Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke fortællinger har vi om os selv som terapeuter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke fortællinger har vi om os selv som terapeuter"— Præsentationens transcript:

1 Hvilke fortællinger har vi om os selv som terapeuter
Hvilke fortællinger har vi om os selv som terapeuter? Ekspert/ ikke-ekspert? Stok 2011 / tlf Ved Eva Søndergaard, psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi. Supervisor i pædagogisk psykologi. Privat praksis i Randers med konsultation, kurser og supervision. Tlf / /

2 Min platform, nogle af ingredienserne:
34 års erfaring som psykolog, I psykiatri, PPR, Heldagsskole, Privatpraksis siden 1995, siden 2005 på fuld tid Med klienter i privatpraksis, overvejende familier Med supervisionsgrupper fra hele landet Kurser Med systemisk strukturel familieterapi uddannelse i 1994 Med International diplomuddannelse i narrativ praksis 2009 Ekstern underviser på Aalborg og Aarhus Universitet / tlf

3 Store inspirationskilder
Den systemisk strukturelle tilgang eksemplificeret ved Salvador Minuchin Den narrative tilgang eksemplificeret ved Michael White og Maggie Carey Og mange flere bl.a. Tom Andersen, Cecchin, Karl Tomm, Ivan Boszomenyi-Nagy, Harlene Anderson, Peggy Penn,……………………………………….. / tlf

4 Vil vi give viden eller generere/samskabe viden? Kan vi begge dele?
I min praksis oplever jeg at være nødt til at svinge mellem forskellige positioner som terapeut: At være undersøgende og tale ud fra en ”ikke – vidende”, nysgerrig og undersøgende position for at kunne medvirke til at skabe nye fortællinger. Det er en dejlig, kreativ position at befinde sig i som passer ind i en postmoderne anden ordens tilgang. Samtidig kan jeg af brugeren blive udfordret på at skulle formidle ekspert viden fra en første ordens tilgang. / tlf

5 Hvordan klarer vi dette dilemma, - eller er det et dilemma?
Hvordan kan vi vedstå vores faglighed og ikke ”snyde” brugeren for den særlige viden vi har i kraft af vores fag har oparbejdet? Hvordan kan vi give viden uden at trække denne autoritativt ned over hovedet på spørgeren? I min undervisning og supervision møder jeg mange som finder disse to positioner svært forenelige til stor frustration for begge parter. Jeg vil søge at belyse dette med afsæt i norske undersøgelser og egne erfaringer fra praksis. / tlf

6 Første og anden ordens Intervention Interview
Realisme Konstruerede realiteter Ekspertrolle Samarbejde og dialog Ide om at systemet Ide om at problemet ska- skaber problemet ber et system Èn rigtig forklaring Mangfoldige forklaringer Fokus på problem Skabelse af ny mening Forestilling om neutralitet Politisk/ etisk bevidsthed / tlf

7 De norske undersøgelser refereret på Nordisk Familieterapi kongres på Gotland 2011
Ellen Syrstad: Arbejder indenfor MST, som bygger på systemisk, strukturel og strategisk familieterapi. Til sin masteropgave satte hun sig for på en familiebehandlingsinstitution, som arbejdede efter anden ordens tilgang ( ikke-ekspert, ingen sandhed) at undersøge deres faktiske praksis. Og om klienterne ønskede at være eksperten i deres eget liv? Men hvad gjorde terapeuten, når klienten valgte en ”forkert” løsning? ”Undtagelser”: Når børn var udsatte, ved voldsramte, ved kriseramte, ved ”ressourcesvage”, overfor mænd, overfor flerkulturelle, som ønskede en normativ terapeut, - så forlod de den ikke-vidende position, som mest blev anvendt overfor ressourcestærke kvinder! De fleste var undtagelser! Se Fokus på Familien, 1/2011 / tlf

8 Nordisk Familieterapi kongres på Gotland 2011 arr
Nordisk Familieterapi kongres på Gotland 2011 arr.: sfft, Sveriges forening for familieterapi.(se på nettet!) Rolf Sundet: Fokus: dokumentér klinisk arbejde. ”The Joy of Colloboration. Interviewing client, research and therapist perspective” (2009) Citat af Tom Andersen: ”a collaboration – by some called therapy” I sit oplæg fremhæver Rolf udviklingen fra en reperationsdiskurs til en diskurs om ”bring forthism” fra fejlfinding og reparation til fremtidsvisioner baseret på værdier, håb og drømme. Terapi som en både asymmetrisk og lige relation. / tlf

9 Undersøgelse på Buskerud Hospitals familie afsnit/ Familiebaseret terapi
Rolf interviewede kollegaerne og 10 familier Hvad sagde familierne, der var hjælpsomt? Hjælpsom samtale/ deltagelse/ relationer Det klienterne sagde var: De ønskede hjælpsom samtale, deltagelse og relationer. De kommer til os pga vores specielle viden, den vil de gerne have del i! De vil gerne samarbejde, lytte til os, hvis vi tror på dem! (er både vi og de oplært til ikke at tro på hinanden?), hvis vi er tro mod os selv, tør vise hvem vi er, og hjælpe dem til at genoprette deres ære og værdighed. De ønsker feedback og respektfuld behandling, og at vi også giver dem kritik / tlf

10 Rolf Sundet forts. Der er langt flere fællestræk mellem os som behandlere og dem som klienter end der er forskelligheder! Klienterne ønsker at vi lader os involvere, - bruge den store ”toolboks”, på dansk ”redskaber”(!) uden at objektivere dem, Kan vi også rehabilitere ”redskaber”? Herunder tests? Af-tabu-isere. ”Pluralistic way of Working” / tlf

11 Vi skal have mange tilgange til rådighed
Skræddersy til hver familie/ klient/opgave Det allervigtigste er relationen klinet/terapeut Joining og joy Nøglen til samarbejde er at bygge på vores forskellighed. / tlf

12 OPråb Beskriv arbejdet, undersøg effekt
Vær opmærksom på, hvad vi er en del af og hvem vi primært er der for! / tlf

13 Egne erfaringer Fra supervisionsgrupper
(den ”rigtige” og den ”forkerte” måde) Se Anette Mortensen ”Dirty supervision” Fra klienter Kan vi indføre et hattesystem? Til den-ikke vidende, undersøgende , nysgerrige Til den rådgivende Til ekspertudtalelser ???? Gådeløsning / tlf

14 Dette rammer ind i: ”Hvilken terapeut vil jeg gerne være?”
Hvad er min foretrukne fortælling om mig som terapeut? Autentisk, i kontakt, ikke belærende, men undersøgende, oplysende, omsorgsfuld? Hvornår lykkes det for mig? Michael Whites 4 positioner til hjælp: Decentreret og indflydelsesrig, Decentreret uden indflydelse, (mikrofonholder), Centreret med indflydelse, Centreret uden indflydelse / tlf

15 Maggies øvelse fra første dag omsat til dagens emne kunne I bruge
Men her og nu: Samtale to og to eller i mindre grupper: Min foretrukne identitet (-er) / billede af mig selv som terapeut? Hvornår giver det mig glæde? Hvornår er jeg glad for og stolt af det jeg udretter? Hvilke betingelser skal være til stede? / tlf

16 Hvad tager I med herfra? Sig blot et ord eller én sætning.
/ tlf


Download ppt "Hvilke fortællinger har vi om os selv som terapeuter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google