Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Selvskadende adfærd og prostitution.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Selvskadende adfærd og prostitution."— Præsentationens transcript:

1 Selvskadende adfærd og prostitution.

2 Seksuelle overgreb 11,3 % af en årgang har været udsat for seksuelle overgreb. 15,9 % af pigerne 6,7 % af drengene I 85 % af tilfældene var de unge mellem 12 og 14 år første gang overgrebet skete.

3 Oplevelser og konsekvenser
”Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed” Tilknytningsforstyrrelser Relationsforstyrrelser Seperationsangst Deres personlige grænser er beskadigede

4 Senfølger Seksualitet traumatiseres, fordi kærlighed og nærhed sammenblandes med seksualitet Barnet opfører sig seksuelt Seksuel adfærd kan dæmpe indre angst og skabe forudsigelighed Sex bruges som kontaktmiddel – derved bekræftes den negative selvopfattelse

5 Andre senfølger Stigmatisering – medvirker til negativt selvbillede
Mister selvværd Isolationsfølelse Skyldfølelse Sociale vanskeligheder Vanskeligheder med forældrerollen

6 Prostitution - eller indirekte selvskade
Prostitution opsøges for at styre og have kontrol over eget liv Man har en ”vare” der giver magt.

7 Destruktive træk Overfor andre Og/eller i forhold til sig selv

8 Selvmutilerende adfærd kan defineres som :
en bevidst, socialt uacceptabel adfærd, som medfører fysisk skade og/eller smerte udført uden intention om suicidium, men med det bevidste eller ubevidste formål at opnå intrapsykisk og/eller interpersonel forandring. (baseret på Favazza 1996, Suyemoto & MacDonald 1995, Walsh & Rosen 1988 samt Kahan & Pattison 1983)

9 Baggrund for selvskadende adfærd………specielt hos unge
Familieproblemer (skilsmisse, vold, tab af forældre…..) Sexuelt misbrug Konflikter i forhold til jævnaldrende/sociale problemer Sygdom (operationer…..) Spiseforstyrrelser Selvdestruktiv adfærd (sex. alkohol, stoffer….) impulsforstyrrelser

10 Udløsende årsager til selvskadende adfærd bl.a.
Fell body is real % Get rid of anger % Stop guilt % Distraction from memories % Distraction from painful feelings % Mark to show pain inside % Feel selfcontrol % Stop flash-backs % Self-punishment % Feel alive % Feel self-control % Feel control over others % get attention/ask for help % Make body unattractive % Manage stress % Feel safe % Sexual arousal or pleasure % Stop hurt by others % Ownership of body % Facilitate or hinder switching % Reduction of tension % Get medical attention % Feel closer to someone who hurt you 10% Remember prior abuse % Feel something % Release pent-up feelings % Get therapist`s attention % N= Briere & Gill 1998

11 Dynamisk baggrund for selvskade
”Grænsemodellen” – bekæmpe selvets opløsning ved at bekræfte selvets grænser og opnå kontrol ved den selvmutilerende adfærd Doctors 1981 Affekt-reguleringsmodellen – cutting kan ses som en form for handling (ageren) i mangel af evnen til mentalisering. Fonagy et al 2003

12 Seksuel risikoadfærd Kan derfor ses som selvskadende adfærd – både når den har direkte og bevidst form og når den kommer til udtryk som mere subtile dynamikker og mønstre hos den enkelte.

13 grænseudvikling Vi lærer om vores grænser og skaber vores grænser i samspil med de mennesker vi omgås gennem livet. Er disse tætte relationer grænseløse/anormale/afvigende i deres adfærd og grænser– ja så udvikles den unges grænsesætning heller ikke indenfor normalperspektivet.

14 Jeres opgave Hvilke unge er særligt udsatte ?
Hvad kan være deres motiver for at yde seksuelle tjenester ? Typiske forsvarsmønstre/mekanismer Viden om ”almindelige” unges sexvaner og udvikling Redskaber til at tale om sex Viden om kulturelle påvirkninger der kan vanskeliggøre og nødvendiggøre samtaler om sex Manglende/mangelfuld sexualinformation Ideer til harm – reduktion Forskelle på drenge og piger Viden om fagpersoners personlige barrierer.


Download ppt "Selvskadende adfærd og prostitution."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google