Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation
20. Januar 2011 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

2 Program - formiddag 9.00 Velkomst v/ Jette Nemming
9.05 Værktøj til vurdering, deltagermodel v/ Søren Vintergaard 9.15 Handicapkonventionen og lovgivningen v/ Karen Ellermann 9.35 Om kommunikation og den kommunikative udvikling v/ Kristian Mainz. 10.00 Screening af synet v/ Mie Karleby 10.15 Screening af hørelsen v/ Susanne Nemholt 10.30 PAUSE 10.45 Afdækningsværktøjer Social networks v/ Kirsten Delfour Videoanalyse v/ Kirsten Delfour Talking mats v/ Søren Vintergaard SVKS v/ Kristian Mainz ICF v/ Søren Vintergaard 12.30 FROKOST Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

3 Program - eftermiddag 13.10 Beskrivelse af kommunikation v/ Marina, Jonstrupvang 13.25 Indhold, vokabularium, ASK v/ Søren Vintergaard 14.00 KAFFEPAUSE 14.15 Præsentation af kommunikationshjælpemidler 15.00 Praksiserfaringer v/ Marina 15.45 Afrunding Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

4 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz

5 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz

6 ikke at tro på det man ser, men det er lige så umuligt, at se det,
”Det er umuligt, ikke at tro på det man ser, men det er lige så umuligt, at se det, man ikke tror på….. det man tror på, ser man.” Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

7 Hvad er kommunikation? – et par definitioner….
Kommunikation er en interaktion mellem to eller flere personer, som består i en udveksling af informationer for at koordinere og forene deres anstrengelser med det formål at etablere relationer og nå frem til et fælles resultat.” Maja Lisina Dialog og socialt samspil er afgørende. ”Kommunikation er en adfærd og en proces i det sociale system, som sigter mod behovstilfredstillelse.” Irene Johansson Noget relativt, dynamisk og interpersonelt Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

8 En ICF tilgang…. Kommunikationsvanskeligheder er ikke et afgrænset eller isoleret fænomen…: Kan være en funktionsnedsættelse hos individet Hos andre mennesker I situationen Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

9 En kommunikationsmodel
Efter Granlund & Olsson Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

10 En kommunikationsmodel
Efter Granlund & Olsson Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

11 En kommunikationsmodel
Efter Granlund & Olsson Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

12 Bevidst eller ubevidst kommunikation
Naturlige reaktioner Reflekser Bevidst kommunikation Når man ved hjælp af handlinger vil overføre et budskab til en anden For at der kan være tale om kommunikation… Skal der være aktivitet Skal nogen respondere Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

13 Kommunikativt indhold
Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

14 Kommunikationsform Hvilket medium anvendes?
På hvilket niveau sker udtrykket? Medium: Motorisk Lyd Grafiske symboler Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

15 Kommunikationsform Udtryksniveau: Naturlige reaktioner
Handlingssekvenser Signaler Symboler Sprogligt niveau Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

16 Naturlige reaktioner Man laver en grimasse, når man bider i en citron.
Man gaber, når man er træt. Ubevidst kommunikerende Fortæller omgivelserne hvordan en person oplever hændelser i egen krop eller i omverdenen Følelser Vi er ofte meget gode til at reagere på sådanne naturlige reaktioner. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

17 Handlinger Indlærte handlinger, der påvirker omgivelserne.
Man går hen til det, man gerne vil have. Kan være ubevidst eller bevidst kommunikerende. Er på vej til at blive bevidst kommunikerende, når det ledsages af øjenkontakt der er opmærksomhedsvekslen der er pauser i handlingssekvenserne, der giver plads til respons det gentages og er entydigt. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

18 Ubevidst bevidst Er vigtig, når man skal udvikle den kommunikative form. Man kan ikke lære symboler, hvis man ikke kan kommunikere bevidst med sin omverden. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

19 Signaler Er afgrænsede handlinger – f.eks. skrig, pegning, gestus, enkelttegn eller enkeltord. Er altid bevidst kommunikerende Kan være mere eller mindre konventionelle eller de kan være helt private. Er altid bundet til situationen Omhandler egne behov eller oplevelser Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

20 Symboler Er alment accepterede udtryksformer.
Betegner det begrebsmæssige og ikke det situationsbestemte. Kan kombineres til et symbolsystem. De kan kombineres som man vil. Kan kombineres med symboler fra forskellige medier. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

21 Sprogligt niveau Styres af grammatiske og syntaktiske regler.
Man kan kommunikere på sprogligt niveau i alle 3 medier: Motorik – tegnsprog Lyd – talesprog Grafiske symboler - skriftsprog Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

22 Blik som kommunikativt redskab
Blik er væsentlig i den tidlige dyade At se kombineret med motoriske handlinger Barnet kan fokusere og følge en genstand fra fødslen 6 uger – motorisk fastholdelse – fokuserer mors blik (mere social) Ved 3 mdr. modnes det visuelle system Ved 6 mdr. øje-hånd koordination udvikles Den tidlige triade udvikles Blikket signalerer, at man er parat og har til hensigt at indgå i et samspil. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

23 Imitation – et bud på en udviklingsrækkefølge (Karlan)
Barnet kan imitere bevægelser/ lyd fra dets eget repertoire, hvis den voksne imiterer barnet direkte i det øjeblik bevægelsen/ lyden kommer første gang. Barnet kan imitere bevægelser/ lyd fra eget repertoire, som det selv for nylig har udført. Barnet kan imitere bevægelser/ lyd som minder om de, der findes i dets eget repertoire. Barnet kan efter mange forsøg imitere nye adfærdsformer, som ikke findes i dets repertoire. Barnet kan direkte imitere ny adfærd. Barnet kan forsinket imitere ny adfærd. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

24 Kommunikativ hensigt/ intention
Hvad vil man opnå? Kommunikationen kan have mange funktioner: Den instrumentelle funktion – jeg vil have Den regulerende – gør som jeg vil have Den sociale – du og jeg Den personlige – her er jeg Den udforskende – fortæl mig hvorfor Den fantasibærende – hvad nu hvis Den informative – jeg har noget at fortælle Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

25 Den instrumentelle funktion – jeg vil have
Den regulerende – gør som jeg vil have Den sociale – du og jeg Den personlige – her er jeg Den udforskende – fortæl mig hvorfor Den fantasibærende – hvad nu hvis Den informative – jeg har noget at fortælle Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

26 Kommunikativ og sproglig udvikling
0-6 mdr. Udveksling af følelser og opmærksomhed Kontaktcyklus Smil, mimik, øjenbevægelser Kropsbevægelser 6-18 mdr. Opmærksom på genstande Kropssprog, udpegning, gestus Private tegn Gentage handlinger Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

27 Kommunikativ og sproglig udvikling
18-36 mdr. Vil vise hvad det kan Imiterer den voksne Verbal tale udvikles 36-72 mdr. Kognitivt interessefelt Vil selv Som-om-lege Vel gerne høre om abstrakte ting Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

28 Kommunikativ og sproglig udvikling
0-6 mdr. Udveksling af følelser Svært at få vekselspillet i gang og opmærksomhed Den voksne overser signaler Kontaktcyklus Kan måske ikke bevæge sig Smil, mimik, øjenbevægelser Kropsbevægelser 6-18 mdr. Opmærksom på genstande Den voksne overser/ forventer ikke Kropssprog, udpegning, gestus barnets interesse for omgivelserne Private tegn Fastholdes på det emotionelle plan Gentage handlinger Har svært ved at handle Den voksne overser invitationer til samspil p.g.a. træning Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

29 Kommunikativ og sproglig udvikling
18-36 mdr. Vil vise hvad det kan Har svært ved at udføre det, det Imiterer den voksne gerne vil manglende selvopfattelse Verbal tale udvikles Imitationsforsøg overses Ingen forsøg på systematiseret sprog og billedopfattelse 36-72 mdr. Kognitivt interessefelt Ingen forventninger Vil selv Som-om-lege Vel gerne høre om abstrakte ting Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

30 SVKS – Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog
195 items fordelt på 27 kategorier, der er opdelt i 4 hovedgrupper: Adfærd, der kommer før egentlig kommunikation Imitation Uformel kommunikativ adfærd Formel kommunikativ adfærd Er ikke et beskyttet materiale – må anvendes af alle. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

31 SVKS – adfærd, der kommer før egentlig kommunikation
Behov og yndlingsting Syn og evnen til at bruge blikket Brug af visuel information Kontrol af hænder og arme Social interesse uden kommunikation Hørelse og evnen til at lytte Udvikling af lyde Kontrol af talemotorik Målrettet brug af lyd Følelsesmæssige udtryk (ikke kommunikation) Musik og sang Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

32 SVKS - imitation Imitation af bevægelse Imitation af sproglig lyd
Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

33 SVKS – Uformel kommunikativ adfærd
At give til andre Kommunikation med billeder eller ting Kommunikation med kropshandlinger Kommunikation med gestus Kommunikation ved manipulation Kommunikation ved at pege Kommunikation ved øjenudpegning ”at se” Lyde anvendt som kommunikationsmiddel Følelsesmæddige udtryk (kommunikation) Brug af følelsesmæssige udtryk Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

34 SVKS – formel kommunikativ adfærd
Forståelse af ikke-talesproglig kommunikation Forståelse af talesprog Forståelse af andres følelser Anvendelse af kommunikation med symboler, tegn eller tale Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

35 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz

36 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz

37 SVKS – hvad kan det bruges til?
Som interviewguide– dog ikke for de svagest kommunikerende børn Giver anledning til mange pædagogiske overvejelser – ikke mindst om egen praksis Kan være med til at skærpe den pædagogiske opmærksomhed på de kommunikative udspil Meget anvendeligt som grundlag for en bred drøftelse i en medarbejdergruppe omkring en beboers kommunikation SVKS fokuserer ikke på den ubevidst kommunikative adfærd, der ellers er pædagogisk konstruktiv i forhold til de svagest kommunikerende. Temadag om kommunikation den 20. januar 2011 Kristian Mainz

38 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz

39 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz

40 Temadag om kommunikation den 20. januar 2011
Kristian Mainz


Download ppt "Velkommen til Handicaps temadag om kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google