Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektor Niels Kryger, Institut for pædagogik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektor Niels Kryger, Institut for pædagogik"— Præsentationens transcript:

1 Lektor Niels Kryger, Institut for pædagogik
Nultolerancens retorik – hvordan fremstilles unge i medierne, baggrund og analyse Lektor Niels Kryger, Institut for pædagogik

2 Dobbeltheden i synet på ungdom
a) Om ungdommen der skaber sig selv og erobrer fremtiden - og verden (håbet om fremtiden) b) Om ungdommen der har behov for retledning og voksenautoritet (opdrage og rette op på tidens forfald)

3 Fortællinger om (en) generation
En måde at spørge på: Er det egenskaber ved generationen - Og i givet fald: er det karakteristika der gælder alle/ de fleste i generationen En anden måde at spørge på: Hvilke betingelser og muligheder gives nutidens unge (hvordan positioneres de) – og hvordan reagerer de unge på positioneringerne

4 Fortællinger om Generation Y
Curlingbørnene der er blevet store Generation Y er således dem, der fik fjernsyn på værelset, egen computer og mærketøj. Mange af dem er også projektbørn. Eller såkaldte curlingbørn, om hvem alting drejede sig, og på hvis vej alle forhindringer er blevet fejet bort. (citat erhvervsbladet dec 07)

5 Generation Y - fortsat Generation Y er opvokset i en verden af muligheder og overfører dette til jobverdenen. Men at komme op klokken syv og møde til tiden og gøre, hvad den nærmeste leder beder dem om, har mange svært ved

6 Ungdom mellem selvskabelse og kontrol
To sider af samme sag: Muligheden for at skabe sig selv Og nul-tolerancen over for dem der skaber sig (selv) på den forkerte måde

7 Eksempler I – politikeres iscenesættelser
Interview: Nul -tolerance mod kriminelle Sat på spidsen og sagt lidt provokerende er problemet, at alt for mange indvandrere eller efterkommere ikke kan eller ikke vil finde deres plads i Danmark (….) politiet skal have mulighed for at indgå kontrakter med forældrene om at sætte børnene i stuearrest, mens visse årige skal have forbud mod at vise sig bestemte steder i byen.

8 Politikeres iscenesættelser (2)
»Det chokerer mig, at vi er nået dertil i Danmark, at man kan blive truet på livet for at bruge sin ytringsfrihed. Jeg føler meget med Kurt Westergaard (..). Det beviser, at islamistiske kræfter bor og arbejder i bedste velgående i vores land, og at kampen for vores danske værdier er vigtigere end nogensinde »Vi har ytringsfrihed, og det er en af forudsætningerne for vores demokrati. En grundlæggende forudsætning, som på ingen måde må antastes. Der skal naturligvis være absolut nul -tolerance overfor så alvorlige forhold

9 Politikeres iscenesættelser (3)
Vi skal køre en nul-tolerancekurs over for dem, der træder ved siden af. De skal mærke, at samfundet handler konsekvent over for dem. De skal stilles over for en dommer og gøres ansvarlige for deres handlinger, men samtidig er det også meget vigtigt, at vi som samfund kigger indad og spørger os selv, hvad vi kan gøre bedre for at tage det i opløbet, og hvordan vi får inddraget forældrene, så de også påtager sig hovedansvaret for, at deres børn opfører sig ordentligt

10 Mediefortællinger om ballade og uro
Færdes børn og unge ude om natten i og omkring brændpunkterne, er det for mig et signal om, at man er del af balladen. Min klare melding skal være, at her er nul tolerance: Man skal holde sig væk, fastslår rådmanden (Gert Bjerregaard). (efter uroligheder i Gellerup) .

11 Eksempler 3: Nul tolerance retorik i officielle pædagogiske tekster (2006)

12 Fra vejledningen Disciplin og god adfærd og trivsel
(uvm’s egen beskrivelse) Udvalget peger blandt andet på, at et klart værdigrundlag og klare og kendte konsekvenser ved uhensigtsmæssig elevadfærd er meget vigtige elementer i forhold til at opnå et trygt og udbytterigt skoleliv.

13 Fra vejledningen om discplin mv. I skole
Nul tolerance over for trusler og groft sprog For et års tid siden indførte Sabro-Korsvejskolen en nul-tolerance-politik. Det betød, at der blev indført klare regler for sprog og adfærd. Det har hjulpet på omgangstonen på skolen, men skolen har fået nye udfordringer med krænkende sprog på internettet.

14 Jeg smadrer dig, din fucking luderso
Skældsord og truende adfærd er den barske del af dagligdagen på skoler... Klare adfærdsregler kan hjælpe både lærere og elever, mener flere skoleledere. »Der er sat fokus på problemet med at få nedbrudt den negative sociale arv, og her spiller regler for omgangstonen ind. Jeg tror, at en form for nul tolerance vil spire frem, fordi det har vist sig at være en succes på Skjoldhøjskolen i Århus,« siger formand for Lederforeningen under Danmarks Lærerforening, Jens Færk. Nul tolerance betyder, at man omgående sætter ind over for elever, der bryder skolens regler, eksempelvis ved at sende eleven hjem. (Inf 2004)

15 At iscenesætte sig på den rigtige måde
At ”hjælpe” unge med den rigtige ”adfærd og iscenesættelse” gennem Sanktioner (nul tolerance, forældrepålæg mv) Sociale teknologier: kontrakter, logbøger mv., (jf Borgerens koktraktliggørelse – Foucault begreb om governmentality)

16 Den positive og negative fortælling om selvdannelse
Den positive fortælling om at skabe sig selv (den nye Generation Y der erobrer verden) Udpegning af dem der skaber sig ”forkert”

17 Dannelsesrejsen – som eksempel
Fokus på dannelse: den rigtige dannelsesrejse (selvdannelsen – skabe sig i mødet med det fremmede) ctr. den forkerte ”dannelsesrejse” (fx genopdragelsesrejserne)

18 Ministeriel rapport om genopdragelsesrejser
Højere prioritering af underretninger til socialforvaltningen, når man er bekymret for et barn, kan styrke den forebyggende indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold, fordi fagpersonen på et tidligt tidspunkt i forløbet tager fat i problemet og udtrykker sin bekymring for barnet ved at foretage en underretning til de sociale myndigheder. På den måde kan der gribes tidligt ind i forhold til at forbedre forholdet mellem barnet og barnets forældre, ligesom det sikres, at barnet får den hjælp og støtte, som det har behov for. (2005)


Download ppt "Lektor Niels Kryger, Institut for pædagogik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google