Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personlighedspsykologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personlighedspsykologi"— Præsentationens transcript:

1 Personlighedspsykologi
Psykologiens veje kap.3 2g3gsC 24/4 2012

2 Hippokrates ( ) Fire temperamenter: Melankolske(sort galde, j ord, kold, tør) Flegmatiske (slim eller lymfe, vand, kulde, fugt) Koleriske (gul galde, ild, varm, tør) Sangvinske (blod, luft, varme og fugt) Temperamenterne mentes at være forårsaget af en bestemt blanding af de fire legemsvæsker blod, sort galde, gul galde og slim. Man mente endvidere, at der fandtes en sammenhæng mellem makrokosmos og mikrokosmos, idet der til hver legemsvæske svarede et af de fire kosmiske elementer luft, jord, ild og vand på følgende måde: Til luften, der er varm og fugtig, svarer blod, og til blod det sangvinske temperament. Til jorden, der er kold og tør, svarer sort galde, og til sort galde det melankolske temperament. Til ilden, der er varm og tør, svarer gul galde og til gul galde det koleriske temperament. Til vandet, der er koldt og fugtigt, svarer slim eller lymfe, og til slim det flegmatiske temperament. Kilde: Den stor danske encyklopædi

3 Gustav Jung ( ) Den introverte Den ekstroverte

4 Personlighedstrækteorier
Personlighedstyperne er yderpunkterne på en skala Henrik Høeg-Olesens to personlighedstyper: den forsigtige type den risikovillige type Den forsigtige type Den risikovillige type

5 Gruppediskussion Diskuter nedenstående spørgsmål: Svarene fremlægges i plenum: A. Hvem af jer er mest risikovillig og hvem er mest forsigtig? Beskriv ved eksempler. B. Ordsprog, der kendetegner den forsigtige og den risikovillige. C. Fordelene ved de to typer? D. Hvilke af de to typer hører man mest om og hvorfor? E. Kan man både være meget forsigtig og meget modig? F. Beskriv betydningen af KØN, ALDER og OPDRAGELSE for ens type – giv eksempler Grupper: 1. Amine , Cecilie Houmøller , Nina ,Morten 2. Julie ,Louise ,Duygu , Kamille 3. Annahit ,Andrea Petersen ,Cecilia, Andrea Riis, Isabella , Rikke 4. Cecilie Mengel, Tulsheenam ,Natasia

6 Menneskets dobbelthed -psykoanalyse
Frenkel-Brunswick, Børn fra autoritære hjem er mest intolerante over for nye fænomener Børn fra demokratiske hjem er mest tolerante over for nye fænomener

7 Psykoanalytisk synsvinkel Dobbeltheden
M. Mahler: Behov for sikkerhed og tryghed vs.behov for selvstændighed og uafhængighed J.Bowlby: Tilknytningsadfærd vs. Udforskningsadfærd Spørgsmål: Kan denne forskel i forholdet mellem børn og voksne forklares ud fra Freuds personlighedsmodel og hans fasemodel?

8 Eksistentiel synsvinkel Dobbeltheden
Valget og to former for eksistentiel angst: Livsangst: -Eksistentiel angst for alle muligheder og valg, angst for at vælge rigtigt -Angst for det nye og det uforudsigelige 2. Strukturangst eller stagnationsangst -Angst for at gå glip af noget -angst for alt det, der binder os Eksistentiel angst for alle muligheder

9 Neuropsykologisk synsvinkel Dobbeltheden
Hvorfor undersøger man konsekvenserne af sensorisk deprivation? Hvad ved vi om små børns nysgerrighed? Hvad viser stressforskning? Hvad siger Donald Hebb om et menneskes optimale stimuleringsniveau (OSN) Hvilke problemer giver hhv under- og overstimulering? Forklar illustration 3.6 Karakteriser Per Wimmer, The sky is the limit!

10 Det optimale stimuleringsniveau
Forklar illustrationerne 3.4 og 3.5 på side 1218

11 The Big Five Sir Francis Galton( ) :forskellene i menneskers måde at være på afsætter deres spor i sproget Allport og Odbert:18000 engelske ord, der kan adskille det ene menneske fra det andet: adjektiver der er udtryk for relativ permanente træk: - grunden til den trækteoretiske personlighedstest Raymond Cattel udvikler sin 16-faktor teori – Tupes og Christal reducerer dem til fem grundlæggende personlighedstræk Paul Costa og Robet McCrae, der på baggrund af fem-faktor-modellen udarbejdede deres egen personlighedstest (NEO-PI-R).: Stabile over tid Forskellige kulturers sproglige kulturer På tværs af alder, køn og etnisk baggrund De fem træk har en genetisk basis Personlighedstræk Forholdsvis stabile og vedvarende træk ved en person, der kommer til udtryk i en lang række forskellige konkrete væremåder og situationer.

12 Gloser 3 Thorough – grundig 8 Careless – skødesløs, ligegyldig 15 Ingenious- opfindsom 25 Inventive- opfindsom 26 Assertive- påståelig, selvhævdende 27 Aloof- fjern, reserveret 29 Moody-skiftende humør, mut 32 considerate-hensynsfuld

13 De fem personlighedsfaktorer
Faktor I Udadrettethed (Extraversion):måler graden af hvilken man er aktiv, selvhævdende, ambitiøs, energisk, entusisatisk, udadrettet og snakkesalig Faktor II Omgængelighed (Aggreableness): måler graden af hvilken man er omgængelig, tilgivende, generøs, flink, sympatisk og tillidsfuld, beskeden, altruistisk Faktor III Pålidelighed (Conscientiousness): måler graden af hvilken man er effetkiv, organiseret, god til at planlægge, pligtopfyldende, grundig, ansvarlig Faktor IV Anspændthed (Neuroticism): måler graden af hvilken man er nervøs, vred, fjendtlig, depressiv, bekymret, selvmedlidende, impulsiv, sårbar Faktor V Åbenhed (Openness): måler graden af hvilken man er nysgerrig, fantasifuld, original, æstetisk, handlingsorienteret, værdiorienteret

14 Unges risikoadfærd (p 715)
Opgave: Gruppe 1: Skriv 1-2 ppt-dias om de indledende afsnit af artiklen Unges risikoadfærd og om det sidste afsnit: Hvorfor er risikoadfærd primært noget for drenge? Gruppe 2: Skriv 1-2 ppt-dias om En emotionel teori om ungdommens risikoadfærd Gruppe 3: Skriv 1-2 ppt-dias om En kognitiv teori om ungdommens risikoadsfærd Gruppe 4: Skriv 1-2 ppt-dias om En neurovidenskabelig teori om ungdommens risikoadfærd Dias placeres i mappen på Lectio: Personlighedspsykologi Grupper: 1. Amine , Cecilie Houmøller , Nina ,Morten 2. Julie ,Louise ,Duygu , Kamille 3. Annahit ,Andrea Petersen ,Cecilia, Andrea Riis, Isabella , Rikke 4. Cecilie Mengel, Tulsheenam ,Natasia

15 Fortæl mig, hvad du lytter til …
Beskriv sammenhængen mellem musiksmag og personlighed. Forklar, hvorfor der er denne sammenhæng På hvilke områder kan man stille spørgsmålstegn ved undersøgelsens metode og dens konklusion?

16 Ringstedforsøget Side 11: Sp. 1, 2 og 5 Side 12: 1-5


Download ppt "Personlighedspsykologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google