Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt analyse af vindkraft

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt analyse af vindkraft"— Præsentationens transcript:

1 Projekt analyse af vindkraft
Kursus i analyse af ren energi projekter Kommerciel vindmølle Foto: Nordex AG © Minister for Natur Ressourcer Canada 2001 – 2006.

2 Formål Vurdere grundlaget for vindkraft systemer
Illustrere nøgle forudsætninger for analyse af vindkraft projekter Introduce RETScreen®‘s model for vindkraft projekter

3 Hvad kan vindkraft systemer levere?
Elektricitet til Centrale net Isolerede net Afsides elforbrug Pumpning af vand …men også… Støtte til svage net Nedsat sårbarhed for svingninger i energi priser Nedsat tab til transmission og distribution af el San Gorgino vindmøllepark, Palm Springs, California, USA Foto: Warren Gretz/ NREL Pix

4 Beskrivelse af en vindmølle
Komponenter Vinger Gearkasse Tårn Fundament Kontrolsystem Generator Typer Vandret aksel Mest almindeligt Kontrol eller design drejer møllen op mod vinden Lodret aksel Mindre almindeligt Skitse af vindmølle med vandret aksel Vinger Motorgondol med gearkasse og generator Areal bestrøget af vingerne Vinge diameter Navhøjde Tårn Underjordiske elkabler (set forfra) Fundament (set fra siden)

5 Udnyttelse af vind energi
Husstandsmøller Små møller (50 W til 10 kW) Opladning af batterier Pumpning af vand Isolerede net Møllerne er typisk 10 til 200 kW Nedsatte produktions omkostninger i afsides områder: vind-diesel hybrid systemer Stor eller lille udbredelse Centrale Net Møllerne typisk 200 kW til 2 MW Parker med mange møller Husstandsmølle, 10-kW Mexico Foto: Charles Newcomber/ NREL Pix

6 Elementer af vindkraft projekter
Vurdering af vindressourcen Miljøvurdering Myndigheds godkendelse Design Bygning Veje Transmissions linie Transformator Opstilling af en 40-m Meteorologi Mast, Quebec, Canada Foto: GPCo Inc. Transformator, California, USA Foto: Warren Gretz/NREL Pix

7 Vind ressourcer Høj gennemsnitslig vindhastighed nødvendigt
4 m/s som årlig middel er minimum Tendens til at overvurdere vindstyrken Vindhastighed stiger oftest med højden Gode ressourcer Kyst områder Afrundede højdedrag Pas Åbne sletter Dale som samler vinden Typisk mere blæsende Om vinteren end om sommeren Om dagen end om natten Effekt kurve for 1 MW mølle 1.200 1.000 800 Effekt (kW) 600 400 200 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Vind hastighed (m/s)

8 Priser for vindkraft systemer
Vindmølle parker $1.500/kW installeret D&V: $0,01/kWh Salgspris: $0,04-$0,10/kWh Enkelt møller og isolerede net Højere omkostninger (mere projekt specifikke) Feasibility studie, udvikling & engineering udgør en større del af prisen Forvent en større udskiftning i levetiden til 20 to 25% af anlægsinvesteringen Vinger eller gearkasse Feasibility Studie Udvikling Engineering Møller Nettilslutning 0% 20% 40% 60% 80% Andel af total omkostning

9 Overvejelser ved vindkraft projekter
En god vind ressource reducerer produktionsomkostninger dramatisk En god vurdering af vindressourcen er prisen værd Ekstra indtægtskilder Tariffer for vedvarende energi eller “Grønne certificater” Salg af udlednings reduktioner Begrænsninger og kriterier Miljømæssigt acceptabel Accept fra lokal befolkning Nettilslutning og transmissions kapacitet Finansiering, renter på lån, valutakurser Mølle fra Le Nordais vindmøllepark, Quebec, Canada

10 Eksempler: Europa og USA Nettilsluttede vindmølle parker
Svingende produktion ikke noget problem: 17% af Danmark’s elektricitet er fra vindkraft uden ekstra produktions reserve Hurtige projekter (2 til 4 år) som kan følge stigning i forbruget Kystnær vindmøllepark, Danmark Foto: Danmarks Tekniske Universitet Jorden kan bruges til andre formål f.eks. landbrug Privat personer, virksomheder og andelsforeninger kan eje og drive vindmøller Vindmøllepark in Palm Springs, California, USA Foto: Warren Gretz/ NREL Pix

11 Eksempler: Indien og Canada Vindkraft i isolerede net
Elproduktion dyr p.gr.a. omkostingerne ved at transportere diesel til afsides områder Vindmøller nedsætter forbruget af diesel Pålidelighed og vedligeholdelse er vigtigt 50-kW mølle, Nunavut, Canada Installation af en 50-kW mølle, West Bengal, India Foto: Paul Pynn/ Atlantic Orient Canada Foto: Phil Owens/ Nunavut Power Corp.

12 Eksempler: USA, Brasilien og Chile Ikke-nettilsluttede vindmøller
El til små belastninger i blæsende områder, der ikke er nettilsluttede Batterier i stand-alone systemer kan levere strøm i vindstille perioder Vand pumpning: vand reservoir er lager Kan bruges i kombination med diesel generator og/eller solceller i et “hybrid” system El til et telekommunikations tårn, Arizona, USA El til en afsides landsby, Brasilien Hybrid vind/dielsel system, Chile Foto: Southwest Windpower/ NREL Pix Foto: Roger Taylor/ NREL Pix Foto: Arturo Kunstmann/ NREL Pix

13 RETScreen®’s model for vindkraft projekter
Global analyse af energi produktion, livscyklus omkostninger og reduktion i udledning af drivhusgasser Centrale net, isolerede net og uden for net Enkeltstående møller og mølleparker Rayleigh, Weibull, eller brugerdefinerede vind fordelinger Kun 1 data punkt for RETScreen® vs for time simulerings modeller For tiden ikke omfattet: Møller uden for net som kræver lager

14 RETScreen® vindkraft beregninger
Beregne energi kurve Beregne ikke-justeret energi produktion Beregne brutto energi produktion Beregne aftag af vedvarende energi Beregne leverance af vedvarende energi Se e-Tekstbog: Ren energi Projekt analyse: RETScreen® Engineering og Casestudies Kapitel om analyse af vindkraft projekter Beregne behov for støtte systemer

15 Eksempel på validering af RETScreen®’s projekt model til vindkraft
RETScreen® sammenlignet med HOMER time simulering 10 møller på hver 50 kW installeret i Kotzebue, Alaska RETScreen’s skøn over årlig energi produktion er inden for 1,1% af HOMER RETScreen® sammenlignet med målte data fra samme anlæg: Periode RETScreen Energi (MWh) Målt energi (MWh) Forskel 1998 (3 møller) 250 271 -8% 1.057 1.170 -10%

16 Konklusioner Vindmøller kan levere elekticitet over hele verden – både nettilsluttet og uden for net En god vind ressource er en vigtig faktor for et succesfulde projekter Særlige tariffer for vedvarende energi eller “grønne certificater” er vigtige for nettilsluttede projekter RETScreen® beregner energi produktion med års gennemsnit med en præcision, der er sammenlignelig med time simulationer RETScreen® kan give væsentlige besparelser til pre-feasibility studier

17 Spørgsmål? www.retscreen.net
Modul til projekt analyse af vindkraft anlæg RETScreen® Internationale kursus i analyse af rene energi projekter For yderligere oplysninger besøg RETScreen‘s hjemmeside:


Download ppt "Projekt analyse af vindkraft"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google