Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsaften 9. april 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsaften 9. april 2014"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsaften 9. april 2014
FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014

2 3 overordnede mål Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Klare indsatsområder for folkeskolen
Faglig løft og en længere og mere varieret skoledag for eleverne Kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere

4 Hovedindhold for folkeskolen
0.-3. kl.: 30 timer / 4.-6 kl.: 33 timer / kl.: 35 timer (gennemsnit over en uge over et skoleår). Flere fagopdelte timer – bl.a. mere dansk og matematik. Indførelse af engelsk fra 1. klasse, 2. frem-medsprog i 5. klasse, obligatorisk valgfag fra 7. klasse

5 Hovedindholdet for folkeskolen
Forhøjelse af timetallet i de praktisk-musiske fag og natur/teknik. Understøttende undervisning med lærere og pædagoger (bevægelse, læsebånd, lektie-hjælp/studietid). Alle skal bevæge sig dagligt – 45 min. pr. dag. Mere IT Øget fokus på trivsel

6 Hovedindholdet for folkeskolen
9. Øget fokus på forældreinddragelse (forældre er en ressource og har ansvar – opbakning og inddragelse). 10. I udskolingen skal der være fokus på over-gang til ungdomsuddannelse. 11. Skolen skal være inkluderende.

7 Opfattelse af skoledagen
Hele skoledagen består af læring Fagopdelt undervisning Understøttende undervisning Inddragelse af det omgivende samfund Etablering af partnerskaber Undervisningspligten kan opfyldes af foreninger, musikskole og ungdomsskole Elev- og uddannelsesplan integreres Uddannelsesparathedsvurdering fra 8. klasse

8 Vor vision for indskolingen:
- Målet for eleverne er læring og dannelse. - Vi vil gøre en god indskoling bedre. - Fællesskab, forskellighed, faglighed og forandring implementeres i dagligdagen.

9 Vor vision for indskolingen:
- Udvikle fra viden og forskning. - Inklusion søges hvor det giver mening. - Fokus på vor drengegruppe.

10 Givne vilkår: - Børnene skal i skole hver dag fra – - Engelsk fra 1. klasse. - Mere tid til musik, idræt og NT.

11 Givne vilkår: - Længden af lektionen bliver en time som det bærende element. Frikvarter mellem hver lektion. - Klassen er grundstammen, men årgangssamarbejdet opprioriteres.

12 Skema for klasse xx: 60 min lektioner Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag (12+18) Morgensang Trivselsbånd Dansk Matematik Billedkunst Frikvarter Engelsk Dansk efterår Billedkunst forår 11.00–11.15 Musik NT efterår Engelsk forår NT Understøttende undervisning Idræt Kristendom Historie

13 Vi vil: - opprioritere samarbejdet mellem lærere og pædagoger. - parallellægge timer i dansk og matematik og derigennem udnytte holddeling som et pædagogisk redskab. - lave en tidlig og forebyggende indsats.

14 Vi vil: - Lave to understøttende bånd. 1 om morgenen og et efter kl. 12. - Om morgenen: Morgensang, kultur, dannelse, fortælling, trivsel o.l. - Efter kl : Understøttende undervisning

15 Vi vil: - lave en fagdag hver måned som udgangspunkt. - teste og evaluere, således der hele tiden sker en faglig udvikling. - udvikle vore skolehjem samtaler og årsplaner.

16 Mellemtrinnets vision i forhold til skolereformen:
Holddannelse på tværs af årgangen. Det giver bl.a. mulighed for: Undervisning/læring på forskellige niveauer. Anvendelse af forskellige læringsstile. Undervisning /læring på store og små hold. Målsætning: Alle elever bliver udfordret, så de bliver så dygtige, de kan.

17 Forudsætning for holddannelse på tværs af årgangen:
Parallellægning på årgangen, så alle elever så vidt muligt har samme fag samtidig. Udfordringer: Mellemtrinnet er kendetegnet ved mange praktisk/musiske fag og brug af faglokaler. Idræt, svømning, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab. Det betyder: På alle 3 årgange etableres en P-fags ordning, der indeholder en del af de praktisk/musiske fag.

18 Overordnede rammer: Alle elever har udgangspunkt i en fast klasse. I store periode undervises i hold på tværs af årgangen. Alle klasser vil få et fast grundskema. Grundskemaet har udgangspunkt i moduler af 2 x 45 min. I et antal uger vil grundskemaet være afløst af studieuger. Skoledagens længde: – (3 dage) 8.15 – (2 dage)

19 P-fag = (hånd, slø, hjem, + evt. et 4. ”fag”) – 4 hold – 4 lærere.
4. årgang 4.årg. 30 lekt.: Da 7 Eng 2 His 2 Kri 1 Mat 5 n/t 3 idr 3 mus 2 bil 2 hån/slø/hje 3 Fagopdelt 30 lekt. = 22,50 klokketime Understøttende undervisning: Studietid = 3,00 klokketime Pauser = 4,17 klokketime Bevægelse 5 x 45 min (- 3 x idr) = 1,66 klokketime Læsebånd = 1,66 klokketime I alt = 33,00 klokketime P-fag = (hånd, slø, hjem, + evt. et 4. ”fag”) – 4 hold – 4 lærere. 4 perioder, hvor eleverne skifter hold. I læsebånd kan der udover læsning/faglig læsning indgå elementer fra UEA-orientering, sundheds- og seksualorientering, færselslære samt læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

20 P-fag = (hånd, slø, hjem, + evt. et 4. ”fag”)
Skema for 4. årgang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag eng mus/bil/idr a b c mat n/t da Pause 10 Bevægelse 20 P-fag his svøm/kri ab c c ab Pause 30 b c a c a b Læsebånd 20 Studietid P-fag = (hånd, slø, hjem, + evt. et 4. ”fag”)

21 5. årgang 5.årg. 31 lekt.: Da 7 Eng 3 His 2 Kri 1 Mat 5 n/t 2 idr 3 mus 2 bil 1 hån/slø/hje 4 Tys 1 Fagopdelt 31 lekt. = 23,25 klokketime Understøttende undervisning: Studietid = 3,00 klokketime Pauser = 4,17 klokketime Bevægelse 5 x 45 min (- 3 x idr) = 1,66 klokketime Læsebånd = 0,92 klokketime I alt = 33,00 klokketime P-fag = Hån/slø/hje/mus/bil – 7 lektioner (2+2+3) – 5 hold - 5 lærere 5 perioder, hvor eleverne skifter hold. I læsebånd/studietid kan der udover læsning/faglig læsning indgå elementer fra UEA-orientering, sundheds- og seksualorientering, færselslære samt læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

22 P-fag = Hån/slø/hje/mus/bil
Skema for 5. årgang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag da mat p-fag eng Pause 10 Bevægelse 20 svøm/kri 5.ab/5.cd n/t tys 5.cd/5.ab Pause 30 idr his Læsebånd 11 studietid 9 Studietid P-fag = Hån/slø/hje/mus/bil

23 6. årgang 6.årg. 31 lektioner: Da 7 Eng 3 His 2 Kri 2 Mat 5 n/t 2 idr 3 mus 1 hån/slø/hje 4 Tys 2 Fagopdelt 31 lekt. = 23,25 klokketime Understøttende undervisning: Lektiehjælp = 3,00 klokketime Pauser = 4,17 klokketime Bevægelse 5 x 45 min (- 3 x idr) = 1,66 klokketime Læsebånd = 0,92 klokketime I alt = 33,00 klokketime P-fag = Hån/slø/hje/mus/idr – 6 lektioner (2+2+2) – 5 hold - 5 lærere 5 perioder, hvor eleverne skifter hold. I læsebånd/studietid kan der udover læsning/faglig læsning indgå elementer fra UEA-orientering, sundheds- og seksualorientering, færselslære samt læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

24 P-fag = Hån/slø/hje/mus/idr
Skema for 6. årgang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Da mat p-fag kri da eng Pause 10 Bevægelse 20 Eng idr n/t Pause 30 tys his Læsebånd 11 studietid 9 Studietid P-fag = Hån/slø/hje/mus/idr

25 Overbygning og skolereform

26 Folkeskolereform Trives bedre – lære mere 35 timer om ugen
hver dag 32 fagopdelte lektioner om ugen Mindst 3 timer bevægelse om ugen 2 timer lektielæsning om ugen Understøttende undervisning

27 Kommunale mål Mere holddannelse Mere elevmedindflydelse
Bedre forberedelse til ungdomsuddannelserne

28 Hvad vil vi? Anerkende de unge Give udfordringer Skabe fællesskaber
Se fremtidsmuligheder

29 Årgangen – fællesskab og faglighed
Årgangen hører sammen i et fællesskab. Faglig læring sker på årgangen. Skiftende hold i løbet af året.

30 Primærgruppe Primærgruppe med elever fra 7., 8. og 9. årgang.
Primærlæreren har ansvaret for den unges trivsel og udvikling

31 Årets gang Skemauger – i hold på årgangen
Alternative uger – med årgangen Primærdage - med primærgruppen

32 Skolehjem-samarbejde
Forældremøder årgangsvis i september Skolehjemsamtaler med primærlærer: Anerkende de unge Give udfordringer Skabe fællesskaber Se fremtidsmuligheder

33 Folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler
Lærerens ændrede arbejdsregler fra 1. august 2014 Skolepædagogernes ændrede arbejdstidsaf-tale fra 1. august 2014


Download ppt "Orienteringsaften 9. april 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google