Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Datavask 9. oktober 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Datavask 9. oktober 2006."— Præsentationens transcript:

1 Datavask 9. oktober 2006

2 Dagsorden Generel status fra GEUS
Kortlægning af amts data der ikke indberettes til Jupiter / MP Praktisk gennemgang af hvordan datavasken på 2. prioritetsdata foretages Inden amterne lukker, aftale om hvem der gør hvad hvornår Status for: Harmonisering af nøglefelter for boringer, anlæg Indberetning af STANDAT data Datavask af Miljøportal data Skannede dokumenter Rapporter Databasedumps Jupiter data på Internettet / PC Jupiter XL Eventuelt for Ringkøbing er der boringer der mangler indtag i Jupiter - så nyde uoverensstemmelser findes der Jupiter 2007+ Mobile løsninger Gebyr relaterede persondata Skanning af borearkiv

3 Siden sidst Dataansvarsaftale dokument og skema Jupiter arbejdsgruppe:
Amter, KL, Pilsgårdsudvalget og GEUS Kommissorium her Møde med Rambøll på tirsdag om GeoGIS kortlægningen Møde med Orbicon og Århus Amt på torsdag om Arbi data

4 Kortlægning af data i GeoGIS og GeoEnviron
GEUS er næsten færdig med udvidelse af Jupiter med felter fra GeoEnviron Vi er godt i gang med programmering af procedurer til overførsel af data Rambøll er startet på det samme for GeoGIS og aflever første del i morgen

5 Synkronpejlerunder PejlerundeID Navn Beskrivelse UdførtFor UdførtAf
Tilføjer en tabel til beskrivelse af synkronpejlerunder PejlerundeID Navn Beskrivelse UdførtFor UdførtAf StartDato SlutDato Tilføjer mulighed for at linke en pejling til en synkronpejlerunde

6 Gebyr relaterede persondata
Oplysninger om hvem der ejer vandværker, hvem der skal have regninger m.m. Det ser ud til at disse data skal lagres i Jupiter At de skal vedligeholdes af kommunerne Udspillet er til høring i Miljøstyrelsen

7 Overførsel af 2’priotetsdata til GEUS

8 Datavask flow GeoGIS/GeoEnviron Views der afspejler
JUPITER strukturen Tabeller i databasen OIO-XML filer BORINGER BOR$BORING MP validering VANDPROVE GVK$PROVE + DRV$PROVE Fejllog ANLÆG DRV$ANLAEG Valideringsskema Data tilrettes

9 Eksempel på view

10 Valideringsskema

11 Arbejdsproces Dataoverførsel sætte i gang: Amtets MP EDB ansvarlig
Fejl log modtages. Hvis ingen fejl mailes OIO XML filerne til GEUS: MP EDB ansvarlig/Fagmedarbejder. Hvis fejl kontaktes fagmedarbejder. Fejlen lokaliseres vha. valideringsskema og views. Ret fejlen via SQL eller via applikationen GeoGIS/GeoEnviron. Dataoverførsel sætte i gang: …….

12 Datavask flow GeoGIS/GeoEnviron Amtets MP EDB ansvarlig
starter dataoverførsel. Views der afspejler JUPITER strukturen Tabeller i databasen OIO-XML BORINGER BOR$BORING MP validering VANDPROVE GVK$PROVE + DRV$PROVE Fejllog ANLÆG DRV$ANLAEG Valideringsskema Data tilrettes

13 Overførsel startes af EDB person

14 Datavask flow GeoGIS/GeoEnviron Amtets MP EDB ansvarlig
starter dataoverførsel. Views der afspejler JUPITER strukturen Tabeller i databasen OIO-XML BORINGER BOR$BORING MP validering VANDPROVE GVK$PROVE + DRV$PROVE Fejllog ANLÆG DRV$ANLAEG Valideringsskema Data tilrettes Amtets MP EDB ansvarlig og fag ansvarlig retter fejl.

15 Fejl log/valideringsskema
Nedenstående fejler på attributten Indvindings_type: The 'http://rep.oio.dk/ciber.dk/xml/schemas/grundvand/2005/4/15:Indvindings_type' element has an invalid value according to its data type. An error occurred at , (1, ). - The error value is: 65

16 Hvor er fejlen i databasen

17 Når data er klar Send en mail med OIO-XML filerne til GEUS (Martin, Datavask eller NKT). GEUS indlæser filerne i Jupiter og GEUS overfører data til MP.

18 Inden amterne lukker For at få de sidste rettelser med skal amterne efter opdateringen af deres database stopper: Udtrække STANDAT filer Udtrække MP XML fil Backup af databasen Sende dette til GEUS Oversigt over hvor dette sker til Pilsgårdsudvalget

19 Status / nøglefelter

20 Status / analysedata

21 Status / MP data

22 Status / Skannede dokumenter
Nu mere end dokumenter!

23 Status / Rapporter Københavns amt, Viborg amt og Roskilde amt
Bornholm, København komm. og Frederiksberg komm.

24 Status / Databasedumps

25 Databasedumps Vil MEGET gerne have dumps af de resterende til brug i kortlægningen af databaseudvidelserne og til programmering af overførslerne!

26 PC Jupiter XL Udvidet med: Sløjfninger Grundvandskemi Anlæg
Drikkevandskemi Lokaliseringsoplysninger Synkronpejlerunder

27 Kommende udvidelser Sedimentkemi Yderligere Jupiter felter
GeoEnviron og GeoGIS udvidelser Miljøportal udvidelser

28 Næste møde Uge 22. / 23. / 24. august


Download ppt "Datavask 9. oktober 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google