Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansøgninger om tilskud for 2010 Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (DG COMM) Jens Jensen, pressechef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansøgninger om tilskud for 2010 Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (DG COMM) Jens Jensen, pressechef."— Præsentationens transcript:

1

2 Ansøgninger om tilskud for 2010 Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (DG COMM) Jens Jensen, pressechef

3 "There's no such thing as a free lunch“ Milton Friedman, 1975

4 Disposition •Formål •Hvem kan søge •Beløbsgrænser •Tidsplan •Ansøgning •Bedømmelse •Hvis man får tilskud •Afslutning

5 Formål •at styrke forståelsen for Europa-Parlamentets rolle og opgaver •at øge offentlighedens interesse for og deltagelse i den europæiske beslutningsproces •at tilvejebringe en platform, hvor borgerne kan rejse en debat om forhold af væsentlig betydning

6 Hvem kan søge 1. TV-programmer2. Radio- programmer 3. Web-sites TV-stationer Produktionsselskaber RadiostationerOrganisationer med den fornødne erfaring og infrastruktur NB: Organisationer, der har modtaget DG COMM-tilskud i såvel 2008 som 2009, er udelukket fra at deltage

7 Hvor meget kan der søges om TV-programmerRadio- programmer Web-sites Max. 60 % 50.000-300.000 euro Max. 70 % 10.000-50.000 euro (op til 70.000 euro for grænseoverskridende projekter) Max. 75 % 5.000-250.000 euro Der kan kun søges om tilskud til ét projekt!

8 Vejledende tidsplan Indsendelse af ansøgninger1. september 2009 kl. 12.00 Kvittering for modtagelse1. - 11. september 2009 Bedømmelse21. september - 9. oktober Endelig afgørelse3. - 13. november 2009

9 Ansøgningen (EN eller FR) ReferencenummerF.eks. COMM/2010/01 1. Information om ansøgeren Officiel betegnelse for ansøgeren (f.eks. CVR-oplysninger) Udpegelse af en tegningsberettiget for selskabet Kontaktperson (med e-mail) Bankoplysninger (IBAN-kontonummer) Aktivitets-/årsrapport Anden finansiering Årsregnskab Budget for projektet, inkl. tilskud fra DG COMM

10 2. Information om projektet Detaljeret beskrivelse af projektet Tidsplan 3. Detaljeret budgetSamlet budgetoverslag Personaleomkostninger Rejseomkostninger Indkøb af udstyr (kun afskrivning) Forbrug Underleverandører Overhead (max. 7 %) 4. Anden finansiering (detaljeret) Bekræftet finansiering Ansøgt finansiering

11 5. Erklæring fra ansøgerAnsøger skal skriftligt erklære, at selskabet ikke er i en sådan situation, at det i sig selv vil medføre udelukkelse, herunder konkurs (jf. ansøgnings- formularens pkt. 5) 6. Evt. partnerskabserklæringer Kun hvis projektet udføres af flere organisationer i fællesskab 7. SammenfatningOversigt over de vigtigste oplysninger, herunder referencenummer, ansøger, kontaktperson, samlet budget og EP- tilskud

12 Forsendelse European Parliament Central Mail Service Altiero Spinelli Building (ASP 0 F 156) Attn.: Directorate-General Communication (Budget Coordination, MOY 05 T 012 - Call for proposals 2010) Rue Wiertz, 60 B-1047 Brussels BELGIUM Anbefalet brev Poststemplet senest den 1. september Overbragt personligt Kvittering fra EP's centrale posttjeneste (senest den 1. september kl. 12.00) KurerKurerselskabet skal kvittere for modtagelsen på pakken (senest den 1. september) Tre eksemplarer – A4-format – helst i ringbind (med to huller)

13 Bedømmelsesfasen 1. faseUdelukkelsesfasen 2. faseUdvælgelsesfasen 3. faseVurderingsfasen Parlamentets afgørelse er endelig EP-informationskontoret deltager ikke i bedømmelsen

14 Udelukkelsesfasen AnsøgerKun selskaber, der lever op til kravene AnsøgningDen officielle ansøgningsformular skal benyttes Ikke-kommercielKommercielle eller profitskabende projekter vil blive afvist Bevis for medfinansieringBindende tilsagn e.l. Skriftlig ansøgning (husk underskrift)Ansøgning via fax eller e-mail bliver afvist Ingen mellemmændAnsøgninger fra organisationer, der alene optræder som mellemmænd, bliver afvist Overensstemmelse med EU's imageProjekter må ikke være i strid med EU's image, hverken direkte eller indirekte Skriftlig garantiDer skal foreligge en skriftlig garanti for, at radio- og/eller TV-programmer vil blive udsendt

15 AnsøgererklæringAnsøger skal skriftligt erklære, at selskabet ikke er i en sådan situation, at det i sig selv vil medføre udelukkelse, herunder konkurs (jf. ansøgningsformularens pkt. 5) Projektperiode1. januar 2010 - 30. april 2011 AnsøgningsfristAnsøgningsfristen den 1. september 2009 skal være overholdt BeløbsgrænserDe respektive beløbsgrænser skal overholdes (både procentsatser og faktiske beløb) Tidligere DG COMM tilskudHvis selskabet har modtaget DG COMM tilskud i såvel 2008 som 2009, vil det medføre udelukkelse

16 Udvælgelsesfasen Selskabets seneste årsrapport*Kun selskaber med den fornødne tekniske og personalemæssige ressourcer kan komme i betragtning Detaljeret CV for projektets nøglepersoner ÅrsregnskaberKun selskaber med den fornødne økonomiske styrke vil komme i betragtning Kopi af virksomhedsdokumenter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen* Detaljeret budget for projektetBudgettet skal være i balance, og det skal være begrænset til udgifter, der stammer direkte fra projektet * Gælder ikke for offentlige myndigheder

17 Vurderingsfasen KategoriKriterierMaximum score 1. Quality of the proposalProject design7 Methodology6 Added Value7 2. Relevance to the objectives set Relevance to overall objectives7 For providing information on the EP7 To the target audience6 3. Impact and target audienceTarget audience4 Impact8 Indicators8 4. Visibility and imageOf the project8 Image and identity6 Dissemination of results6 5. Cost-effectivenessEstimated budget8 Cost/benefit6 Coherence6 Mindst 10 points i hver kategori - Mindst 65 points i alt

18 Hvis man får tilskud •Parterne indgår en formel aftale om tilskud •Der kan udbetales forskud på 40 % af det samlede EP-tilskud •Resten udbetales efter afslutning og afrapportering (afsluttende projektrapport, afsluttende erklæring vedrørende faktiske udgifter, samt detaljeret oversigt over udgifter og indtægter) •Ansøgeren bevarer alle rettigheder til projektet, men kan tillade Europa- Parlamentet at bruge resultaterne •Ansøgeren skal bruge Parlamentets logo i relevante sammenhænge og skal gøre opmærksom på, at projektet er medfinansieret af Europa- Parlamentet •Europa-Parlamentet har normalt lov til at bruge oplysninger om tilskuddet i PR-sammenhæng, f.eks. på hjemmesiden •Evt. tvister, som ikke kan løses ved forlig, vil blive indbragt for EF- Domstolen, Retten i Første Instans, i Luxembourg.

19 Afslutning • Læs papirerne grundigt • Udfyld ansøgningen omhyggeligt • Vedlæg alle nødvendige dokumenter Husk: Der er ingen gratis frokost - heller ikke i Europa-Parlamentet!

20


Download ppt "Ansøgninger om tilskud for 2010 Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (DG COMM) Jens Jensen, pressechef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google