Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ebf Seminar 2012 Torben Mathiasen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ebf Seminar 2012 Torben Mathiasen."— Præsentationens transcript:

1 ebf Seminar 2012 Torben Mathiasen

2 „Fremtidens måler- og regnskabssystem i udviklingssamarbejde med EGBolig“
1. Ny EU lovgivning 2. EG Bolig – nyt udviklingssamarbejde 3. Radiosystem (Sensornet) Muligheder og nye produkter Web / App muligheder Slide 2 2

3

4 Hvad er baggrunden for forslaget ?
EU har som et af sine fem overordnede mål valgt, at der skal opnås energibesparelser på 20 % i Medlemsstaternes fastsatte samlede besparelser vil dog kun række til en 10 % besparelse i Derfor har Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet bedt Kommisionen vedtage en ny ambitiøs strategi om yderligere besparelser, som straks skal vedtages og gennemføres i medlemslandene. 2. Inden den 30. juni 2014 vurderer Kommissionen, om det er sandsynligt, at Unionen kan nå sit mål om 20 % besparelser i 2020. 3. Målet er at gøre EU mere energieffiktiv for dermed at skabe større økonomisk vækst og flere job, samt at forbedre EU-industriernes konkurrenceevne. Samtidig øges forsyningssikkerheden, og der reduceres i udledningerne af CO2, som er den bestemmende faktor for klimaforandringer. 4

5 Artikel 8 Måling og informativ fakturering
Hvad indvirkning får det nye forslag på fordelingsregnskaber Artikel 8 Måling og informativ fakturering Medlemsstaterne sørger for; at slutkunder til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres med individuelle målere, der nøjagtigt måler og viser slutkundens faktiske energiforbrug, og angiver oplysninger om det faktiske forbrugstidspunkt . at der i lejligheder også installeres individuelle varmeforbrugsmålere, der måler forbruget af varme eller køling i hver lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at benytte individuelle varmeforbrugsmålere, anvendes der individuelle varmefordelingsmålere til at måle varmeforbruget i hver radiator. 5

6 Artikel 8 Måling og informativ fakturering – fortsat..
Hvad indvirkning får det nye forslag på fordelingsregnskaber Artikel 8 Måling og informativ fakturering – fortsat.. Faktureringen skal bygge på det faktiske forbrug i alle sektorer, og endvidere stilles der krav til mindste faktureringshyppighed (se næste side): Fakturaen skal ledsages af relevante oplysninger, der giver slutkunderne en samlet oversigt over de aktuelle energiomkostninger. Slutkunderne får mulighed for at vælge mellem elektronisk fakturering og fakturering i papirudgave Mulighed for let adgang til supplerende oplysninger, der giver kunderne mulighed for selv at kontrollere deres forbrugsudvikling Skal træde i kraft pr. 1/ 6

7 Hyppighed af fakturering baseret på faktisk forbrug
Hvad indvirkning får det nye forslag på fordelingsregnskaber Hyppighed af fakturering baseret på faktisk forbrug Månedligt for elektricitetsforbrug Mindst hver anden måned for naturgasforbrug (bruges der gas til individuel opvarmning, skal der afregnes månedligt) Ved centralvarme og -køling skal der afregnes månedligt i varme- hhv. kølesæsonen. Mindst hver anden måned for varmtvandsforbrug. ” Når faktureringen bygger på måling af varmeforbruget ved hjælp af varmefordelingsmålere, skal der medfølge en forklaring af tallene på varmefordelingsmålernes display, da sådanne tal er standard egenskaber for varmefordelingsmålere (EN 834)” 7

8 „Fremtidens måler- og regnskabssystem i udviklingssamarbejde med EGBolig“
1. Ny EU lovgivning 2. EG Bolig – nyt udviklingssamarbejde 3. Radiosystem (Sensornet) Muligheder og nye produkter Web / App muligheder 8

9 Udvikling af automatisk dataoverførsel fra og til EG Bolig
Alt elektronisk kommunikation mellem ista / Varmekontrol og EG Bolig kunder som f.eks: Registrering af fraflytning og indflytning Navneændringer Aconto indbetalinger Efter- og tilbagebetalingsbeløb af forbrug Nye aconto opkrævningstal Straksafregning af fraflyttede I det hele taget al datakommunikation

10 Hvad sker der i EG Bolig? Lejekontrakt:
Lejerens oplysninger inkl. indflytningsdato vil blive overført.

11 Hvad sker der i EG Bolig? Opsigelse:
Systemet vil selv sende oplysninger omkring flytning.

12 „Fremtidens måler- og regnskabssystem i udviklingssamarbejde med EGBolig“
1. Ny EU lovgivning 2. EG Bolig – nyt udviklingssamarbejde 3. Radiosystem (Sensornet) Muligheder og nye produkter Web / App muligheder 12

13 Radiosystem symphonic® 3 sensor net
pulsonic® 3 radio net pulsonic® 3 S0 radio net doprimo® 3 radio net sensonic® II optosonic® 3 radio net istameter® m + modul radio net 3 memonic ® 3 radio net - SGW domaqua® m + modul radio net 3 13

14 Systemets opbygning og virkemåde
#2 HD1 #13 HD3 #7 HD2 #1 HD1 #8 HD2 #14 HD3 #3 HD1 #15 HD3 SGW #0 HD0 #9 HD2 #4 HD1 #10 HD2 #16 HD3 #17 HD3 #5 HD1 #11 HD2 #6 HD1 #18 HD3 #12 HD2 14 14

15 Nye produkter der lanceres indenfor et år
Fugtmåler humonic Røgalarm fumonic Vandspildkontrol

16 „Fremtidens måler- og regnskabssystem i udviklingssamarbejde med EGBolig“
1. Ny EU lovgivning 2. EG Bolig – nyt udviklingssamarbejde 3. Radiosystem (Sensornet) Muligheder og nye produkter Web / App muligheder 16

17 vkonline’s byggesten Administrator web Forbrugsovervågning
Dokumentarkiv Indberetning udgifter aconto Service meld flytning bestil servicemontør Track & Trace Beboer web Forbrugsovervågning Dokumentarkiv

18 vkonline.dk istaonline.dk

19

20

21

22

23 Procentvis afvigelse pr
Procentvis afvigelse pr. lejlighed fra det gennemsnitlige m2 forbrug i ejendommen

24

25 APP til smartphones

26

27

28

29 Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Ebf Seminar 2012 Torben Mathiasen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google