Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statusmøde og planlægning af kommende aktiviteter Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren 10. december 2012 Miriam Feilberg, DWF.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statusmøde og planlægning af kommende aktiviteter Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren 10. december 2012 Miriam Feilberg, DWF."— Præsentationens transcript:

1 Statusmøde og planlægning af kommende aktiviteter Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren 10. december Miriam Feilberg, DWF

2 Fremme af dansk systemeksport:
Ide opstået ved eksport promotion i Indien med miljøminister, 6 deltagende virksomheder på field trip til renseanlæg Partnerskab for opgradering med 6 deltagende danske virksomheder med ønske om at etablere et demonstrationsite for dansk renseteknologi i Indien

3 Stort rum for forbedring i Indien! Hvad med andre lande?

4 Kan partnerskaberne spredes?
Behov for samarbejde Danske virksomheder er små spillere på det globale marked Markederne efterspørger systemløsninger Interesse for at arbejde sammen, også med konkurrenter Ansøgning til RTI’s Åbne Midler om Innovativ Grøn Systemeksport

5 Projekt-organisering
Projektgruppe Styregruppe – leder af AP’er Arbejdsgruppe 1 og 6 Koordination og vidensdeling Arbejdsgruppe 2 Grundvandsforvaltning GEUS Arbejdsgruppe 3 Opgradering af spildevandsanlæg i Indien DHI Arbejdsgruppe 4 Reduktion af Vandspild DHI Arbejdsgruppe 5 Lokal afledning af regnvand KU-Life Følgegruppe

6 Erfaringsopsamling i projektet
Viden om Sektorer og lande Arp 1+6: Styring Arp 2: Grundvand Finansiering af aktiviteter Arp 3: Spildevand/slam Arp 4: NRW Partnere samarbejder => Giver det nye muligheder? Arp 5: Regnvand

7 Motor for offentlige – private partnerskaber og systemeksport
Drivkræfter til nyt projekt: Eksisterende teknologi Ny teknologi Fortsættelse af samarbejde med kendt partner inden for samme teknologi Fortsættelse af samarbejde med kendt partner men med ny teknologi og område Drevet af finansieringsmuligheder Politisk ønske om marked eller teknologi Politisk ønske om muligheder for SMV’er Ønske om adgang til nye markeder Ønske om adgang til nye kunder og segmenter

8 Hvor er partnerskaber? Hvordan skaber vi vækst?
Nye kunder Kendte kunder Kendt teknologi Ny Teknologi Hvordan skaber vi vækst? Hvor er der fordele ved at få sammen i partnerskabet? Skal det være OPP – eller bare private? Bud på systematisk ramme for erfaringsopsamling

9 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problem-løsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

10 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

11 Problem-identifikation Hvornår ved vi, hvad vi skal hjælpe med?
Eksportfremstød i Indien, Vietnam, Indonesien: dialog om relevante problemer, også partnere på markeder Politisk drevet fra dansk side - NRW og CEWP Henvendelser fra mulige partnere med interesse for samarbejde Forskningssamarbejde giver viden om problemstillinger, mulige sites og mulige partnere Hvornår er partnerskaber relevante – hvem beslutter hvornår? Hvordan kan vi arbejde med problemidentifikation mere aktivt og skubbe nye partnerskaber i gang. Hvad virker bedst – at starte med kendte teknologier eller kendte problemer?

12 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

13 Partner-identifikation Hvordan finder vi ud af, hvem der skal gå sammen om projekterne?
Eksportfremstød i Indien, Vietnam, Indonesien giver anledning til dialog mellem mulige danske partnere Tidligere fælles projekter og kendskab til aktiviteter Politisk drevet fra dansk side - NRW og CEWP Deltagelse i forskellige projekter, også forskningssamarbejde skaber netværk Hvordan kan vi arbejde med partneridentifikation og bl.a. inddrage SMV’er mere aktivt? Skal vi skabe rammer om samarbejde – eller regne med, at de vigtigste kommer af sig selv?

14 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om relevante markeder Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

15 Erfaringsudveksling om relevante markeder
Viden om markederne blandt mange aktører: UM, EVM, MIM, DI, DWF, SoG mv.: Vækstmarkedsstrategier, BRIK-strategier, markedsanalyser, hjemmesider og møder Hvor meget bliver det brugt som udgangspunkt for partnerskaber? Hvad med SMV’er og deres adgang til viden om markederne? Hvor er der brug for mere viden om markederne og bedre adgang til dem?

16 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

17 Viden om danske kompetencer
Danish Water Forum ReThink Water State of Green Eksportforeningen - DWTG Eksportrådet Ambassaderne Hvad er erfaringerne med at få det ud på markederne?

18 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

19 Vidensindsamling Markeder Udenlandske partnere
Internationale finansinstitutioner Teknologier Eksisterende projekter Forvaltning og Adm. Skatteforhold Betalingsvilkår Institutionelle barrierer Andre barrierer

20 Kriterier for valg af demosite – Non Revenue Water
Vandsektorens struktur Administrativt velfungerende Decentral forsyning Mulighed for spredning af erfaringerne fra en forsyning til andre steder/byer Der skal være interesse og mulighed for at gennemføre aktiviteter mere end et sted i det pågældende land Økonomiske rammebetingelser: Økonomiske incitamenter omkring reduktion af NRW til stede Betaling for vand og/eller energi Finansiering mulig Enten i kraft af finansieringskilder i samarbejdsland, muligheder for indtægter fra aktiviteten eller tilgang til international kapital, herunder dansk.

21 Politiske rammebetingelser
Reel interesse for reduktion af NRW i modtagerlandet Ikke kun på den enkelte forsyning, men mulighed for spredning af aktiviteterne og støtte fra centralt hold. Støtte til reduktion af NRW i modtagerlandet fra dansk side Ikke en nødvendighed, men screening af EKF og Danida ift. finansieringsmuligheder bør foretages. Aftaler om samarbejde på området mellem modtagerland og Danmark Erfaringen fra Indien er, at sådanne aftaler er en stor hjælp for at skubbe projektet fremad. Bureaukrati Kan reelt blokere aktiviteten Korruption Den enkelte vandforsyning Reel interesse for reduktion af NRW på forsyningen Herunder gevinster til forsyningen ved at gennemføre aktiviteten, økonomisk eller på anden måde. Økonomisk velfungerende Der skal være råderum til aktiviteterne og mulighed for at forsyningen selv bidrager til udvikling og finansiering. Transparens Både i forhold til korruption, regnskaber, investerings og andre planer. Data Er de nødvendige data til stede og er der villighed til at dele data. Også kort, viden om ledningsnet og installationer mv. Teknisk niveau Hvilke krav er der her?

22 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

23 Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande
Miljøstyrelsens partnerskaber omkring demonstrationsprojekter har fokus på teknologi-tilpasning – kendt teknologi til nye markeder. Hvad med tilpasning af kendt teknologi i pakker – systemeksport?

24 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

25 Møder om finansiering Eksportrådet
Investeringsfonden for Udviklingslandene Danida Business Partnerships Danida Business Finance Eksportkreditrådet Danish Water Services – forslag om revolving fund Danaqua - projekterfaringer ESKO – og lignende modeller – finansiering via vand- og energibesparelser, hvornår virker det? Indiensprojekt – hvorfor virkede ESKO ikke her.

26 Finansiering stadig barriere
Feasibility studier Kreditvurdering af offentlige partnere Manglende tilskyndelser til besparelser hæmmer ESKO-lignende modeller. Systematisk oversigt over barrierer bør fremlægges

27 Områder der skal arbejdes videre med
Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Områder der skal arbejdes videre med Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

28 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager

29 Spin-off Indiensprojektet – Erfaringer med Spin-off og udvikling af nye aktiviteter på basis af det.

30 Hvordan kommer vi videre?
Behov for systematisk erfaringsopsamling, der kan bruges af kommende projekter Interview/spørgeskemaundersøgelse baseret på projektcyklus – er det relevant? Opsamling af erfaringer med forskellige former for finansiering Inddragelse af SMV’er – kan partnerskaber facilitere mere eksport fra SMV’er?

31 Projekt-cyklus - overordnet kontekst / vidensopsamling
Spin-off Nye markeder/kunder Problem-identifikation Partner-identifikation Udvikling af nye projektmuligheder Erfaringsudveksling om markedet/andet Evaluering Projekt-aflevering Mulige teknologier til problemløsning Løbende erfaringsopsamling og projekt optimering Vidensindsamling Anvendelighed af eksisterende teknologier i nye lande Kontrakt og gennemførelse af projekt ID af finansieringskilder Udformning af projektbeskrivelse ID af projekt-modtager


Download ppt "Statusmøde og planlægning af kommende aktiviteter Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren 10. december 2012 Miriam Feilberg, DWF."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google