Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogmøde med Nordjyske Patientforeninger Tirsdag den 22. maj 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogmøde med Nordjyske Patientforeninger Tirsdag den 22. maj 2012"— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøde med Nordjyske Patientforeninger Tirsdag den 22. maj 2012
Sygeplejerske Elin Eriksen Neurokirurgisk Afdeling

2 Dialogmøder med patienter og pårørende, Neurokirurgisk Afdeling November 2011
Arrangeret af: Oversygeplejerske Dorte Holdgaard Akkrediteringskonsulent Helen Kæstel Sygeplejerske Elin Eriksen

3 Hvad er et dialogmøde? Et møde mellem en gruppe patienter/ pårørende og en gruppe læger/sygeplejersker Patienter og pårørende fortæller om deres oplevelser i forhold til deres indlæggelse Formålet er at gøre pleje og behandling endnu bedre

4 Patienterne skal opleve helhed, kontinuitet og høj faglig kvalitet
Kvalitetspolitik er blandt andet: ”at anerkende patienter og pårørende som værende vigtige samarbejdspartnere” Kan undersøges ved hjælp af landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse dialogmøde med patienter i egen afdeling giver mere detaljeret viden om patienters oplevelser

5 Indkald patienter Hvilken patientgruppe skal inviteres?
En sygeplejerske, der har kendskab til den enkelte patient, ringer til 6- 7 patienter 1 – 2 måneder efter udskrivning. Indbydelse sendes med posten. Invitér 2 -3 deltagere flere end ønsket, da nogle vil melde afbud

6 Invitation af personale
Send invitation med kort beskrivelse om mødet til de relevante. Opfordr til at møde i privat tøj Et par sygeplejersker fra sengeafdeling Et par læger, gerne overlæger Afdelingssygeplejerske, sengeafdeling Afdelingsledelsen En sygeplejerske fra operationsafdelingen

7 Interviewet En sygeplejerske tager imod patienterne/pårørende og laver tryg atmosfære Interviewer vejleder personalet om mødets struktur Imens spilles dæmpet musik

8 Fysisk placering patient patient patient pårørende bord pårørende
interviewer interviewer bord spl spl læge leder spl læge spl leder op-spl

9 Mødets struktur Patienter vejledes i mødets struktur
Patienter interviewes i ca. tre kvarter Interviewer stiller åbne spørgsmål Interviewer spørger yderligere ind til interessante udsagn – får flere detaljer frem Interviewer spørger om de andre patienter/pårørende har oplevet noget lignende Evt. spørges ind til overordnede emner, fx, udskrivning, genoptræning, smertebehandling, kommunikation,

10 Personalets kommentarer
Interviewer spørger personalet åbnet om deres tanker/følelser til patienternes udsagn Interviewer sørger for at alle får sagt noget Opfordr til at komme med forslag til ændringer i behandling/pleje og i patientforløb

11 Patienternes svar på personalets udsagn
Spørge åbent: hvad tænker I nu? Har I nye forslag til forbedringer? Hvad er særligt vigtigt? Hvilke positive indtryk fra indlæggelsen er særlige vigtige at fastholde fremover? Tak til patienter, der følges ud

12 Udvælg indsatsområder
Afdelingsledelse eller anden leder styrer samtalen Personalet fortæller hvilke ændringer de ser kan forbedre patientforløbene Ledelsen samler op og der formuleres indsatsområder Ansvarsfordeling skrives ned Nyhedsbrev til alle personalemedlemmer i afdelingen Opfølgning i kvalitetsudvalg

13 Konkrete forbedringer affødt af interviewet
Indførelse af læge-hotline Bedre information om genoptræning Patientinddragelse ved revision af patientpjecer Anbefaling af gribetang efter operation Optimering af smertebehandling efter udskrivning om natten

14 Positive tilkendegivelser fra patienter
Bevar den positive stemning på stuerne Meget tilfreds med strømliniet forløb som er planlagt ambulant Vis at du har god tid selv om du har travlt Vil gerne have kopi af røntgenbilleder med hjem Modtagelsen på operationsstuen var meget professionel og tryghedsskabende

15 Patienternes udsagn om dialogmødet
De hørte virkelig godt efter, hvad vi sagde Det var et meget professionel styret møde Et meget sobert møde En glæde at blive hørt og have indflydelse Der blev slet ikke talt om manglende ressourcer Hele tiden blev der sagt: ”Hvad kan vi gøre for at løse det?”

16 fortsat.. Der var en lyst og en åbenhed til at høre på os
Det var meget ”vi-diskussion”, ikke dem og os Det viste meget tydeligt, at en sag har to sider

17 Tiltag fremover Udarbejde instruks/drejebog
nyt dialogmøde efterår 2012

18 Referencer Den Danske Kvalitetsmodel, akkrediteringsstandarder for sygehuse, version 1, 2008 Kvalitetspolitik for sygehusområdet i Region Nordjylland. Hentet LUP. Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Hentet Müller Jeanet Stuck. Feedbackmøder udvikler patientforløb. Sygeplejersken nr. 10, 2011 Elkjær J, Nielsen L. Undersøgelser af patientoplevelser giver værdi på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 8, dec. 2011 Halkier B. Fokusgrupper. Roskilde Universitetsforlag. Alrø og Kristiansen. Et dialogisk perspektiv. I: Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige uddannelser. Nielsen M & Rom G.(red) 1. Udgave. København. Munksgaard; 2006.

19 Yderligere oplysninger Elin Eriksen ele@rn.dk


Download ppt "Dialogmøde med Nordjyske Patientforeninger Tirsdag den 22. maj 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google