Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse læring og vejledning Kursusrække for Dan Hostel Faxe 2010. John Bertelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse læring og vejledning Kursusrække for Dan Hostel Faxe 2010. John Bertelsen."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse læring og vejledning Kursusrække for Dan Hostel Faxe 2010. John Bertelsen

2 PROGRAM 0. DSV Saxenhøj – Skovridergården Lidt om praksis – værkstedsbesøg – en tyvstart I. Vejlederuddannelse  Funktionsuddannelse 02. Februar Kl. 9-14.15 II. FU-uddannelse – STU/USB 22. Februar Kl. 12.30-15.30 III. Læringens relationer–Bruger ledet uddannelse 22. Marts Kl.9-12 IV. Opsamling og praksis hos jer 19. April Kl. 12.30-15.30

3 Uddannelse, læring og vejledning John Bertelsen, konsulent Videnscenter for Specialpædagogik Materialer om kompetenceudvikling og uddannelsesprogrammet: visp.dk vidensenhed saxenhoj.dk johnbertelsen.dk

4 Lidt om vores vejlederuddannelse •Toårigt efteruddannelsesprojekt 2003-2005 •DSV Saxenhøj med deltagelse fra flere værksteder i det gamle amt ca. 85 deltagere •DSV Saxenhøj i samarbejde med ViSP •Storstrøms Amt •EU’s Socialfond (økonomisk støtte)

5 Vejlederuddannelse (2) •Uddannelsen i værkstederne •ViSP – en kollega og jeg stod for undervisning og supervision •Teamdannelser – forum for udvikling •Temadage •Udarbejdelse af funktionsuddannelse i praksis •Analyse af værkstedspraksis •Arbejde  uddannelse •Fælles håndbog

6 Vejlederuddannelse (3) •Overvejende faglig tilgang (produktion) •Kendskab til socialpædagogik og socialpsykiatrisk praksis •Mindre om kompenserende strategier •Om specialpædagogik og metoder •Om Læring •Om uddannelses(tænkning)

7 Vejlederuddannelse (4) Fagligt fokus Socialpædagogik Socialpsykiatri

8 Vejlederuddannelse (5) Fagligt fokus Uddannelse og læring Socialpædagogik Socialpsykiatri Specialpædagogiske metoder

9 Om vejledning (6) •Bestemmelse af opgaven •Kritisk syn på fag-procedurer •Vejlederens opgaver •Bruger og vejleder •Arbejds- uddannelses relationer •Evaluering og udvikling

10 Om vejledning (7) •Syn på læring •Nogle metoder •Læring som noget fælles •Følgende udviklingszone •Analyse af arbejde

11 Vejledning i uddannelse (8) •Fælles udarbejdelse af uddannelsesplan •Udvikling af håndterbare procedurer •Hvilket udbud •Samarbejde om kurser og praktik •In- og eksterne kurser •Nogle evalueringsformer

12 Vejledning i uddannelse (9) •Nøje beskrivelse af faglige elementer •Begrundelser for opbygning •Fleksibilitet •Forholdet mellem faglighed og det sociale indhold •Livsførelse og uddannelse •Udmåling af uddannelseslængde

13 Vejledning i uddannelse (10) •Iværksættelse af modelforløb •Fælles kritik /evaluering •Etablering af samarbejde •Værkstederne imellem – arbejdspladser i nærområdet •Kursusudbydere EUC oa. •Praktik – og uddannelsespladser

14 Mellemspil I •Funktionsuddannelse er et låneord •Uddannelserne er non-formelle •Anerkendelse alene i/som praksis •Uddannelse som mål i sig selv •Forholdet mellem uddannelse og arbejde •Uddannelse og sortering af mennesker

15 Mellemspil II •Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse •Lovgrundlag •Besvær med implementering •’Belejring’ af feltet •Hvilken praksis er på vej (lokalt) •Budt ind med elementer •Vi vender tilbage til begge uddannelser…

16 Lokal mulighed og begrænsning •Hvilke værksteder og arbejdspladser ? •Forståelse i lokalområdet •Samarbejdsmuligheder •Eksempel gråzone unge •De lokale fyrtårne •Stor uensartethed i synet på det der mange steder benævnes funktionsuddannelse

17 Funktionsuddannelse på vej 1 •Aktuelle status •Baggrund i ca. 150 uddannelsesforløb •Permanent mellem 20-30 mennesker i uddannelse •Se også FU-Nyt 4-6 gange pr. år

18 Funktionsuddannelse på vej 2 Økologisk Besøgsgård Kødkvæg, frilandsgrise, får/geder,fjerkræ, heste, handicapridning, dyrepension, jordbrug og gårdbutik Økologisk Gartneri Væktshuse, frilandsgrøntsager, butik Grafisk værksted Sax medie Grafisk produktion, medier, Netcafé,

19 Uddannelsesværksteder Syværksted Syshop, værksted, genbrug Værkstederne Maskinsnedkeri, cykelværksted, lager Pak og montage Cafeteria Køkken, madlavning, servering og betjening

20 Uddannelsesværksteder Teknisk afdeling Håndværk, EL, tømrer, smed, maler mm Labyrinten – kreative værksteder Tilbud til mennesker med hjerneskade Vævestuen – samt butik Tilbud til mennesker med synshandicap

21 Mere om lokal forankring •Drift af vandrehjem mm •Kursus- og konferencested •Vedligeholdelse ude og inde •Ud- og ombygning •Synliggørelse •Service •Kontor og regnskab sikkert en del mere som i kender langt bedre

22 Opsamling •Beskyttede værksteder  Sociale virksomheder  arbejde/produktion  •Opkvalificering  uddannelse og vejledning •Udvikling af uddannelsesprogram •Implementering af funktionsuddannelser

23 Udvikling af programmet •Brugerinddragelse  brugerdeltagelse •Bruger ledet uddannelse •Udvikling af læringens relationer •Udvikling af praksis •Uddannelse  Livsførelse  arbejde

24 To typer af uddannelse •Funktionsuddannelse -Ikke noget formelt grundlag -Er et non-formelt uddannelsesforløb -Forskellige koncepter; ofte ved Sociale -Virksomheder/ Beskyttede værksteder -Forskellighed der bestemt kan ses i synet på uddannelse og læring -Nogle steder ’som-om’ forløb

25 To typer (2) Funktionsuddannelse -Opbygning hentet i formelle strukturer -Ønske om ydre kontrol -Behov for formel godkendelse -Risiko for sortering af mennesker -Fokusering på arbejde -Uden fagkritik

26 To typer (3) Funktionsuddannelse -Fokus på vidensdeling -Brud med håndværkstradition (belejring) -Fagkritik; nye metoder -Uddannelse som del af livsførelse -Personlig udvikling -Ekspanderende syn på læring

27 To typer (4) Funktionsuddannelse -Ønske om egenkontrol -Non-formel uddannelse kan vi tage ansvar for -Arbejdsmarkedet helt udenfor kontrol -Men meget gerne udplaceret beskæftigelse hvis det er muligt

28 To typer (5) Funktionsuddannelse -Udviklet til voksne (fra 18 år) -Lokalt forankrede -Hvilke værksteder, hvor ? -Så både indhold og varighed mm afhængig af lokale muligheder

29 To typer (6) Funktionsuddannelse -DSV Saxenhøj – Skovridergården -DSV Falster/Bøgecentret -DSV Lolland – Grøn Verden -Kofoedsminde -Næstved Sociale Virksomhed -Faxe Vandrehjem

30 STU (1) Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse -Lov om Ungdomssuddannelse til Unge med særlige Behov (STU/USB) fra 2007 -Særligt fokus på unge med udviklingshæmning -Ret til et treårigt uddannelsesforløb i lighed med andre unge

31 STU (2) Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse -Udmøntes kommunalt -Ungdommens Uddannelsesvejledningnæsnes direkte som aktør i loven -Aftaler i kommunalt regi med dem der udbyder hele/del af STU -Visitation (problemer) -Økonomi

32 STU (3) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse -Den unge selv (16- 25 år) -Det kan tage 5 år -Ønsker fra den unge selv, forældrene og plan ved UU -Store forskelle i synet på opgaven -Fra meget formelt til ’fri’ ungdomsuddannelse

33 STU (4) Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse -Løse del af opgaven i samarbejde med andre -Påtage sig hele opgaven (efterskoler) -Præcisering af undervisningsdelen -En del af en STU kan jo være en funktionsuddannelse

34 Opsamling 2 •Udvikling af programmet •To typer uddannelse •Funktionsuddannelse Non – formelt forløb •Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse Lovgivning og garanti

35 Et spadestik yderligere •Syn på (ud)dannelse •Forståelse af arbejde •Læringens relationer -Dialog -Kommunikation -Kooperation ( samarbejde)

36 Spadestik (2) •En asymmetrisk relation •Den svage parts ret •Brydning af isolation •Fælles-gørelse •Udvikling og ledelse

37 Syn på uddannelse •Dannelse pædagogisk kategori •(Ud)dannelse  personligt •Uddannelse  direkte linie til arbejde •Erhvervsuddannelse som begreb •Effektivisering og valg •Overladt til sig selv

38 Om arbejde •Lønarbejde som form •Arbejdets psykologi (afhænde) •Socialpsykologi (dele) •Afhænde  almengøre •Mening for andre •Betydning for en selv •Anseelse •Anerkendelse

39 Relationer (1) •Dialog Meningsfuldhed, venskab og empati Den simpleste ytring (to mennesker) •Kommunikation Interaktion mellemmennesker, udveksling af information i den hensigt at koordinere, forbinde, etablere relationer for at nå fælles mål

40 Relationer (2) •Kooperation Læring er social Værkstedspraksis Man skal ikke kunne undslippe Den egentlige socialpædagogiske tanke Ansvar for egen læring (?) Situeret læring Forskellig deltagelse

41 Relationer (3) •Asymmetri •Lighed, ens-hed, det samme •Forskel men fælles mål •Professionens indsigter •Udgangspunkt netop forskelligt •Men retning og hensigt ens

42 Relationer (4) •Deltagelse  nærmest selvfølge •Inddragelse  det samme •Ledelse  ny balance Rykker jo ikke ved vejlederansvar Uafhængig livsførelse Inspiration fra the Social Model

43 Relationer 5 •Fællesgørelse ( social aktivitet ) •Pas dig selv (!) •Brydning af isolation •Selvskabte – strukturelle •Retten til svaghed •Den svage part har altid ret

44 Læring Værenjeg~genstandTilfældige fælles Problemløsningjeg/genstandSamarbejde eller alene Refleksionjeg jeg/genstand kooperation

45 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Uddannelse læring og vejledning Kursusrække for Dan Hostel Faxe 2010. John Bertelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google