Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ICPC-kodning kodevaliditet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ICPC-kodning kodevaliditet."— Præsentationens transcript:

1 ICPC-kodning kodevaliditet

2 ICPC kodning - kodevaliditet
Diagnosekodningens opgave: at navngive og strukturere helbredsproblemer/forløb at lette/forenkle journalskrivningen at skabe overblik i journalen at supplere diagnosen med en tillægstekst at facilitere beslutningsstøtte at befordre kvalitetsudvikling/forskning at give mulighed for det tværsektorielle patientforløb at indeksere faglig information ICPC kodningens primære opgaver er ved en veldefineret nomenklatur at kunne entydigt definere, beskrive og klassificere vores patientkontakter, sygdomsforløb og vores faglige metoder. ICPC koden forenkler vores journaliserings opgaver og bidrager til at skabe en oversigt i vores journalmateriale. ICPC bidrager til at facilitere beslutningsstøtte f.eks gennem Linkportal og praksisinfo – henvisningsvejledninger. Ved sin entydighed bidrager ICPC til kvalitetsudvikling f.eks, via diagnose triggede rapporter Ved mapningssystematiken til andre sektorers forskelligartede klassifikationer fremmer ICPC kodningen tværsektorielle forløb ved umiddelbart klassificerbare oplysninger sektorerne imellem – eksempel henv. Diabetes pat m komplikatieoner.

3 ICPC kodning - kodevaliditet
Diagnosekodningens opgave: at navngive og strukturere helbredsproblemer/forløb at lette/forenkle journalskrivningen at skabe overblik i journalen at supplere diagnosen med en tillægstekst at facilitere beslutningsstøtte at befordre kvalitetsudvikling/forskning at give mulighed for det tværsektorielle patientforløb at indeksere faglig information De væsentligste punkter for dagens møde og det jeg skal forsøge at fokusere på er ICPC som struktureringsværktøj ICPCs rolle i kvalitetesudvikling ICPC s rolle i tværsektorielt patientforløb

4 ICPC kodning - kodevaliditet
Datafangstmodulet opsamler data i takt med, at de produceres. Data vedrørende: Medicin Ydelseskoder Laboratoriedata Epikriser ICPC-koder. POP-UP oplysninger Det eneste aktive, den deltagende læge skal lave, er en ICPC diagnosekodning af alle kontakter - Men det er til gengæld ICPC koden der trigger rapporter & POP-UP’s i Datafangsten….. Datafangstmodulet i lægesystemerne opsamler automatisk en række nøgledata fra lægens EPJ Medicin Ydelseskoder Laboratoriesvar, hvis læsbar kode, dvs IUPAC kode (laboratorieklassifikationssystem) ICPC koder Ekpikriser og henvisninger Aktive indsats består i at påhæfte ICPC kode til vores kontakter Men da det dem der trigger såvel rapporter som PO-Ups i projekter mm er det selvsagt vigtigt at de vælges med ‘rettidig omhu’ og med focus på validiteten

5 ICPC kodning - kodevaliditet
Vi er jo blevet rigtige flittige til at ICPC kode vores kontakter som vises her med antallet af sentinel praksis – med over 70% kodehyppighed. Mere end 2,5 millioner af vores patienter er tilknyttet praksis med sentinellægestatus og de har sat mere end 14.mill koder er sat indenfor sidste 12 mdr. Rutinen øger uden tvivl validiteten af vores kodevalg.

6 ICPC kodning - kodevaliditet
For kvalificeret brug af vores data i forskning- og kvalitetsøjemed er det naturligvis vigtigt at vores data høj en høj standard og stor validitet – som DAMD databasen fokuserer på bl. A beskrevet i årsrapoorter.

7 ICPC kodning - kodevaliditet
Medicin Faste ATC koder Ydelseskoder Økonomi Laboratoriedata Faste koder (IUPAC koder) Epikriser ICD10-koder ICPC-koder Subjektivt valg Validiteten af vores data ….. ?

8 ICPC kodning - kodevaliditet
Kodevalgets dilemma? ICPC – international classification of primary care (WONCA) icd10 – international classification of diseases (WHO) ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) SNOMED CT International Health Terminology Standards Development Organisation The ACG (Adjusted Clinical Groups) John Hopkins Institute

9 ICPC kodning - kodevaliditet
Klassifikation Forenkling ICPC – international classification of primary care (WONCA) icd10 – international classification of diseases (WHO) ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) SNOMED CT International Health Terminology Standards Development Organisation The ACG (Adjusted Clinical Groups) John Hopkins Institute

10 ICPC kodning - kodevaliditet
ICF-klassifikation 2.000 icd10 koder ICPC-koder 700 (excl. Proceskoder) SNOMED CT ICPC – international classification of primary care (WONCA) icd10 – international classification of diseases (WHO) ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) SNOMED CT International Health Terminology Standards Development Organisation The ACG (Adjusted Clinical Groups) John Hopkins Institute ACG

11 ICPC kodning - kodevaliditet
Et eksempel på hvor det går galt er er f.eks. ICPC koden A20

12 ICPC kodning - kodevaliditet

13 ICPC kodning - kodevaliditet

14 ICPC kodning - kodevaliditet

15 ICPC kodning og datavaliditet
…. sikres kodevaliditet? I relation til ‘datafangst’ I relation til ‘beskrivelse af faget’ I relation til ‘datakvalitet’ opgaven er - hvordan?

16 ICPC kodning - kodevaliditet
Terminologier Rubrikker Kriterier Inklusion Eksklusion Fora ICPC baggrundsgruppe WICC Beslutningsstøtte Kodeværktøjer mm Evaluering Evolution Fagets udvikling

17 ICPC kodning - kodevaliditet
Erkendt helbredsproblem Erkendt behov for omsorg Kontaktårsag RFE Helbredsproblem Intervention omsorgsproces Terminologier Start på forløbet

18 ICPC kodning - kodevaliditet
Rubrikker Kriterier Inklusion Eksklusion Overvej

19 ICPC kodning - kodevaliditet
Terminologier Rubrikker Kriterier Inklusion Eksklusion Fora ICPC baggrundsgruppe WICC Beslutningsstøtte Kodeværktøjer mm EvalueringEvolution Fagets udvikling

20 ICPC kodning - kodevaliditet
Terminologier Rubrikker Kriterier Inklusion Eksklusion Fora ICPC baggrundsgruppe WICC Beslutningsstøtte Kodeværktøjer mm EvalueringEvolution Fagets udvikling

21 ICPC kodning og datavaliditet
Inkluderede koder (ICD10) Inklusionskriterier Ekskluderede koder I ICPC-2 klassifikation præsenteres inklusions og eksklusionskriterier som bidrager til at øge kodesikkerheden. Inkluderede ICD10-diagnoser til præcisering af ICPC koden (ICPC-e for ekstenderede diagnosekoder)

22 ICPC kodning - kodevaliditet
Terminologier Rubrikker Kriterier Inklusion Eksklusion Fora ICPC baggrundsgruppe WICC Beslutningsstøtte Kodeværktøjer mm EvalueringEvolution Fagets udvikling

23 ICPC kodning - kodevaliditet

24 ICPC kodning - kodevaliditet
Terminologier Rubrikker Kriterier Inklusion Eksklusion Fora ICPC baggrundsgruppe WICC Evolution Fagets udvikling Beslutningsstøtte Kodeværktøjer mm Evaluering

25 ICPC kodning - kodevaliditet

26 ICPC kodning - kodevaliditet

27 ICPC kodning - kodevaliditet
Hvordan kan man udfærdige en rapport om kodevaliditet hvis….. ..den skal respektere praksis forskelligheder? ..den skal respektere evt. specielle kliniske interesseområder? ..den skal respektere patientpopulationens forskelligheder? ..den skal respektere fagets mangfoldighed?

28 ICPC kodning - kodevaliditet
Forsøg på en model for ‘valideringsrapport’ Giver det mening?

29

30

31 ?

32 023299 kodehyppighed for praksis og alle sentinellæger - Kapitel A

33

34 ICPC kodning - kodevaliditet
Giver det mening til validitetsvurdering?

35 GRUPPEARBEJDE 4 Opgave 4.1: 46-årig kvinde og hendes 18-årig datter møder i praksis for vejledning mht. arvelig brystkræft. Kvindens mormor, mor og moster ar alle døde af brystkræft. En søster og kvinden selv er bærer af genet. Trods forebyggende fjernelse af brystvæv og æggestokke har søsteren udviklet brystkræft. Kvinden er selv profylakseopereret med fjernelse af livmoder og æggestokke, men bevarede brystvæv. Er i løbende kontrol. Datteren ønsker vejledning – hun er i tvivl, om hun på nuværende tidspunkt ønsker at blive konfronteret med evt. positiv genstatus. Værktøj: Kodeværktøj på DAK-E hjemmeside Spørgsmål 4.1: Hvilke koder er dækkende for kvinden og datteren i relation til henvendelsen og konsultationens indhold?

36 Opgave 4.2: Vurder – bedst egne – rapporter: ’Fordeling af kontakter på ICPC kapitler’ (afsnittet Rapporter om Praksis' drift) i relation til lands gennemsnit og den enkelte medarbejder (demo) Værktøj: Rapport ’Grafer over aldersfordelingen for hver ICPC kode’ på DAK-E hjemmesiden eller egen rapportside. Spørgsmål 4.2.A: Er fordelingen på kapitler forklarlig? Spørgsmål 4.2.B: Vurder evt. specifikt kapitel A, er der noget, der undrer?

37

38 Opgave 5.1: Understøtte og monitorere kodekvalitet
GRUPPEARBEJDE 5 Opgave 5.1: Understøtte og monitorere kodekvalitet Hvordan tænker du, man i din praksis eller i din funktion bedst kan understøtte og monitorere kodevaliditet under hensyntagen til 5.1.A: praksis' forskelligheder?    5.1.B: specielle kliniske interesseområde? 5.1.C: patientpopulationens forskelligheder?

39

40 Opgave 5.2: Ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med ICPC-kodning og kvalitetsrapporter
Hovedparten af kvalitetsrapporterne er baseret på ICPC-kodning og validiteten af denne. Vurder eksempelvis diabetesrapporten og specifikt de patienter, der IKKE honorerer de diagnostiske kriterier for diabetes. Spørgsmål 5.2.A: Hvilke ledelsesmæssige udfordringer er der i praksis for størst mulig validitet i kvalitetsrap-porterne? Spørgsmål 5.2.B: Hvordan kan DAK-E understøtte denne opgave? Spørgsmål 5.2.C: Hvordan kan regionerne understøtte denne opgave?

41

42 Udfordringer til ICPC klassifikationen

43 Udfordringer til ICPC klassifikationen
I min tid…… Praksisparadigme skift fra ‘halsbetændelser, hoste, brok, åreknuder…’ Til ‘Ældrebyrde’ Kronikerkontrol Multimorbiditet Risiko faktorer Funktionsklassifikation Patientmål & forventninger Personaleudvidelse Ambulatorier

44 Nye faglige indhold med behov for klassifikation:
PERI/NERI Patient mål Patient præferencer Funktionsbeskrivelse Risikofaktorer

45 Udfordringer til ICPC klassifikationen
Behov for at kunne beskrive og inkludere f.eks:

46 Udfordringer til ICPC klassifikationen
ICF-klassifikation 2.000 icd10 koder ICPC-koder 700 (excl. Proceskoder) SNOMED CT ACG

47 Udfordringer til ICPC klassifikationen
ICPC-2 >> ICPC-3? Nye rubrik muligheder Kriterier, inklusions- eksklusionskriterier Proceskoder Sammenlægning X og Y kapitel

48 Udfordringer til ICPC klassifikationen
ICPC-3 KODE: ANN -> AANN A=kapitel A=supplerende oplysning N=komponent N=nr S = Symptoms/complaints G = infections (Germs) N = Neoplasms – with discussion about whether to further divide into Malignant/Benign/Uncertain T = Trauma/injury A = congenital Anomalies D = other Diseases

49 DAK-E -> WICC

50

51

52


Download ppt "ICPC-kodning kodevaliditet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google