Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Informationsteknologi udbydes som forsøgsfag i gymnasiet i periode år 2011-14. Faget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Informationsteknologi udbydes som forsøgsfag i gymnasiet i periode år 2011-14. Faget."— Præsentationens transcript:

1 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Informationsteknologi udbydes som forsøgsfag i gymnasiet i periode år 2011-14. Faget bakkes op og ydes starthjælp under projekt ‘Create IT – it som skaberfag’ Projektet drives af it-vest i samarbejde med en række andre aktører: Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Create IT – it som skaberfag Projektet - partnere

2 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Projekt ‘Create IT – it som skaberfag’ leverer: •Undervisningsmateriale •Uddannelse til lærere •Netværk I det følgende præsenteres resultater af evaluering blandt lærere og elever i gymnasiet fra april 2012. Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Projektets tre indsatsområder Projektet – indsatsområder og evaluering

3 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Formål •Afrapportering, internt og eksternt •Viden > Fremtidige aktiviteter Rammer Gennemført april 2012 Mulig population ca. 29 skoler, ca. 35 hold: Resultaterne er kvalitative og vejledende. Besvarelser fra 16 lærere og 165 elever. Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Evaluering 2012: Formål og rammer Evaluering – Formål og rammer

4 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet •Evalueringen præsenterer: –Elevsvar –Lærersvar –Sammenstilling af lærer- og elevsvar om faglige mål •Der er uddybende info i notefelt og mod slut (bilag) Har du spørgsmål, så skriv til: mmi@it-vest.dk Præsentation af evaluering Evaluering – præsentation

5 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Elever: •Egne it-færdigheder, fagligt udbytte, arbejdsindsats, forventninger til faget •Undervisningsmateriale (iftek.dk) •Samarbejde •Fagets faglige mål •Undervisningen i faget (under faglige mål) •Egen forståelse af faget Temaer i evalueringen - elever Evaluering - elever - temaer

6 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Køn: 67 % mænd 33 % kvinder Fordeling på skoletype: •STX57 % •HTX36 % •HHX6 % •Studenterkursus1 % Elevdemografi: Køn og skoletype Evaluering – elever– demografi

7 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egne it-færdigheder Evaluering - elever – egne it-færdigheder

8 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt udbytte Evaluering - elever – fagligt udbytte

9 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen arbejdsindsats Evaluering - elever – egen arbejdsindsats

10 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Forventninger til fagets indhold Evaluering - elever – forventninger

11 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ” (…) jeg blev positivt overrasket da jeg så fandt ud af hvad det virkelig gik ud på. IT har aldrig interesseret mig så meget som det gør nu.” 16-årig HTX-elev ” Vi har arbejdet med meget mere spændende ting end jeg havde regnet med, og det er fedt at vi selv er med til at bestemme hvad vi laver.” 18-årig STX-elev Elevkommentarer til forudsætninger mv. Evaluering – elever - kommentarer

12 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Har du brugt undervisningsmateriale på webstedet iftek.dk? Brug af materiale på iftek.dk Evaluering - elever- materialer

13 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet om navigation på iftek.dk svarer: •78 % af eleverne, at iftek.dk at sitet er godt eller rigtig godt at finde rundt på (10 % ved ikke). På spørgsmålet om generelt indtryk af materialet på iftek.dk svarer: •86 % af eleverne at materialet er godt eller rigtig godt (10 % ved ikke). Navigation på og generelt indtryk af iftek.dk Evaluering - elever– materiale på iftek.dk

14 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet om: 1.Materialet er til at forstå svarer 81 % af eleverne at det i høj/nogen grad er til at forstå 2.Materialet er svært at arbejde med svarer 30 % af eleverne at det i høj/nogen grad er svært 3.Emner og materiale er interessant 67 % af eleverne at det i høj/nogen grad er interessant Vurdering af materiale på iftek.dk Evaluering - elever– materiale på iftek.dk

15 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Elevernes vurdering af balancen mellem teoretisk og praktisk i materialet viser, at 61 % svarer at det OK afbalanceret 13 % svarer at der er for meget praktisk/teknisk 5 % svarer at der er for meget teoretisk 21 % ved ikke Vurdering af materiale på iftek.dk Evaluering - elever– materiale på iftek.dk

16 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Elevers vurdering af omfanget af samarbejde Elevers vurdering af, om de i faget har samarbejdet med folk uden for gymnasiet: Ja: 19 %Nej: 74 %Ved ikke: 7 % Samarbejde med elever, fag og eksternt Evaluering - elever - samarbejde Del af undervisningen0-50 %51-100 % Med andre elever25 %75 % Med andre fag91 %7 %

17 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ”Det ville være spændende at prøve at lave et AT-forløb, så man kan bruge nogle af de andre evt. humanistiske fag som supplering til ens viden om it. Dette ville give et muligvis breder kendskab til fagets områder, set ud fra andre fag.” 19-årig STX-elev ”Det var rigtig fint og informerende, da vi engang havde besøg fra IT-studerende der kom og fortalte om hvordan det var at studere IT (…).” 20-årig STX-elev Elevkommentarer til samarbejde(r) Evaluering - elever - samarbejde

18 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Faglige mål – samlede svar Evaluering – elever & lærere– faglige mål For en samlet oversigt over: •Elevers vurdering af egen forståelse af faglige mål •Elevers vurdering af undervisning i faglige mål •Læreres vurdering af egen forståelse af faglige mål Spring frem til: > Slide nr. 66-68 (figurer) > Slide nr. 70-77 (tal) (For oversigt over elevers forståelse af de enkelte mål se bilag i præs.)

19 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Elevkommentarer – faglige mål Evaluering – elever – faglige mål ” Faget har det problem, at det kan risikere at blive utroligt abstrakt, hvilket til tider gør det svært at forstå. (…)” 18-årig STX-elev ”Vi er ikke blevet introduceret for de 7 faglige mål.” 17-årig HTX-elev

20 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Spørgsmålet om FORMÅL MED FAGET får knap 55% af de deltagende elever til at skrive kommentar Temaer: •Digital dannelse •Samfundsforståelse (fx bruger/forbruger) •Arbejdsmarked •Starte egen virksomhed •Praktiske færdigheder Elevers forståelse af formål med faget Evaluering - elever – forståelse af formål

21 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ”Vi skal bruge det i næsten alt i vores liv. Derfor er det vigtigt at vi kan begå os i det og om det, udvikle og kritisere det.” 17-årig HTX-elev Elevkommentarer til formål Evaluering - elever – forståelse af formål

22 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ”(…) IT burde snart være obligatorisk for alle (…) 18-årig STX-elev ”Fremtiden er IT. Ikke at have faget ville være absurd, ikke mindst for landet fremtid på verdenskortet. Derfor bør elever undervises i dette fag.” 19-årig STX-elev Elevkommentarer til formål Evaluering - elever – forståelse af formål

23 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ”Det er et fag, som er svært og forstå. Jeg ville ønske der var nogle bøger med det. Vi har ingenting.” 16-årig STX- elev ”(…) Det er vigtigt at der både er noget teoretisk og noget praktisk. (…)” 16-årig HTX-elev ”(…) jeg synes man skulle prøve at blande noget mere innovation ind i faget. Så man har et formål med at lave en app, hjemmeside eller lignende.” 19-årig STX-elev Supplerende elevkommentar Evaluering – elever– supplerende kommentarer

24 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Lærere: •Undervisningsmateriale (iftek / andet) •Samarbejde •Fagets faglige mål •Fagets tilrettelæggelse (udeladt her) Temaer i evalueringen - lærere Evaluering - lærere - temaer

25 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Køn: 69 % mænd 31 % kvinder Alder: 31 % er 30-39 år gamle 50 % er 40-49 år gamle 6 % er 50-59 år gamle 13% er 60-69 år gamle Lærerdemografi: Køn og alder Evaluering – lærere – demografi

26 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Undervisningserfaring fra ‘gammelt’ it fag: 81 % ja 19 % nej Procentvis fordeling på fag: •69 % har erfaring fra datalogi •38 % har erfaring fra kommunikation/it •30% har erfaring fra multimedier •30 % har erfaring fra informationsteknologi Lærerdemografi: Undervisningserfaring Evaluering – lærere – demografi

27 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Har du brugt undervisningsmaterialet på webstedet iftek.dk? Brug af materialer på iftek.dk Evaluering - lærere - materialer

28 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Til spørgsmålet om, i hvor stor en del af undervisningen, lærerne har brugt materiale fra iftek.dk, svarer de: 50% har brugt materialet i op til 0-50% af tiden 50% har brugt materialet i 51-100% af tiden Omfang af brug af materiale på iftek.dk Evaluering - lærere – materiale på iftek.dk

29 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet om navigation på iftek.dk svarer: 93 % af lærerne, at iftek.dk at sitet er godt eller rigtig godt at finde rundt på (7% ved ikke). På spørgsmålet om generelt indtryk af materialet på iftek.dk svarer: 93 % af lærerne at materialet er godt eller rigtig godt (7% ved ikke). Generelt indtryk af iftek.dk og navigation Evaluering - lærere – materiale på iftek.dk

30 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet, om materialet for læreren er: –Forståeligt svarer 93 % ja (i høj grad / i nogen grad) –Svært svarer 43 % ja (i nogen grad) –Interessant svarer 86 % ja (i høj grad / i nogen grad) Vurdering af iftek.dk – på egne veje Evaluering - lærere – materiale på iftek.dk

31 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet, om materialet for eleverne er: –Forståeligt svarer 64 % ja (i høj grad / i nogen grad) –Svært svarer 36 % ja (i nogen grad) –Interessant svarer 86 % ja (i høj grad / i nogen grad) Vurdering af iftek.dk – for elever Evaluering - lærere – materiale på iftek.dk

32 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Sammenstilles lærernes svar henholdsvis på egne vegne >< for deres elever ses: Vurdering af iftek.dk – for lærer >< elever Evaluering – lærere & elever– materiale på iftek.dk Lærere svarer JA (i høj/nogen grad) for LærerEleverElev svar JA Forståeligt93 %64 %81 % Svært43 %36 %30 % Interessant86 % 67 %

33 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet om balancen mellem det teoretiske og det praktisk/tekniske på iftek.dk svarer lærerne : Vurdering af balance mellem teori / praktisk Evaluering - lærere – materiale på iftek.dk (Svar i %)OKFor meget teori For meget praktisk/teknisk For sig selv7270 For sine elever502214 Elevsvar61513

34 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet om brug af toninger er relevant for valg af forløb svarer –50% ja - 50 % nej På spørgsmålet om de ville foretrække opdeling på uddannelsesretninger svarer –7% ja - 93 % nej Vurdering af toninger >< uddannelsesretning Evaluering – lærere - materiale på iftek.dk

35 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ” Det kunne være rart med en oversigt over alle de beskrevne materialer. (…)” HTX-lærer Info: Strukturen på iftek.dk justeres (For oversigt over brug af de enkelte forløb se bilag i præs.) Lærerkommentarer til materiale på iftek.dk Evaluering – lærere - materiale på iftek.dk

36 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På spørgsmålet, om der er samarbejdet med andre fag svarer –31 % ja På spørgsmålet, om der er samarbejdet med folk uden for gymnasiet svarer –25 % ja Samarbejde med andre fag og eksternt Evaluering – lærere - samarbejde

37 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet 7 faglige mål Evaluering – elever – faglige mål # 1It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet # 2It-systemers arkitektur # 3Repræsentation og manipulation af data # 4Programmering # 5Modellering og strukturering af data, processer og systemer # 6Interaktionsdesign # 7Innovation

38 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 1 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

39 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 2 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

40 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 3 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

41 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 4 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

42 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 5 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

43 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 6 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

44 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse mål # 7 - figur Evaluering – lærere & elever– faglige mål

45 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse alle mål – figur 1 Evaluering – lærere & elever – faglige mål

46 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse alle mål – figur 2 Evaluering – lærere & elever – faglige mål

47 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Læreres & elevers forståelse alle mål – figur 3 Evaluering – lærere & elever – faglige mål

48 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet ” Det er en udfordring for mig at kombinere det tekniske med det mere bløde, sådan at jeg både kan dække alle de faglige mål og også få alle med. Selvom folk har forskellige interesser og udgangspunkter.” Lærer Supplerende lærerkommentar Evaluering – lærere – supplerende kommentarer

49 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet På de følgende slides præsenteres: •Lærere & elevers forståelse af alle mål (tal) (nr. 50) •Lærere & elevers forståelse af de enkelte mål (nr. 51-57) •Elevers forståelse af de enkelte faglige mål (nr. 58-64) •Læreres forståelse af de enkelte faglige mål (nr. 65-71) •Brug af forløb på iftek.dk (nr. 72-76) BILAG – supplerende information Evaluering – bilag– yderligere tal og oversigter

50 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Forståelse > Fagligt mål Lærere % god/rigtig god Elever % god/rigtig god Elever: Undervisning % god/rigtig god # 1817363 # 2884446 # 3884943 # 48860 # 57542 # 6694745 # 7624635 Lærere & elevers forståelse alle mål - tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

51 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 1: It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig011 Dårlig1327 Ved ikke62429 God565941 Rigtig god251422 Læreres & elevers forståelse mål # 1 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

52 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 2: It-systemers arkitektur Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig011 Dårlig61612 Ved ikke63941 God313534 Rigtig god57912 Læreres & elevers forståelse mål # 2 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

53 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 3: Repræsentation og manipulation af data Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig032 Dårlig61311 Ved ikke63544 God193830 Rigtig god691113 Læreres & elevers forståelse mål # 3 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

54 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 4: Programmering Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig641 Dårlig01011 Ved ikke62628 God64941 Rigtig god821119 Læreres & elevers forståelse mål # 4 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

55 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 5: Modellering og strukturering af data, processer og systemer Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig642 Dårlig61712 Ved ikke133744 God313632 Rigtig god44610 Læreres & elevers forståelse mål # 5 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

56 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 6: Interaktions- design Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig022 Dårlig251213 Ved ikke63940 God443833 Rigtig god5912 Læreres & elevers forståelse mål # 6 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

57 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Fagligt mål # 7: Innovation Læreres Forståelse % Elevers forståelse % Elevers vurdering af undervisning % Rigtig dårlig13363 Dårlig19412 Ved ikke61450 God563927 Rigtig god678 Læreres & elevers forståelse mål # 7 – tal Evaluering – lærere & elever - faglige mål

58 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #1 It-systemers betydning for og på-virkning af menneskelig aktivitet % Rigtig dårlig forståelse1 Dårlig forståelse2 Ved ikke24 God forståelse59 Rigtig god forståelse14 Fagligt mål 1: It-systemer – msk. aktivitet Evaluering – elever – faglige mål 73 % svarer god/rigtig god forståelse

59 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #2 It-systemers arkitektur % Rigtig dårlig forståelse1 Dårlig forståelse16 Ved ikke39 God forståelse35 Rigtig god forståelse9 Fagligt mål 2: It-systemers arkitektur Evaluering – elever – faglige mål 44 % svarer god/rigtig god forståelse

60 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #3 Repræsentation og manipulation af data % Rigtig dårlig forståelse3 Dårlig forståelse13 Ved ikke35 God forståelse38 Rigtig god forståelse11 Fagligt mål 3: Data. repræs. & manipulation Evaluering –elever – faglige mål 49 % svarer god/rigtig god forståelse

61 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #4 Programmering % Rigtig dårlig forståelse4 Dårlig forståelse10 Ved ikke26 God forståelse49 Rigtig god forståelse11 Fagligt mål 4: Programmering Evaluering – elever – faglige mål 60 % svarer god/rigtig god forståelse

62 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #5 Modellering og strukturering af data, processer og systemer % Rigtig dårlig forståelse4 Dårlig forståelse17 Ved ikke37 God forståelse36 Rigtig god forståelse6 Fagligt mål 5: Data, modellere & strukturere Evaluering – elever – faglige mål 42 % svarer god/rigtig god forståelse

63 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #6 Interaktionsdesign % Rigtig dårlig forståelse2 Dårlig forståelse12 Ved ikke39 God forståelse38 Rigtig god forståelse9 Fagligt mål 6: Interaktionsdesign Evaluering – elever – faglige mål 47 % svarer god/rigtig god forståelse

64 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #7 Innovation % Rigtig dårlig forståelse36 Dårlig forståelse4 Ved ikke14 God forståelse39 Rigtig god forståelse7 Fagligt mål 7: Innovation Evaluering – elever – faglige mål 46 % svarer god/rigtig god forståelse

65 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #1 It-systemers betydning for og på-virkning af menneskelig aktivitet % Rigtig dårlig forståelse0 Dårlig forståelse13 Ved ikke6 God forståelse56 Rigtig god forståelse25 Fagligt mål 1: It-systemer – msk. aktivitet Evaluering – lærere – faglige mål 81 % svarer god/rigtig god forståelse

66 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #2 It-systemers arkitektur % Rigtig dårlig forståelse0 Dårlig forståelse6 Ved ikke6 God forståelse31 Rigtig god forståelse57 Fagligt mål 2: It-systemers arkitektur Evaluering – lærere – faglige mål 88 % svarer god/rigtig god forståelse

67 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #3 Repræsentation og manipulation af data % Rigtig dårlig forståelse0 Dårlig forståelse6 Ved ikke6 God forståelse19 Rigtig god forståelse69 Fagligt mål 3: Data (repræs. & manipulation) Evaluering – lærere – faglige mål 88 % svarer god/rigtig god forståelse

68 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #4 Programmering % Rigtig dårlig forståelse6 Dårlig forståelse0 Ved ikke6 God forståelse6 Rigtig god forståelse82 Fagligt mål 4: Programmering Evaluering – lærere– faglige mål 88 % svarer god/rigtig god forståelse

69 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #5 Modellering og strukturering af data, processer og systemer % Rigtig dårlig forståelse6 Dårlig forståelse6 Ved ikke13 God forståelse31 Rigtig god forståelse44 Fagligt mål 5: Data, modellere & strukturere Evaluering – lærere– faglige mål 75 % svarer god/rigtig god forståelse

70 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #6 Interaktionsdesign % Rigtig dårlig forståelse0 Dårlig forståelse25 Ved ikke6 God forståelse44 Rigtig god forståelse25 Fagligt mål 6: Interaktionsdesign Evaluering – lærere – faglige mål 69 % svarer god/rigtig god forståelse

71 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Egen forståelse af fagligt mål #7 Innovation % Rigtig dårlig forståelse13 Dårlig forståelse19 Ved ikke6 God forståelse56 Rigtig god forståelse6 Fagligt mål 7: Innovation Evaluering – lærere – faglige mål 62 % svarer god/rigtig god forståelse

72 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Specifik brug af materiale på iftek.dk BI - lærere – brug af iftek.dk Humanistisk toningAntal C-niveau Studieweb-html-klient/server5 Interaktive test7 Reklamespil7 B-niveau Mønstergenerering1 Billedmanipulation3 Sociale medier – studieweb 2.01

73 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Specifik brug af materiale på iftek.dk Evaluering - lærere – brug af iftek.dk Naturvidenskabelig / teknisk toningAntal C-niveau Ligningsløseren4 Sociale medier 13 Sociale medier 22 Computerens anatomi3 Sociale medier 30 Sociale medier 40 Processtyring i teknologi2

74 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Specifik brug af materiale på iftek.dk Evaluering - lærere – brug af iftek.dk Naturvidenskabelig / teknisk toningAntal B-niveau Ligningsløseren2 Sociale medier 11 Sociale medier 20 Mobil dataopsamling0 Sociale medier 30 Simulation i fysik0 Sociale medier 40 Virksomhedssamarbejde0

75 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Specifik brug af materiale på iftek.dk Evaluering - lærere – brug af iftek.dk Samfundsfaglig toningAntal C-niveau SMS C1 Musikdeling C0 B-niveau SMS B0 Musikdeling B0 Facebook2 Mobil dataopsamling0 Virksomhedssamarbejde0

76 Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Specifik brug af materiale på iftek.dk Evaluering - lærere – brug af iftek.dk Merkantil toningAntal C-niveau SMS C0 Musikdeling C0 Webshop 1 B-niveau0 SMS B0 Musikdeling B0 Facebook0 Virksomhedssamarbejde0


Download ppt "Projekt ”Create IT – it som skaberfag” www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet Informationsteknologi udbydes som forsøgsfag i gymnasiet i periode år 2011-14. Faget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google