Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Retorik og kommunikationsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Retorik og kommunikationsplan"— Præsentationens transcript:

1 Retorik og kommunikationsplan
Henriette Lungholt

2 Agenda Midtvejsevaluering – 12.4 Retorik – appelformer
Hvorfor relevant i F&M Kommunikationsplan Og hvordan skal den lige se ud? Projekt – snak om emner

3 Hvad er retorik? Læren om at formidle hensigtsmæssigt
Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære) Læren om, hvordan man formidler og overbeviser Kunsten af kommunikere overbevisende

4 Hvad er retorik? Lige så mange retorikdefinitioner som retorikbøger
Læren om hensigtsmæssig tale - veltalenhed Manipulation eller magi? Talegaver eller tom snak? Klassisk retorik – moderne retorik Før: en praktisk disciplin – nu: et kandidatfag (genopstod i 1958 under navnet Laboratoriet for Metrik og Foredragslære på KU)

5 Retorikkens misforståelse
Goebbels om sit arbejde: ”Hvis du fortæller en løgn tit nok, vil folk i sidste ende tro på den”. Joseph Goebbels, minister for Folkeoplysning og Propaganda. I studiet af politisk kommunikation er det afgørende vigtigt at se på overtalelsesprocesserne i politikken: Hvordan aktører i konkrete sociale kontekster manipulerer med sproget ud fra bestemte intentioner om at opnå politiske og retoriske gevinster. (Politisk kommunikation; Heradtstveit & Bjørgo; 1988:95) Jeg håber, at det det peruanske folk (…) vil være i stand til at kravle ud af det søge af løgne, spytslikkeri og uværdighed, som de har væltet sig i siden 5. april 1992 (Mario Vargas Llosa: forfatter og tidl.præsidentkandidat, Politiken: )

6 Hvad er retorik? Læren om at formidle hensigtsmæssigt
Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære) Læren om, hvordan man formidler og overbeviser Kunsten af kommunikere overbevisende

7 Retorikkens historie (meget lidt af den…)
Opstod i forbindelse med demokratiets opståen i Athen i år 507 f.Kr. En del af hverdagen (for hankøn!) - Aristoteles ( f. Kr.) og Platon: Elev og lærer – grundlæggere af europæisk filosofi - Aristoteles skrev den første bevarede lærebog om retorik ”Så længe vi ikke kan klare os uden sprog, kan vi heller ikke klare os uden retorik” Det gamle Rom - Cicero ( f. Kr.) - Quintilian (første århundrede efter Kr.) Retorik og kristendom Augustin ( e.Kr.) Retorik var et fag frem til 1700/1800-tallet (derefter ”overtog” oplysningstiden, skønlitteraturen og romantikken) 2.Verdenkrig - nu Hitler Winston Churchill John F. Kennedy Martin Luther King Obama

8 Formål med retorikken på F&M
bedre til at analysere talesituationer hensigtsmæssige arbejdsvaner og noget mere værktøj i den retoriske værktøjskasse = bedre taleskrivere/oplægsholdere mere sikre [persuasive] talere Bedre til at skrive notater, oplæg, planer m.m.

9 Et andet argument… »Som virksomhed skal man vise, at man har tænkt længere end sit eget regnskab. Man skal tænke på medarbejderne og hele samfundet. Og har man ikke tænkt over, hvilken betydning ens produkter har for miljøet, så har man et problem. Det viser, at alle retorikkens tre appelformer er vigtige,« siger Søren Mikkel Berg.

Han nævner vindmølleindustrien som et godt eksempel på, at produktet både påvirker vores følelser, vores syn på afsenderen og taler til vores fornuft, fordi det kan give uafhængighed af olie - altså både etos-, patos- og logosappel.

10 Er det retorik?

11 Vores udgangspunkt Læren om god og effektiv sprogbrug
Retorik i skrift og tale Læren om persuasiv sprogbrug/ Læren om god og effektiv sprogbrug Værktøjskasse: Kontekstforståelse Det retoriske pentagram + Den Retoriske Situation - kommunikationsmodel Appel-forståelse Ethos, Logos, Patos Kompositionsforståelse Den retoriske kanon Argumentationsforståelse Toulmins argumentationsmodel

12 PERSUASIO Persuasio = En given sags overbevisende momenter
Persuasio = Det overbevisende; det, der gør at andre tilslutter sig det, der bliver sagt Du kan være persuasiv = Du kan være overbevisende i situationen. Hvor persuasiv du er, afhænger af dit ethos før, under og efter du har talt En tekst kan være persuasiv i forskellige grader = Den kan vise, bevise eller overbevise

13 De tre niveauer Man kan være persuasiv inden for alle 3 niveauer Vise
Bevise Overbevise Man kan være persuasiv inden for alle 3 niveauer (og derfor bliver man nødt til at tale om persuasio – og ikke om at noget er overbevisende ) Det afhænger af konteksten/situationen: Meningsdivergens >< Hensigtsmæssighed

14 De tre appelformer Persuasios fremtrædelsesformer
Intellektuel: Logos: Saglig, objektiv, kendsgerninger, behersket og afdæmpet optræden, neutrale ord Emotionel: Ethos: Troværdighed, tilhørernes tillid til personen Pathos: Engageret, værdiladede ord, levende kropssprog, appellere til tilhørernes følelser, brug eksempler tilhørerne kender

15 Talegenrer I den klassiske retorik arbejder man med tre talegenrer:
Den juridiske tale – retssalen (fortid) Den rådgivende tale – den politiske tale (fremtid) Festtalen – lejlighedstalen (nutid) De tre talegenrer er universelle, men i dag har vi mange flere genrer: oplæg, prædiken, oplæsning m.m. En gerne: En teksttype, der fungerer som en form med visse regler

16 Talegenrer og appelformer
Dominerende appelformer Den informative tale Logos og ethos Den politiske tale Logos, ethos og pathos Lejlighedstalen Ethos og pathos

17 Ethos Ethos er den appelform, der hører til talerens/afsenderens personlige troværdighed Ethos er (egentlig) ikke noget afsenderen har, men noget der dannes i hovedet på modtageren Konsekvens: Din succes som taler er direkte proportional med, hvor god du er til at læse situationen og din egen rolle/status i den. Kan både være i skrift og i tale Tror man ikke på manden, tror man ikke på ordet

18 Ethos og identitet Celebrity-endorsement - ethoslån

19 Tag stilling nu! Transplantationsgruppen og Sundhedsstyrelsen 2008

20 Fairplay Skatteministeriet 2004

21 Ethos?

22 Ethos’ faser iflg. McCroskey
Initial Ethos – lige før og når du taler Derived Ethos – mens du er på scenen Terminal Ethos – summen af de to

23 Summeopgave Hvad kan I bruge retorik til i jeres hverdag?
Sum med sidemanden

24 KOMMUNIKATIONSPLAN

25 Kommunikationsstrategi og plan
En strategi er overordnet og tegner rammen Den overordnede kommunikationsstrategi skal identificere og beskrive de kommunikationsmæssige konsekvenser af virksomhedens strategi, de retningslinier (politikker), som virksomhedens kommunikation skal føre. Webstrategi, kommunikationsstrategi, virksomhedsstrategi etc. (Ofte inkorporeret i hinanden) En plan er specifik og fylder på med indhold En kommunikationsplan er et redskab til at styre efter, når der er mange personer/målgrupper involveret. Fx hvis man står med et større projekt eller skal formidle noget over en bestemt periode. (se røde punkter næste slide).

26 Hvad er en kommunikationsplan?
Når man arbejder med indsatser, der berører andre mennesker, interessenter, så er det vigtigt, at man kommunikerer det ud til de relevante folk. En kommunikationsplan giver et overblik over, hvilke elementer, der er relevante at inddrage i formidlingen af den pågældende indsats. Forandring Sammenlægning Krise/fyring MUS-samtaler Implementering Ny identitet (visuel) Værdier og visioner Daglig ledelse

27 Hvad indeholder en kommunikationsplan?
Baggrunden for indsatsen De overordnede budskaber, som I ønsker at få bragt frem Mål for kommunikationen Analyse og prioritering af interessenterne Valget af målgruppe(r) – delbudskaber Medier/værktøjer Tidsplan Budget Succeskriterier, som kan evalueres og måles – evt. under mål for kommunikationen

28 Kommunikationsmodel TID BUDGET

29 Eksempel på skema fra Lederweb.dk

30 Allerførst skal man…. … man lave en situationsanalyse:
Og hvad er så det: Det kan være: En situationsanalyse er en analyse af den situation, som organisationens befinder sig i lige nu. Det vil blandt andet sige områder som organisationens: formål, funktion, opgaver, ydelser, mål, politikker og metoder. Situationsanalysen vil have forskelligt indhold og omfang afhængig af organisationens udvikling.

31 Målgrupper (fra Økonomistyrelsen)

32 Brug af kommunikationskanal (fra Økonomistyrelsen

33 Roller og ansvar for kommunikationen (fra Økonomistyrelsen)

34 I forhold til F&M Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet. Du skal kort kunne redegøre for relevante videnskabsteoretiske, logiske og etiske aspekter og problemer i informationsindsamling, -bearbejdning og -analyse. Du skal kunne vælge og bruge grundlæggende statistiske metoder og begreber i praksis. Du skal kunne gennemføre en undersøgelse og vurdere resultatet. Du skal være i stand til at fremstille et notat om problemstillingen og resultaterne og mundtligt redegøre for dem på en situationstilpasset måde. (Eksempelvis lave en kommunikationsplan eller udkast til denne og kunne argumentere for den i forhold til kommunikationssituationen). Du skal kende de grundlæggende metodiske og formidlingsmæssige tanker og kunne benytte dem i praksis. Du skal kunne tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe. Du skal kunne redegøre for retorikkens forarbejdningsfaser og anvende dem i praksis. 


Download ppt "Retorik og kommunikationsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google