiansø – fæstningens historie
Det begyndte for ca. 300 år siden. Danmark havde i 1658 mistet hele Østdanmark til Sverige. Den nye grænselinie mellem de to lande var Øresund. Da Svenskerne samtidig besad et stykke af Pommern, var der sket en for Danmark Væsentlig magtforskydning i Østersøområdet. Der opstod et behov for efterretninger om de svenske bevægelser mellem deres besiddelser, og her var det, at Bornholm kom ind i billedet. - Bornholmerne havde allerede året efter afståelsen til Sverige ved en opstand gjort sig danske igen, men datidens ingeniørers kunnen og teknik gjorde det ikke muligt at bygge en havn ved åben kyst. Ude på Ertholmene fandt man en naturhavn. Her var der mulighed for hurtigt at bygge en base for flådens skibe, der skulle operere i Østersøen gik man i gang. Hurtigt rejstes Store Tårn og Lille Tårn på henholdsvis Christiansø og Frederiksø, øernes nye navne, som Christian V havde givet dem. Der blev bygget bastioner, kaserner til soldaterne, huse til ammunition, fødevarer og alt det grej, der skulle bruges for at opretholde livet i land og på de skibe, der kom ind for at søge ly under kanonerne. Her kunne de reparere skader og få forsyninger af vand og proviant, kugler og krudt. Gennem svenskekrigene og senere i krigen mod England, blev der bygget på fæstningen. Flådens skibe anløb havnen og tog igen ud på togt. Kaperskibene gik ud på legaliserede sørøvertogter og kom tilbage med lasten fuld og med opbragte priser. Der var liv - og der skete noget. Barsk var det til tider, men alligevel en efter datidens målestok tryg tilværelse. Mange soldater var gift og havde børn. I fritiden fiskede man eller dyrkede de små haver, hvor nær sagt alt kunne gro under kærlig pleje. De lange kassernebygninger var indrettet med små lejligheder, som i Nyboder, blot var de som hele fæstningen opført af granit. De stenkuler, der var opstået ved sprængninger, blev til regnvandscisterner, der leverede vand til beboerne var det hele forbi - øernes rolle som fæstning var udspillet, og soldaterne rejste bort. Helt kunne man ikke lukke af. Skibstrafikken på havnen var stor. Over 300 handelsfartøjer anløb hvert år og syv lodser var travlt beskæftiget med at varpe og lodse skibene ind og ud. Fyret, fra 1805, var også af stor betydning for skibsfarten, også her skulle der være mandskab. Så da soldaterne forlod Christiansø tilbageblev: forvalteren som øverste myndighed, lægen, præsten, der samtidig var skoleholder, en jordemoder, to fyrkarle og syv lodser.. 1863 åbnedes der en mulighed for, at fiskere, der ville drive deres erhverv fra Christiansø, kunne få bolig, og atter blev de lange gule længer beboet. Hvad der før havde været et sikkert nødvendigt tilskud til soldaterkosten, blev nu hovednæringsvejen. I 1927 blev alle bygninger, mure og bastioner fredet. Ønsket var at Christiansø skulle stå som et mindesmærke for den danske flådes storhedstid, og i 1984 blev de bestemmelser, der var givet i tidens løb med henblik på beskyttelse af naturen, gjort til lov ved en naturfredning af hele området. Fiskeriet er i dag Christiansøs vigtigste erhverv. Lodserne er nu udskiftet med håndværkere. Præsten må deles med Rø sogn på Bornholm, der er i stedet to lærere. Øen har egen læge. Der er en købmand og eget elektricitetsværk. Ferskvandet tages stadig fra de gamle cisterner. Christiansø er udenfor den amtskommunale og kommunale inddeling, og forvalteren er, som i 1855, øernes øverste myndighed. Christiansø er et museum med aktiv befolkning, der må leve på andre præmisser end befolkningen i det øvrige land. Man bor bag mure, der af kulturhistorisk hensyn er fredet. Man lever i en natur, som man skal tage vidstrakt hensyn til, med ønsket om at bevare det hele for de kommende slægter

16 … og vi ønsker alle en god tur – husk saks….. Bornholm er en klippeø !!!!!

17 ------------- slut ---------------


Download ppt "Bornholm – Hammershus – Rundkirker – Seværdigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google