Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opstilling af forskningsplan og CV

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opstilling af forskningsplan og CV"— Præsentationens transcript:

1 Opstilling af forskningsplan og CV
Hvordan skrives en ansøgning om forskerstilling (scholarstipendiat til professorat) Opstilling af forskningsplan og CV

2 Stillingskategorier forskningsårsstuderende
forskningsstipendiat (klinisk assistent) ph.d.stipendiat adjunkt lektorat professorat andet (forskningsoverlæge, seniorforsker, forskningsleder, forskningschef, institutbestyrer, mf)

3 Forskerstuderende (ph.d.)
forskningsårsstuderende forskningsstipendiat (klinisk assistent) ph.d.stipendiat

4 Postdoc og seniorniveau
adjunkt og forsker lektorat (forskning-, klinisk, adjungeret, gæste-lektorat, tidsbegrænset, permanent) professorat (d.o. + æresprofessorat forskningsoverlæge, seniorforsker, mf)

5 forskerstuderende vurderes primært på projektet og forskningsmiljøet seniorforskere vurderes på deres meritter og forskningsplaner

6 Værd at kigge på evalueringskriterier eksempel: professorat
stillingsrelaterede forhold (§14 kvalificeret, tidligere stillinger) Akademiske titler (ph.d., dr.med) Forskning (artikler (antal, kvalitet, førsteforfatterskaber mm), kerneområde, diversitet, rød tråd, er der en stigende aktivitet??) Forskningsledelse (formel uddannelse, kurser, opbygning af forskningsgruppe) bedømmelsesarbejde (reviewer, opponent på afhandling) Supervision og undervisning (vejledte og igangværende ph.d.forløb, præ- og postgraduat undervisning formidling andet (udlandsophold, samarbejdsrelationer, netværk, patenter)

7 Indholdet i en stillingsansøgning
selve ansøgningen CV protokol eller forskningsplan (fx 5-årig) andre bilag fx anbefalinger

8 ansøgningen basisoplysninger (hvem ansøger, hvilken stilling søges mm)
hvorfor søges stillingen kvalifikationer match mellem stillingens indhold og kvalifikationer/projekt stå til rådighed med yderligere oplysninger

9 Curriculum Vitae novicens vs seniorforskerens CV eksempel

10 Protokol typisk en eller flere 5-siders projektbeskrivelser, evt ph.d.protokol baggrund formål og hypoteser metodevalg statistiske overvejelser etiske forhold tid og sted for forsøgenes udførelse referencer

11 Forskningsplan typisk 5-årig
beskrivelse af 1-3 kerneområder med rod i hidtidig forskning plan for uddannelse af forskere på afdelingen fremme af andres projekter fundraising samarbejder og netværk(universitetshospitalet, nationalt, internationalt)

12 Husk! læs opslaget grundigt skaf eventuelt yderligere oplysninger
vær korrekt, ærlig og fremfør alle væsentlig forhold (og lad være med at fremføre uvæsentlige forhold) få dig selv frem i ansøgningen tidlig karriereplanlægning er vigtig


Download ppt "Opstilling af forskningsplan og CV"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google