Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At skabe rammer omkring samarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At skabe rammer omkring samarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 At skabe rammer omkring samarbejdet
Kontrakter At skabe rammer omkring samarbejdet Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

2 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
Dagsorden for oplæg Hvorfor kontrakter? Baggrundselementer for kontraktarbejdet Forståelser af vejlederfunktionen Differentiering og udvikling af vejlederbegrebet Differentiering af vejledningsniveauer, ansvar og nøglekompetencer Kontrakters betydning i denne udvikling Samarbejdsdomæner Hvilke domæner agerer vejlederen i? Hvordan indarbejdes produktionens domæne, refleksionens domæne og det æstetiske domæne i kontrakten Kontekstspecificering: inddeling af systemniveauer I hvilke kontekster/på hvilket niveau af systemet agerer vejlederen Differentiering mellem kontraktniveauer Kontrakter og kontraktniveuaer Opsamling Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

3 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter? Generelle formål med oplægget At introducere kontrakten som redskab til at definere samarbejdsrelationer – herunder roller og positioner klarlægge forventninger til samarbejdet fastholde formål og fokus i opgaver agere i forskellige kontekster opnå større systematik i varetagelsen af opgaver Specifikke formål med oplægget At introducere kontrakten som hjælp til: håndtering af den opgave, der er indlejret uddannelsesforløbet Specificering af jeres vejlederfunktion indenfor jeres organisation Min historie (I) -> den fælles erfaring (us) -> (nødvendigheden af) strategisk handlen/ redskab (now): kontrakten Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

4 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter? Hvad er ‘kontrakter’? Der skelnes grundlæggende mellem: - psykologiske kontrakter, som omhandler tavse og uskrevne forventninger til samarbejdet, og - professionelle kontrakter eller arbejdskontrakter, der ekspliciterer selvsamme forventninger (Madsen, 2012) Roussou ( Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

5 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter? Den psykologiske kontrakt er en relativt stabil mental model, kendetegnet ved den enkeltes tro på, at der forefindes en gensidig overenskomst – dvs. at der eksisterer en fælles forståelse, som binder parterne til en særlig handlemåde. (Rousseau, 2001) ‘Drejebøger’ er psykologiske kontrakter. ‘Plejer’ er en psykologisk kontrakt. Noget om skemaer og script/ drejebøger, osm bliver til ‘plejer’ – uden at dette har været til forhandling...... Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

6 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter? En arbejdskontrakt er en frivillig aftale mellem to eller flere parter. Kontrakten er eksplicit og som regel nedskrevet Kontrakten kan være et resultat af en forhandlingsfase – eller stadsfæste noget, som ikke har været til forhandling. I og med at parterne skriver under, accepterer de disse betingelser. Formålet med kontrakter er at forebygge mudder, misforståelser og vildveje. (Madsen, 2012; Madsen et al., 2010) Noget om skemaer og script/ drejebøger, osm bliver til ‘plejer’ – uden at dette har været til forhandling...... Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

7 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
1. Hvorfor kontrakter? ”Som vejleder vil man altid møde en opgave i en bestemt organisatorisk kontekst, som inviterer til nogle handlinger og vanskeliggør andre. Der ligger et ganske bestemt sæt af forventninger i hver kontekst.... Dette sæt af forventninger er ofte ikke formaliseret og bliver ofte heller ikke ekspliciteret. En særlig vigtig del af arbejdet som vejleder er løbende at invitere til en tydeliggørelse og forventningsafstemning mellem parterne.” (Nymann & Thrane, 2012; mine fremhævelser) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

8 2. Baggrundselementer for kontraktarbejdet
Forståelser af vejlederfunktionen Differentiering og udvikling af vejlederbegrebet Differentiering af vejledningsniveauer, ansvar og nøglekompetencer Kontrakters betydning i denne udvikling Samarbejdsdomæner Hvilke domæner agerer vejlederen i? Hvordan indarbejdes produktionens domæne, refleksionens domæne og det æstetiske domæne i kontrakten Kontekstspecificering: inddeling af systemniveauer I hvilke kontekster/på hvilket niveau af systemet agerer vejlederen Differentiering mellem kontraktniveauer Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

9 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Hvad er vejlederen ansvarlig for? Vejlederen hidkaldes ved problemer Vejlederen er katalysator for udvikling Vejleder har ansvar for at implementere og gennemføre projekter Vejleder er ansvarlig for resultat af projekter Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

10 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Hvilke kompetencer søges hos vejlederen? Faglig viden (IT, spog, fag-faglig, AKT) Proceskompetencer (mødeledelse, projekstyring, teamsamarbejde) Alt derimellem (rådgivning, sparring, supervision mm) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

11 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Hvilke niveaer agerer vejlederen på? Indiviuel: direkte >< indirekte Individuelt direkte (vejl. med barn/ gruppe af børn) Individuel indirekte (kollega om barn/ børn) Team/ gruppe Team, internt (gruppe vedr. barn/børn og projekter) Gruppe, anden (gruppe vedr. barn – f.ek.s forældre, PPR familiehus, mm) Organisation Samarbejde med ledelse (aftaler om indsatser/ udviklingsområder) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

12 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Udviklinger i forståelsen af vejlederfunktionen Vejlederfunktionen defineres og forstås dels afhængigt af de professionelle kontekster, der arbejdes i, dels af de opgaver vejlederen skal løse. Vejlederrollen og forståelsen af vejlederfunktionen er i en rivende udvikling – ikke mindst takket være inklusionsopgaven! Forståelsen bevæger sig fra mere enkle definitioner af vejlederrollen til mere komplekse forståelser. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

13 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
En enkel definition: Vejledning som en snæver opgave, rettet mod et konkret problem som den vejledningssøgende kollega udpeger. Svarer til rådgivning. (Nymann & Thrane, 2012; med inspiration fra Løw & Hermansen, 2004) Også kaldet ‘frikvartersvejledning’ (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

14 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Komplekse definitioner: Vejlederen som rammesætter af læreprocesser på individuelt, gruppe og organisatorisk niveau. Vejlederen har en væsentlig opgave i fht. at skabe kommunikationsflow mellem forskellige aktører. Vejlederen veksler mellem en række af roller/positioner: Planlægger, underviser, ekspert, katalysator m.m. (Nymann & Thrane, 2012; fra Ole Løw, 2004) En central forståelse er vejlederen placeret som en form for intern konsulent i egen organisation. (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

15 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.a: Forståelser af vejlederfunktionen Eksempler på mulige indsatsområder (udarbejdet på en pæd. dag på en skole) Koordinere praktiske opgaver Organisationsudvikling/ visionsarbejde Tale om teamsamarbejdet og forventninger Udveksler informationer Systematisk evaluering af undervisningsforløb Tale om enkelte børn Arbejde med nye undervisningsmetoder Dele oplevelser fra frikvartererne Sparre med hinanden for at udveklse redskaber Udnytte hinandens faglige kompetencer i fagteamne Reflektere over problemstillinger mhbp. hvad man kan gøre Planlægn. af aktiviteter til kommende undervisning Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

16 2.a: Forståelser af vejlederfunktionen
Spørgsmål til omstående model: Hvad bruger vi mest tid på i vores organisation? Hvad kunne være vores ‘nærmeste udviklingszone’? Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

17 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.b: Samarbejdsdomæner Maturana’s domæneteori (Westmark et al., 2012; Lang, 1990) Produktionens domæne Konklusioner, regler, afgørelser, beslutninger og planer. Vedrører myndighed, kontrol, ledelse og lov. Samtalesigte: aftale hvem skal gøre hvad og hvordan Æstetikkens domæne Jeg synes, jeg føler, for mig er det vigtigt at.. Vedrører værdier, moral, mening, grundantagelser og overensstemmenlse Samtalesigte:forklaring af eget univers og samstemning af værdier Refleksionens domæne Nysgerrighed, neutralitet, undersøgelse, ingen vurdering. Vedrører lighed, forståelse og anerkendelse Samtalesigte: udfolde perspektiver Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

18 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.b: Samarbejdsdomæner Domæners relevans for kontraktering: Klare aftaler vedrørende produktionens domæne: spørgsmålet om myndighed, ansvar og kontrol. Tydeliggørelse af anvendelse af refleksionens domæne: hvad skal det bruges til, hvordan (ønskes specifikke redskaber) og hvor ofte Aftaler vedrørende æstetikkens domæne (også kaldet det personlige domæne): hvad kan vi bruge det til, hvordan gives dette plads, og hvordan afværges ikke-konstruktiv brug (personlige magtkampe) Alle domæner kan være nyttige i en afklaringsproces. Aftaler vedrørende ovenstående ligger selvfølgelig i produktionens domæne Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

19 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
2.c: Inddeling af systemniveauer Love, politikker. Sådan skal vi gøre. Finn Mikkelsen, chef for skoler og dagtilbud i Norddjurs kommune Hvordan gør vi i Norddjurs kommune? Ledelsesret og ansvar. Hvordan gør vi på min skole/institution? Skole- og dagtilbudsledere Lærere, pædagoger. Faglige vejledere Hvordan gør jeg? Ansvarlige medarbejdere Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

20 2.c: Inddeling af systemniveauer
Vi kan tale om at vejlederen grundlæggende er indlejret i følgende kontekster Lokalpolitisk niveau – defineret af den overordnede SD-politik Organisatorisk niveau – af skoleledelsens rammer Specifikt niveau – defineret af specifikke opgaver i specifikke kontekster (se også slide 11): Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

21 2.c: Inddeling af systemniveauer
Disse kontekster/ systemniveauer kalder på 5 aftale- eller kontrakt niveauer, der er indlejret i hinanden som kinesiske æsker: Grundkontrakten: specificerer retningslinier fra 1 Rammekontrakten: specificerer samarbejdet på 2. og 3. niveau Samtalekontrakten: specificerer gensidige forventinger til samtalen Indholdskontrakten: specificerer målsætningen for den enkelte samtale Proceskontrakten: specificerer måden, samtalen forløber på (Madsen, 2012 Madsen et al., 2010) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

22 3: Kontrakter og kontraktniveauer
Organisationsniveau OBS: begrebet samtalekontrakt kan være misvisende i forhold til opgavens karakter. Nymann og Thrane kalder niveuaet for Proceskontrakten Ledelse Medarbejdere Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

23 3: Kontrakter og kontraktniveauer
Eksempler på grundkontrakter: Formuleret af forskellige kommuner for ‘dansk som andetsprogsvejlederfunktionen’ Overordnet skal vejlederen være skolens lokale ressourceperson i forskellige forhold vedr. undervisning, pasning og integration at børn med dansk som andetsprog samt skole-hjem-samarbejdet med forældrene. Vejlederen skal primært fungere som faglig og pædagogisk vejleder for kollegerne vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og andre aktiviteter. Vejlederen inddrages som sparringspartner for skolens ledelse efter nærmere aftale. (Nymann & Thrane, 2012) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

24 3: Kontrakter og kontraktniveauer
Eksempler på indhold i rammekontrakter: Det overordnede formål med programmet De involverede parter Graden af frivillighed Program og tidsplan Plan for sideløbende arbejde (f.eks. læringsgrupper) Programmets beslutningssstruktur, herunder ansvarsfordeling mellem rammekonsulent og rekvirent (her: vejleder og leder) Mulighed for genforhandling af kontrakten Overvejelser omkring deltagerindflydelse og organisatorisk forankring af udbytte Evaluering (Madsen et al, 2010, lettere forkortet) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

25 3: Kontrakter og kontraktniveauer
I virkeligheden optræder de forskellige kontraktniveuaer i enhver kontekst. Forskellen er deres forhandlingsgrad. Essensen af disse er: Grundkontrakt: Aftaler vedr. rolle, ansvar og myndighed, samt det overordnede formål med begivenheden i hht. organisationens vision/ udviklingsplan Rammekontrakt: Aftaler for formålet/ målet med den specifikke begivenhed (bevægelsesønsket) Samtalekontrakten: Udspecificeret i hhv.: Indholdskontrakt: præciserer indholdet i en samtale/opgave Proceskontrakt: Hvordan gør vi det (processuelle metoder og strategier) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

26 3: Kontrakter og kontraktniveauer
Eksempel på skabelon for rammekontrakter: Formål: Projektets sigte, formuleret af opgavestiller og opgaveholder Deltagere: Specificering af personalegruppe Tid og sted: Antal mødegange, tidspunkt, lokalitet? Mulighed for forlængelse? Form: Detaljeret beskrivelse af projektets rammer, metoder, principper, teoretiske baggrund og andre specifikke formrelaterede elementer Indhold: Hvilket indhold behandles/ønskes behandlet indenfor den ovenfor beskrevne form Projektleders rolle og ansvar: Generelt, evt. særlige aftaler mellem vejleder og opgavegiver/ leder Deltagernes opgave: Forholdemåde? Forberedelse? Andre retningslinjer: Deltagerforpligtelser (mødepligt, tavshedspligt ), dokumentation /fastholdelse af proces, afgrænsning (hvad omhandler projektet ikke) Evaluering: I forum, mellem aftalens parter, opgavestillers/leders egen evaluering Betingelser for aftalen: Hvem er aftaleparter, genforhandling, transparens ( Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

27 3: Kontrakter og kontraktniveauer
Kontraktniveauer i skabelon for rammekontrakter: Formål: Projektets sigte, formuleret af opgavestiller og opgaveholder Deltagere: Specificering af personalegruppe Tid og sted: Antal mødegange, tidspunkt, lokalitet? Mulighed for forlængelse? Form: Detaljeret beskrivelse af projektets rammer, metoder, principper, teoretiske baggrund og andre specifikke formrelaterede elementer Indhold: Hvilket indhold behandles/ønskes behandlet indenfor den ovenfor beskrevne form Projektleders rolle og ansvar: Generelt, evt. særlige aftaler mellem vejleder og opgavegiver/ leder Deltagernes opgave: Forholdemåde? Forberedelse? Andre retningslinjer: Deltagerforpligtelser (mødepligt, tavshedspligt ), dokumentation /fastholdelse af proces, afgrænsning (hvad omhandler projektet ikke) Evaluering: I forum, mellem aftalens parter, opgavestillers/leders egen evaluering Betingelser for aftalen: Hvem er aftaleparter, genforhandling, transparens ( Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

28 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling Fokus for dette oplæg er grundkontrakten med ledelsen, dvs. en eksplicitering af forventninger til den enkelte vejleders funktion, rolle og ansvarområder set i organisatorisk kontekst. Grundkontrakten bør indeholde elementer af rammeaftaler, for eksempel specificering af mulige projekter (indhold) og evt. prioritering af disse i forhold til en overordnet udviklingsplan. Ligeledes bør visse proceselementer medtages, for eksempel den ønskede fremgangsmåde i samarbejdet, samt aftaler for evaluering og genforhandling af kontrakten. Rammeaftaler på teamniveau vil være emne for en senere undervisningsgang Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

29 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling Grundkontrakter omhandler ideelt set: Fastlæggelse af ansvar/ myndighed Hvem er ansvarlig for hvad og hvorfor Vejlederens rolle: formål med og indhold i vejlederfunktionen Aftaler omkring samarbejdsformen Hvordan defineres fremtidige opgaver Afgrænsning, beskrivelse og prioritering af opgaver Retningslinier for processen Hvordan afvikles fremtidige opgaver Aftaler om beskrivelse af formål og indhold Aftaler omkring fastlæggelse af tidsramme Ataler for opgavestyring Involvering af deltagere og inddragelsesproces Hvordan inddrages andre samarbejdspartnere Hvem involverer andre - og hvornår Evaluring/ genforhandling Hvordan evalueres Hvornår genforhandles kontrakten NB: flere proceselementer end ‘samtaleindholds-elementer’ jvnf. Nymann og Thrane’s Proceskontrakt Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

30 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling Forvirret? Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

31 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling Fortvivl ikke! Øvelse gør mester.... ”En rejse på tusind mil må begynde med det første skridt.” Lao Tzu ( f.v.t.) Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

32 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
4. Opsamling Refleksionsspørgsmål: Hvad har været den væsentligste pointe for dig i dette oplæg? Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,

33 Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014
Litteratur Madsen, B. (2012): Notat : Kontraktredskabet i konsultativt arbejde - psykologiske eller professionelle kontrakter? Netpublikation: Madsen,B. et al.(2010): Aktionslæringens DNA : En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Kap. 4.6, s Via Systime Nymann & Thrane (2012): Dansk som andetsprogsvejlederens roller, kompetencer og dilemmaer: Netpublikation: Dansk som andetsprogsvejlederens roller, kompetencer og dilemmaer Westmark et al. (2012): Konsulent men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis . Kap. 2, s Kbh. : Akademisk Forlag Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (2009): Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. www .eva.dk Rousseau (2001): Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psychological contract. Journal of Occupational and Organizational psychology, 74, s OBS: der kan klikkes på links i web-udgaven af oplægget for hentning af artikler Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen,


Download ppt "At skabe rammer omkring samarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google