Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kan ledelse kurere sygdom?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kan ledelse kurere sygdom?"— Præsentationens transcript:

1 Kan ledelse kurere sygdom?
Seminar for ledere, Danske Radiografer, 2/ Jonatan Schloss, cand.scient.pol., hospitalsdirektør

2 Agenda Præsentation Oplæg og debat (13.10-14.30)
Hvad siger loven om sygefravær? Sygefraværspapirer… Hvad må chefen spørge om? Hvad ved vi om sygefravær? Holdninger om sygefravær ”Frederiksberg modellen” Data til brug for sygefraværsopfølgning Pause ( ) Gruppearbejde ( ) Holdninger til sygefravær Hvorfor er sygefravær så svært for chefer at få gjort noget ved? Individuelt arbejde ( ) Opgave om din afdeling i dag Opgave om din afdeling i morgen

3 Hvad siger loven om sygefravær?
Initiativer: Dato for ikrafttræden Arbejdsgivers pligter og rettigheder Medarbejders deltagelse Sygefraværs-samtale Pligtmæssig (initiativtager) Valgfrihed (iht. loven) Muligheds-erklæring Fastholdelses-plan Kan afslås efter konkret vurdering

4 Sygefraværspapirer… Sygefraværssamtalen
Lederen har initiativet og pligt til at indkalde Frist for afholdelse – senest 4 uger efter 1. sygedag Dokumentation for afholdelse af samtalen Mulighedserklæringen Lederen har initiativet Mulighedserklæring – kan altid anvendes ved alle typer fravær. Erklæring om varighed – ved fravær over 14 dage. Dokumentation for lovligt forfald som følge af sygdom (fri attest) Skriftlig sygemelding/tro og love-erklæring Fastholdelsesplan Initiativet er hos medarbejderen - leder kan afslå Ingen formkrav Dokumentation

5 Hvad må chefen spørge om?
De tre F’er: Funktioner Hvilke opgaver er medarbejderen i stand til at udføre på trods af sygdom? Skal der indføres skånehensyn? Fravær Hvor længe regner medarbejderen at fraværet varer? Er der tale om helt eller delvist fravær? Foranstaltninger Hvad kan arbejdspladsen gøre for at medarbejderen kan vende tilbage? Hvad kan medarbejderen selv gøre? Fastholdelsesplan? Spørg ikke om: Sygdommen/diagnose, symptomer

6 Hvad ved vi om sygefravær?
Givne risikofaktorer Køn, uddannelseslængde, offentlig / privat, jobtype Realistisk og ambitiøst mål – how low can you go? Sygefraværsårsager – ”33 %” Sygdom Mistrivsel på arbejdet Privatlivsproblemer Forskel på langtidssygdom og korttids sygdom Hvad hjælper altid? Tæt, tidlig og hyppig kontakt mellem ledelse og medarbejder ”Holistisk tilgang” – dvs. kig på sygdom, trivsel på arbejdet og derhjemme Hvad hjælper sjældent? Passivitet ”Bliv nu hjemme til du er blevet rask” (medmindre det er en alvorlig depression)

7 Holdninger til sygefravær
Anekdoter Planlagt sygefravær + Afvikling af ikke afholdte sygefraværsdage ”Talsmanden” Når mine medlemmer / -arbejdere har sygemeldt sig, så er de syge og skal have fred Man skal blive hjemme til man er helt rask Chefen må ikke spørge en om sygefravær ”Chefen” Opgaven er bedst mulig diagnostik, pleje, behandling, genoptræning m.v. af patienterne. Vi er her for patienternes skyld, ikke for personalets. Vi er et hospital, ikke et socialkontor. Sygefravær betyder dårligere behandling af patienterne. Ved at acceptere megen sygefravær fjerner man ressourcer fra patienterne. Chefen bliver nødt til at interessere sig for alle årsagstyper til sygefravær Det er ikke alt eller intet, man kan godt passe telefonen med et brækket ben

8 ”Frederiksberg modellen”
Topledelsesprojekt Det er hospitalsdirektørens ”prestigeprojekt” at få nedbragt sygefraværet Hver måned gennemgår direktøren top 20 listen over medarbejdere med mest sygefravær med deres afdelingsledelse; hvornår ophører deres sygefravær eller hvornår ophører deres ansættelse? Direktøren inviterer løbende sig selv til møde med ledere og tillidsfolk i afdelinger med højt sygefravær, derefter til personalemøde med alt personalet. HR konsulent og arbejdsmiljøchef deltager, så der drøftes holdninger, handlinger og mulighed. Åbenhed for kreative løsninger på afdelingsniveau Retningslinier for sygemelding, samtale (3-6, 5-12, 4), opfølgningssamtale Data Hele indsatsen er baseret på data push og åbenhed, dvs. hver måned får afdelingsledelsen tilsendt data via FRH Intra (tilgængelig for alle) om medarbejdere med mest sygefravær, hvad koster sygefraværet i kroner, mandagssyge etc.

9 Pause…

10 Gruppearbejde 1 Holdninger til sygefravær – diskuter:
Hvor går grænsen for, hvad chefen skal blande sig i? Hvornår skal man starte afskedigelsesforløb mht. sygefravær? Hvilke gulerødder kan chefen stille medarbejderne i udsigt mht. sygefravær?

11 Gruppearbejde 2 Hvorfor er sygefravær svært for chefer at få gjort noget ved? Er jeg selv en del af problemet? Har min afdeling et arbejdsmiljøproblem? Er mine barrierer for at tale med medarbejderne om "personlige ting" for store? Er det for svært for mig at fyre folk?

12 Individuel opgave 1 Sygefraværet i din afdeling i dag?
Hvor mange stillinger har jeg valgt, at min afdeling i 2011 skal bruge på sygefravær? Hvad er sygefraværsprocenten?

13 Individuel opgave 2 Sygefraværet i din afdeling i morgen
Hvad skal sygefraværsprocenten være i din afdeling i 2012? Hvad vil du gøre for at nå der til? Hvilke data skal du bruge? Hvem kan hjælpe dig i dit arbejde med sygefravær? Hvem skal du have til samtale? Hvem skal du fyre? Hvem skal du hjælpe? Hvad vil du gøre ved trivslen i din afdeling? Er der problemer med mellemledere? Magter du selv lederjobbet? Etc.


Download ppt "Kan ledelse kurere sygdom?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google