Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Centre of Energy, Environment and Health Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Centre of Energy, Environment and Health Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Centre of Energy, Environment and Health Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet

2 CEEH is an interdisciplinary collaboration with the mission to support planning of future Danish energy systems, where both direct costs as well as external cost to the environment, climate and health are considered. The centre will work on several realistic scenarios characterised by various assumptions on economic growth and energy prices. The product will be suggestions for optimised Danish energy systems. The centre is financed by the Danish Council for Strategic Research and runs over 5 years beginning in January 2007.

3 Objectives CEEH is a collaboration between 7 Danish institutions working within the subject areas of •meteorology, •toxicology, •epidemiology, •public health economy and •system analysis. Common language: Money and cost minimization

4 Organization Board Eigil Kaas, KU Allan Gross, DMI Alexander Baklanov, DMI Kenneth Karlsson, Risø Jesper Christensen, DMU Jørgen Brandt, DMU Jakob Bønløkke, AU Torben Sigsgaard, AU Henrik Brønnum-Hansen, SIF Knud Juel, SIF Jan Sørensen, SDU Per Ponsaing, Dong Energy Management Eigil Kaas, Centre Leader Torben Sigsgaard, Vice Leader Alexander Baklanov, Vice Leader Marie-Louise Siggaard-Andersen, Daily Manager

5

6 Produkt Estimerede totale omkostninger for forskellige scenarier, som er karakteriseret ved størrelsen af økonomisk vækst og energipriser. Der operereres med scenarier for 2010, 2020, 2030, 2040 og 2050. Det endelige produkt vil for hvert scenario være forslag til optimale danske energisystemer. Common language: Money and cost minimization

7 Luftforureningsmodeller transport, kemi og deponering Forureningsudslip Befolknings– og helbredsdata Meteorologi / Klima (referenceår: 2000) Helbredseffekter Værdisættelse af afledte omkostninger (eksternaliteter) Modeller for optimering af energisystemer Miljøeffekter Globale eksternaliteter Omkostninger ved udledning af CO 2 Fremtidsscenarier for Nordens energisystemer 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 (energiproduktion, forbrug, emissioner, nettoomkostninger) Energisystemer Global luftforurening Teknologier Økonomisk vækst CEEH modelkæde I CEEH indgår de videnskabelige discipliner meteorologi, toksikologi, epidemiologi, sundhedsøkonomi og systemanalyse. Modelværktøjer og dataudveksling fra alle disse discipliner indgår i CEEH modelkæden. Første fase af projektet går ud på at køre modelkæden igennem for referenceåret 2000. Data output fra de enkelte modeller er formaterede, så de kan bruges som input i det næste modelværktøj i kæden. Modelkæden starter med et geografisk (gridded) datasæt over eksisterende energisystemer, hvor udledning af forurening er kendt.

8 Luftforureningsmodeller transport, kemi og deponering Forureningsudslip Befolknings– og helbredsdata Meteorologi / Klima (referenceår: 2000) Helbredseffekter Værdisættelse af afledte omkostninger (eksternaliteter) Modeller for optimering af energisystemer Miljøeffekter Globale eksternaliteter Omkostninger ved udledning af CO 2 Fremtidsscenarier for Nordens energisystemer 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 (energiproduktion, forbrug, emissioner, nettoomkostninger) Energisystemer Global luftforurening Teknologier Økonomisk vækst CEEH modelkæde Der fokuseres på små partikler og en række udvalgte kemiske forureningskomponenter med veldokumenteret skadelig virkning på miljø og helbred. Udover luftforurening fra kraftværker, indgår også luftforurening fra industri, boligopvarmning, transportsektoren mv. Forureningsdata fra kendte observationer af udslip fra forskellige typer forureningskilder indsamles.

9 Luftforureningsmodeller transport, kemi og deponering Forureningsudslip Befolknings– og helbredsdata Meteorologi / Klima (referenceår: 2000) Helbredseffekter Værdisættelse af afledte omkostninger (eksternaliteter) Modeller for optimering af energisystemer Miljøeffekter Globale eksternaliteter Omkostninger ved udledning af CO 2 Fremtidsscenarier for Nordens energisystemer 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 (energiproduktion, forbrug, emissioner, nettoomkostninger) Energisystemer Global luftforurening Teknologier Økonomisk vækst CEEH modelkæde Luftforureningens geografiske udbredelse bestemmes ved at simulere forureningens transport i atmosfæren fra forureningskilden, ved hjælp af atmosfæriske kemi- transport modeller. Vejrdata fra år 2000 benyttes som referenceår. Disse data bestemmer hvorledes luftforurening udvikler sig rumligt. Udvaskning med nedbør, kemisk omdannelse og reaktioner med naturligt forekommende kemiske bestanddele i atmosfæren er med i simuleringerne.

10 Luftforureningsmodeller transport, kemi og deponering Forureningsudslip Befolknings– og helbredsdata Meteorologi / Klima (referenceår: 2000) Helbredseffekter Værdisættelse af afledte omkostninger (eksternaliteter) Modeller for optimering af energisystemer Miljøeffekter Globale eksternaliteter Omkostninger ved udledning af CO 2 Fremtidsscenarier for Nordens energisystemer 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 (energiproduktion, forbrug, emissioner, nettoomkostninger) Energisystemer Global luftforurening Teknologier Økonomisk vækst CEEH modelkæde Helbredseffekter modelleres på baggrund af resultater fra epidemiologisk og toksikologisk forskning om luftforureningens effekter på befolkningens helbred. Der indgår demografiske oplysninger om alders– og kønsfordeling, befolkningsprognose o.a. Sygelighed beskrives ved hjælp af nationale data om indlæggelser fra Landspatientregistret og andre registre i sundhedsvæsenet. Dødsårsagsregistret bidrager med oplysninger om dødelighed og dødsårsager. De helbredsmæssige effekter værdisættes med sundhedsøkonomiske modeller.

11 Luftforureningsmodeller transport, kemi og deponering Forureningsudslip Befolknings– og helbredsdata Meteorologi / Klima (referenceår: 2000) Helbredseffekter Værdisættelse af afledte omkostninger (eksternaliteter) Modeller for optimering af energisystemer Miljøeffekter Globale eksternaliteter Omkostninger ved udledning af CO 2 Fremtidsscenarier for Nordens energisystemer 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 (energiproduktion, forbrug, emissioner, nettoomkostninger) Energisystemer Global luftforurening Teknologier Økonomisk vækst CEEH modelkæde På basis af forskellige scenarier for økonomisk vækst og energipriser, samt data, opnået ved flere gennemløb med hele modelkæden, minimeres omkostningerne til fremtidens energisystemer. Både direkte omkostninger og indirekte omkostninger (eksternaliteter) til miljø/klima og helbred indgår under hensyntagen til internationale aftaler om begrænsning af CO 2 udslip.

12 Luftforureningsmodeller transport, kemi og deponering Forureningsudslip Befolknings– og helbredsdata Meteorologi / Klima (referenceår: 2000) Helbredseffekter Værdisættelse af afledte omkostninger (eksternaliteter) Modeller for optimering af energisystemer Miljøeffekter Globale eksternaliteter Omkostninger ved udledning af CO 2 Fremtidsscenarier for Nordens energisystemer 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 (energiproduktion, forbrug, emissioner, nettoomkostninger) Energisystemer Global luftforurening Teknologier Økonomisk vækst CEEH modelkæde


Download ppt "Centre of Energy, Environment and Health Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google